Byla 2-645-797/2010

2Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė

3sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Šiaulių apželdinimas“ direktoriui Vidui Klepšiui, atstovėms Margaritai Kantrauskaitei ir advokatei Eugenijai Povilaitienei, atsakovo atstovei Laurai Steponkienei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Šiaulių apželdinimas“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

5Ieškovas ir jo atstovai ieškinį palaiko, prašo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo 79 851,74 Lt delspinigių, suskaičiuotų nuo 2009-04-28 iki 2009-09-30 už uždelstą atsiskaitymą, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 2395,55 Lt žyminio ir 1500 Lt atstovavimo išlaidų. Nurodo, kad ieškovas buvo linkęs sudaryti taikos sutartį su atsakovu, kurioje buvo galimybė numatyti mažesnius delspinigius, būtų sumažėję atsakovui bylinėjimosi išlaidos, tačiau atsakovas dėl ieškovui nesuprantamų priežasčių atsisakė tai padaryti. Nurodo, kad atsakovas skolingas ieškovui pagal sudarytas sutartis, todėl dėl skolos nesumokėjimo, ieškovas buvo priverstas sumažinti darbuotojų skaičių, sutrumpinti darbo laiką, sumažinti darbo užmokestį, patyrė nuostolius, yra skolingas keliems kreditoriams, norėdamas išgyventi, ieškovas buvo priverstas imti paskolas. Nurodo, kad ieškovas nėra praleidęs ieškinio senaties termino, nes kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo 2009-10-27, kad delspinigiai nėra per dideli, tokie buvo numatyti sutartyse, todėl mažinimas iki 0,01 proc. būtų neteisingas ieškovo atžvilgiu, bet pripažino, kad atsakovas skolą dalimis moka. Pripažįsta, kad atsakovas siūlė išdėstyti skolos mokėjimą 3 metams, tačiau, tai būtų sužlugdę ieškovą, dėl ko tokio pasiūlymo nepriėmė.

6Atsakovo atstovė su ieškiniu sutinka iš dalies ir nurodo, kad praleistas ieškinio senaties terminas, kurį prašo taikyti, nes netesybos gali būti priteistos už 6 mėnesius iki ieškinio teismui padavimo dienos, sutinka, kad yra skolingi ieškovui, bet tai įvyko dėl susiklosčiusios sunkios atsakovo finansinės padėties, dėl ko laiku atsakovas negalėjo sumokėti ieškovui už paslaugas, todėl prašo mažinti delspinigių dydį iki 0,01 proc., nes 0,03 proc. delspinigiai yra aiškiai per dideli. Nurodo, kad skola yra mokama dalimis. Nurodė, kad vyko derybos dėl taikos sutarties sudarymo, tačiau sudaryti taikos sutartį šioje byloje jai nebuvo leista.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Pateikti dokumetai įrodo, kad tarp šalių buvo sudarytos Šiaulių miesto pietinės dalies aplinkos tvarkymo paslaugos pirkimo sutartys, Šiaulių miesto kapinių priežiūros ir tvarkymo paslaugos pirkimo sutartys, Šiaulių miesto gėlynų ir priežiūros paslaugos sutartys (b. l. 29-58).

9Tarp šalių kilo ginčas dėl delspinigių dydžio. Atsakovas iš dalies pripažįsta ieškinį, bet nurodo, kad dėl susiklosčiusios atsakovo sunkios finansinės padėties skolos sumokėjimas vėluoja, bet atsakovas moka skolą ir prašo mažinti delspinigių dydį, nes jie per dideli. Ieškovo atstovų nuomone, delspinigiai nėra per dideli, tokie buvo numatyti sutartyse, todėl mažinimas iki 0,01 proc. būtų neteisingas ieškovo atžvilgiu, bet pripažino, kad atsakovas skolą dalimis moka.

10Dėl delspinigių mažinimo. Šalys sutartyje nustatė, kad jeigu atsakovas pažeidžia įsipareigojimą sumokėti už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, moka ieškovui 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos. Pateikta delspinigių paskaičiavimo pažyma, iš kurios matyti, kad delspinigiai už laikotarpį nuo 2009-07-28 iki 2009-09-30 sudaro 79 851,74 Lt.

11Teismo posėdžio metu išsakyta atsakovo atstovės nuomonė dėl ieškinio senaties termino praleidimo, nes ieškinys pareikštas tik 2010 m. balandžio mėn. yra nepagrįsta ir ieškinio senaties 6 mėn. terminas nėra praleistas, nes ieškovas prašo priteisti netesybas už 6 mėn., o į teismą dėl jų priteisimo kreipėsi 2009-10-27, pareikšdamas pareiškimą teisme dėl teismo įsakymo išdavimo (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 1.130 str. 1 d.).

12Šalys nesutaria dėl delspinigių dydžio, todėl teismui kyla pareiga kontroliuoti šalių interesų balansą. Civilinio kodekso 6.73 str. 2 d. sistemiškai taikoma su 6.258 str. 3 d., kur numatoma, kad teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta. Teismas nesutinka su atsakovo motyvais, kad sutartyse tarp šalių pasirašytos netesybos yra aiškiai per didelės, jos atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (Civilinio kodekso 1.5 str.). Šalys sutartis sudarė laisva valia, iki tol, kol nebuvo kreiptasi į teismą, atsakovas sutiko su sutarties sąlygomis, jų neginčijo, o sutarties šalių pasirašyta ir galiojanti sutartis joms turi įstatymo galią (Civilinio kodekso 6.189 str. 1 d.).

13Ieškovas pateikė įrodymus, kad dėl atsakovo prievolių nevykdymo, jis patyrė nuostolius, nes per 2009 m. buvo priversti mažinti darbuotojų skaičių, darbų apimtis, sumažinti darbo užmokestį, buvo priverstas imti paskolą iš banko ir sumokėti palūkanas, negalėjo laiku atsiskaityti su biudžetu bei sumokėti delspinigius, savo lėšomis mokėjo už kapinių priežiūros ir tvarkymo atliekų priėmimą sąvartyne, prarado apyvartines lėšas, tuo patyrė žalą negaudama naudos, įsiskolino kitiems kreditoriams (b. l. 124-169). Tačiau teismas atsižvelgia į tai, jog atsakovas dalį skolos sumokėjo, tą aplinkybę pripažįsta ir ieškovas, taip pat atsižvelgia į tai, kad delspinigiai negali būti mažesni už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ir netinkamo įvykdymo, todėl atsakovo motyvą dėl delspinigių sumažinimo teismas iš dalies laiko pagrįstu. Mažindamas priteisiamų delspinigių dydį, teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad šalys turėjo galimybę sudaryti taikos sutartį, tačiau atsakovas nesutiko pasirašyti taikos sutarties, tuo sumažinant delspinigių dydį ir įvertinant tai, kad būtų mažesnės ir bylinėjimosi išlaidos, nors apeliuoja į sunkią savo finansinę padėtį. Atsakovas savo sutartinę prievolę vykdė netinkamai, kadangi praleido terminą įvykdyti sutartinę prievolę, privalo mokėti delspinigius, todėl atsižvelgiant į įrodymų visumą, į išdėstytas aplinkybes, į tai, kad iš dalies skola sumokėta, ieškinys tenkintinas iš dalies, mažintinas priteistinų delspinigių dydis iki 55 000 Lt (Civilinio kodekso 6.38 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str., Civilinio proceso kodekso 178, 185 str.).

14Ieškovas taip pat prašo priteisti procesines palūkanas. Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovas privalo mokėti ieškovui 5 proc. metines palūkanas už priteistą 55 000 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2009-10-28, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos palūkanos. Civilinio proceso kodekso 93 str. 2 d. numato, kad jeigu ieškinys tenkintinas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovas patyrė šias išlaidas: 2395,55 Lt žyminio mokesčio ir 1500 Lt atstovavimo išlaidų, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 2685 Lt bylinėjimosi išlaidos (Civilinio proceso kodekso 93 str. 2 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 - 270 str. teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Šiaulių apželdinimas” 55 000 Lt (penkiasdešimt penkis tūkstančius litų) delspinigių už laikotarpį nuo 2009-04-28 iki 2009-09-30, 5 proc. metines palūkanas už priteistą 55 000 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2009-10-28, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 2685 Lt (du tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai