Byla 2-1335-570/2015
Dėl skolos už suteiktas paslaugas ir delspinigių priteisimo už nuomą, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB “Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovui S. S. dėl skolos už suteiktas paslaugas ir delspinigių priteisimo už nuomą, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Marijampolės būtų ūkis” prašo priteisti iš atsakovo S. S. 259,90 Eur skolos už gyvenamosios patalpos nuomą, 19,20 Eur delspinigių, bylinėjimosi išlaidas 20 Eur žyminio mokesčio, 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 0,83 Eur už Lietuvos Respublikos gyventojų registro objekto duomenų teikimą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų ir/ar nedalyvaus teismo posėdyje.

4Atsakovui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2015-03-30, teisme atsakovo atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos sprendimo už akių priėmimui.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad buto, esančio ( - ), savininkas yra S. S., gim. ( - ), (b.l. 7,8). Ieškovė teikia namo, ( - ), administravimo paslaugas (b.l. 18,19). Atsakovas sąskaitas už ieškovės suteiktą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, bendrojo naudojimo elektros energiją, žemės nuomos mokestį privalėjo apmokėti iki sąskaitos pateikimo mėnesio paskutinės dienos. Tačiau atsakovas šios savo pareigos nustatytu terminu nevykdė, ir ieškovės paskaičiavimu yra skolingas 259,90 Eur už patalpų priežiūrą ir kitus komunalinius patarnavimus.

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina teismui kartu su ieškiniu pateikti dokumentai –mokėjimo nurodymas (b.1.3), mokėtino žyminio mokesčio dydžių sąrašas (b.l.4), buto apyvartos žiniaraštis už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio mėn. iki 2015 sausio mėn., Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l.6), nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartis (b.l.9-12) gyventojų registro tarnybos išrašas (b.l.13), asmens duomenų teikimo sutartis (b.l.14-17),valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma (b.l.21), gyventojų registro tarnybos prie LR VRM išrašu (b.l.22)

9LR CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Atsakovo kaip buto savininko prievolę apmokėti administravimo išlaidas proporcingai jo daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje numato ir CK 4.84 str. 4 d.

10Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, atsakovui neįvykdžius savo įsipareigojimų, iš atsakovo išieškotina 259,90 Eur skola už buto, esančio ( - ), administravimą, pastato techninę priežiūrą, teritorijos priežiūrą, bendrojo naudojimo elektros energiją ir kt.

11Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo 1 d. numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,02 procentus delspinigių, todėl iš atsakovo priteistini 19,20 Eur delspinigiai už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2015-01-31.

12LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-02-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d. iš atsakovės ieškovei priteistina 21, 69 Eur bylinėjimosi išlaidos, t.y. 20 Eur žyminis mokestis, 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 0,83 Eur už Lietuvos Respublikos gyventojų registro objekto duomenų teikimą.

14LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atsižvelgiant į tai, jog šioje civilinėje byloje susidariusios 0,52 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Šiaulių g. 4, Marijampolė., a.s. Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, AB DNB bankas, b.k. 40100, iš atsakovo S. S., gim. ( - ), gyv. ( - ), 259,90 Eur (du šimtus penkiasdešimt devynis eurus, 90 ct) skolos, 19,20 Eur (devyniolika eurų, 20 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (skolą ir delspinigius) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-02-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 21,69 Eur (dvidešimt vienas euras, 69 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė UAB „Marijampolės butų ūkis” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai