Byla e2-7664-780/2018
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovės ribotos atsakomybės bendrovės (toliau – SIA) „B2Kapital“ ieškinį atsakovei R. K

1Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėjas Ramūnas Šarka

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovės ribotos atsakomybės bendrovės (toliau – SIA) „B2Kapital“ ieškinį atsakovei R. K..

3Teismas

Nustatė

4ieškovė SIA „B2Kapital“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės R. K. 226,20 Eur skolos, 20,36 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 40,29 Eur bylinėjimosi išlaidų (15,00 Eur žyminio mokesčio, 25,29 Eur už advokato pagalbą). Jeigu įstatymo nustatyta tvarka nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas, prašo priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. 2012 m. lapkričio 9 d. atsakovė R. K. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 910383, kuria uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „MCB Finance“ įsipareigojo suteikti atsakovei sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo nustatytomis dalimis ir terminais grąžinti kreditą, sumokėti sutarties specialiosiose dalyse numatytas palūkanas. Atsakovė pažeidė sutarties sąlygas, uždelsė sumokėti sutartyje nurodytus mokėjimus, todėl paskolos davėjas vienašališkai nutraukė sutartį. Atsakovė apie sutarties esminį pažeidimą ir apie sutarties nutraukimą buvo informuota raštu. Atsakovė pagal sutartį liko skolinga 206,01 Eur kredito ir 20,19 Eur palūkanų. 2016 m. lapkričio 28 d. Gautinų sumų pirkimo–pardavimo sutartimi UAB „IPF Digital Lietuva“ reikalavimo teises į atsakovės skolą pagal minėtą sutartį perleido ieškovei SIA „B2Kapital“. Atsakovei 2017 m. vasario 15 d. išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo teisės perleidimo. Atsakovei už 180 dienų paskaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigiai, t. y. 20,36 Eur (el. b. l. 1–6).

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu, atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2018 m. spalio 11 d. paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Atsakovė per nustatytą 20 dienų terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti visiškai.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „MCB Finance“ (dabartinis pavadinimas UAB „IPF Digital Lietuva“) ir atsakovė R. K. 2012 m. lapkričio 9 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 910383, pagal kurią atsakovei suteikta 868,86 Eur paskola 24 mėnesių laikotarpiui. Atsakovė įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimo plane nurodytas mėnesines įmokas. Sutartyje numatyta vartojimo kredito metinė palūkanų norma 64,89 procentai, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 98,43 procentai. Pinigai pervesti į atsakovės banko sąskaitą (el. b. l. 7–10, 29). Atsakovė grąžino tik dalį kredito (el. b. l. 3, 18–19, 23–24). 2016 m. lapkričio 28 d. Gautinų sumų pirkimo–pardavimo sutartimi UAB „IPF Digital Lietuva“ reikalavimo teises į atsakovės skolą pagal minėtą sutartį perleido ieškovei SIA „B2Kapital“ (el. b. l. 25–28). Atsakovė buvo raginama sumokėti skolą, jai pranešta apie sutarties nutraukimą ir reikalavimo teisės perleidimą (el. b. l. 17, 18–19, 23–24).

11Tarp šalių susiklostė teisiniai prievoliniai sutartiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1, 6.2 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą kredito davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (CK 6.38 straipsnis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai, sąžiningai ir laiku (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.205 straipsnis). Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, atsiranda civilinė atsakomybė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis). Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 straipsnio 1 dalis). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų ar sutarčių nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 straipsnio 1 dalis). Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita (CK 6.874 straipsnio 1 dalis). Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 straipsnio 1, 2 dalys).

12Duomenų, jog atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimus ir nustatyta tvarka bei terminais grąžinusi jai suteiktą kreditą, byloje nėra. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, prievolės ir skolos dydžio neginčijo. Įrodymų, kad iki sprendimo priėmimo būtų grąžinusi skolą, taip pat nepateikė (CPK 178 straipsnis). Teismas sprendžia, kad ieškovės SIA „B2Kapital“, kaip pradinės kreditorės UAB „IPF Digital Lietuva“ reikalavimo teisių įgijėjos, reikalavimai priteisti iš atsakovės 226,20 Eur skolos ir 20,36 Eur delspinigių yra pagrįsti ir tenkintini.

13Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei iš jos priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistina 40,29 Eur bylinėjimosi išlaidų (15,00 Eur žyminio mokesčio, 25,29 Eur advokato pagalbai apmokėti) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,79 Eur), iš atsakovės nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios išieškotinos šių išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) 226,20 Eur (du šimtus dvidešimt šešis eurus 20 ct) skolos, 20,36 Eur (dvidešimt eurų 36 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2018 m. rugsėjo 25 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40,29 Eur (keturiasdešimt eurų 29 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės SIA „B2Kapital“, juridinio asmens kodas 40103645131, naudai.

19Atsakovė sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmams.

20Ieškovė dėl sprendimo per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmus.

Proceso dalyviai