Byla II-61-764/2009
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Nelegalios migracijos prevencijos ir kontrolės skyriaus nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Smalakienė, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. R. (V. R.) atstovei advokato padėjėjai Irinai Lemežytei, institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovams Linui Narvilai ir Onai Gertrūdai Sadauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. R. (V. R.) skundą dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Nelegalios migracijos prevencijos ir kontrolės skyriaus nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Nelegalios migracijos prevencijos ir kontrolės skyriaus (toliau – VSAT prie LR VRM VR NMPKS) specialistas 2008-09-29 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 160-20 (toliau – Protokolas) dėl V. R. padaryto administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 2062 str. 1 d., nes V. R. nuo 2008-09-10 iki 2008-09-21 suteikė gyvenamąjį plotą jam priklausančioje sodyboje Švenčionių r., ( - ) k., Baltarusijos piliečiui D. B., gim. ( - ), kuris viršijo Lietuvos Respublikos vizos Nr. LT 1459385 buvimo dienų skaičių, t. y. jis neturėjo galiojančios Lietuvos Respublikos vizos, todėl Lietuvos Respublikoje buvo neteisėtai (b. l. 15-16).

5VSAT prie LR VRM VR NMPKS vyresnioji specialistė, l. e. viršininko pareigas, išnagrinėjusi V. R. administracinio teisės pažeidimo bylą, 2008-10-23 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 160-20 (toliau – Nutarimas), vadovaudamasi LR ATPK 30, 301 str., 302 str., 30 str., 286 ir 287 str., už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 2062 str. 1 d., padarymą paskyrė administracinę nuobaudą – 1 000 Lt (vieno tūkstančio litų) dydžio piniginę baudą ir nutarė kreiptis į Švenčionių rajono apylinkės teismą, remiantis LR ATPK 301 str., dėl mažesnės nei įstatymo numatyta administracinė nuobauda – įspėjimo skyrimo. VSAT prie LR VRM VR NMPKS vyresniosios specialistės sprendimą skirti V. R. mažesnę nei įstatymo numatyta administracinė nuobauda – įspėjimas, 2008-10-27 sankcionavo Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja (b. l. 6-7, 13-14). Apie priimtą Nutarimą ir V. R. paskirtą administracinę nuobaudą – įspėjimą už pažeidimo, numatyto LR ATPK 2062 str. 1 d., padarymą VSAT prie LR VRM VR NMPKS jį informavo 2008-11-06 raštu (b. l. 9).

6Skunde teismui (b. l. 4-5) V. R. prašė skundžiamą Nutarimą panaikinti, nes su priimtu Nutarimu jis nesutinka, laiko jį nepagrįstu ir naikintinu. Paaiškino, kad jis priimdamas D. B. svečiuotis jam priklausančioje sodyboje, pasidomėjo, kiek laiko jo viza galioja. D. B. jam nurodė, kad jo viza galioja iki 2008-09-22, todėl jis Lietuvoje pasilikti ilgiau negalės. Tvirtino, kad D. B. vizos galiojimo terminas buvo nepasibaigęs ir, kol jis viešėjo pas V. R., ji nebuvo panaikinta. Atkreipė dėmesį, kad D. B. viza buvo panaikinta jam kertant Lietuvos-Baltarusijos pasienį, todėl laiko, kad viza tuo metu dar buvo galiojanti, priešingai, nebūtų buvę jokio tikslo ją panaikinti. Mano, kad V. R. veiksmuose nėra veikos, numatytos LR ATPK 2062 str. 1 d., požymių, nes D. B. pas jį svečiavosi su galiojančia viza. Taip pat nurodė, kad Nutarime buvo nurodyta, kad V. R. yra tikslinga skirti mažesnę nei įstatymo nustatyta administracinė nuobauda, tačiau jam paskirta 1 000 Lt dydžio piniginė bauda, nors VSAT prie LR VRM VR NMPKS 2008-11-06 raštu informavo, kad V. R. yra paskirta mažesnė nei sankcijoje numatyta nuobauda – įspėjimas. Be kita ko, teigė, jeigu V. R. būtų pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą, mano, kad turėtų būti atsižvelgta į Nutarime nustatytas aplinkybes ir paskirta mažesnė nei sankcijoje numatyta administracinė nuobauda.

7Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovė skundą palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai atsižvelgiant į skunde išdėstytus motyvus (žr. teismo posėdžio protokolą).

8Institucija, priėmusi nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atsiliepime į skundą (b. l. 33-35) nurodė, kad Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl prašė teismo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. R. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovai su V. R. skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą atsižvelgiant į atsiliepime išdėstytus motyvus (žr. teismo posėdžio protokolą).

10Skundas tenkintinas.

11

12LR ATPK 2062 str. 1 d. (2002-01-22 įstatymo redakcija Nr. IX-726) reglamentuota, kad gyvenamojo ploto suteikimas užsieniečiams, neturintiems savo valstybės paso ar jį atitinkančio dokumento, kelionės dokumento, taip pat, jei būtina, Lietuvos Respublikos vizos, leidimo laikinai apsigyventi ar leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

13Teismas pažymi, kad iš šios teisės normos matyti, jog siekiant konkretų asmenį patraukti administracinėn atsakomybėn pagal 2062 str. 1 d., būtina nustatyti bent vieną iš objektyvių požymių: gyvenamojo ploto suteikimą užsieniečiams, neturintiems savo valstybės paso ar jį atitinkančio dokumento, kelionės dokumento, ar, jei būtina, Lietuvos Respublikos vizos, ar leidimo laikinai apsigyventi, ar leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Pagal minimo nusižengimo esmę kaltė dėl jo padarymo gali pasireikšti tik sąmoningu veiksmu – tyčia. Baudžiant asmenį pagal šią normą būtina nustatyti, kad jis suteikia gyvenamąjį plotą užsieniečiui, neturinčiam savo valstybės paso ar jį atitinkančio dokumento, kelionės dokumento, taip pat, jei būtina, Lietuvos Respublikos vizos, leidimo laikinai apsigyventi ar leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, tyčia, t. y. asmuo, suteikęs gyvenamąjį plotą užsieniečiui žinojo, kad užsienietis Lietuvos Respublikoje yra neteisėtai, bet, neatsižvelgiant į tai, vis tiek suteikė jam gyvenamąjį plotą.

14Kaip minėta, Protokole V. R. yra suformuluotas kaltinimas dėl to, kad jis nuo 2008-09-10 iki 2008-09-21 suteikė gyvenamąjį plotą jam priklausančioje sodyboje Švenčionių r., ( - ) k., Baltarusijos piliečiui D. B., gim. ( - ), kuris viršijo Lietuvos Respublikos vizos Nr. LT 1459385 buvimo dienų skaičių, t. y. jis neturėjo galiojančios Lietuvos Respublikos vizos, todėl Lietuvos Respublikoje buvo neteisėtai. Tokiais savo veiksmais V. R. pažeidė LR ATPK 2062 str. 1 d. (b. l. 15-16).

15Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra ne kartą pasisakyta dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo ypatingos procesinės ir įrodomosios reikšmės. Protokolas yra LR ATPK 260 str. nustatyto turinio dokumentas, kuriuo formuluojamas kaltinimas, t. y. apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos: byla nagrinėjama tik dėl to pažeidimo, kuris buvo nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole. Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašomas, kai yra patenkintos visos sąlygos: 1) nustatytas administracinio teisės pažeidimo padarymo faktas (vieta, laikas, esmė); 2) žinomas pažeidimą padaręs asmuo; 3) galima konstatuoti būtinus administracinio teisės pažeidimo sudėties elementus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006-04-14 nutartis byloje Nr. N-3-444/2006).

16Taigi, administracinio teisės pažeidimo protokolas surašoma tik tada, kai administracinio teisės pažeidimo bylos tyrimo stadijoje yra nustatomas konkretaus teisės pažeidimo įvykis – išoriškai pasireiškiantis pavojingas žmogaus elgesio aktas.

