Byla 2YT-42992-871/2016

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjo A. B. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. 0128/12/02572, suinteresuoti asmenys byloje: antstolis R. V., J. B., BKU „Vilniaus taupomoji kasa“,

Nustatė

2Pareiškėjas A. B. 2016-10-04 kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio R. V. vykdomąją bylą Nr. 0128/12/02572, kurioje atliekamas išieškojimas iš pareiškėjo A. B. turto: ( - ). Nurodė, kad antstolis R. V. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0128/12/02572 dėl 120 794,38 EUR skolos, 9 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš pareiškėjo išieškotojo BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai, išieškojimą nukreipiant į hipoteka įkeistą pareiškėjo turtą: ( - ). 2016-08-18 antstolis paskelbė nurodyto turto antrąsias varžytynes. Pareiškėjas, manydamas, kad antstolis pažeidė CK 4.194 str. įtvirtintą skolos išieškojimo tvarką parduodant varžytynėse jungtine hipoteka įkeistą daiktą, pateikė skundą dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjas nurodė, kad pateiktu antstoliui skundu prašo paskelbti neįvykusiomis nuo 2016-08-18 iki 2016-09-19 vykusias aukščiau nurodyto pareiškėjo turto antrąsias varžytynes, bei suteikti galimybę pareiškėjui nustatyti jungtine hipoteka įkeisto turto pardavimo eilę, skirti pareiškėjo turto rinkos vertės ekspertizę, kiekvieną turto objektą pardavinėti atskirai. Nurodė, kad tenkinus pareiškėjo skundą antstolis privalėtų, paskelbęs neįvykusiomis antrąsias varžytynes, atlikti visus veiksmus, kad būtų nustatyta išieškojimo iš pareiškėjo turto eilė, įvertintas pareiškėjo turtas, ii tik nustačius kiekvieno objekto vertę atskirai, skelbiamos pareiškėjos turto varžytynės. Pareiškėjo teigimu, yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų nesiėmus ir nesustabdžius vykdomosios bylos, greitu metu antstolis galės surašyti turto pardavimo iš varžytynių aktą ir tokiu būtu turtas bus perleistas nuosavybėn tretiesiems asmenims, nesilaikant imperatyvių vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų. Turtą perleidus sąžiningiems tretiesiems asmenims, teismui vėliau tenkinus pareiškėjo skundą, nebebus galima antstolį įpareigoti paskelbti varžytynes neįvykusiomis, nustatyti išieškojimo iš turto eilę, atlikti turto rinkos vertės ekspertizę.

3Teismas sprendžia prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 510 str. 2 d.).

4Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamas nepranešus šalims (CPK 147 str. 1 d.). CPK 147 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pareiškėjo prašymas teisme gautas 2016-10-04, teisėjai perduotas 2016-10-05.

5Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkintinas.

6Skundo padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka (CPK 510 str. 8 d.). CPK 510 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje numatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

7CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinta, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams.

8Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas 2016-09-29 yra kreipęsis į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese, kuriuo, siekiant užtikrinti pareiškėjo 2016-09-27 skundo reikalavimų įvykdymą, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolio R. V. vykdomąją bylą Nr. 0128/12/02572 ir joje atliekamą išieškojimą iš pareiškėjui A. B. priklausančio turto - ( - ). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-10-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-42356-1012/2016 pareiškėjo 2016-09-29 prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese tenkino, nutarė sustabdyti antstolio R. V. vykdomąją bylą Nr. 0128/12/02572 ir joje atliekamą išieškojimą iš pareiškėjui A. B. priklausančio turto - ( - )iki bus išnagrinėtas bei įsiteisės procesinis sprendimas dėl pareiškėjo 2016-09-27 skundo dėl antstolio R. V. veiksmų. Pareiškėjas teisme 2016-10-04 gautu prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese prašo taikyti analogiškas laikinąsias apsaugos priemones, kurios jau yra pritaikytos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-10-04 nutartimi pagal pareiškėjo 2016-09-29 teisme gautą prašymą. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai kad pareiškėjo prašomos laikinosios apsaugos priemonės (vykdomosios bylos Nr. 0128/12/02572 ir joje atliekamo išieškojimo iš pareiškėjo aukščiau nurodyto turto sustabdymas) jau yra pritaikytos teismo 2016-10-04 nutartimi, t.y. pareiškėjo galimai pažeisti interesai vykdomojoje byloje Nr. 0128/12/02572 šiuo metu yra apsaugoti laikinojo pobūdžio apribojimais, teismas neturi teisinio pagrindo tų pačių laikinųjų apsaugos priemonių taikyti pakartotinai. Nors laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2YT-42356-1012/2016 yra pritaikytos siekiant užtikrinti ne pareiškėjo 2016-10-03 skundo, tačiau pareiškėjo 2016-09-27 skundo reikalavimų įvykdymą, tačiau tai nesuteikia pagrindo analogiškas laikinąsias apsaugos priemones taikyti antrą kartą. Remiantis išdėstytu, pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas. Teismas pažymi, kad pasikeitus faktinei ir (ar) teisinei situacijai, pareiškėjas turi teisę kreiptis pakartotinai su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 147, 510, 290-292 straipsniais,

Nutarė

10Netenkinti pareiškėjo A. B. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai