Byla I-1165-621/2013
Dėl pranešimo panaikinimo ir kitų reikalavimų

1(S)

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Žanas Kubeckas, susipažinęs su pareiškėjos L. A. K. skundu ir patikslintu skundu dėl pranešimo panaikinimo ir kitų reikalavimų,

Nustatė

3Pareiškėja L. A. K. 2013 m. birželio 11 d. (spaudas ant voko) su skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą. Kadangi skundas buvo paduotas su trūkumais, pareiškėja 2013 m. birželio 18 d. nutartimi buvo įpareigota juos pašalinti. 2013 m. birželio 26 d., (spaudas ant voko) pareiškėja pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašo atnaujinti skundo padavimo terminą ir įpareigoti atsakovą panaikinti 2013 m. kovo 14 d. pranešimą dėl šalpos išmokų skyrimo pripažinus jį neteisėtu ir dėl to negaliojančiu ir įpareigoti atsakovą laikytis 2012-11-30 pranešime numatytų įsipareigojimų mokėti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, numatytą 2012-11-30 pranešime dėl šalpos išmokų skyrimo (nuo 2012-11-01 iki 2013-01-01 po 153 Lt/mėn; nuo 2013-01-01 iki „neterminuotai“ po 180 Lt/mėn.).

4Šiaulių apygardos administracinis teismas 2013 m. rugpjūčio 20 d. pareiškėjos L. A. K. prašymą tenkino, atnaujino terminą skundui paduoti ir įpareigojo pareiškėją iki 2013 m. rugsėjo 3 d. pateikti teismui nutarties aprašomojoje dalyje nurodytą reikalavimą atitinkantį skundą bei tiek jo nuorašų, kiek byloje bus šalių.

5Pareiškėjos skundas ir patikslintas skundas atsisakytini priimti.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 34 straipsnio 4 dalį atnaujinęs skundo (prašymo) padavimo terminą, administracinis teismas išsprendžia skundo (prašymo) priėmimo klausimą ir šio įstatymo nustatyta tvarka sprendžia bylą iš esmės.

7Pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Pareiškėjos pateiktas skundas ir patikslintas skundas neatitinka ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 8 punkto reikalavimo – pareiškėja skunde ir patikslintame skunde nesuformulavo skundo reikalavimo, kad teismas galėtų priimti vieną iš nurodytų ABTĮ 88 str. sprendimų.

8Pažymėtina, kad skundo reikalavimas turi būti toks, kuriuo remiantis priimtas teismo sprendimas sukeltų atitinkamas teisines pasekmes kitai bylos ginčo šaliai ir nekiltų abejonių dėl galimybės jį įvykdyti, t. y. pašalinti padarytą teisės ar teisėtų interesų pažeidimą, įpareigotų atsakovą atlikti konkrečius veiksmus.

9Pareiškėjos skundas ir patikslintas skundas atsisakytinas priimti, kadangi pareiškėja neištaisė skundo trūkumus, t.y. nesuformulavimo skundo reikalavimo, kad teismas galėtų priimti vieną iš nurodytų ABTĮ 88 str. sprendimų.

10Teismo nuomone, pareiškėjos skundo trūkumai yra esminiai, dėl jų bylos nagrinėjimas neįmanomas, todėl pareiškėjos skundas ir patikslintas skundas laikytini nepaduotais ir grąžintini pareiškėjai.

11Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 2 d. 4 p., 8 p., 105-107str., teismas,

Nutarė

12L. A. K. skundą ir patikslintą skundą dėl įpareigojimo atsakovą panaikinti 2013 m. kovo 14 d. pranešimą dėl šalpos išmokų skyrimo pripažinus jį neteisėtu ir dėl to negaliojančiu ir įpareigojimo atsakovą laikytis 2012-11-30 pranešime numatytų įsipareigojimų mokėti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, numatytą 2012-11-30 pranešime dėl šalpos išmokų skyrimo (nuo 2012-11-01 iki 2013-01-01 po 153 Lt/mėn; nuo 2013-01-01 iki „neterminuotai“ po 180 Lt/mėn.) laikyti nepaduotu ir nutarčiai įsiteisėjus su medžiaga grąžinti pareiškėjai.

13Nutarčiai įsiteisėjus skundą ir patikslintą skundą, prie jų esančius dokumentus grąžinti pareiškėjai.

14Grąžinti I. V. a/k ( - ) pagal 2013 m. gegužės 28 d. AB DNB bankas įmokėtą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sąskaitą LT 24 7300 0101 1239 4300 100 Lt (vieną šimtą litų) žyminį mokestį.

15Nutartis per 7 d. nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai