Byla 2A-981-392/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Virginijaus Kairevičiaus, kolegijos teisėjų: Almos Urbanavičienės, Virginijos Volskienės,

2sekretoriaujant L.Jasiulionienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui A.Žindul

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2007 m. gegužės 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovui J. B. dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo 753-ioji daugiabučio namų savininkų bendrija ir J. B. priešieškinį dėl sutarties dalies pripažinimo negaliojančia.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti žalą padarytą vartojant neapskaitinę elektros energiją, konstatuotą atlikus elektros apskaitos patikrinimą bute, esančiame ( - ).

8Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 5.663,09 Lt žalos už be apskaitos suvartotą elektros energiją, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą grindė Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros 2005-02-12 aktu Nr. 000656/24, kuriame nurodyta, kad aktas buvo surašytas konstatavus, kad pažeistos Standartų komiteto, žinybinės patikros ir gamyklinės plombos; Vilniaus regiono Vilniaus miesto pietinio skyriaus Neapskaitinio elektros energijos vartojimo akto svarstymo 2005-02-15 protokolu Nr. 316; Vilniaus regiono neapskaitinio elektros vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisijos posėdžio 2005-03-04 protokolu Nr. 149; Elektros energijos suvartojimo paskaičiavimo neapskaitiniame laikotarpyje lentele. Ieškovas reikalavimą grindė civilinio kodekso 6.245 str. 4 dalimi, 6.249 str. 1 dalimi, 6.251 str. 1 dalimi, 6.263 str. 2 dalimi, 6.281 str. 1 dalimi, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 398, 64, 65, 67.4 punktais.

9Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad yra prieštaravimų tarp 2005-02-12 akte Nr. 000656/24 nurodomų aplinkybių ir ieškinyje nurodytų aplinkybių - akte nurodyta, kad pažeistos skaitiklio standartų plomba ir žinybinės patikros plomba, o ieškovas nurodo, kad buvo pažeista ir gamyklinė plomba, apie kurią akte nerašoma. Be to, ieškovas nurodo, kad elektros tinklų plomba yra nepažeista, todėl ieškovas nepagrįstai perskaičiuoja suvartotos elektros energijos kiekį vadovaudamasis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 64, 67.4 punktais. Atsakovas taip pat prašo atkreipti dėmesį į tai, kad žala paskaičiuota už laikotarpį nuo 2004-09-21 iki 2005-02-12, tačiau 2004-09-15 Naujosios Vilnios seniūno įsakymu Nr. V-131 daliai patalpų, buvusių adresu ( - ), buvo suteiktas kitas adresas. Be to, atsakovas prašė atkreipti dėmesį į tai, kad pagal 1996-10-28 su juo pasirašytą sutartį, ieškovas įsipareigojo tiekti atsakovui 3 kW elektros energijos galią, bet ne 7 kW, pagal kurią apskaičiuotas žalos dydis.

10Dubliku ieškovas papildė ieškinį ir nurodė, kad buvo pažeistos skaitiklio standartų plomba, žinybinės patikros plomba ir skaitiklio standartų plomba TK, dengusi apatinį varžtą ir gamyklinė plomba, dengusi viršutinį varžtą. Skaitiklis Nr. 0003008 tipas CO-U449M2D1 iš viso turėjo šias plombas – gamyklinę, žinybinės patikros, standartų komiteto plombą TK ir tiekėjo plombą VET 090/03. Kartu su TK plomba buvo susukta neturinti ten būti Tiekėjo plomba 095/03. Tvarkinga buvo tik Tiekėjo plomba 090/03, dedama ant gnybtų kaladėlių dangtelio. Gnybtų kaladėlių dangtelis ir elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo gaubtas plombuojami atskirai. Tiekėjo uždėta plomba laiko tik gnybtų kaladėlių dangtelį, todėl ji neturi nieko bendro su elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo gaubto plombų pažeidimais. Atkreipė dėmesį į tai, kad Taisyklėse yra reglamentuotos plombuotinos vietos, bet ne plombų skaičius, kuris priklauso nuo elektros skaitiklio tipo ir jo pagaminimo metų. Pasisakydamas dėl atsakovo argumento dėl leistinos sutartinės galios, ieškovas nurodė, kad 1996-10-28 sutartyje buvo padaryta klaida, dėl to neteisingai nurodyta ne 7, o 3 kW galia, kadangi 1994-11-04 direktoriaus pavaduotojo komercijai nurodymais butuose, kur yra įrengtos elektros viryklės, turi būti tiekiama 7 kW galia.

11Atsakovas pareiškė priešieškinį. Priešieškiniu atsakovas prašė teismo vadovaujantis CPK 143 str., 1964 m. CK 48 str. 1 d., 59 str., CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9 str., CK 1.81 str. 1 d. 1996-10-28 elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties, sudarytos tarp Vilniaus elektros tinklų ir J. B. , vartotojo įsipareigojimą „užtikrinti įvado įrenginių, apskaitos prietaisų ir plombų saugumą“ pripažinti negaliojančiu. Nurodė, jog šia sąlyga vartotojui priskirti įsipareigojimai, kurių jis negali įvykdyti, nes jis turi būti vykdomas ne vartotojo atsakomybės ribose, o gyvenamojo namo savininkų bendrijos atsakomybės ribose, be to ši sąlyga prieštarauja sutarties sąlygai ,,užtikrinti Tiekėjo atstovui laisvą priėjimą prie elektros apskaitos ir kitų įrenginių“. Nurodė, jog byla turi būti nagrinėjama pagal sutartiniams, o ne deliktiniams santykiams taikytinas teisės normas.

12Tretysis asmuo 753-ioji daugiabučio namų savininkų bendrija su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovo nurodytas elektros skaitiklis nėra bendro naudojimo, jis priklauso atsakovui.

13Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2007-05-11 sprendimu ieškinį ir priešieškinį atmetė. Sprendime nurodė sekančius motyvus:

14Dėl ieškinio reikalavimų. Ieškovo teiginį, jog elektros tiekėjo dedama plomba laiko tik gnybtų kaladėlių dangtelį, todėl ji neturi nieko bendro su elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo gaubto plombų pažeidimais iš dalies paneigia Elektros energijos ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 398, 52.1 punkte išdėstytas elektros energijos apskaitos prietaisų ir elektros apskaitos schemų elementų užplombavimo tvarkos eiliškumas bei liudininkų parodymai. Faktinių aplinkybių pagrindu teismas konstatavo, jog prie skaitiklio prieiti galima tik nuėmus (pažeidus) tiekėjo plombas, pripažino, jog tuo atveju, kada nustatoma, kad tiekėjo plombos nepažeistos, o pažeistos gamyklinė ar metrologinės patikros plomba, tiekėjui tenka pareiga įrodyti, jog nepažeidus Tiekėjo plombos buvo galima prieiti prie skaitiklio ir pažeisti pačio skaitiklio mechanizmą saugančias plombas. Tokių įrodymų teismui nebuvo pateikta, liudytojų parodymai tokių aplinkybių nepatvirtino, o ekspertizės ieškovas neprašė.

15Teismas konstatavo, jog remtis daiktiniu įrodymu – elektros skaitikliu, paimtu 2005-02-12 patikrinimo metu, surašant Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, negalima, nes buvo pažeistos skaitiklio, kaip daiktinio įrodymo, saugojimo sąlygos - nutraukta skaitiklio saugojimo maišelio plomba.

16Dėl priešieškinio reikalavimų. Teismas nurodė, jog įstatymų leidėjas elektros įrenginių priežiūros klausimą palieka derinti pačioms šalims – paslaugos tiekėjui ir vartotojui, o nagrinėjamoje situacijoje šalys susitarė, jog už elektros įrenginių priežiūrą atsako vartotojas, kuris, aptikęs gedimus nedelsiant informuoja Tiekėją, šiuo atveju ieškovą. Teismas padarė išvadą, jog ši sutarties nuostata neprieštarauja kitai sutarties nuostatai - užtikrinti laisvą priėjimą prie elektros įrenginių, nes pagal Elektros tiekimo ir naudojimo taisyklių 49-ame punkte nurodytą elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose tvarką, energijos apskaitos prietaisai turi būti įrengiami bendrojo naudojimo patalpose ir tokiu būdu yra preziumuojama, kad prie jų gali laisvai prieiti elektros tinklų darbuotojai, įrenginių apskaitos priežiūra šiuo atveju apsiriboja elementariu rūpestingumu, nurašant apskaitos rodmenis, praeinant pro šalį patikrinant, ar nėra matyti akivaizdžių mechaninių pažeidimų ir pan.

17Sprendimas priešieškinio atmetimo dalyje neapskųstas.

18Apeliantas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė teismui apeliacinį skundą. Skunde apeliantas dar kartą patvirtina savo poziciją ir pakartoja savo reikalavimus, nurodo, jog pirmos instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas, todėl prašo pakeisti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2007-05-11 sprendimą dalyje dėl reikalaujamos žalos atlyginimo ir AB Rytų skirstomųjų tinklų ieškinį tenkinti. Apeliantas grindžia skundą sekančiais argumentais:

19Apeliantas tvirtina, jog Taisyklių 52.4 punktas nustato elektros energijos vartotojams pareigą užtikrinti skaitiklio ir plombų saugumą. Kai nustatomas toks skaitiklio pažeidimas, Taisyklės preziumuoja neteisėtą elektros energijos vartojimą. Apeliantas nurodo, jog tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris konstatavo, kad tais atvejais, kai yra pažeistas skaitiklis ar plombos, vartotojo kaltė preziumuojama ir jam pagrįstai priskiriama kaltės paneigimo pareiga.

20Apeliantas nurodo, jog pirmos instancijos teismas padarė neteisingą išvadą kad nepažeidus tiekėjo plombos negalima prieiti prie skaitiklio ir pažeisti gamintojo ir metrologinės patikros plombų. Atsakovo skaitiklis įrengtas laiptinėje esančioje įvadinėje apskaitos spintoje. Ši spinta nėra plombuojama bei kaip paaiškėjo bylos nagrinėjimo metu, nebuvo netgi ir rakinama. Taigi prie skaitiklio galima prieiti vien tik atidarius įvadinės apskaitos spintos dureles bei įmanoma pažeisti skaitiklio gaubto plombas. Be to tvirtina, jog patikrinimo metu ant skaitiklio gaubto nerasta nei vienos skaitiklio įrengimo metu buvusios plombos.

21Nurodo, jog byloje būtina remtis daiktiniu įrodymu - elektros skaitikliu. Vien ta aplinkybė, kad nutrūko inventorinio maišelio, kuriame buvo saugomas skaitiklis, plomba, nepaneigia šio daiktinio įrodymo reikšmės. Teigia, jog reikia nagrinėti skaitiklio konstrukciją, kuri leidžia nepažeidus tiekėjo plombos pažeisti metrologines skaitiklio gaubto plombas. Šis faktas paneigia teismo argumentą, jog ieškovas neįrodė, kad nepažeidus Tiekėjo plombos yra įmanoma pažeisti skaičiavimo mechanizmą saugančias plombas.

22Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą:

23Atsiliepime nurodoma, jog apeliantas netinkamai remiasi suformuota teismų praktika: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas visiškai kitaip nei apeliantas kalba apie plombų apsaugą: „Už visų plombų apsaugą atsako valdomos teritorijos, kurioje įrengti elektros prietaisai, savininkai''. Byloje nustatyta, kad laiptinių, kuriose yra įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai savininku yra 753 gyvenamųjų namų savininkų bendrija.

24Apeliantas be jokių įrodymų kalba apie atsakovo nerūpestingumą. Nerūpestingumas yra kaltės forma, kurią turi įrodyti ieškovas. Bylos nagrinėjimo metu kilo pagrįsta abejonė, kad būtent ieškovo darbuotojo veiksmų išdavoje galėjo būti padaryti pažeidimai, kurių pagrindu reiškiamas ieškinys.

25Teigia, jog byloje įrodyta, kad Rytų skirstomieji tinklai vykdo neviešą veiklą. Ieškovo neteisėtus veiksmus įrodo nevieši skaitiklio tikrinimai ir neviešas standartų plombos pakeitimas. Atsakovas neturi jokios galimybės tokią plombą gauti ir pakeisti jau esančią. Kada ir kokiu būdu ieškovo darbuotojai padarė pakeitimus, atsakovas nebuvo informuotas.

26Nurodo, jog vienoje byloje negali būti skirtingų standartų ieškovo ir atsakovo elgesiui. Ieškovas tvirtina, kad atsakovas turėjo būti rūpestingas ir apdairus. Saugant paimtą ir užplombuotą elektros skaitiklį ieškovas irgi turėjo būti rūpestingas ir apdairus. Negalima priimti paaiškinimo, kad maišelio plomba nutrūko netyčia.

27Nurodo, jog Neapskaitinio elektros energijos vartojimo aktas surašytas su klaidomis: akte įrašyta, kad nuplėšta standartų plomba ir gamyklinė standartų plomba, taigi pagal aktą išeina, kad vienintelė nenuplėšta plomba buvo tiekėjo plomba. Teismo posėdžio metu ant skaitiklio pastebėta dar viena nenuplėšta plomba, apie kurios priklausomumą ar atsiradimą nieko nepaaiškinta.

28Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1, 2 dalys).

30Byloje nustatyta, kad ieškovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ darbuotojai atliko elektros apskaitos patikrinimą bute, esančiame ( - ). Patikrinimo metu buvo pastebėta, kad elektros skaitiklis Nr. 0003008 tipas CO-U449M2D1, yra pažeistomis plombomis. Šis skaitiklis plombuojamas viso keturiomis plombomis. Elektros tinklų ir dar viena plomba nepažeistos. Buvo padaryta išvada, jog minėtame bute naudojamasi neapskaitine elektros energija. Buto savininkas ieškovo darbuotojų į butą neįsileido. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 398 54, 63 punktais, ieškovas surašė neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr.000656/24, vėliau - neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo protokolą Nr.316, kurių pagrindu buvo paskaičiuotas neapskaitinis elektros suvartojimas 5.663,09 Lt sumai, skaičiuojant jog vartotojui buvo tiekiama 7 kilovatų galia. 1996-10-28 elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartyje nustatyta, jog energija vartotojui tiekiama 3 kilovatų galia.

31Kolegija sutinka su apelianto tvirtinimu, jog Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės preziumuoja neteisėtą elektros energijos vartojimą, jeigu pažeistos elektros apskaitos prietaiso plombos. Teisinga ir apelianto pozicija dėl to, jog analogiškos praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio 2005-04-06 nutartyje Nr. 3K-3-241/2005 pažymėta, jog Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 8 punkte yra išaiškinta, kas yra neteisėtas elektros energijos naudojimas, b punkte išskiriamas atvejis, kai pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros energijos apskaitos prietaiso. Taisyklių 52 punkte numatyta elektros prietaisų plombavimo tvarka: privalomi yra gamintojo ir metrologinę patikrą atlikusios organizacijos plomba ant skaitiklio gaubto ir operatoriaus ar tiekėjo plombos ant kitų nurodytų elementų. Už visų plombų apsaugą atsako valdomos teritorijos, kurioje įrengti elektros prietaisai, savininkai (Taisyklių 52.4 punktas). Taigi šios nuostatos preziumuoja vartotojo kaltę nustačius, kai nėra bent vienos iš privalomų plombų, ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos naudojimu, todėl teismas pagrįstai įrodinėjimo pareigą dėl šios kaltės paneigimo turi paskirti elektros vartotojui. Šiuo atveju laikytina, jog atsakovas savo kaltės prezumpcijos nepaneigė. Kolegija sutinka su apelianto teiginiu, jog byloje būtina remtis ir daiktiniu įrodymu - elektros skaitikliu. Tai, kad nutrūko inventorinio maišelio, kuriame buvo saugomas skaitiklis, plomba, iš dalies paneigia šio daiktinio įrodymo reikšmę, tačiau net pats atsakovas sutinka, jog skaitiklio plombos yra akivaizdžiai pažeistos (b.l.31). Taigi neabejotinai nustatytas faktas, kad elektros skaitiklio plombos buvo pažeistos.

32Remiantis šiomis aplinkybėmis ieškovo ieškinys tenkintinas, tačiau ne ta apimtimi, kuria prašo ieškovas. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 67.4 punkte numatyta, jog radus buitiniam vartotojui priklausantį apskaitos prietaisą ar apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimas matomas, operatorius turi teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį. Perskaičiuojama tokia tvarka: <...> jei buitinis vartotojas operatoriaus atstovui nesuteikia galimybės nustatyti veikiančių elektros energijos imtuvų galią, tai suvartota elektros energija perskaičiuojama pagal buitiniam vartotojui sutartyje nustatytą leistinąją naudoti galią ir 24 valandų per parą trukmę. 1996-10-28 sudaryta Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis neabejotinai yra dvišalis sandoris. Sutartyje nenumatyta jos keitimo tvarka (b.l.22), todėl darytina logiška prielaida, jog sutartis gali būti keičiama tik šalių susitarimu. Ieškovo teiginys, jog sutartyje tik dėl klaidos nurodyta, jog elektros energija tiekiama iki 3,0 kW galios, nėra ir negali būti laikoma pagrindu, neinformavus kitos sutarties šalies, esmingai pakeisti sutarties sąlygas. Jei energijos tiekėjas nesudarė naujos sutarties ar jos nepakeitė priimtina tvarka, jis pats atsako už patirtus nuostolius. Todėl šiuo atveju neapskaitinės elektros energijos kiekis skaičiuotinas ne pagal ieškovo prašomus 7kW, o pagal sutartyje numatytus duomenis, t.y. po 3kW. Pagal ieškovo pateiktą elektros energijos suvartojimo ir paskaičiavimo neapskaitiniame laikotarpyje aktą (b.l. 9), leistinos galios išraišką pakeitus į 3kW matyti, jog 7.272 kW suvartota 0,24 Lt tarifu, o 3.096 kW suvartota 0,27 Lt tarifu, iš viso už 2.581,20 Lt. Vartotojas sumokėjo 359,71 Lt už tuo laikotarpiu oficialiai suvartotus 1.633 kW. Taigi neapskaitinės energijos suvartota už 2.221,49 Lt.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325, 326 str. 1 d. 3 p., kolegija

Nutarė

34Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2007-05-11 sprendimą pakeisti dalyje.

35Panaikinti sprendimo dalį, kuria AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinys atmestas, šioje dalyje priimti naują sprendimą.

36AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį tenkinti iš dalies.

37Priteisti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ (j.a.k. 1087089) 2.221 litą 49 ct bei 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2006-02-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat 133 litus 29 ct. bylinėjimosi išlaidų iš J. B. (a.k. ( - ) ).

38Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti... 2. sekretoriaujant L.Jasiulionienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui A.Žindul... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti žalą... 8. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 5.663,09 Lt žalos už be apskaitos... 9. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad yra prieštaravimų tarp... 10. Dubliku ieškovas papildė ieškinį ir nurodė, kad buvo pažeistos skaitiklio... 11. Atsakovas pareiškė priešieškinį. Priešieškiniu atsakovas prašė teismo... 12. Tretysis asmuo 753-ioji daugiabučio namų savininkų bendrija su ieškiniu... 13. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2007-05-11 sprendimu ieškinį ir... 14. Dėl ieškinio reikalavimų. Ieškovo teiginį, jog elektros tiekėjo dedama... 15. Teismas konstatavo, jog remtis daiktiniu įrodymu – elektros skaitikliu,... 16. Dėl priešieškinio reikalavimų. Teismas nurodė, jog įstatymų leidėjas... 17. Sprendimas priešieškinio atmetimo dalyje neapskųstas.... 18. Apeliantas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė teismui apeliacinį... 19. Apeliantas tvirtina, jog Taisyklių 52.4 punktas nustato elektros energijos... 20. Apeliantas nurodo, jog pirmos instancijos teismas padarė neteisingą išvadą... 21. Nurodo, jog byloje būtina remtis daiktiniu įrodymu - elektros skaitikliu.... 22. Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą:... 23. Atsiliepime nurodoma, jog apeliantas netinkamai remiasi suformuota teismų... 24. Apeliantas be jokių įrodymų kalba apie atsakovo nerūpestingumą.... 25. Teigia, jog byloje įrodyta, kad Rytų skirstomieji tinklai vykdo neviešą... 26. Nurodo, jog vienoje byloje negali būti skirtingų standartų ieškovo ir... 27. Nurodo, jog Neapskaitinio elektros energijos vartojimo aktas surašytas su... 28. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 30. Byloje nustatyta, kad ieškovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ darbuotojai... 31. Kolegija sutinka su apelianto tvirtinimu, jog Elektros energijos tiekimo ir... 32. Remiantis šiomis aplinkybėmis ieškovo ieškinys tenkintinas, tačiau ne ta... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325, 326 str. 1 d.... 34. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2007-05-11 sprendimą pakeisti dalyje.... 35. Panaikinti sprendimo dalį, kuria AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinys... 36. AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 37. Priteisti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ (j.a.k. 1087089) 2.221 litą 49 ct... 38. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą....