Byla eCIK-885/2020
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Gražinos Davidonienės, Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė) ir Donato Šerno,

2susipažinusi su 2020 m. birželio 17 d. gautu atsakovės UAB „Vilniaus vandenys“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo peržiūrėjimo,

Nustatė

3Atsakovė UAB „Vilniaus vandenys“ padavė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. balandžio 16 sprendimo peržiūrėjimo, kuriuo iš atsakovės ieškovei UAB „Merko statyba“ priteista 48 846,70 Eur skolos už papildomus darbus ir 8405,78 Eur palūkanų, 76 688 Eur, gautų pagal banko garantiją, ir 3004,49 Eur palūkanų bei pripažintas neteisėtu atsakovės vienašalis įskaitymas.

4Kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais.

5Atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

7Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

8Atsakovės UAB „Vilniaus vandenys“ paduotame kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai kvalifikavo teisinį santykį, todėl nepritaikė jį reglamentuojančių CK 6.653 straipsnio 1 dalies ir 6.198 straipsnio 1 dalies dėl rangos darbų kainos nustatymo bei nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos; dėl šio pažeidimo neteisingai išsprendė ginčą, priteisdamas iš atsakovės ieškovės deklaratyviai nurodytą darbų kainą. Kasacinio teismo išaiškinta, kad tuo atveju, jeigu sutartyje darbų kaina nenurodyta, reikia vadovautis kaina ar jos kriterijais, egzistavusiais sutarties sudarymo metu. Ieškovai darbų kainą įrodinėjo savo vienašališkai sudarytais dokumentais. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą akcentavo, kad rangos darbų kaina turi būti nustatyta taikant aiškias ir skaidrias CK numatytas taisykles, tačiau apeliacinės instancijos teismas šiuos argumentus ignoravo ir priteisė ieškovei vienašališkai nurodytas ir jokiais įrodymais nepagrįstas sumas, be to, jas nepagrįstai įvardijo ne darbų kaina, bet išlaidų atlyginimu.

9Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, skundžiamo apeliacinės instancijos teismo sprendimo motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė ir pažeidė skunde nurodytas teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, ir kad šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėtam teismo sprendimui priimti.

10Kasacinis skundas pripažintinas neatitinkančiu CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

11Grąžintinas sumokėtas už kasacinį skundą žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

12Atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

13Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

14Grąžinti UAB „Vilniaus vandenys“ (į. k. 120545849) 1084 (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt keturis) Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2020 m. gegužės 29 d. OP Corporate Bank plc Lietuvos filiale, mokėjimo dokumento Nr. 1795267.

15Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai