Byla 2-8844-199/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant ieškovo AB „YIT Kausta“ atstovei Ž. G., atsakovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Archyvo 48“ atstovui pirmininkui V. M., teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „YIT Kausta“ ieškinį atsakovui Daugiabučių namų savininkų bendrijai „Archyvo 48“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas bei atsakovas prašo patvirtinti sudarytą ir pateiktą teismui rašytinę taikos sutartį ir nutraukti bylą, nurodydami, kad ginčą išsprendė taikiai ir kad bylos nutraukimo pasekmės ieškovui žinomos.

3Šalių prašymai tenkintini.

4Tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl skolos už atliktus darbus priteisimo.

5Teismo posėdyje teismui pateikta rašytinė ieškovo ir atsakovo 2013 09 02 pasirašyta taikos sutartis.

6Teismas priėmė patvirtinti sudarytą tarp šalių taikos sutartį.

7Minėta taikos sutartis tvirtintina, kadangi ji neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia šalių, o taip pat kitų suinteresuotų asmenų, teisių, jų interesų, neišeina iš ieškininio reikalavimo ribų – LR CPK 42 str. 2d., 140 str.3d.

8Šalims sudarius taikos sutartį, jų prašymu grąžintina 75% sumokėto žyminio mokesčio: ieškovui grąžintina 171,00 Lt.

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 140 str.3d.,231 str.3d.,293 str.5 p.,294 str.,295 str,

Nutarė

10Priimti šalių pateiktą ir jų pasirašytą taikos sutartį.

11Patvirtinti civilinėje byloje Nr.2-8844-199/2013 pagal ieškovo AB „YIT Kausta“ ieškinį atsakovui Daugiabučių namų savininkų bendrijai „Archyvo 48“ dėl skolos priteisimo, tarp šalių sudarytą taikos sutartį su tokiomis joje numatytomis sąlygomis: „Akcinė bendrovė „YIT Kausta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133556411, kurios registruota buveinė yra Naglio g. 4A, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus K. V., veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau - „Ieškovas"), ir „Daugiabučių namų savininkų bendrija Archyvo 48“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrija, kodas 300130630, kurios registruota buveinė yra Archyvo g.48-1, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama bendrijos pirmininko V. M., veikiančio pagal bendrijos įstatus, (toliau - „Atsakovas"), Ieškovas ir Atsakovas toliau Sutarties tekste kartu vadinami „Šalimis", o kiekvienas atskirai -„Šalimi“. Atsižvelgdamos į tai, kad

 1. Šalys 2012 m. birželio 7 d. sudarė Susitarimą dėl defektų šalinimo Nr. 05-12/120 su priedais (toliau - „Susitarimas"), pagal kurį Ieškovas įsipareigojo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Kaune, adresu Archyvo g. 50 ir Archyvo g. 48, stogo defektus pašalinti bitumine danga užklojant viršutinį stogo sluoksnį, o Atsakovas įsipareigojo už atliktą darbą atsiskaityti, t.y. sumokėti Ieškovui bituminės dangos kainą;
 2. tarp Šalių kilo nesutarimų dėl Susitarimo vykdymo;
 3. Šalys siekia taikiai išspręsti kilusius nesutarimus;

12Šalys sudaro šią Taikos sutartį ir susitaria:

 1. Atsakovas sumoka Ieškovui skolą už Ieškovo atliktus darbus (gyv. namo Archyvo g. 50, Kaunas), viso 7595 Lt (septynis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt penkis litus) per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Teismas patvirtina šią Taikos sutartį.
 2. Visos Taikos sutartyje nurodytos sumos mokamos į Ieškovo banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią bake Nordea Bank Finland Plc, Lietuvos skyrius, banko kodas 21400.
 3. Už kiekvieną pavėluotą dieną įvykdyti savo įsipareigojimą pagal šios Sutarties 1. punktą Atsakovas moka Ieškovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos.
 4. Pasirašydamos šią Taikos sutartį, Šalys patvirtina, kad atsisako viena kitos atžvilgiu bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje Nr. 2-8844-199/2013, ir nereikš jų ateityje, išskyrus reikalavimus vykdyti šią Taikos sutartį. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir dėti visas pastangas, kad pavyktų tinkamai ir laiku įgyvendinti šią Taikos sutartį.
 5. Bylinėjimosi išlaidų Šalys viena iš kitos nereikalauja.
 6. Šalims yra žinoma, kad Teismui patvirtinus Taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.).
 7. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, kaip tai numatyta LR civilinio kodekso 6.985 str. ir LR civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p., 293 str. 5 p., 294 str. Šalys taip pat žino, kad vadovaujantis LR civilinio kodekso 6.985 str. ir LR civilinio proceso kodekso 584 str., teismo patvirtinta Taikos sutartis laikoma vykdytinu dokumentu.
 8. Taikos sutartis sudaroma lietuvių kalba 3 (trimis) vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną atitenka Šalims ir Teismui.“

13Civilinę bylą Nr. 2-8844-199/2013 nutraukti.

14Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui AB „YIT Kausta“, į.k. 133556411 75 proc., t.y. 171,00 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt vieną litą ir 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2013-02-25 mokėjimo pavedimą Nr. 01142, bei 2013-04-04 mokėjimo pavedimą Nr. 1929 Nordea Bank Finland PLC, Lietuvos skyriuje.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai