Byla 2-104-901/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Citadele“ banko ieškinį atsakovams G. Ž. ir Ž. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2teisme yra priimtas ieškovo AB „Citadele“ banko ieškinys, kuriuo jis prašo teismo solidariai priteisti iš atsakovų G. Ž. ir Ž. V. 16 618,23 Lt skolos, 4021,12 Lt palūkanų, 1499,55 Lt delspinigių, 12 proc. metinių palūkanų už negrąžintą 16618,23 Lt dydžio kreditą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško kredito grąžinimo, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 22138,90 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovams ieškinys su priedais įteiktas viešo paskelbimo specialiame internetiniame tinklapyje „Teismų pranešimai“ 2012-01-09, be to procesiniai dokumentai yra 2011-12-31 įteikti atsakovės dėdei (b.l.32,38), tačiau atsakovai per teismo nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimų į ieškinį. Pažymėtina, kad atsakovės elektroniniu paštu teismui atsiųstas pranešimas, kad ji šiuo metu gyvena Švedijoje, nepasirašytas saugiu elektroniniu parašu, kuriame ji sutinka, kad privalo mokėti brolio G. Ž. susidariusį įsiskolinimą nelaikytinas tinkamu atsiliepimu į ieškinį ar tinkamu atskiruoju skundu dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovams įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus įstatymų reikalavimus atitinkančio atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovų prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus (CPK 285 str. 2 d.), ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-09-28 AB Parex bankas (2010-08-26 pavadinimą pakeitęs į AB „Citadele“ bankas) ir atsakovas G. Ž. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. VKS/211, kuria atsakovui suteiktas 20 000 Lt kreditas ir numatyta 12 proc. metinė palūkanų norma; atsakovas įsipareigojo paskolą grąžinti, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles paskolos davėjui sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (b.l.6-9). 2008-09-28 AB Parex bankas (2010-08-26 pavadinimą pakeitęs į AB „Citadele“ bankas) ir atsakovė Ž. V. sudarė laidavimo sutartį Nr. LS/086, kuria laiduotoja įsipareigojo atsakyti ieškovui, jeigu paskolos gavėjas G. Ž. tinkamai nevykdys visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal minėtą paskolos sutartį (b.l.10-11).

6Šalys savo sutartinius įsipareigojimus privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę (CK 6.6 str. 5 d.).

7Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d.).

8Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 str. 1 d.).

9LR CK 6.81 str. 1 d. numato, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenumato laidavimo sutartis. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį; bendraskoliai yra įpareigoti iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė (CK 6.6 str.4 d., 6 d.).

10Atsakovui bei jo prievolės laiduotojai nevykdant sutartinių įsipareigojimų tiek Vartojimo kredito tiek laidavimo sutartys nutrauktos (b.l.12-15). Nenustatyta, kad po sutarčių nutraukimo atsakovai būtų su ieškovu pilnai atsiskaitę. Remiantis išdėstytu iš atsakovų solidariai priteistina 16 618,23 Lt skolos, ieškovo paskaičiuotų 4021,12 Lt palūkanų bei 1499,55 Lt delspinigių (CK 6.200 str., 6.205 str., 6.881 str., 6.81 str. 1 d., Sutarties 5.6 p., b.l.2,16).

11CK 6.872 str. 1 d. numatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui LR civilinio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita (CK 6.874 str.). Atsižvelgiant į šią įstatyminę nuostatą, iš atsakovų taip pat priteisiamos 12 proc. metinių palūkanų už negrąžintą 16 618,23 Lt dydžio kreditą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško kredito grąžinimo bei 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 22138,90 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str., 6.874 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-06-29 konsultacija).

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo naudai priteistina 664 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., b.l.5).

13Valstybės biudžetui 9,10 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma iš atsakovų nepriteistina, nes ji laikytina mažesne nei minimali (10 Lt) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti solidariai iš atsakovų G. Ž., a.k. ( - ) ir Ž. V., a.k. ( - ) 16 618,23 Lt (šešiolika tūkstančių šešis šimtus aštuoniolika litų, 23 ct) skolos, 4021,12 Lt (keturis tūkstančius dvidešimt vieną litą, 12 ct) palūkanų, 1499,55 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus devyniasdešimt devynis litus, 55 ct) delspinigių, 12 procentų dydžio sutartinių metinių palūkanų už negrąžintą 16 618,23 Lt dydžio kreditą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-28) iki visiško kredito grąžinimo, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 22138,90 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-28) iki visiško sprendimo įvykdymo ir lygiomis dalimis 664 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt keturis litus), t.y. iš kiekvieno atsakovo po 332 Lt, bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB „Citadele“ banko, į.k. 112021619, naudai.

17Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai