Byla 2-49/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Alės Bukavinienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Neringos miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 23 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-946-159/2006 pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijai, A. N., A. N., I. G., O. G., E. K., I. L., A. S. ir UAB „Ūkio banko investicinė grupe“, tretiesiems asmenims ieškovo pusėje Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims atsakovų pusėje Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, AB SEB Vilniaus bankui, Kauno miesto 17-ojo notarų biuro notarei R. Inokaitienei, Kauno miesto 5-ojo notarų biuro notarui A. R. Palšauskui, Kauno miesto 19-ojo notarų biuro notarei A. Urbonienei ir UAB „Domus Altera“ dėl administracinių teisės aktų ir sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, ieškiniu prašė teismo pripažinti negaliojančiais: 1) Neringos savivaldybės tarybos 2001-06-08 sprendimą Nr. 100 „Dėl sklypo, adresu (duomenys neskelbtini), detaliojo plano patvirtinimo“; 2) Neringos savivaldybės 2002-03-29 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą pagalbinio pastato-vasarnamio, adresu (duomenys neskelbtini), statybai; 3) 2001-06-08 sutartį „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą tarp Neringos savivaldybės ir UAB „Ūkio banko investicinė grupė“; 4) 2002-09-27 Neringos savivaldybės administracijos išduotą statybos leidimą Nr. 37 pagalbinio statinio-vasarnamio statybai, adresu (duomenys neskelbtini); 5) 2002-09-19 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 2638, sudarytos komisijos 2004-01-15 aktą „Dėl pripažinimo tinkamu naudoti pagalbinį statinį vasarnamį, adresu (duomenys neskelbtini)“; 6) 2004-07-14 Kauno miesto 19-ajame notarų biure sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria I. G. ir O. G. pardavė A. S. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 24/100 dalis vasarnamio (duomenys neskelbtini), ir 1/2 dalį iš 9/100 dalių kiemo statinių (duomenys neskelbtini); 7) 2004-11-19 Kauno miesto 5-ajame notarų biure sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria I. G. ir O. G. pardavė I. L. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 25/100 dalis pastato-vasarnamio (duomenys neskelbtini), ir 9/200 kiemo statinių (duomenys neskelbtini); 8) 2005-10-25 Kauno miesto 17-ajame notarų biure sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria A. N. ir A. N. pardavė E. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 26/100 dalis iš jiems priklausančios dalies pastato (duomenys neskelbtini), ir 9/200 dalis iš jiems priklausančių kitų statinių (duomenys neskelbtini). Pripažinus nurodytus sandorius negaliojančiais, prašė taikyti restituciją ir įpareigoti: 1) Neringos savivaldybę grąžinti UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 15 119 Lt; 2) I. G. ir O. G. grąžinti A. S. 34 000 Lt; 3) I. G. ir O. G. grąžinti I. L. 70 000 Lt; 4) A. N. ir A. N. grąžinti E. K. 200 000 Lt; 5) statytojus I. G. ir A. N. nugriauti statinį (duomenys neskelbtini).

5Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti atsakovei Neringos savivaldybei išduoti projektavimo sąlygų sąvadą bei statybų leidimą poilsio pastato, esančio (duomenys neskelbtini), rekonstrukcijai; 2) uždrausti atsakovams A. N., A. N., I. L., A. S., E. K. disponuoti pastatu-vasarnamiu, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančiu (duomenys neskelbtini). Prašymą motyvavo tuo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti nebeįmanomas.

6Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. spalio 23 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino ir uždraudė atsakovei Neringos savivaldybei išduoti projektavimo sąlygų sąvadą bei statybų leidimus poilsio pastato, esančio (duomenys neskelbtini), rekonstrukcijai; taip pat uždraudė atsakovams A. N., A. N., I. L., A. S., E. K. disponuoti pastatu-vasarnamiu, unikalus numeris (duomenys neskelbtini), esančiu (duomenys neskelbtini) (CPK 145 str. 1 d. 1, 2, 6 p.). Nurodė, jog byloje ginčijami ne tik administraciniai aktai, bet ir didelės vertės sandoriai, todėl būtina apriboti trečiųjų suinteresuotų asmenų teises vykdyti statybas pagal ginčijamą detalųjį planą bei apriboti galimybę perleisti nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims (CPK 144 str. 1 d.).

7Atskiruoju skundu atsakovai Neringos savivaldybė ir Neringos savivaldybės administracija prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti šiais motyvais:

81) laikinąsias apsaugos priemones teismas taikė praėjus daugiau kaip penkeriems metams po ginčijamų administracinių aktų priėmimo, todėl pažeidė ne tik Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 33 straipsnyje nustatytą vieno mėnesio terminą šiems aktams skųsti, bet ir teisinio apibrėžtumo, proporcingumo, teisėtų lūkesčių principus (CK 1.2 str.);

92) teismas nukrypo nuo teismų praktikoje suformuotų precedentų, nes laikinąsias apsaugos priemones taikė nesprendęs dėl jų tikslingumo, nesivadovaudamas tikimybių pusiausvyros principu, pagal kurį turi būti vertinami visi byloje esantys įrodymai;

103) aukštesnės instancijos teismo suformuotos taisyklės, sprendžiant klausimus, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, yra privalomos ne tik žemesnės instancijos teismams, bet saisto ir patį šias taisykles suformavusį teismą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas). Klaipėdos apygardos teismas iš esmės pakeitė aukštesnės instancijos teismo suformuotas taisykles laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimais ir nemotyvuotai sukūrė naują precedentą, o tai pažeidžia šalių interesų pusiausvyros, jų teisėtų lūkesčių principus, neužtikrina jurisprudencijos tęstinumo.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atsakovų atskirojo skundo netenkinti. Nurodo šiuos motyvus:

121) atsakovų nurodytas terminas kreiptis į teismą dėl administracinių aktų ginčijimo pradedamas skaičiuoti nuo duomenų surinkimo apie viešojo intereso pažeidimą, todėl ieškovas šio termino nepraleido;

132) ginčas susijęs su valstybės saugomomis teritorijomis, todėl teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones ir nenukrypo nuo teismų praktikoje suformuotų taisyklių nagrinėjamu klausimu;

143)

15nesustabdžius ginčijamų aktų galiojimo, būtų padaryta didelė žala gamtai, pasunkėtų galimybės atkurti buvusią padėtį.

16Atsiliepimuose į atskirąjį skundą atsakovai AB „Ūkio banko investicinė grupė“, I.G. ir O. G., A. S., A. N. ir A. N., E. K., tretysis asmuo UAB „Domus altera“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti, o atsakovų atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo šiuos motyvus:

171) jeigu administracinio akto teisėtumas būtų ginčijamas administraciniame teisme, šis teismas būtų atsisakęs tokį skundą priimti, o ginčijant jį bendrosios kompetencijos teisme, teismas turi ieškinį priimti nagrinėti ir gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o tai apsunkina atsakovų padėtį;

182) uždraudęs Neringos miesto savivaldybei išduoti projektavimo sąlygas bei leidimą statybai; teismas praktiškai panaikino atsakovų teisę kreiptis dėl projektavimo sąlygų išdavimo;

193) ieškovas neginčija nekilnojamuosius daiktus įsigijusių atsakovų sąžiningumo, todėl nėra pagrindo riboti jų daiktinių teisių;

204) nėra pagrindo apriboti Konstitucijoje garantuotos ir specialiame įstatyme įtvirtintos savivaldybės funkcijos išduoti projektavimo sąlygas, sąvadus bei statybos leidimus.

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apeliantų nurodyti ABTĮ terminai netaikomi, nes ginčas nagrinėjamas civilinio proceso nustatyta tvarka pagal CPK taisykles, todėl teismas pagrįstai sprendė klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo (CPK 1 str. 1, 2 d., 144 str. 1 d.).

23CPK 144 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Vadovaudamasis šia proceso teisės norma, teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t.y. ar ieškinio patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Jeigu teismas padaro išvadą, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas, jis turi teisinį pagrindą taikyti tokio pobūdžio priemones.

24Kolegija nurodo, jog dispozityvumo principas garantuoja dalyvaujančiam byloje asmeniui teisę skųsti jam nepalankų teismo procesinį sprendimą, o ši teisė įgyvendinama CPK XVI skyriuje nustatyta tvarka. Nagrinėjamoje byloje atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pateikė tik du atsakovai, o kiti atsakovai nepasinaudojo teise į apeliaciją. Nepaisant to, apeliantai ginčija visų teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumą ir pagrįstumą, tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad kiti atsakovai neskundžia pirmosios instancijos teismo nutarties, turi pagrindo pasisakyti tik dėl tų teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios gali suvaržyti apeliantų, o ne visų atsakovų teises ir teisėtus interesus (CPK 42 str. 1 d., 301 str. 1 ir 3 d., 305 str., 320 str. 1 d., 338 str.). Aplinkybė, jog atskirojo skundo nepateikę atsakovai atsiliepimuose į apeliantų atskirąjį skundą ginčija jiems nepalankų teismo procesinį sprendimą, negali būti pagrindu peržiūrėti tos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuri nesusijusi su apeliantų teisių suvaržymais. Todėl teisėjų kolegija nagrinėja tik skundžiamos nutarties dalį, kuria uždrausta atsakovei Neringos savivaldybei išduoti projektavimo sąlygų sąvadą bei statybų leidimą poilsio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai.

25Pažymėtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtina išsiaiškinti ginčo dalyką ir pobūdį, nustatyti, ar prašomos taikyti priemonės yra teisėtos, ar yra aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog dėl šių priemonių netaikymo gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Pažymėtina, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas (petitium) – detaliojo plano pagrįstumo ir jo pagrindu išduoto projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo, priimto apskrities viršininko įsakymo dėl statinių pripažinimo naudoti tinkamais bei kelių sutarčių dėl nekilnojamųjų daiktų perleidimo, ginčijimas, reikalavimas nugriauti pastatą ir taikyti restituciją (CPK 135 str. 1 d. 4 p.).

26Teismui neuždraudus išduoti projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimų pastato rekonstrukcijai, galėtų būti vykdomi rekonstrukcijos darbai, tačiau jų mastai ir apimtis nėra aiškūs. Rekonstravus statinį, galėtų atsirasti įvairūs civiliniai teisiniai padariniai, pvz., naujo daikto sukūrimas, jo paskirties pakeitimas ir pan. Netaikius nurodytos laikinosios apsaugos priemonės, ieškinio patenkinimo atveju būsimas teismo procesinis sprendimas galėtų tapti realiai neįvykdomas ar jo įvykdymas iš esmės pasunkėtų. Net ir tuo atveju, jeigu realiai būtų įmanoma įvykdyti reikalavimą dėl pastato nugriovimo, dėl rekonstrukcijos gali padidėti teismo sprendimo įvykdymo kaštai, taip pat gali kilti žala asmenims, kurie užsakė atlikti rekonstrukcijos darbus (CK 6.249 str.). Tokia padėtis neatitiktų teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principų, sudarytų sąlygas atsirasti neigiamiems ekonominiams ir teisiniams padariniams (CPK 3 str.6 ir 7 d., 145 str. 2 d.).

27Teisėjų kolegija paaiškina, kad teismai ne kartą nagrinėjo panašius prokurorų, ginančių viešąjį interesą, prašymus dėl tokių pat laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir šį klausimą sprendęs teismas nenukrypo nuo teismų suformuotų taisyklių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimais.

28Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir naikinti jos atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1p.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 5. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1)... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. spalio 23 d. nutartimi ieškovo prašymą... 7. Atskiruoju skundu atsakovai Neringos savivaldybė ir Neringos savivaldybės... 8. 1) laikinąsias apsaugos priemones teismas taikė praėjus daugiau kaip... 9. 2) teismas nukrypo nuo teismų praktikoje suformuotų precedentų, nes... 10. 3) aukštesnės instancijos teismo suformuotos taisyklės, sprendžiant... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo pirmosios instancijos... 12. 1) atsakovų nurodytas terminas kreiptis į teismą dėl administracinių aktų... 13. 2) ginčas susijęs su valstybės saugomomis teritorijomis, todėl teismas... 14. 3)... 15. nesustabdžius ginčijamų aktų galiojimo, būtų padaryta didelė žala... 16. Atsiliepimuose į atskirąjį skundą atsakovai AB „Ūkio banko investicinė... 17. 1) jeigu administracinio akto teisėtumas būtų ginčijamas administraciniame... 18. 2) uždraudęs Neringos miesto savivaldybei išduoti projektavimo sąlygas bei... 19. 3) ieškovas neginčija nekilnojamuosius daiktus įsigijusių atsakovų... 20. 4) nėra pagrindo apriboti Konstitucijoje garantuotos ir specialiame įstatyme... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apeliantų nurodyti ABTĮ terminai... 23. CPK 144 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje... 24. Kolegija nurodo, jog dispozityvumo principas garantuoja dalyvaujančiam byloje... 25. Pažymėtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas... 26. Teismui neuždraudus išduoti projektavimo sąlygų sąvado ir statybos... 27. Teisėjų kolegija paaiškina, kad teismai ne kartą nagrinėjo panašius... 28. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą...