Byla e2-11649-994/2016
Dėl solidaraus skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovams Š. B. ir J. K. – Bagdonienei dėl solidaraus skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų Š. B. ir J. K. – Bagdonienės 32,15 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas, remiantis 2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2610, teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas namo, esančio ( - ), Vilnius, savininkams. Atsakovai nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, esantį J( - ), Vilnius. Ieškovas teikė paslaugas minėtam namui, o savininkai už suteiktas paslaugas turėjo atsiskaityti ieškovui. Atsakovai už suteiktas paslaugas nuo 2011 m. spalio mėn. iki 2013 m. gegužės mėn. nėra sumokėję 32,15 Eur užmokesčio.

3Ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimai buvo įteikti atsakovui Š. B. 2016-02-25 asmeniškai, remiantis CPK 123 str. 1 d. (2016-02-18 pažyma). Atsakovei J. K. – B.teismo procesiniai dokumentai įteikti 2016-02-23, remiantis CPK 123 str. 3 d. nuostatomis (2016-02-18 pažyma). Kadangi atsakovai nepateikė atsiliepimų į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje nustatyta, kad ieškovas teikia buto, esančio ( - ), Vilnius, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, veikdamas 2012-12-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2610. Pagal 2016-02-15 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, atsakovai bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdo daugiabučio namo butą, esantį ( - ), Vilnius (e. b. l. 4-5). Ieškovas tinkamai vykdė savo prievolę teikti minėtas paslaugas, tačiau atsakovai už paslaugas neatsiskaitė ir ieškovui liko skolingi 32,15 Eur užmokesčio už suteiktas paslaugas nuo 2011m. spalio iki 2013 m. gegužės mėn. (e. b. l. 1-3, 6).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 str. kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo turimai turto daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis c. b. Nr. 3K-7-515/2009 ir kt.). Solidarioji skolininkų pareiga vykdyti prievolę preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu (CK 6.6 str. 3 d.). Pažymėtina ir tai, kad už bendras prievoles ir prievoles šeimos interesais sutuoktiniai atsako solidariai (CK 3.114 str., 3.109 str.). CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Duomenų, jog atsakovai būtų pareiškę ieškovui pretenzijas dėl atliktų paslaugų kokybės, byloje nėra. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovai nėra sumokėję susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.), todėl ieškovo iš atsakovų reikalaujama solidariai priteisti 32,15 Eur suma yra pagrįsta ir priteistina (CK 3.114 str., 3.109 str., 4.76 str., 4.82 str. 3 d., 4 d., 6.38 str. 1 d., 6.205 str., 6.6 str. 3 d.).

8CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis (e. b. l. 7) ir 60,50 Eur užmokestis už advokato paslaugas (e. b. l. 8-10), iš viso – 75,50 Eur suma. Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovų lygiomis dalimis, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 37,75 Eur priteistinos ieškovui (CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

10Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 str. 96 str. 6 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti solidariai ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“, įm. kodas 121452134, iš atsakovės J. K. – B., a. k. ( - ) ir atsakovo Š. B., a. k. ( - ) 32,15 Eur (trisdešimt dviejų eurų 15 ct) skolą laikotarpiu nuo 2011 m. spalio mėn. iki 2013 m. spalio mėn., 5 (penkių) procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą (32,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 75,50 Eur (septyniasdešimt penkių eurų 50 ct) bylinėjimosi išlaidas, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 37,75 Eur (trisdešimt septynių eurų 75 ct) sumą.

14Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

15Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai