Byla B2-846-104/2013
Dėl kreditorių sąrašo patikslinimo ir įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Natalja Cikoto, sekretoriaujant Renatai Anderson, vertėjaujant J. C., dalyvaujant bankrutavusios UAB „Statybų ir projektavimo centras“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgaliotam asmeniui Ž. B., kreditoriams M. K., I. I., V. L., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios UAB „Statybų ir projektavimo centras“ bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ įgalioto asmens Ž. B. prašymus dėl kreditorių sąrašo patikslinimo ir įmonės pabaigos ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 2 d. nutartimi UAB „Statybų ir projektavimo centras“ iškelta bankroto byla ir įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Valeksa“, 2009-11-20 nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, o 2010-01-06 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto.

3Bankrutavusios UAB „Statybų ir projektavimo centras“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo Ž. B. pateikė prašymus dėl įmonės pabaigos. Nurodė, kad atliko visas įstatymo nustatytas bankroto procedūras, įmonė nekilnojamojo ir ilgalaikio kilnojamojo turto neturi, veiklos nevykdo, patenkinti visų kreditorių reikalavimus galimybės nėra, todėl yra pagrindas įmonę pripažinti pasibaigusia.

4Prašymas tenkinamas.

5Įmonių bankroto įstatymas nustato, kad teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (32 str. 4 d., 31 str. 9 p.).

6Bankrutavusios UAB „Statybų ir projektavimo centras“ kreditorių komitetas 2012-02-10 posėdžio metu nutarė patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą, patvirtinti likvidacinį balansą ir įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos. Vykdant kreditorių nutarimą, bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo Ž. B. pateikė prašymą dėl įmonės pabaigos bei įrodymus, patvirtinančius turto realizavimo bei nurašymo faktus.

7Iš bankroto administratoriaus pateiktų duomenų mayti, kad bankroto procedūros metu buvo gauta iš turto ir turtinių teisių pardavimo 360 086 Lt suma, kuri buvo proporcingai paskirta pirmosios eilės kreditoriams bei panaudota administravimo išlaidoms padengti. Iš turto nurašymo aktų matyti, kad bankrutavusi UAB „Statybų ir projektavimo centras“ kreditorių komiteto sprendimu buvo nurašyta neturinčio paklausos turto, beviltiškių debitorinių skolų 1056331, 26 Lt sumai. Įmonė nerealizuoto turto ar nepanaudotų lėšų neturi. Nepatenkintu kreditorinių reikalavimų suma sudaro 5180482 Lt.

8Iš Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2013 m. sausio 23 d. pažymos Nr. VR-14.6-59 matyti, kad bankrutavusi UAB „Statybų ir projektavimo centras“ neturi sukauptų atliekų, užteršto dirvožemio ar grunto.

9Esant tokioms aplinkybėms, kai įmonė turto neturi, bankroto procedūros baigtos, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas likviduotą dėl bankroto įmonę pripažinti pasibaigusia.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, teismas

Nutarė

11Likviduotą dėl bankroto UAB „Statybos ir projektavimo centras“ (į. k. 126222258, registruota buveinė Goštauto g. 8, Vilnius), pripažinti pasibaigusia ir išregistruoti iš įmonių registro.

12Konstatuoti, kad bankrutavusios UAB „Statybos ir projektavimo centras“ nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 5180482 Lt.

13Įpareigoti įmonės administratorių per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti prašymą juridinių asmenų registrui išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai