Byla 2S-1046-538/2007
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo J. S. ieškinį atsakovei

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės, Audriaus Saulėno, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo J. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo J. S. ieškinį atsakovei

2AB „VST“, tretiesiems asmenims V. M. M., Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Vaikų teisių apsaugos tarnybai, S. S., UAB „Liva“, UAB „Simpatija“, E. S. ir K. S. atstovams pagal įstatymą

3M. S., D. S. dėl elektros tiekimo atnaujinimo ir nuostolių atlyginimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris buvo tikslinamas, ir prašė priteisti iš atsakovo 2416,10 Lt žalos atlyginimo ir 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei įpareigoti atsakovą atnaujinti elektros energijos tiekimą butui, esančiam ( - ). Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ginant ieškovo ir trečiųjų asmenų teises, uždrausti atsakovui ir kitiems asmenims atjungti elektros energijos tiekimą butui, ( - ), iki bus išnagrinėta byla dėl šio buto valdytojo ir savininko teisių.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutartimi ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo atmestas. Teismas nurodė, kad byloje nesama įrodymų, jog ieškovas ir nepilnamečiai vaikai faktiškai gyvena ginčo bute. Priešingai, Klaipėdos apygardos teismo procesiniai sprendimai, priimti civilinėse bylose Nr. 2A-138-479/2007, Nr. 2A-29-2/2005, patvirtina, jog ieškovas ir trečiasis asmuo M. Sinkevičius yra iškeldinti iš ginčo buto. Teismas pažymėjo ir tai, kad byloje kilęs ginčas yra susijęs su elektros energijos tiekimu butui, esančiam

7( - ). Ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinimas iš esmės reikštų jo ieškinio reikalavimų patenkinimą, o tai neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirties – ieškinio įvykdymo užtikrinimo.

8Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo

92007 m. spalio 31 d. ir 2007 m. lapkričio 8 d. nutartis bei išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, nes pagal CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktą, teismas, naikindamas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 31 d. nutartį, privalėjo patenkinti ir ieškovo pareikštą reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir neatsižvelgė į tai, kad toks prašymas ieškinyje buvo grindžiamas CK 4.33 straipsnio 1-2 dalių bei CPK 144 straipsnio, 145 straipsnio 1 dalies 6, 7, 12 punktų nuostatomis. Apeliantas akcentuoja ir tai, kad teismas nepagrįstai reikalavo pateikti papildomų įrodymų dėl prašymo, susijusio su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, nes toks prašymas turi būti išspręstas ne vėliau kaip per 3 dienas, remiantis kartu su ieškiniu pateikta medžiaga. Galimybės pateikti papildomų įrodymų ieškovas neturi ir todėl, kad visi ieškovo asmeniniai dokumentai yra UAB „Simpatija“ byloje. Atskirajame skunde pažymima, kad teismas neatsižvelgė į teismui pateiktus rašytinius įrodymus, patvirtinančius apie ieškovui ir jo šeimos nariams daromą žalą, kuri kilo dėl elektros energijos atjungimo ginčo butui, neatkreipė dėmesio į tai, kad bute gyvena nepilnamečiai vaikai ir į tai, kad už sunaudotą elektros energiją ieškovas neturėjo įsiskolinimo. Apelianto manymu, prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkinimas nepažeis nė vieno asmens interesų, atitiks nepilnamečių vaikų teises ir teisėtus interesus, neprieštaraus įstatymams, protingumo ir sąžiningumo principams, užkirs kelią didesnės žalos ieškovui ir jo šeimai atsiradimui.

10Atsakovės AB „VST“ ir trečiojo asmens V. M. M. pateiktuose atsiliepimuose į atskirąjį skundą teigiama, kad atskirojo skundo tenkinti nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo atmestas ieškovo reikalavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, paliktina nepakeista.

11Trečiųjų asmenų UAB „Liva“, E. S. ir K. S. atstovų pagal įstatymą M. S. ir D. S.,

12S. S. pateiktuose atsiliepimuose į atskirąjį skundą prašoma tenkinti atskirąjį skundą.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Ieškovo pateiktame atskirajame skunde keliami klausimai dėl procesinės teisės normų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ir aiškinimu. Teisėjų kolegija, nagrinėjanti pirmosios instancijos teismo nutartį apeliacine tvarka, konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai yra nepagrįsti. Laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikino ginčo objekto apsaugos mechanizmo bei galimo būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, taikymo pagrindų įstatyminiam reglamentavimui skirta LR CPK 144 straipsnio 1 dalis, kurioje nurodoma, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos tuomet, jei jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šio procesinės teisės instituto tikslas – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo išvengti įvairių priežasčių, dėl kurių gali būti nebeįmanoma arba sunku realiai įvykdyti priimtą teismo sprendimą.

15Vertinant byloje kilusio ginčo pobūdį ir ieškovo pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turinį, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo prašymas dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo šioje byloje grindžiamas būtinybe atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti (CPK 145 str. 1 d. 12 p.), tokį prašymą motyvuojant tuo, kad žalos atsiradimą ir jos didėjimą sąlygoja atsakovės veiksmai – neteisėtas elektros energijos atjungimas butui, ( - ), kuriame, ieškovo teigimu, gyvena jis ir kiti jo šeimos nariai, tarp kurių yra ir nepilnamečių vaikų, ir kuriame yra įregistruotos juridinių asmenų buveinės.

16Byloje nesant duomenų, kad ginčo bute būtų deklaruota ieškovo ir jo šeimos narių gyvenamoji vieta ar kad šiame bute būtų įregistruota UAB „Liva“ buveinė, nėra pagrindo pripažinti, jog nutraukus elektros energijos tiekimą ginčo butui ieškovas ir tretieji asmenys dėl tokių veiksmų patirtų žalos. Tuo pačiu pripažintina, kad nagrinėjamoje byloje nėra įstatyminio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti atsakovą užtikrinti elektros energijos tiekimą butui, ( - ).

17Pažymėtina, kad analogišką išvadą leidžia daryti ir kitos byloje nustatytos aplinkybės. Elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas trečiojo asmens V. M. M. – ginčo buto savininkės – prašymu ir tai atitinka CK 6.390 straipsnio bei Ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 104 punkto nuostatas. Taigi nustačius, kad elektros energijos tiekimas ginčo butui buvo nutrauktas ne atsakovo iniciatyva, nėra pagrindo įpareigoti atsakovą atlikti tokius veiksmus nesant ginčo buto savininkės sutikimo ir ieškovui nereiškiant jokių reikalavimų buto savininkei.

18Nors iš ieškinyje ir kituose ieškovo procesiniuose dokumentuose ieškovo išdėstytų argumentų galima daryti išvadą, kad ieškovo reikalavimai dėl elektros energijos atnaujinimo ginčo butui grindžiami jo, kaip teisėto valdytojo, teisėmis, tačiau su šia apelianto pozicija sutikti negalima. Remiantis daiktinės teisės nuostatomis, ieškovas ir jo šeimos nariai negali būti laikomi teisėtais ginčo buto valdytojais, nes bylos medžiaga nustatyta, jog antstolis G. Kairys vykdo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 16 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3802-622/2007 dėl

19J. S. iškeldinimo iš buto, ( - ) (b. l. 18), ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo

202004 m. gegužės 28 d. sprendimo pagrindu buvo išduotas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005 m. birželio 16 d. vykdomasis raštas Nr. 2-750-28/2004 dėl M. S., D. S., E. S. ir K. S. iškeldinimo iš buto, esančio ( - ) (b. l. 27-28). Esant įsiteisėjusiems teismo sprendimams dėl ieškovo ir kitų asmenų iškeldinimo iš ginčo buto, negalima pripažinti, kad ieškovas yra teisėtas valdytojas.

21Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo pareikštą reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, procesinės teisės normų reikalavimų nepažeidė.

22Ieškovo atskirajame skunde pateikto prašymo dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 31 d. nutarties panaikinimo spręsti nėra pagrindo, nes iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, pasinaudodamas CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta teise, pats panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 31 d. nutartį, priimdamas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutartį.

23Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bei aiškino teisės normas, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 328 str., 338 str.) ir ją naikinti arba keisti atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d.).

24Vadovaudamasi CPK 290-291 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. AB „VST“, tretiesiems asmenims V. M. M., Valstybinei energetikos... 3. M. S., D. S. dėl elektros tiekimo atnaujinimo ir nuostolių atlyginimo.... 4. Teisėjų kolegija... 5. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris buvo tikslinamas, ir prašė... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutartimi ieškovo... 7. ( - ). Ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 8. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 9. 2007 m. spalio 31 d. ir 2007 m. lapkričio 8 d. nutartis bei išspręsti... 10. Atsakovės AB „VST“ ir trečiojo asmens V. M. M. pateiktuose atsiliepimuose... 11. Trečiųjų asmenų UAB „Liva“, E. S. ir K. S. atstovų pagal įstatymą M.... 12. S. S. pateiktuose atsiliepimuose į atskirąjį skundą prašoma tenkinti... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Ieškovo pateiktame atskirajame skunde keliami klausimai dėl procesinės... 15. Vertinant byloje kilusio ginčo pobūdį ir ieškovo pateikto prašymo dėl... 16. Byloje nesant duomenų, kad ginčo bute būtų deklaruota ieškovo ir jo... 17. Pažymėtina, kad analogišką išvadą leidžia daryti ir kitos byloje... 18. Nors iš ieškinyje ir kituose ieškovo procesiniuose dokumentuose ieškovo... 19. J. S. iškeldinimo iš buto, ( - ) (b. l. 18), ir Klaipėdos miesto... 20. 2004 m. gegužės 28 d. sprendimo pagrindu buvo išduotas Klaipėdos miesto... 21. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pripažintina, kad pirmosios instancijos... 22. Ieškovo atskirajame skunde pateikto prašymo dėl Klaipėdos miesto apylinkės... 23. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bei aiškino teisės normas,... 24. Vadovaudamasi CPK 290-291 straipsniais, teisėjų kolegija... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti...