Byla 2A-239/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Marytės Mitkuvienės ir Vinco Versecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Nerijui Stukui, atsakovo atstovams Mildai Radauskienei, advokatui Gyčiui Mekioniui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-956-601/2006 pagal ieškovo UAB „Albonita“ ieškinį atsakovui UAB „Kauno saulėtekis“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Albonita“, atsisakęs dalies reikalavimų, ieškiniu prašė (1 t., b. l. 80, 3 t., b. l. 2-3) priteisti iš atsakovo UAB „Kauno saulėtekis“ 207 278,42 Lt žalos atlyginimo dėl neteisėtai vienašališkai nutrauktos preliminarios sutarties (3 300,80 Lt už pastato pažymėjimą žemės sklype, 30 000 Lt už projekto koordinavimą, 100 Lt už statybos leidimą, 98 500 Lt už statinio projektą, 4 838 Lt už statinio projekto ekspertizę, 89,92 Lt už skelbimą apie statybos pradžią, 20 449,70 Lt už nuomininkų paiešką ir išnuomotas patalpas bei 50 000 Lt už advokato paslaugas) ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2005 m. rugsėjo 15 d. tarp šalių buvo sudaryta preliminarioji sutartis dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pasirašymo, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pastatyti ne mažesnį kaip 1700 kv. m prekybos ir paslaugų centrą Jurbarke, Algirdo g. 1A, ir išnuomoti atsakovui apie 1100 - 1300 kv. m ploto patalpas šio pastato pirmame aukšte. Ieškovas, vykdydamas šią sutartį, padėjo projektavimo ir statybos darbus, pritaikydamas pastatą atsakovo poreikiams, tačiau 2006 m. gegužės 11 d. atsakovas atsiuntė raštą Nr. S-492, kuriame nurodė, jog pagrindinė sutartis dėl negyvenamųjų patalpų Jurbarke, Algirdo g. 1A, nuomos nebus pasirašyta bei pripažino, kad tokie jo veiksmai turės neigiamas pasekmes ieškovui, prašė stabdyti visus darbus, galinčius turėti įtakos nuostolių padidėjimui. Ieškovas teigė, jog atsakovo prašymu buvo nutrauktos sudarytos sutartys bei statybos darbai. Ginčo dėl nuostolių atlyginimo nepavykus išspręsti taikiai, buvo pareikštas ieškinys teismui. Pažymėjo, jog dalies ieškinio reikalavimų atsisakė, nes po ieškinio pateikimo sudarė preliminariąją sutartį su UAB „VP Market“ (pagrindinis nuomininkas – operatorius), dėl ko buvo atnaujintos sustabdytos statybos ir taip išvengta didesnių nuostolių. Nurodė, jog dalis atliktų darbų panaudota vykdant naujai sudarytą preliminariąją sutartį, taip kompensuojant negautas pajamas, todėl ieškovo patirta žala sumažėjo. Tačiau atsakovas turi atlyginti tiesioginius ieškovo nuostolius dėl preliminarios sutarties neteisėto vienašališko nutraukimo: už pastato pažymėjimą žemės sklype, už projekto koordinavimą, už statybos leidimą, už statinio projektą, už projekto ekspertizę, už skelbimą dėl statybų pradžios, už nuomininkų paiešką ir išnuomotas patalpas, už advokato paslaugas (iš viso – 207 278,42 Lt). Teigė, jog šie nuostoliai pagrįsti rašytiniais įrodymais, jų išvengti nebuvo galimybės, nes visus šiuos darbus, atsiradus naujam operatoriui, reikėjo atlikti iš naujo, atsižvelgiant į jo pageidavimus. Pažymėjo, jog atsakovas nenurodė priežasčių, dėl kurių atsisakė vykdyti preliminariąją sutartį, pretenzijų iš atsakovo taip pat nebuvo gauta, o bylos nagrinėjimo metu atsakovo nurodytos atsisakymo vykdyti sutartį priežastys nepagrįstos įrodymais. Nurodė, jog pastato pavadinimas projektavimo dokumentuose negali įtakoti atsakovo teisių pagal preliminariąją sutartį, nes, visų pirma, preliminarioje sutartyje nurodytas pavadinimas yra prekybos ir paslaugų centras, o ne prekybos centras, antra, pastatas, koks bebūtų jo pavadinimas, pritaikytas išimtinai atsakovo poreikiams, buvo atsižvelgta į visus prašymus, nuo to preliminari sutartis nesikeičia, atsakovo padėtis neblogėja. Be to, sutartyse su nepagrindiniais nuomininkais vėlesnių statybos pabaigos datų nurodymas taip pat nepažeidžia atsakovo interesų, nes pastatą ieškovas gali pastatyti ir įregistruoti ankščiau negu sutarta su nepagrindiniais nuomininkais.

4Kauno apygardos teismas 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimu patenkino patikslintą ieškinį, priteisė iš atsakovo ieškovui 207 278,42 Lt žalos atlyginimo, 5 145,57 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 3 500 Lt advokato pagalbos išlaidų, o valstybei – 14,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kitą bylos dalį, ieškovui atsisakius nuo dalies reikalavimų, nutraukė ir grąžino jam 6 613,36 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

5Teismas nustatė, kad ieškovui pradėjus vykdyti darbus, susijusius su pastato statyba (sudarytos sutartys, rengiami statybos dokumentai, projektas, atliekami paruošiamieji darbai ir pan.), atsakovas 2006 m. gegužės 11 d. raštu vienašališkai, nenurodydamas jokių priežasčių, nepranešęs nei ieškovui, nei projekto koordinatoriui (UAB „Tophaus“ atstovaujamos D. Kublicko (1 t. b. l. 154-157)), nei projekto vadovui V. Vaksmanui (1 t. b. l. 118, 120-124) apie tokį ketinimą, nepareiškęs jokių pretenzijų, atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį dėl negyvenamųjų patalpų Jurbarke, Algirdo g. 1A, nuomos (1 t., b. l. 14). Dėl to ieškovas, siekdamas sumažinti nuostolius bei gavęs pagrindinio nuomininko (operatoriaus), pagal kurio poreikius buvo statomas pastatas, prašymą (1 t. b. l. 14-15), nutraukė statybos darbus bei preliminariąsias sutartis su nepagrindiniais nuomininkais. Statybos darbai atnaujinti 2006 m. birželio mėnesį, suradus naują pagrindinį nuomininką (operatorių) ir sudarius su juo preliminariąją sutartį. Teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, jog pastatas statomas pagal naujojo pagrindinio nuomininko poreikius, tokie darbai kaip: naujo projekto parengimas, projekto ekspertizė, pastato nužymėjimas žemės sklype, projekto koordinavimas, statybos leidimas, skelbimas apie statybų pradžią, nuomininkų paieška, buvo atlikti arba turės būti atlikti iš naujo (3 t. b. l. 5-58), todėl ieškovo reikalavimas atlyginti nuostolius, susijusius su vienašališkai atsakovo nutrauktos preliminariosios sutarties vykdymu, pagrįstas (CK 6.165 str. 1, 4 d.). Teismas nurodė, kad preliminariosios sutarties įvykdymas yra užtikrinamas kaltos šalies turtine atsakomybe, kuriai taikomos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos: turi būti nustatytas nuostolių dydis, neteisėti šalies veiksmai (nepagrįstas vengimas ar atsisakymas sudaryti sutartį), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, šalies kaltė. Teismo nuomone, visos nurodytos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos yra nustatytos. Teismas pažymėjo, jog atsakovo kaltė pasireiškė tuo, kad jis nepagrįstai, nesant svarbių priežasčių, atsisakė sudaryti sutartį tik pradėjus statybos darbus, nepareiškęs ieškovui jokių pretenzijų, nenurodydamas sutarties nutraukimo priežasčių, nesiekė bendradarbiauti su sutarties šalimi kuo ekonomiškiausiu būdu (CK 6.200 str.). Ieškovo kaltės dėl preliminarios sutarties nutraukimo teismas nenustatė ir atmetė atsakovo argumentus dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimo. Teismas nurodė, kad atsakovo nurodytos sutarties nutraukimo priežastys nepagrįstos, nekonkrečios. Teismo nuomone, atsakovo nurodytas formalus preliminarios sutarties pažeidimas – statomo pastato pavadinimo pasikeitimas iš prekybos centro į sporto komercinės paskirties statinį - niekaip neįtakojo esminių sutarties sąlygų (plotas, patalpų paskirtis, nuomos kaina, terminai ir pan.). Be to, teismas nurodė, kad sutartyse su kitais nuomininkais (nepagrindiniais) ieškovas turėjo teisę, neatsižvelgdamas į pagrindinį nuomininką (atsakovą), laisva valia įtraukti bet kokias sąlygas, nes tai numato sutarties laisvės principas (CK 6.156 str.), o preliminarioje sutartyje ribojimų nebuvo numatyta. Dėl to sutartyse su kitais nuomininkais vėlesnės statybų pabaigos datos nurodymas nelaikytinas ieškovo nesąžiningumu atsakovo atžvilgiu ar neketinimu vykdyti įsipareigojimus dėl statybos pabaigos. Vėlesnės datos nurodymas nereiškia, kad pastatas nebus pastatytas anksčiau (šalių sutartu laiku). Teismas, konstatavęs, jog ieškovo patirti nuostoliai (207 278,42 Lt) įrodyti rašytiniais įrodymais (1 t. b. l. 17, 84, 93, 119, 128, 132, 136, 145, 160, 162,168), jų dydžio (išskyrus išlaidas už advokato paslaugas) neginčijo ir atsakovo atstovai, patenkino ieškinį. Dėl ieškovo advokato paslaugų dydžio teismas, atsižvelgdamas į darbų apimtis, į sudarytų sutarčių su kitais asmenimis kainas bei į atsakovo apmokėjimą už savo atstovo advokato paslaugas teisminio nagrinėjimo metu (16 295,61 Lt), laikė, jog 50 000 litų už advokato paslaugas, ruošiant sutartis, jas derinant, taisant, kai vienos valandos kaina paskaičiuota po 250 Lt su PVM, nėra nepagrįsta suma (1 t. b. l. 165-169, 3 t. b. l. 59-60).

6Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo priimti naujus įrodymus (3 t., b. l. 98-131; CPK 314 str.). Nurodo, kad teismas neatskleidė šalių ikisutartinių santykių esmės, netinkamai įvertino byloje nustatytas faktines aplinkybes, netinkamai aiškino ir pritaikė materialinės teisės normas (CK 6.217 str. 1 d., 6.219 str.), neatsižvelgė į sąžiningumą bei sąžiningą dalykinę praktiką verslo srityje, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą:

71.

8Nepagrįstai teismas konstatavo, jog statomo pastato pavadinimo pasikeitimas yra formalus preliminarios sutarties pažeidimas, kuris niekaip neįtakojo esminių sutarties sąlygų. Nurodo, kad teismas tokią išvadą padarė, neatsižvelgęs į žemės sklypo, kuriame planuota statyti statinį, planavimo ir statinio statybos dokumentaciją, pagal kurią matyti, kad nuo pat žemės sklypo Jurbarke, Algirdo g. 1A, planavimo pradžios buvo numatyta jame statyti sporto-komercinės paskirties kompleksą, o ne prekybos ir paslaugų paskirties centrą ar prekybos komercinės paskirties patalpas, kaip susitarta preliminariojoje sutartyje (CK 6.217 str. 1 d.). Apie tai atsakovas sužinojo tik po preliminarios sutarties sudarymo, nes ieškovas ir prieš sudarant preliminarią sutartį komerciniame pasiūlyme nurodė, jog statomos prekybos centro patalpos, kas atsakovui leido pagrįstai tikėtis išsinuomoti prekybos centro patalpas, o ne kitos paskirties patalpas. Be to, teismas neatsižvelgė ir į Statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ pateiktas pastatų paskirties sąvokas, pagal kurias ieškovo statomas pastatas pagal esamą projektinę dokumentaciją turėjo būti skirtas išimtinai sporto reikmėms tenkinti. Pažymi, jog ieškovas elgėsi nesąžiningai tiek prieš sudarydamas preliminarią sutartį, nes neatskleidė esminė reikšmės turinčios informacijos (apie žemės sklypo paskirtį), tiek jos vykdymo eigoje, kai sužinojęs, jog gauti projektavimo sąlygų sąvadą prekybos centro statybai nepavyks, nepranešė apie tai atsakovui, pagrindiniam nuomininkui, o vienašališkai pradėjo rengti projektą sporto-komerciniam kompleksui, tuo šiukščiai pažeisdamas pareigas ikisutartiniuose santykiuose bei sutarties vykdymo principus ir esminę preliminarios sutarties sąlygą (CK 1.5, 6.4 str., 6.38 str. 1, 3 d., 6.158, 6.163, 6.200, 6.217 str.). Teigia, jog pagal esamus žemės sklypo ir statinio planavimo ir statybos dokumentus ieškovas neturėjo teisėto pagrindo sudaryti su atsakovu preliminarios sutarties dėl prekybos centro patalpų ateityje nuomos, o atsakovas pagrįstai nutraukė sutartį, kadangi nebūtų gavęs to, ko tikėjosi, t. y. nebūtų turėjęs galimybės išsinuomoti preliminarioje sutartyje aptartų prekybos paskirties patalpų. Mano, jog ieškovas teisėtu būdu prievolių pagal preliminarią sutartį nebūtų įvykdęs ir ateityje, o jo nurodyti nuostoliai vertintini kaip nesąžiningos veiklos ir siekimo įgyvendinti neteisėtus ketinimus išdava.

92.

10Dėl pastato statybos terminų pažeidimo (CK 6.219 str.). Nurodo, kad pagal preliminariąją sutartį ieškovas įsipareigojo statinį įregistruoti iki 2006 m. rugsėjo 1 d., prašyme išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, nurodė vėlesnę statinio statybos pabaigos datą – 2006 m. spalio 1 d., o sutartyse su kitais nuomininkais – 2006 m. spalio 16 d., o 2006 m. gegužės 11 d. raštu, atsakovui pranešus, jog sutartis nebus sudaryta, ieškovas pranešė, jog statybos neprasidėjusios. Apelianto manymu, akivaizdu, jog ieškovas per 3,5 mėnesio nebūtų sugebėjęs pastatyti planuoto statinio, kurio statybai iš pradžių buvo numatęs 7 mėnesius, dėl ko atsakovas taip pat turėjo pagrindo nutraukti preliminarią sutartį (CK 6.219 str.).

11Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad preliminarioje sutartyje ir statybos techniniuose reglamentuose vartojamos sąvokos nesutampa ir neturi sutapti. Pažymi, jog atsakovo nurodyti reglamentai taikytini tik statybos proceso dalyviams; tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė ne statybos, o ikisutartiniai teisiniai santykiai, todėl jiems netaikytini šie teisės aktai. Apeliantas nenurodo, kuo statinio pavadinimo pakeitimas pats savaime pažeidžia ar būtų pažeidęs jo interesus. Be to, nėra įrodymų, jog ieškovas statinį statė neteisėtai ar pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, priešingai, nekilnojamojo turto registre žemės sklypo paskirtis nurodyta komercinė, o ieškovas ir planavo bei pradėjo statyti sporto-komercinės paskirties statinį. Teigia, jog apelianto teisės galėjo būti pažeistos tik tuo atveju, jei statinys nebūtų pripažintas tinkamu naudoti, nes dėl to atsakovas nebūtų galėjęs išsinuomoti patalpų, tačiau ir tokių duomenų nėra byloje ir negalima jų pateikti, nes sutartis nutraukta tik pradėjus statybos darbus. Be to, atsakovas nebuvo pats pakankamai apdairus ir atidus, nes duomenis, kuriuos jis pateikia teismui, gavęs iš viešojo administravimo subjektų, galėjo juos sužinoti ir gauti dar iki preliminarios sutartis sudarymo, tačiau to nepadarė. Beje, atsakovas 2006 m. gegužės 11 d. rašte, kuriuo nutraukė preliminarią sutartį, neįvardijo tikrųjų jos nutraukimo priežasčių, iki tol nereiškė pretenzijų dėl sutarties vykdymo, o vėliau teismui įvardintas sutarties nutraukimo priežastis, ieškovo manymu, sugalvojo tam, kad pateisintų vienašališką sutarties nutraukimą ir išvengtų civilinės atsakomybės. Pažymi, jog kitas pagrindinis nuomininkas UAB „VP Market“ sudarė preliminarią sutartį dėl tos pačios paskirties patalpų, kurias išsinuomoti atsakovas atsisakė, neįžvelgęs problemų dėl pastato pavadinimo. Dėl statybos terminų nurodo, kad apeliantas remiasi vien prielaidomis, kurių nepagrindžia įrodymais. Pažymi, jog statybų pabaigos terminą apelianto nurodytuose dokumentuose jis nurodė su rezervu, tačiau tai nereiškia, kad jis nebūtų suspėjęs sutartu su atsakovu terminu pabaigti statinio. Teigia, jog atsakovo patalpos buvo planuotos pabaigti laiku, kad galima būtų atidaryti parduotuvę, o kiti nuomininkai veiklą galėjo pradėti ir vėliau. Nurodo, jog prieštarauja naujų įrodymų prijungimui.

12Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai kvalifikavo šalis siejančius teisinius santykius, tačiau, konstatavęs, jog atsakovas nepagrįstai nutraukė preliminarią sutartį, neatsižvelgė į kitos sutarties šalies - ieškovo, prašančio atlyginti nuostolius dėl preliminarios sutarties pažeidimo, elgesį sudarant ir vykdant preliminarią sutartį.

14Byloje nustatyta, jog 2005 m. rugsėjo 15 d. tarp šalių buvo sudaryta preliminarioji sutartis dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pasirašymo, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pastatyti ne mažesnį kaip 1700 kv. m prekybos ir paslaugų centrą Jurbarke, Algirdo g. 1A, ir išnuomoti atsakovui apie 1100 - 1300 kv. m ploto patalpas šio pastato pirmame aukšte (1 t., b. l. 6-13). Atsakovas 2006 m. gegužės 11 d. atsiuntė ieškovui raštą Nr. S-492, kuriame nurodė, jog pagrindinė sutartis dėl negyvenamųjų patalpų Jurbarke, Algirdo g. 1A, nuomos nebus pasirašyta dėl netinkamų dalies preliminarios sutarties punktų vykdymo (1 t., b. l. 14). Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė vykdyti preliminarios sutarties sąlygas ir atsisakė sudaryti pagrindinę nuomos sutartį, pripažindamas jį kaltu dėl šios sutarties nutraukimo ir atsakingu už ieškovo patirtus nuostolius.

15Kolegija, nagrinėdama šalių ginčą, pažymi, kad ikisutartiniais santykiais vadinami šalių santykiai iki pagrindinės sutarties sudarymo, derybų dėl pagrindinės sutarties vedimo laikotarpis. Ikisutartiniai šalių veiksmai bei susiklostę santykiai tampa ypač reikšmingi tais atvejais, kai tokios derybos vis dėlto nesibaigia sutarties pasirašymu. Pagrindinis civilinių santykių principas – sutarties laisvės principas – lemia, kad derybos dėl sutarties sudarymo gali būti bet kada nutrauktos, tačiau derybas dėl sutarties sudarymo vedančios šalys turi abipusę pareigą elgtis sąžiningai, tai įtvirtinta CK 1.5, 6.4, 6.158 ir 6.163 straipsniuose. Sąžiningumas ikisutartiniuose santykiuose yra ypač svarbus, kadangi tik sąžiningai šalims elgiantis ikisutartinių santykių stadijoje galima tikėtis, jog šie santykiai transformuosis į sutartinius santykius. Todėl, nors ir nėra šalių pareigos sudaryti sutartį, tačiau sąžiningumas reikalauja, kad toli pažengusios derybos nebūtų nutrauktos be pakankamos priežasties, nes tokiose derybose viena ar kita šalis jau turi visiškai pagrįstą pagrindą tikėtis, jog priešingos šalies ketinimai yra rimti ir sutartis tikrai bus sudaryta. CK 6.163 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri derybų metu elgiasi nesąžiningai, privalo atlyginti kitai šaliai nuostolius. Tačiau netgi nustačius, kad viena iš šalių elgėsi nesąžiningai ir yra atsakinga už kitos šalies patirtus nuostolius, privalu tirti ir vertinti kitos šalies elgesį vykdant preliminarią sutartį. Pripažinus, kad kita šalis pati elgėsi nesąžiningai ir savo veiksmais prisidėjo prie nuostolių atsiradimo ar jų padidėjimo, kitos šalies atsakomybė dėl nuostolių atlyginimo, remiantis CK 6.259 straipsniu, gali būti sumažinta arba ji gali būti visiškai atleista nuo šios nuostolių dalies atlyginimo.

16Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos tesimo sprendimą, nurodo, kad preliminarios sutarties vykdymą nutraukė pagrįstai, kadangi ieškovas neinformavo jo apie statomo pastato, kuriame buvo sutarta nuomoti patalpas, paskirties pakeitimą, be to, pagal susiklosčiusią realią padėtį ieškovas negalėjo suspėti pastatyti pastato preliminarioje sutartyje aptartais terminais. Kolegija nesutinka su apelianto argumentais. Pirma, atsakovas 2006 m. gegužės 11 d raštu, atsisakydamas preliminarioje sutartyje nustatytu laiku ir tvarka pasirašyti nuomos sutartį, nekonkretizavo sutarties vykdymo atsisakymo priežasčių. Nurodė, kad atsakovo sprendimą nevykdyti preliminarios sutarties įtakojo netinkamas ieškovo dalies preliminarios sutarties punktų vykdymas, tačiau nenurodė, kad tokį sprendimą priėmė dėl preliminarioje sutartyje nurodyto pastato pavadinimo „prekybos centras“ pakeitimo į „sporto-komercinis kompleksas“. Pripažino, kad dėl preliminarios sutarties vykdymo ieškovas patyrė nuostolių ir prašė sustabdyti darbus pagal preliminarios sutarties sąlygas, kad išvengti didesnių nuostolių. Pažymėjo, kad pasirengęs taikiai spręsti ginčą, t. y. faktiškai pripažino ieškovo patiriamus nuostolius dėl sutarties vykdymo ir sutiko tartis dėl jų atlyginimo. Antra, iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas ir atsakovas iki atsisakymo sudaryti patalpų nuomos sutartį bendradarbiavo ir abi šalys siekė įgyvendinti preliminarią sutartį bei, kaip sutartyje numatyta, sudaryti pagrindinę sutartį (nuomos): ieškovas paruošė pastato projektinę dokumentaciją, o atsakovas dalyvavo priimant architektūrinius sprendimus, pritaikant pastatą bei numatytas nuomoti patalpas atsakovo reikmėms. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas netinkamai atliko pasiruošimo pastato statybai darbus ir atsakovas reiškė ieškovui pretenzijas dėl netinkamo preliminarios sutarties vykdymo. Apelianto argumentas, kad pagal Aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio reglamento nuostatas „prekybos centras“ ir „sporto-komercinis kompleksas“ yra ne tos pačios paskirties pastatai, nes „sporto-komercinis kompleksas“ yra skirtas sporto paskirčiai, negali būti pagrindu pripažinti, kad ieškovas iš esmės netinkamai vykdė preliminarios sutarties sąlygas ir tai suteikė atsakovui pagrindą atsisakyti sudaryti preliminarioje sutartyje aptartą patalpų nuomos sutartį, kadangi ieškovas projektavo ir gavo leidimą statyti preliminarioje sutartyje aptartą pastatą ir pagal atsakovo pageidavimą pritaikytas jo reikmėms patalpas prekybai. Todėl atsakovas sutarties atsisakymo metu neturėjo pagrindo abejoti, kad statomame pastate gaus nepakankamo ploto ar netinkamos paskirties patalpas. Pirmosios instancijos teismas paminėtas aplinkybes įvertino, aptarė ir pagrįstai pripažino, kad atsakovas neturėjo pagrindo manyti, kad ieškovas neįvykdys šalių sudarytos sutarties sąlygų, t. y. neturėjo pagrindo atsisakyti sutarties, todėl privalo atlyginti ieškovui nuostolius, kuriuos numatė ir atsisakydamas sutarties faktiškai pripažino (CK 6.165 str. 4 d., 6.258 str. 4 d.).

17Nepagrįstas ir apelianto argumentas, jog ieškovas, gegužės mėnesį pradėjęs statybas, nebūtų spėjęs preliminarioje sutartyje nustatytu laiku (iki 2006 m. rugsėjo 1 d.) pastatyti statinio, kadangi pagal šiandienines statybos technologijas tai įmanoma, be to, byloje nėra duomenų, patvirtinančių atsakovo teiginius dėl negalėjimo laiku pastatyti statinį (CPK 178, 185 str.). Aplinkybės, kad ieškovas susitarimuose dėl patalpų nuomos su kitais statinio nuomininkais nurodė vėlesnius patalpų perdavimo nuomotis terminus, nepakankamas patvirtinti atsakovo teiginius apie negalėjimą laiku pastatyti ir įrengti jam išnuomoti planuotas patalpas.

18Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog esminių sutarties pažeidimų CK 6.217 straipsnio prasme ieškovas neatliko. Tačiau pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, kad ikisutartiniuose santykiuose šalys privalo būti itin sąžiningos ir, pripažinęs atsakovo kaltę bei pareigą atlyginti ieškovui nuostolius, nepakankamai tyrė ir vertino ieškovo elgesį sudarant ir vykdant preliminarią sutartį.

19Iš nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teismo surinktų ir kartu su apeliaciniu skundu pateiktų dokumentų matyti, kad pagal žemės sklypo, kuriame pagal preliminarios sutarties sąlygas buvo numatyta statyti pastatą, detaliojo planavimo dokumentus nuo 2002 metų sklypas buvo skirtas sporto-komercinio centro statybai, po preliminarios sutarties sudarymo pagal projektinę dokumentaciją taip pat buvo numatyta statyti sporto-komercinį kompleksą. Ieškovui šios aplinkybės buvo žinomos ir jis, sudarydamas preliminarią sutartį arba nedelsiant po to, kai buvo priimtas galutinis sprendimas dėl sporto-komercinio komplekso statybos, privalėjo informuoti atsakovą, kad pasikeitė statomo pastato pavadinimas. Kaip minėta, pastato pavadinimo pasikeitimas tiesiogiai nepažeidė atsakovo interesų, tačiau galėjo sukelti atsakovui abejones dėl ieškovo sąžiningo elgesio ir turėti įtakos preliminarios sutarties vykdymo nutraukimui, o tai savo ruožtu įtakoti ieškovo nuostolių atsiradimą. Toks ieškovo elgesys laikytinas nesąžiningu ir ieškovas privalo prisiimti dalį atsakomybės dėl savo patirtų nuostolių (CK 6.259 str.) 1 d.). Dėl to, kolegijos nuomone, ieškovui atlygintina žala mažintina trečdaliu. Remdamasi paminėtais ieškinio reikalavimo (nuostolių sumos) mažinimo pagrindais, kolegija priėjo išvados, kad ieškovui nuostolių atlyginimui priteistina 138 200 Lt suma.

20Pažymėtina, kad ieškovas nurodė, jog dėl atsakovo neteisėtų veiksmų patyrė 207 278,42 Lt tiesioginių nuostolių. Atsakovas, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, ieškovo nurodytų patirtų nuostolių pozicijų (pastato sklype pažymėjimo, statinio projekto darbų ir kt.) ir sumokėtų pagal jas pinigų sumų, išskyrus 50 000 Lt už advokato paslaugas, neginčijo. Apeliaciniu skundu atsakovas visiškai neginčija ieškovo patirtų nuostolių dydžio, todėl kolegija, neperžengdama apeliacinio skundo ribų (CPK 320 str. 1 d.) ieškovo nurodytų nuostolių dydžio pagrįstumo netiria ir šiuo klausimu plačiau nepasisako.

21Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, teismo sprendimas keistinas, priteisti iš atsakovo ieškovui nuostoliai mažinanti iki 138 200 Lt; atitinkamai sumažintinos iš atsakovo ieškovui teismo sprendimu priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 329, 330 str.).

22Iš dalies patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, proporcingai patenkintų atsakovo reikalavimų daliai (1/3) iš ieškovo atsakovui priteistinos jo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose turėtos bylinėjimosi išlaidos (2 t., b. l. 259-261, 3 t., b. l. 70, 97, 149-150; CPK 93 str.4 d., 96, 98 str.). Atsakovui priteistinos atstovavimo išlaidos mažintinos atsižvelgiant į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių 2 ir 8 punktuose nustatytus kriterijus, advokato darbo ir laiko sąnaudas bei į priešingos šalies už advokato teisinę pagalbą sumokėto advokatui užmokesčio dydį. Iš atsakovo ieškovui priteistinos proporcingai jo patenkintų reikalavimų daliai (2/3) bylinėjimosi išlaidos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (1 t., b.l. 36, 81, 2 t., b. l. 163, 3 t., b. l. 147-148; CPK 93 str. 4 d., 98 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

24pakeisti Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimą. Sumažinti ieškovui UAB „Albonita“ (kodas 142022794) iš atsakovo UAB „Kauno saulėtekis (kodas 133604272) priteistą žalos atlyginimą iki 138 200 (vieno šimto trisdešimt aštuonių tūkstančių dviejų šimtų) Lt, priteistą už ieškinį žyminį mokestį – iki 3 432 (trijų tūkstančių keturi šimtų trisdešimt dviejų) Lt ir priteistas išlaidas advokato pagalbai apmokėti – iki 2 200 (dviejų tūkstančių dviejų šimtų) Lt.

25Priteisti atsakovui UAB „Kauno saulėtekis (kodas 133604272) iš ieškovo UAB „Albonita“ (kodas 142022794) 1 100 (vieną tūkstantį vieną šimtą) Lt atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų.

26Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

27Priteisti iš ieškovo UAB „Albonita“ (kodas 142022794) atsakovui UAB „Kauno saulėtekis (kodas 133604272) 1 716 (vieną tūkstantį septynis šimtus šešiolika) Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, ir 1 100 (vieną tūkstantį vien šimtą) Lt atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno saulėtekis (kodas 133604272) ieškovui UAB „Albonita“ (kodas 142022794) 2 200 (du tūkstančius du šimtus) Lt atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Albonita“, atsisakęs dalies reikalavimų, ieškiniu prašė... 3. Ieškovas nurodė, kad 2005 m. rugsėjo 15 d. tarp šalių buvo sudaryta... 4. Kauno apygardos teismas 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimu patenkino... 5. Teismas nustatė, kad ieškovui pradėjus vykdyti darbus, susijusius su pastato... 6. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m.... 7. 1.... 8. Nepagrįstai teismas konstatavo, jog statomo pastato pavadinimo pasikeitimas... 9. 2.... 10. Dėl pastato statybos terminų pažeidimo (CK 6.219 str.). Nurodo, kad pagal... 11. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai kvalifikavo šalis... 14. Byloje nustatyta, jog 2005 m. rugsėjo 15 d. tarp šalių buvo sudaryta... 15. Kolegija, nagrinėdama šalių ginčą, pažymi, kad ikisutartiniais santykiais... 16. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos tesimo sprendimą, nurodo, kad... 17. Nepagrįstas ir apelianto argumentas, jog ieškovas, gegužės mėnesį... 18. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog esminių... 19. Iš nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teismo surinktų ir kartu su... 20. Pažymėtina, kad ieškovas nurodė, jog dėl atsakovo neteisėtų veiksmų... 21. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, teismo sprendimas... 22. Iš dalies patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, proporcingai patenkintų... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 24. pakeisti Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimą. Sumažinti... 25. Priteisti atsakovui UAB „Kauno saulėtekis (kodas 133604272) iš ieškovo UAB... 26. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 27. Priteisti iš ieškovo UAB „Albonita“ (kodas 142022794) atsakovui UAB... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Kauno saulėtekis (kodas 133604272) ieškovui UAB...