17Administracinių teisės pažeidimų bylose pareiga įrodinėti tenka institucijai (pareigūnui), tiriančiai ir nagrinėjančiai administracinio teisės pažeidimo bylą. LR ATPK 259, 2591, 260, 284, 286 str. nuostatos įstatyme nurodytas institucijas (pareigūnus) įpareigoja visapusiškai, pilnai, objektyviai ištirti visas bylos aplinkybes ir traukiamo atsakomybėn asmens kaltę pagrįsti įrodymais. Administracinė nuobauda gali būti skiriama tik asmens veikoje nustačius LR ATPK numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėtį (LR ATPK 9, 250 str.). Asmuo gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tuo atveju, jei nustatyti visi administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai.

18Pagal LR ATPK 9 str., administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, be kitų reikšmingų bylai aplinkybių, turi būti nustatyta ir asmens kaltė dėl padaryto pažeidimo (LR ATPK 284 str. 1 d.). Priimant nutarimą skirti asmeniui administracinę nuobaudą, negali kilti abejonių dėl pažeidimo fakto ir pažeidimą padariusio asmens kaltės. Nutarimas skirti asmeniui administracinę nuobaudą turi būti tinkamai motyvuotas, pagrįstas nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis.

19Nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) privalo įvertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone (LR ATPK 257 str.). Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinė nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, padaryta, kai išnagrinėjami reikšmingi faktai, galimos versijos, kada įvertinamas kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (LR ABTĮ 57 str. 6 d.).

20Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatuoja, kad byloje yra aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalima (LR ATPK 250 str.).

21Pagal LR ATPK 250 str. 1 p., administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Administraciniam teisės pažeidimui, kaip ir kitiems teisės pažeidimams, būdingi keturi tarp savęs susiję objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Teisės pažeidimo sudėties elementai yra: objektas, objektyvioji pusė, subjektas, subjektyvioji pusė. Nesant bet vieno administracinio teisės pažeidimo sudėties elementų, veika negali būti pripažinta administraciniu teisės pažeidimu. Subjektyviąją administracinio teisės pažeidimo pusę sudaro administracinį teisės pažeidimą padariusio asmens kaltė, motyvai ir tikslas. Kaltė – tai asmens psichinis santykis su daroma pavojinga veika (veikimu arba neveikimu) ir pasekmėmis. LR ATPK numato dvi kaltės formas – tyčią ir neatsargumą (LR ATPK 9 str.), administracinėn atsakomybė be kaltės nenumatyta. Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jei jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas jo pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti (LR ATPK 10 str.). Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu dėl neatsargumo, jei jį padaręs asmuo numatė, kad jo veikimas arba neveikimas gali sukelti žalingas pasekmes, bet lengvabūdiškai tikėjosi, kad jų bus išvengta, arba nenumatė, kad gali kilti tokios pasekmės, nors turėjo ir galėjo jas numatyti (LR ATPK 11 str.).

22Byloje nustatyta, kad V. R. dėl jam inkriminuoto pažeidimo paaiškino, jog D. B. atvyko pas jį pailsėti, jis yra jo žmonos L. R. giminaitis, D. B. vizos netikrino, apie tai, kad jis viršijo Lietuvos Respublikos vizos leistiną buvimo dienų skaičių nežinojo, nes pasitikėjo žmonos giminaičiu, kuris užtikrino, kad jo viza galioja (b. l. 17-18, 19-20). Dėl pažeidimo D. B. paaiškino, kad 2008-09-10 atvyko į Lietuvą aplankyti tetos L. R., gyvenančios Vilniuje. Jo vizos galiojimo laikas buvo nuo 2008-06-04 iki 2008-12-31, todėl suprato, kad su šia viza Lietuvoje gali būti iki galiojimo pabaigos, kad galima būti tik 45 dienas sužinojo iš pasą tikrinusio pareigūno (b. l. 40).

23Byloje duomenų, kad V. R. žinojo, jog jo žmonos giminaitis D. B. turėjo teisę būti Lietuvos Respublikoje tik iki 2008-09-18 ir kad nuo 2008-09-18 iki 2008-09-21 jo buvimas Lietuvos Respublikoje jau buvo neteisėtas, nėra, todėl teismas sprendžia, kad nėra jokio teisinio pagrindo teigti, jog V. R. veikoje yra LR ATPK 2062 str. 1 d. numatyto pažeidimo sudėtis, t. y. V. R. veiksmuose nėra administracinio teisės apžeidimo subjektyviosios pusės – kaltės, kuri pasireikštų tyčia.

24Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir remdamasis ištirtų byloje esančių rašytinių įrodymų visuma: Protokolu (b. l. 15-16), V. R. paaiškinimais VSAT prie LR VRM VR NMPKS (b. l. 17-18, 19-20) ir jo atstovės paaiškinimu teismo posėdyje, užsieniečio apklausos lapu (b.l. 22-23, 39), paso kopija (b. l. 24, 25, 26, 43-44), VSAT prie LR VRM VR NMPKS specialisto 2008-10-23 tarnybiniu pranešimu (b. l. 27), vizos prašančio asmens duomenimis (b. l. 28-30), VSAT prie LR VRM VR NMPKS specialisto 2008-09-22 tarnybiniu pranešimu „Dėl įpareigojimo išvykti iš LT“ (b. l. 36), administracinio sulaikymo protokolu (b. l. 37), sprendimu išvykti iš Lietuvos Respublikos (b. l. 38), 2008-09-21 administracinio teisės pažeidimo protokolu (b. l. 40), 2008-09-22 Nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 163-148 (b. l. 41) bei, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas konstatuoja, kad V. R. skundas tenkintinas. Nutarimas, kuriuo V. R. administracinėn atsakomybėn patrauktas pagal LR 2062 str. 1 d. naikintinas ir administracinio teisės pažeidimo bylos teisena V. R. atžvilgiu nutrauktina nenustačius jo veikoje LR ATPK 2062 str. 1 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties (LR ATPK 250 str. 1 p.).

25Teisėja, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi LR ABTĮ 123 str., 124 str. 1 d. 2 p., 3 ir 4 d., 128 str., 129 str. ir 250 str. 1 p.,

Nutarė

26V. R. (V. R.) skundą patenkinti.

27Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Nelegalios migracijos prevencijos ir kontrolės skyriaus vyresniosios specialistės, l. e. viršininko pareigas 2008-10-23 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 160-20, kuriuo V. R., vadovaujantis LR ATPK 30, 301 str., 302 str., 30 str., 286 ir 287 str., už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 2062 str. 1 d., padarymą buvo paskirta administracinė nuobauda – 1 000 Lt (vieno tūkstančio litų) dydžio piniginė bauda, ir kuris 2008-10-27 Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjos buvo sankcionuotas bei paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas, panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą V. R. atžvilgiu nutraukti.

28Šis nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Smalakienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 4. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos... 5. VSAT prie LR VRM VR NMPKS vyresnioji specialistė, l. e. viršininko pareigas,... 6. Skunde teismui (b. l. 4-5) V. R. prašė skundžiamą Nutarimą panaikinti, nes... 7. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovė... 8. Institucija, priėmusi nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje,... 9. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės... 10. Skundas tenkintinas.... 11. ... 12. LR ATPK 2062 str. 1 d. (2002-01-22 įstatymo redakcija Nr. IX-726)... 13. Teismas pažymi, kad iš šios teisės normos matyti, jog siekiant konkretų... 14. Kaip minėta, Protokole V. R. yra suformuluotas kaltinimas dėl to, kad jis nuo... 15. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra ne kartą... 16. Taigi, administracinio teisės pažeidimo protokolas surašoma tik tada, kai... 17. Administracinių teisės pažeidimų bylose pareiga įrodinėti tenka... 18. Pagal LR ATPK 9 str., administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu)... 19. Nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas)... 20. Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatuoja, kad... 21. Pagal LR ATPK 250 str. 1 p., administracinio teisės pažeidimo bylos teisena... 22. Byloje nustatyta, kad V. R. dėl jam inkriminuoto pažeidimo paaiškino, jog D.... 23. Byloje duomenų, kad V. R. žinojo, jog jo žmonos giminaitis D. B. turėjo... 24. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir remdamasis ištirtų byloje... 25. Teisėja, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi LR ABTĮ 123 str.,... 26. V. R. (V. R.) skundą patenkinti.... 27. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos... 28. Šis nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...