Byla e2S-601-253/2017

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autodiga“ atskirąjį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2017-01-05 nutarties, priimtos išnagrinėjus uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „LAMANTINAS“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „LAMANTINAS“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autodiga“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „ATS logistics“, uždaroji akcinė bendrovė „Durga“, V. G., dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autodiga“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „LAMANTINAS“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „ATS logistics“, uždaroji akcinė bendrovė „Durga“, V. G. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Plungės rajono apylinkės teismas 2016-09-09 nutartimi patvirtino tarp šalių 2016-09-08 sudarytą taikos sutartį. Taikos sutartimi šalys, be kita ko, susitarė, kad atsakovė 3 185,82 Eur skolą bei 1 314,18 Eur bylinėjimosi išlaidas, iš viso 4 500 Eur, ieškovei sumokės nustatytu grafiku.
 2. Ieškovė 2016-12-15 pateikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą. Ieškovė nurodė, kad atsakovė apmokėjo tik vieną 1 000 Eur įmoką pagal taikos sutarties 1.1 punktą, likusių įmokų pagal taikos sutarties 1.2 ir 1.3 punktus atsakovė nesumokėjo, todėl pagal taikos sutarties sąlygas atsirado atsakovės pareiga apmokėti visą neapmokėtą skolą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Plungės rajono apylinkės teismas 2017-01-05 nutartimi nutarė UAB draudimo kompanijos „LAMANTINAS“ prašymą tenkinti ir jai išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-4-669/2016 dėl likusios 3 500 Eur skolos išieškojimo iš UAB „Autodiga“. Teismas nustatė, kad atsakovė nustatytu terminu 2016-10-31, taip pat 2016-11-30, ieškovei nesumokėjo 875 Eur įmokų ilgiau kaip 10 darbo dienų, todėl atsakovė per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo 2016-10-31, turėjo sumokėti ieškovei visą nesumokėtą skolos dalį t. y. 3 500 Eur, tačiau taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė. Nenustatęs UAB „Autodiga“ elgesį pateisinančių priežasčių, teismas darė išvadą, kad keisti taikos sutarties vykdymo sąlygas netikslinga, UAB „Autodiga“ pasirašydama taikos sutartį žinojo savo finansines galimybes, atsižvelgdama į jas prisiėmė įsipareigojimus, kuriuos privalo vykdyti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Autodiga“ prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės teismo 2017‑01‑05 nutartį, nes šiuo metu skola yra tik 2 500 Eur. Atsakovė nurodo, kad, ieškovei kreipusis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, atsakovė sumokėjo ieškovei 1 000 Eur skolos dalį ir paprašė ieškovės atidėti likusios skolos sumokėjimo terminą. Ieškovė teismo neinformavo apie gautą 1 000 Eur įmoką, todėl teismas išdavė vykdomąjį raštą visai 3 500 Eur sumai.
 2. Atsiliepimu ieškovė prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės. Ieškovė prašo atsisakyti prijungti prie bylos atsakovės teikiamus įrodymus. Taip pat nurodo, kad vien faktas, jog atsakovė po ieškovės prašymo teismui pateikimo atliko mokėjimą ir iš dalies sumažino skolą, savaime nereiškia, kad teismas negali išduoti vykdomojo rašto.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Atskiruoju skundu keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovei UAB draudimo kompanijai „LAMANTINAS“ išduotas vykdomasis raštas dėl 3 500 Eur skolos išieškojimo iš UAB „Autodiga“, teisėtumo ir pagrįstumo.
 2. Bylos duomenys patvirtina, kad Plungės rajono apylinkės teismo 2016-09-09 nutartimi patvirtinta byloje šalių sudaryta taikos sutartimi atsakovė pripažino ieškovės iš viso 4 500 Eur reikalavimą ir įsipareigojo skolą sumokėti per penkis kartus: 1 000 Eur per tris dienas nuo nutarties patvirtinti taikos sutartį priėmimo dienos bei po 875 Eur kas mėnesį per keturis mėnesius. Ieškovė UAB draudimo kompanija „LAMANTINAS“ 2016-12-15 teismui pateiktame prašyme išduoti vykdomąjį raštą nurodė aplinkybes, jog atsakovė apmokėjo tik 1 000 Lt įmoką, bet neatliko 875 Lt įmokų taikos sutartyje numatytais terminais iki 2016-10-31 bei 2016-11-30.
 3. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra privertinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 straipsnis). Įstatymas reglamentuoja, kad atvejais, kai nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti (CPK 646 straipsnio 3 dalis). Teismas, nustatydamas neįvykdytą dalį, remiasi ginčo šalių nurodytomis aplinkybėmis ir pateiktais įrodymais (CPK 646 straipsnio 3 dalis, 263 straipsnio 2 dalis).
 4. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytu likusios skolos sumos dydžiu, tvirtina, kad šiuo metu skola yra tik 2 500 Eur, o ieškovė teismo neinformavo apie gautą 1 000 Eur įmoką. Kartu su atskiruoju skundu apeliantė pateikė 2016-12-21 banko mokėjimo nurodymą su duomenimis apie UAB „Autodiga“ atliktą 1 000 Eur mokėjimą UAB draudimo kompanijai „LAMANTINAS“ ir duomenis apie vykusį šalių atstovų elektroninį susirašinėjimą. CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas apribojimas apeliacinės instancijos teisme teikti naujus įrodymus. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo apeliantės teikiamus įrodymus atsisakyti prijungti prie bylos. Tačiau atsižvelgus į tai, kad apeliantės teikiami duomenys susiję su ieškovei atliktu mokėjimu, tad šiai šaliai iš esmės nėra nauji, be to, šias duomenimis grindžiami atskirojo skundo argumentai, apeliacinės instancijos teismas dėl jų pasisako.
 5. Iš atsakovės pateikto 2016-12-21 banko mokėjimo nurodymo ir elektroninio susirašinėjimo duomenų, nustatyta, kad atsakovė UAB „Autodiga“ 1 000 Eur sumą ieškovei sumokėjo po to, kai ieškovė kreipėsi į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė buvo informuota apie pirmosios instancijos teismo paskirtą teismo posėdį dėl vykdomojo rašto išdavimo. Taigi apie ieškovės kreipimąsi į teismą bei pateiktą prašymą atsakovei UAB „Autodiga“ buvo žinoma, dėl to ne tik ieškovė, bet ir pati atsakovė galėjo pateikti teismui visus reikšmingus duomenimis apie jos atliktą 1 000 Eur mokėjimą, kuriuos teismas turėtų įvertinti spręsdamas dėl vykdomojo rašto išdavimo. Dalyvaujantys byloje asmenys procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, jie turi rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, atsižvelgdami į proceso eigą elgtis rūpestingai, laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7 straipsnio 2 dalis). CPK normos įtvirtina ginčo šalių pareigą atlikti tam tikrus veiksmus nustatytu laiku, tam, kad tiek kita ginčo šalis, tiek teismas, tiek kiti proceso dalyviai galėtų tinkamai įvykdyti savo pareigas, kad procesas būtų sklandus ir operatyvus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2014; 2017-01-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e2‑85‑196/2017).
 6. Kita vertus, minėti duomenys nepaneigia ieškovės prašyme nurodytų aplinkybių, kad atsakovė nesilaikė taikos sutartyje numatytų sąlygų ir neatliko įmokų nustatytais terminais. Teismo patvirtintos taikos sutarties 7 punkte šalys numatė, kad taikos sutarties 1 punkte nurodytas mokėjimų grafikas yra esminė sutarties sąlyga, o atsakovei pradelsus mokėti bent vieną įmoką ar jos dalį pagal nurodytą mokėjimų grafiką ilgiau kaip 10 darbo dienų, atsakovei kyla pareiga sumokėti ieškovei visą taikos sutarties 1 punkte nurodytą skolą nedelsiant prieš terminą, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų skaičiuojant nuo įmokos/jos dalies mokėjimo termino pažeidimo dienos. Byloje nėra ginčo dėl to, kad apeliantė netinkamai vykdė taikos sutarties sąlygas, laiku nesumokėjo taikos sutarties įmokų. Tokiu atveju, atsakovei nesilaikant numatyto mokėjimų grafiko, remiantis teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygomis, ieškovė UAB draudimo kompanija „LAMANTINAS“ įgijo teisę kreiptis į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą dėl likusios nepadengtos skolos išieškojimo. Ieškovės prašymo pateikimo teismui metu ši skola sudarė 3 500 Eur, duomenų apie kitokią nepadengtos skolos sumą į bylą iki vykdomojo rašto išdavimo nebuvo pateikta, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo duomenų šią situaciją vertinti kitaip, nei buvo įvertinta (CPK 263 straipsnio 2 dalis).
 7. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas vykdomojo rašto išdavimo klausimą, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas ir pagrįstai ieškovei išdavė vykdomąjį raštą. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovės vėlesnis įrodymų pateikimas (apeliacinės instancijos teismui) negali būti vertinamas kaip pirmosios instancijos teismo padarytas proceso teisės nuostatų pažeidimas ir nesudaro pagrindo panaikinti teismo priimtą nutartį. Kadangi skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 8. Pažymėtina, kad vykdomasis dokumentas, pateiktas vykdyti CPK nustatyta tvarka, yra pagrindas vykdymo veiksmams atlikti (CPK 586 straipsnio 1 dalis). Tuo atveju, jei iš dalies įvykdyta taikos sutarties sąlyga dėl pinigų sumokėjimo, ieškovei pateikus tokį vykdomąjį dokumentą vykdyti, atsakovė galės ir turės pateikti vykdymo veiksmus atliekančiam antstoliui įrodymus apie įvykdytą taikos sutarties dalį.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14Plungės rajono apylinkės teismo 2017-01-05 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai