Byla 2-932/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: D. M., Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 1 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atnaujinti terminą prašymui dėl baudos panaikinimo paduoti, paskirtą baudą panaikinti arba sumažinti, civilinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės SEB banko skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Solestina“ kreditorių komiteto 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 2 panaikinimo; tretieji asmenys Kauno apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, AS „Citadele“ banka, uždaroji akcinė bendrovė „Aukso menė“ ir D. Z..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti BUAB „Solestina“ kreditorių komiteto 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 2 dėl AB SEB bankui įkeisto turto pardavimo tvarkos ir pardavimo kainos nustatymo.

5Pareiškėjas 2011 m. spalio 27 d. pateikė teismui atsisakymą nuo skundo ir prašymą nutraukti procesą. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 28 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl atsisakymo nuo skundo atmetė bei paskyrė pareiškėjui 5 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Kauno apygardos teismas 2011 spalio 28 nutartimi, išnagrinėjęs banko skundą dėl kreditorių komiteto nutarimo iš esmės, jį atmetė. Šią nutartį pareiškėjas apskundė atskiruoju skundu, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas šią nutartį paliko nepakeistą.

6Be minėto atskirojo skundo pareiškėjas taip pat apskundė Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartį nepriimti pareiškėjo atsisakymo nuo skundo ir paskirti 5 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš esmės skųsdamas baudos paskyrimo pagrįstumą (b. l. 111-116). Šis atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui nebuvo išsiųstas, baudos panaikinimo ar sumažinimo klausimo pirmosios instancijos teismas taip pat nesprendė.

7AB SEB bankas pakartotinai 2012 m. sausio 17 d. pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą atnaujinti terminą prašymui dėl paskirtos baudos panaikinimo ar sumažinimo ir išspręsti klausimą dėl baudos panaikinimo arba sumažinimo.

8Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 1 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą prašymui dėl baudos panaikinimo paduoti ir netenkino prašymo dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 1 d. nutartyje banko argumentus dėl termino atnaujinimo vertino kaip nepagrįstus. Teismas pažymėjo, kad buvo pagrindo skirti baudą už piktnaudžiavimą procesu, kadangi atsisakydamas nuo skundo pareiškėjas nenurodė atsisakymo nuo skundo motyvų. Atsisakydamas skundo bankas pripažino, kad skundas buvo nepagrįstas, o prašydamas sumažinti baudą, nenurodė argumentų, kodėl paskirtoji bauda yra per didelė ir kokio dydžio baudą bankas galėtų sumokėti. Prašymą sumažinti ar panaikinti baudą atmetė.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti terminą prašymui dėl baudos, paskirtos Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartimi, panaikinimo pateikti, priimti prašymą bei panaikinti arba sumažinti paskirtą 5 000 Lt baudą.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Terminą prašymui dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo pateikti praleido dėl svarbių priežasčių: pateikdami atskirąjį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui tikėjosi, jog klausimas bus išspręstas Lietuvos apeliaciniame teisme.
  2. Neteikė atskiro prašymo dėl baudos panaikinimo, nenorėdamas dubliuoti savo veiksmų ir sudaryti situacijos, kai du teismai iš esmės spręstų tą patį klausimą, o teismų priimtos nutartys gal būt skirtųsi.
  3. Nebuvo pagrindo bankui skirti baudą, kadangi savo procesinėmis teisėmis bankas naudojosi sąžiningai: nei įstatymas, nei teismų praktika nereikalauja, kad atsisakymas nuo skundo būtų motyvuotas.
  4. Bankas pateikė teismui atsisakymą nuo skundo, kadangi BUAB „Solestina“ kreditorių komitetas pakeitė bankui įkeisto turto pardavimo tvarką ir sąlygas. Šis nutarimas pakeitė ir panaikino 2011 m. rugpjūčio 26 d. BUAB „Solestina“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2, dėl kurio ir buvo pateiktas banko skundas. Bankas elgėsi sąžiningai ir pagrįstai naudojosi savo procesinėmis teisėmis.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas dėl termino atnaujinimo prašymui dėl baudos panaikinimo pateikti bei panaikinti ar sumažinti paskirtą baudą, yra pagrįsta ir teisėta.

15Dėl procesinio termino atnaujinimo

16Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 78 straipsnio 1 dalį, asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

17Pareiškėjas Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartį, kuria netenkintas prašymas dėl atsisakymo nuo skundo, ir kuria pareiškėjui paskirta 5 000 Lt bauda, skundė atskiruoju skundu (b. l. 112-115). Minėtame skunde buvo ginčijamas paskirtos baudos pagrįstumas. Pirmosios instancijos teismas šiam skundui nedavė eigos: nei atsisakė jį priimti, nei, įvertinęs jo turinį, sprendė dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo (CPK 334 str. 2 d. 1 ir 2 p., 107 str.).

18Nustatyta, kad minėtą skundą (įvardintas atskiruoju skundu) dėl paskirtos baudos apeliantas pateikė Kauno apygardos teismui 2011 m. lapkričio 10 d. Kadangi baudos panaikinimo ir sumažinimo klausimą sprendžia baudą paskyręs teismas CPK 107 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais, teisėjų kolegija sprendžiama, kad apeliantas 2011 m. lapkričio 10 d padavęs teismui skundą dėl paskirtos baudos, įstatyme nustatyto 14 dienų termino nepraleido. Tai, kad apeliantas įvardijo prašymą atskiruoju skundu, adresuodamas jį Lietuvos apeliaciniam teismui, laikytina formaliu trūkumu. Preziumuojama, kad teismas žino įstatymus, taip pat ir baudų panaikinimo ar sumažinimo tvarką. Iš atskirojo skundo turinio buvo akivaizdu, kad apeliantas nesutinka su paskirta bauda ir prašo ją panaikinti ar sumažinti, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo nagrinėti 2011 m. lapkričio 10 d. skundą (prašymą) ir spręsti dėl baudos panaikinimo ar sumažino, tačiau to nepadarė dėl neaiškių priežasčių. Jei teismas manė, kad skundas (prašymas) neatitinka formalių reikalavimų, turėjo pareigą įpareigoti pareiškėją pašalinti procesinio dokumento trūkumus.

19Nustačius, kad apelianto prašymas dėl baudos panaikinimo buvo pateiktas 2011 m. lapkričio 10 d. (b. l. 112-115), teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad apeliantas nepraleido CPK 107 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino prašymui dėl baudos sumažinimo ar panaikinimo pateikti, todėl spręsti klausimą, dėl CPK 107 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino atnaujinimo, nebuvo ir nėra pagrindo (CPK 78 str.).

20Dėl baudos skyrimo pagrįstumo

21CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą. Tokią baudą galima paskirti kai yra minėtoje teisės normoje nustatyti piktnaudžiavimo atvejai: nesąžiningas ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) padavimas arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Oruva” ir Ko” v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių rajono skyrius, bylos Nr. 3K-3-224/2005).

22Nagrinėjamu atveju pareiškėjui pirmosios instancijos teismas paskyrė 5 000 Lt baudą dėl to, kad pastarasis atsisakė teismui pateikto skundo bei nenurodė atsisakymo nuo skundo motyvų (b. l. 73-74). Teismas motyvuose pabrėžė, kad pareiškėjas, nepateikdamas atsisakymo nuo skundo motyvų, pripažino, jog skundas yra nepagrįstas, o skundą atmetus, darė prielaidą, kad jog bankas pareiškė nepagrįstą skundą (b. l. 73-74).

23Teisėjų kolegija sprendžia, kad su šiais Kauno apygardos teismo motyvais sutikti nėra pagrindo. CPK 140 straipsnio 1 dalis nustato ieškovui teisę bet kurioje proceso stadijoje raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Pasinaudojimas šia teise nėra piktnaudžiavimas procesu. Įstatymas nereikalauja, kad atsisakyme nuo ieškinio būtų nurodytos tokio atsisakymo priežastys. Asmuo tik privalo nurodyti, jog jam yra žinomos atsisakymo nuo ieškinio pasekmės. Šią nuostatą AB SEB bankas įvykdė (b. l. 79-80). Pareiškėjas atsisakymą nuo skundo teismui atsiuntė likus vienai dienai iki teismo posėdžio. CPK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta ieškovo teisė atsisakyti ieškinio bet kurioje proceso stadijoje, todėl teisėjų kolegija ir šiuo atveju nenustatė nesąžiningumo bei piktnaudžiavimo procesu. Priešingai, bylos faktinės aplinkybės įrodo, kad apeliantas rūpinosi efektyviu teismo procesu, siekdamas išspręsti ginčą neteisminiu būdu.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad tam, jog būtų pripažinta, jog asmuo piktnaudžiavo procesu, turi būti nustatytas ne tik procesinio veiksmo neteisėtumas, bet ir jį atlikusio asmens nesąžiningumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugpjūčio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2007). Priešingu atveju būtų nepagrįstai suvaržytas asmens procesinių teisių įgyvendinimas, pagrįstas dispozityvumu, nes nustačius paduoto procesinio dokumento nepagrįstumą ir sąžiningam asmeniui galėtų būti taikomos sankcijos. Tai neatitiktų piktnaudžiavimo procesu instituto paskirties, pažeistų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus (CPK 3 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas yra BUAB „Solestina“ kreditorius, kuris turi teisę ginčyti kreditorių komiteto nutarimus, paduodamas skundą, jį (skundą) atsiimti, sudaryti taikos sutartį ir panašiai, t. y. naudotis visomis jam suteiktomis civilinio proceso teisėmis (CPK 42 str.). Pasinaudojimą teise atsisakyti ieškinio galima pripažinti piktnaudžiavimu procesu tik nustačius šalies nesąžiningumą bei pateikto ieškinio nepagrįstumą. Duomenų, kad pareiškėjas nesąžiningai kreipėsi į teismą su skundu, ginčydamas kreditorių komiteto nutarimą, teismui nėra pateikta. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, iš esmės išnagrinėjęs pareiškėjo skundą jį atmetė, nesuponuoja pareiškėjo nesąžiningumo.

25Teisės atsisakyti ieškinio (skundo, pareiškimo) ribojimas galimas tik tokiu atveju, jeigu šalių veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismas neatskleidė apelianto veiksmų, prieštaraujančių imperatyvioms įstatų nuostatoms ar viešajam interesui, o teisėjų kolegija tokių prieštaravimų nenustatė.

26Nenustačius apelianto piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pateikiant teismui atsisakymą nuo skundo, pirmosios instancijos teismo nutartimi apeliantui paskirta 5 000 Lt bauda naikinama (CPK 107 str.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo AB SEB banko prašymą patenkinti – panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartimi AB SEB bankui paskirtą 5 000 Lt baudą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti BUAB... 5. Pareiškėjas 2011 m. spalio 27 d. pateikė teismui atsisakymą nuo skundo ir... 6. Be minėto atskirojo skundo pareiškėjas taip pat apskundė Kauno apygardos... 7. AB SEB bankas pakartotinai 2012 m. sausio 17 d. pateikė pirmosios instancijos... 8. Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 1 d. nutartimi atmetė pareiškėjo... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 1 d. nutartyje banko argumentus dėl... 10. AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Terminą... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 15. Dėl procesinio termino atnaujinimo... 16. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 78 straipsnio 1 dalį, asmenims,... 17. Pareiškėjas Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartį, kuria... 18. Nustatyta, kad minėtą skundą (įvardintas atskiruoju skundu) dėl paskirtos... 19. Nustačius, kad apelianto prašymas dėl baudos panaikinimo buvo pateiktas 2011... 20. Dėl baudos skyrimo pagrįstumo... 21. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1... 22. Nagrinėjamu atveju pareiškėjui pirmosios instancijos teismas paskyrė 5 000... 23. Teisėjų kolegija sprendžia, kad su šiais Kauno apygardos teismo motyvais... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad tam, jog būtų pripažinta, jog asmuo... 25. Teisės atsisakyti ieškinio (skundo, pareiškimo) ribojimas galimas tik tokiu... 26. Nenustačius apelianto piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pateikiant... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą...