Byla e2-12542-466/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atstovei Sandrai Stanevičiūtei,

4atsakovui V. J.,

5atsakovei A. J.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovams V. J. ir A. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

7ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ prašė priteisti solidariai iš atsakovų 134,89 eurų skolą už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros paslaugas, suteiktas namui, esančiam ( - ), 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovai pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, jog jie sutinka, kad galimai yra skolingi ieškovui už neapmokėtas paslaugas, tačiau iš ieškovo negavo sąskaitų ir pranešimų apie susidariusį įsiskolinimą, dėl ko ieškovas galimai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Atsakovai nesutinka apmokėti ieškovui atstovavimo išlaidų. Atsakovai taip pat prašė skirti ieškovui 300 eurų baudą, pusę jos sumos skiriant atsakovams.

9Ieškovas pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog už suteiktas paslaugas atsakovams buvo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros, kurios buvo siunčiamos pačių atsakovų nurodytu adresu ( - ). Be to, atsakovai pranešimu, išsiųstu minėtu adresu, buvo informuoti apie namo administravimo nutraukimą bei apie susidariusį įsiskolinimą ieškovui, atsakovams buvo suteiktas 10 dienų terminas įsiskolinimui sumokėti. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad atsakovai patys piktnaudžiauja, kadangi neatsiskaito už jiems suteiktas paslaugas.

10Apie teismo posėdį, vykusį 2016 m. balandžio 25 d. 13:30 val., šalys buvo informuotos tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio nustatyta tvarka.

11Ieškinys tenkintinas.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymo Nr. 30-29 pagrindu ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratorius ir teikia šių objektų eksploatavimo, komunalines ir priežiūros paslaugas. Atsakovams V. J. ir A. J. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso negyvenamoji patalpa, esanti ( - ). 2010-06-03 ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ ir atsakovas V. J. sudarė Turto paprastojo administravimo sutartį Nr. ( - ) dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), administravimo. Ieškovas savo įsipareigojimus vykdė tinkamai ir išrašė atsakovams PVM sąskaitas – faktūras, kurios buvo siunčiamos pačių atsakovų nurodytu adresu ( - ). Be to, atsakovai pranešimu Nr. N4-391 buvo informuoti apie namo administravimo nutraukimą bei apie susidariusį įsiskolinimą ieškovui, atsakovams buvo suteiktas 10 dienų terminas įsiskolinimui sumokėti. Atsakovai už eksploatacines ir komunalines paslaugas ieškovui tinkamai nemokėjo, ir iš ieškovo pateiktos pažymos apie mokesčių už komunalines paslaugas paskaičiavimus ir mokėjimus matyti, kad už laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2011-03-31 susidarė 134,89 eurų skola.

13Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, jog jie negavo ieškovo sąskaitų ir pranešimų apie susidariusį įsiskolinimą, dėl ko nesutinka apmokėti ieškovui atstovavimo išlaidų. Šis atsakovų argumentas atmestinas, kadangi iš teismui pateiktos Turto paprastojo administravimo sutarties Nr. ( - ) dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), administravimo matyti, jog atsakovas savo gyvenamąją vietą nurodė adresu ( - ), kuriuo ir buvo siunčiami pranešimai bei PVM sąskaitos – faktūros. Dėl nurodytų priežasčių pripažintina, jog ieškovas pagrįstai pranešimus atsakovams siuntė minėtu adresu, o atsakovų argumentas atmestinas. Be to, konstatuotina, jog atsakovas, pasirašydamas Turto paprastojo administravimo sutartį, įsipareigojo mokėti ieškovui už teikiamas administravimo paslaugas, todėl turėjo pareigą vykdyti šią prievolę. Nors atsakovai teigė, jog nėra aišku, kokios administravimo paslaugos buvo suteiktos pastatui, esančiam ( - ), iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovo išrašytose PVM sąskaitose – faktūrose yra aiškiai detalizuota, už kokias konkrečiai paslaugas ir kokią sumą atsakovai privalo sumokėti.

14Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalį ir 4.84 straipsnį, butų, taip pat ir negyvenamųjų patalpų, savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Atskiro buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje nėra individualizuota ir kaip nors atskirai pažymėta, ji išreikština tik skaičiais (Lietuvos Respublikos CK 4.82 str. 5 d.). Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti 2001‑05‑23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai bei kiti teisės aktai imperatyviai nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str.). Byloje nėra įrodymų, jog atsakovai būtų visiškai atsiskaitę su ieškovu, todėl iš atsakovų solidariai priteistina 134,89 eurų skola ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

15Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo vadovaujantis iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (134,89 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016‑02-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 82 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas 15,00 eurų žyminis mokestis ir 60,50 eurų išlaidos advokato teisinei pagalbai, iš viso – 75,50 eurų bylinėjimosi išlaidos (po 37,75 eurų iš kiekvieno) ieškovo naudai.

17Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos 7,00 eurų pašto išlaidos (po 3,50 eurų iš kiekvieno) valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d., 82 str., 92 str.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 270 str.,

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Priteisti solidariai iš atsakovų V. J., a. k. ( - ), ir A. J., a. k. ( - ), 134,89 eurų skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (134,89 eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016‑02-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 75,50 eurų bylinėjimosi išlaidas (po 37,75 eurų iš kiekvieno) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, į. k. 121452134, naudai.

21Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų V. J., a. k. ( - ), ir A. J., a. k. ( - ), 7,00 eurų bylinėjimosi išlaidas (po 3,50 eurų iš kiekvieno) valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

22Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,... 2. sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atstovei Sandrai... 4. atsakovui V. J.,... 5. atsakovei A. J.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 7. ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ prašė priteisti solidariai iš... 8. Atsakovai pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu sutiko iš dalies.... 9. Ieškovas pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog už... 10. Apie teismo posėdį, vykusį 2016 m. balandžio 25 d. 13:30 val., šalys buvo... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus miesto... 13. Atsakovai atsiliepime į ieškinį nurodė, jog jie negavo ieškovo sąskaitų... 14. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3... 15. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 82 straipsniu,... 17. Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos 7,00 eurų pašto... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 270 str.,... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti solidariai iš atsakovų V. J., a. k. ( - ), ir A. J., a. k. ( - ),... 21. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų V. J., a. k. ( - ), ir A. J., a. k. (... 22. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...