Byla 2-4309-223/2012
Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, materialinio išlaikymo jiems priteisimo ir bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkos nustatymo, priėmimo klausimą

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovo A. Č. ieškinio atsakovei A. Č., byloje išvadą teikiančiai institucijai Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, materialinio išlaikymo jiems priteisimo ir bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkos nustatymo, priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas A. Č. pateikė teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, materialinio išlaikymo jiems priteisimo ir bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkos nustatym.

3LR CPK 5 str. numato, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

4Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama įstatymų nustatyta tvarka (LR Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, LR CPK 5 straipsnio 1 dalis). Procesinė subjektinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo tam tikrų įstatyme numatytų procesinio pobūdžio aplinkybių, kurios pagal jų nesilaikymo procesines teisines pasekmes skirstomos į dvi grupes – teisės kreiptis į teismą prielaidas ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygas. Teisės kreiptis į teismą prielaidų bei tinkamo realizavimo sąlygų buvimą ar nebuvimą teismas privalo aiškintis ex officio ieškinio (pareiškimo) priėmimo metu. Kai asmuo kreipiasi į teismą, teismas turi patikrinti ar jo pateiktas procesinis dokumentas atitinka procesiniams dokumentams keliamus formos ir turinio reikalavimus, numatytus LR CPK 111 ir 135 straipsniuose. Bylos iškėlimo stadijoje teismas, spręsdamas ieškinio (pareiškimo) priėmimo klausimą, įvertinęs teisės kreiptis į teismą prielaidas ir sąlygas, gali priimti trejopo pobūdžio procesinius sprendimus: ieškinį (pareiškimą) priimti, jį atsisakyti priimti vienu iš CPK 137 straipsnyje nurodytų pagrindų arba nustatyti terminą ieškinio (pareiškimo) trūkumams šalinti (CPK 138 straipsnis).

52012-05-16 nutartimi ieškovas buvo įpareigota pašalinti nustatytus ieškinio trūkumus: nurodyti duomenis apie santruokoje įgytą turtą ir suformuluoti reikalavimą dėl turto padalinimo, nurodant dalinamo turto vertę, pateikti santuokos liudijimo orginalą. Ieškovui buvo išaiškinta, kad neįvykdžius nutarties įpareigojimo, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Nutartis ieškovės atstovui įteikta 2012 m. gegužės 17 d. Ieškovo prašymas pratęsti ar atnaujinti terminą trūkumams pašalinti negautas.

6Ieškovė nepašalino 2012-05-16 nutartyje nurodytų trūkumų per jai nustatytą terminą, todėl ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

7Ieškovui išaiškintina, kad pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas ieškinį atsisakyti priimti, ieškovas turi teisę vėl kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka.

8Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 115 straipsnio 2 dalimi, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

9ieškovo A. Č. ieškinį atsakovei A. Č. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, materialinio išlaikymo jiems priteisimo ir bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkos nustatymo laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai