Byla e2S-700-253/2020

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens A. E. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų G. B., R. S. ir V. K. ieškinį atsakovei Daugiabučių namų savininkų bendrijai ( - ) tretieji asmenys, nereiškiantys savarankiškų reikalavimų, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, ( - ) dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu bei Daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) priešieškinį (skundą) atsakovei valstybės įmonei Registrų centrui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

62020 m. kovo 6 d. teismo sprendimu ieškovų ieškinys tenkintas visiškai ir Daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – DNSB) ( - ) reorganizacinio susirinkimo (butų savininkų) 2018 m. rugpjūčio 20 d. pakartotinio susirinkimo protokolas pripažintas negaliojančiu nuo jo sudarymo dienos, priešieškinis (skundas) dėl atsakovės valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro 2018 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. ( - ) „Dėl atsisakymo registruoti pakeistus duomenis Juridinių asmenų registre“ panaikinimo ir įpareigojimo atsakovę įregistruoti DNSB ( - ) vadovu trečiąjį asmenį A. E. atmestas.

72.

82020 m. kovo 6 d. teisme gautas trečiojo asmens, nereiškiančio savarankiškų reikalavimų, A. E. apeliacinis skundas, kuriuo prašo: panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. kovo 6 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-111-867/2020 ir teismui nusprendus, jog yra pagrindai, – bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui; kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 15 punktas bei 26 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnio 1 ir 2 daliai ir ar šis klausimas neturėtų būti priskirtas prie klausimų, numatytų Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. balandžio 7 d. nutartimi nustatė trečiajam asmeniui, nereiškiančiam savarankiškų reikalavimų, A. E. 7 (septynių) dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos nurodytam apeliacinio skundo trūkumui pašalinti.

124.

13Teismas nurodė, jog ieškiniu ir priešieškiniu (skundu) buvo pareikšti du savarankiški neturtinio pobūdžio reikalavimai, trečiasis asmuo A. E. apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą civilinėje byloje, todėl už apeliacinį skundą turėtų sumokėti žyminį mokestį, paskaičiuotą kaip už du savarankiškus neturtinio pobūdžio reikalavimus, t. y., pateikiant apeliacinį skundą turėtų būti sumokėtas 150,00 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 straipsnio 4 dalis).

145.

15Teismas taip pat nurodė, kad trečiasis asmuo prie apeliacinio skundo teismui nepateikė įrodymų, kad už apeliacinį skundą yra sumokėtas 150,00 Eur žyminis mokestis. Teismui patikrinus duomenis apie žyminio mokesčio sumokėjimą nustatyta, kad nėra sumokėtas žyminis mokestis.

166.

17Teismas įvertinęs nustatytas aplinkybes pripažino, kad apeliacinis skundas paduotas su trūkumais, nes nėra sumokėtas įstatymo nustatyto dydžio žyminis mokestis už apeliacinį skundą.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

197.

20Atskiruoju skundu trečiasis asmuo A. E. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d. nutartį ir klausimą dėl apeliacinio skundo priėmimo išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

217.1.

22Pareiškimas (skundas) dėl Juridinio asmenų registro buvo pateiktas administraciniam teismui. Už šį skundą nebuvo sumokėtas žyminis mokestis remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu. Atsižvelgiant į tai, jog žyminis mokestis nebuvo mokamas už minėtą skundą, todėl žyminis mokestis dėl šio reikalavimo neturėtų būti mokamas.

238.

24Atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateikta.

25Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

289.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

3010.

31CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos.

3211.

33Apeliacijos objektas – Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d. nutartis, kuria trečiajam asmeniui, nereiškiančiam savarankiškų reikalavimų, A. E. nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumui pašalinti (žyminiam mokesčiui sumokėti), teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3412.

35Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, kad kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra sumokėjimas žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią būtina sumokėti už įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 straipsnis).

3613.

37Pagal CPK 306 straipsnio 4 dalį, kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis (arba kad apeliantas atleistas nuo žyminio mokesčio, arba kad žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas). Jeigu paduotas apeliacinis skundas ar jo priedai neatitinka CPK 306 straipsnyje nurodytų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato apeliantui terminą pašalinti trūkumams (CPK 316 straipsnis).

3814.

39CPK 80 straipsnio 4 dalis nustato, kad už apeliacinį skundą mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas, pareiškiant ieškinį. CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta, kad kituose ginčuose už ieškinį mokėtinas vieno šimto eurų žyminis mokestis. Procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip penki eurai (CPK 80 straipsnio 7 dalis).

4015.

41Nagrinėjamu atveju 2020 m. kovo 6 d. Klaipėdos apylinkės teisme gautas trečiojo asmens, nereiškiančio savarankiškų reikalavimų, A. E. apeliacinis skundas. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą, nustatė, kad skundas turi trūkumų, t. y., nepateikti įrodymai apie sumokėtą žyminį mokestį (CPK 306 straipsnio 4 dalis). Nutartyje nurodė, jog ieškiniu ir priešieškiniu (skundu) buvo pareikšti du savarankiški neturtinio pobūdžio reikalavimai, kadangi trečiasis asmuo A. E. apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą civilinėje byloje, todėl už apeliacinį skundą turėtų sumokėti žyminį mokestį apskaičiuotą kaip už du savarankiškus neturtinio pobūdžio reikalavimus, t. y. 150,00 Eur žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 4 dalis).

4216.

43Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, teigia, jog pareiškimas (skundas) dėl Juridinio asmenų registro buvo pateiktas administraciniam teismui, už minėtą skundą žyminis mokestis nebuvo mokamas remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu, todėl žyminis mokestis dėl šio reikalavimo neturėtų būti mokamas. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais apelianto argumentais.

4417.

45Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis bei byloje esantys duomenys patvirtina, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-3284-941/2019 pagal ieškovų G. B., R. S., V. K. ieškinį atsakovei DNSB ( - ) tretiesiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, A. E. ir kt. dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu. Ieškovai pateikdami teismui minėtą ieškinį sumokėjo 75,00 Eur žyminio mokesčio. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija 2019 m. kovo 6 d. išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos DNSB ( - ) skundą atsakovui VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus ir neskundžiama nutartimi nutarė pakeisti atsakovą valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą jo teisių perėmėju ir atsakovu laikyti valstybės įmonę Registrų centrą; administracinę bylą Nr. eI-764-386/2019 pagal pareiškėjos DNSB ( - ) skundą atsakovui DNSB ( - ) VĮ Registrų centrui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmams. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose užvesta civilinė byla Nr. e2-4004-1071/2019 pagal ieškovės (pareiškėjos) daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) ieškinį (skundą) atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. liepos 19 d. nutartimi sujungė civilinę bylą Nr. e2-4004-1071/2019 su civiline byla Nr. e2-3284-941/2019 į vieną bylą, bylai suteiktas numeris: e2-3284-941/2019.

4618.

47Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. kovo 6 d. sprendimu ieškovų ieškinys tenkintas visiškai ir DNSB ( - ) reorganizacinio susirinkimo (butų savininkų) 2018 m. rugpjūčio 20 d. pakartotinio susirinkimo protokolas pripažintas negaliojančiu nuo jo sudarymo dienos, o priešieškinis (skundas) dėl atsakovės VĮ Registrų centro 2018 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. ( - ) „Dėl atsisakymo registruoti pakeistus duomenis Juridinių asmenų registre“ panaikinimo ir įpareigojimo atsakovę įregistruoti DNSB ( - ) vadovu trečiąjį asmenį A. E. atmestas.

4819.

49Pažymėtina, jog civiliniame procese teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui, todėl perdavus bylą nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui, spręsdamas klausimą dėl ieškinio reikalavimų apmokėjimo žyminiu mokesčiu, pirmosios instancijos teismas vadovaujasi CPK nuostatomis, o ne Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog pareiškėjos DNSB ( - ) skundas atsakovui VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus buvo pateiktas administraciniam teismui, todėl žyminio mokesčio dydį šiuo atveju nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas.

5020.

51Apeliantas teigia, jog jis neturi mokėti žyminio mokesčio remiantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su paminėtais atskirojo skundo argumentais.

5221.

53CPK 83 straipsnyje įtvirtinti atvejai, kai asmenys, besikreipiantys į teismą, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Be šioje teisės normoje įvardytų konkrečių atvejų, joje taip pat nurodyta, kad nuo žyminio mokesčio atleidžiami asmenys ir kitais CPK ar kituose įstatymuose numatytais atvejais (CPK 83 straipsnio 1 dalies 16 punktas).

5422.

55Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Bendrijų įstatymas) 3 straipsnio 3 dalies 1 punktą, bendrijai draudžiama bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp bendrijos valdymo organo ir bendrijos narių dėl bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta bendrijos įstatuose. Bendrijų įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai (išskyrus juridinius asmenis) ir bendrija, kreipdamiesi į teismą dėl visų reikalavimų, susijusių su bendrijos veikla, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Tai reiškia, jog pagal Bendrijų įstatymą bendrijos ir savininkai atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo ne visose bylose, o tik tose, kuriose reikalavimai yra susiję su bendrijos veikla.

5623.

57Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog A. E. nėra išrinktas DNSB ( - ) pirmininku ar valdytoju, neturi nuosavybės teise priklausančio buto name, kurį administruoja DNSB ( - ) Be to, nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs ne dėl reikalavimų, susijusių su bendrijos veikla, kaip numatyta Bendrijų įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje.

5824.

59Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas reglamentuojančias žyminio mokesčio dydžio nustatymą, todėl apskųstoji nutartis, kuria nustatytas terminas pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, t. y., sumokėti žyminį mokestį, yra teisėta ir pagrįsta. Apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6025.

61Kadangi skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti šiuo metu yra pasibaigęs, nustatomas naujas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus (CPK 115 straipsnio 2 dalis, 316 straipsnio 3 dalis). Išaiškintina, kad įrodymai apie žyminio mokesčio sumokėjimą teikiami pirmosios instancijos teismui.

6226.

63Atsižvelgiant į didelį šios bylos trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, skaičių, ir tai, jog visiems jiems siųsti teismo procesinius dokumentus (šią nutartį) būtų sudėtinga, ši teismo nutartis proceso dalyviams – tretiesiems asmenims – įteiktina viešo paskelbimo būdu (CK 1.5 straipsnis, CPK 130 straipsnis).

64Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339 straipsniais,

Nutarė

65Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

66Nustatyti trečiajam asmeniui, nereiškiančiam savarankiškų reikalavimų, A. E. naują 7 (septynių) dienų terminą nuo apeliacinės instancijos teismo nutarties kopijos įteikimo dienos prašymo trūkumams, nurodytiems Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d. nutartyje, pašalinti ir pateikti Klaipėdos apylinkės teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

67Tretiesiems asmenims pagal byloje pateiktą sąrašą nutartį įteikti viešo paskelbimo būdu.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. 2020 m. kovo 6 d. teismo sprendimu ieškovų ieškinys tenkintas visiškai ir... 7. 2.... 8. 2020 m. kovo 6 d. teisme gautas trečiojo asmens, nereiškiančio... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. balandžio 7 d. nutartimi nustatė... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, jog ieškiniu ir priešieškiniu (skundu) buvo pareikšti du... 14. 5.... 15. Teismas taip pat nurodė, kad trečiasis asmuo prie apeliacinio skundo teismui... 16. 6.... 17. Teismas įvertinęs nustatytas aplinkybes pripažino, kad apeliacinis skundas... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 19. 7.... 20. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo A. E. (toliau – apeliantas) prašo... 21. 7.1.... 22. Pareiškimas (skundas) dėl Juridinio asmenų registro buvo pateiktas... 23. 8.... 24. Atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateikta.... 25. Teismas... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 28. 9.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 30. 10.... 31. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 32. 11.... 33. Apeliacijos objektas – Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d.... 34. 12.... 35. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 36. 13.... 37. Pagal CPK 306 straipsnio 4 dalį, kartu su apeliaciniu skundu turi būti... 38. 14.... 39. CPK 80 straipsnio 4 dalis nustato, kad už apeliacinį skundą mokamas tokio... 40. 15.... 41. Nagrinėjamu atveju 2020 m. kovo 6 d. Klaipėdos apylinkės teisme gautas... 42. 16.... 43. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, teigia, jog... 44. 17.... 45. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis bei... 46. 18.... 47. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. kovo 6 d.... 48. 19.... 49. Pažymėtina, jog civiliniame procese teisė kreiptis į teismą yra... 50. 20.... 51. Apeliantas teigia, jog jis neturi mokėti žyminio mokesčio remiantis Lietuvos... 52. 21.... 53. CPK 83 straipsnyje įtvirtinti atvejai, kai asmenys, besikreipiantys į... 54. 22.... 55. Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų ir kitos paskirties... 56. 23.... 57. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog A. E. nėra išrinktas DNSB ( - ) pirmininku... 58. 24.... 59. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 60. 25.... 61. Kadangi skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nustatytas terminas... 62. 26.... 63. Atsižvelgiant į didelį šios bylos trečiųjų asmenų, nepareiškiančių... 64. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 65. Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d. nutartį palikti... 66. Nustatyti trečiajam asmeniui, nereiškiančiam savarankiškų reikalavimų, A.... 67. Tretiesiems asmenims pagal byloje pateiktą sąrašą nutartį įteikti viešo...