Byla eB2-1577-254/2016
Dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Egofortas“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Egofortas“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas (atsakovės kreditorius) pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ir prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Ieškovas nurodo, kad jis turi 5 672,23 Eur reikalavimo teisę į atsakovę. Ieškovas įvykdė Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 ir 4 dalyje numatytus reikalavimus.

3Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratore skiriama UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

4ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 1 dalis nurodo, kad bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka, o 8 dalis numato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Teismui nepavykus iš atsakovės vadovės gauti dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais, gautais iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‑ VMI) (b. l. 45), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) (b. l. 43), valstybės įmonės (toliau ‑ VĮ) Registrų centro (b. l. 28‑32, 37, 38), valstybės įmonės (toliau ‑ VĮ) „REGITRA“ (b. l. 33) ir antstolių, apie priverstine tvarka vykdomus išieškojimus iš atsakovės (b. l. 46‑50).

6Juridinių asmenų registro duomenimis, paskutinysis atsakovės teiktas finansinės atskaitomybės dokumentas už 2012 metų laikotarpį (atsakovės įregistravimo data 1993-11-30), iš kurio matyti, kad turto iš viso atsakovė turėjo 630 527 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 955 284 Lt, kas ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme reiškia nemokumą, be to, šiais ataskaitiniais metais atsakovė patyrė 576 536 Lt nuostolių.

7Iš VSDFV duomenų matyti, kad atsakovės įmonėje apdraustųjų asmenų – 0, kas suponuoja išvadą, kad atsakovė ūkinės–komercinės veiklos nevykdo. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovė nekilnojamojo turto neturi. VĮ „REGITRA“ duomenimis, atsakovė vardu registruotos 6 transporto priemonės, 1979, 1984, 1990, 1993, 1994 ir 1999 metų gamybos, kurioms taikomas areštas ir draudžiamas dalyvavimas viešajame eisme. Iš antstolių kontoros gautais duomenimis nustatyta, kad atsakovė turi 3 273,84 Eur (2 494,93 Eur + 438,19 Eur + 340,72 Eur) skolą kreditoriams be valstybės. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, bylų, kuriose dalyvaujančiu asmeniu būtų atsakovė, nėra, visos jos baigtos (b. l. 41).

8Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, nes ūkinės–komercinės veiklos nevykdo, atsakovei nuosavybės teise priklauso tik 6 transporto priemonės, o turimais duomenimis atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams iš viso sudaro net 88 464,96 Eur (79 518,89 Eur (VMI) + 5 672,23 Eur (VSDFV) + 3 273,84 Eur). Akivaizdu, kad šių senos gamybos metų automobilių vertė nepakankama skoloms padengti ir pradelsti įsipareigojimai viršija pusę atsakovės turto vertės.

9Šios aplinkybės sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), konstatuojant, kad yra ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintas pagrindas iškelti atsakovei bankroto bylą, nes ji yra nemoki.

10Administruoti atsakovės bankroto procedūrą skiriamas bankroto administratorė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 ir 4 dalys) (b. l. 67).

11Iškėlus atsakovei bankroto bylą, areštuotinas atsakovės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

12Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

13iškelti atsakovei UAB „Egofortas“ (įmonės kodas 151219196, registracijos adresas Marijampolė, Kauno g. 55) bankroto bylą.

14Atsakovės administratore paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. B-FA019).

15Uždėti UAB „Egofortas“ (įmonės kodas 151219196, registracijos adresas Marijampolė, Kauno g. 55) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad atsakovės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Įpareigoti administratorių raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą kreditoriams. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. ieškovas (atsakovės kreditorius) pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto... 3. Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratore skiriama UAB „Verslo... 4. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 5. Teismui nepavykus iš atsakovės vadovės gauti dokumentų apie atsakovės... 6. Juridinių asmenų registro duomenimis, paskutinysis atsakovės teiktas... 7. Iš VSDFV duomenų matyti, kad atsakovės įmonėje apdraustųjų asmenų –... 8. Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 9. Šios aplinkybės sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą dėl... 10. Administruoti atsakovės bankroto procedūrą skiriamas bankroto... 11. Iškėlus atsakovei bankroto bylą, areštuotinas atsakovės turtas iki... 12. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10... 13. iškelti atsakovei UAB „Egofortas“ (įmonės kodas 151219196, registracijos... 14. Atsakovės administratore paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos... 15. Uždėti UAB „Egofortas“ (įmonės kodas 151219196, registracijos adresas... 16. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 17. Nustatyti, kad atsakovės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 19. Įpareigoti administratorių raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...