Byla 2A-198-425/2011

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Jonaitienės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno (pranešėjas), Laimutės Sankauskaitės, sekretoriaujant Loretai Girdziušienei, dalyvaujant: ieškovo UAB „Nemuno verslo centras“ direktoriui juristui J. G.,

3atsakovo AB „Panevėžio energija“ atstovui advokatui Virgilijui Vaitekūnui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nemuno verslo centras“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-8471-755/2010 pagal ieškovo UAB „Nemuno verslo centras“ ieškinį atsakovui AB „Panevėžio energija“ dėl pripažinimo nuo 2010-07-01 nesant teisės skaičiuoti sutartinius delspinigius.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6Ieškovas UAB „Nemuno verslo centras“ 2010-10-15 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti, kad atsakovas AB Panevėžio energija“ neteko teisės skaičiuoti sutartinių delspinigių nuo 2010-07-01 bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2007-05-30 sudaryta šilumos pirkimo – pardavimo sutartis nuo 2010-07-01 nutraukta, ir atsakovas AB Panevėžio energija“ neteko teisės skaičiuoti delspinigių už vėluojamą sumokėti skolą. Nesutikdamas su delspinigių skaičiavimu ieškovas kreipėsi į atsakovą AB Panevėžio energija“ raštu, prašė neskaičiuoti delspinigių, tačiau atsakovas nesutiko. Ieškovas UAB „Nemuno verslo centras“ teigė, kad atsakovas nuo 2010-07-01 neturi teisės skaičiuoti delspinigių už vėluojamą sumokėti prievolę. Iki 2010-07-01 priskaičiuotus delspinigius ieškovas UAB „Nemuno verslo centras“ sutinka sumokėti.

7Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010-12-13 sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB „Nemuno verslo centras“ atsakovo AB „Panevėžio energija“ naudai 968 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, o į valstybės biudžetą 2 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas nustatė, kad pagal 2007-05-30 sudarytą neterminuotą šilumos pirkimo-pardavimo sutartį šilumos energija ieškovui UAB „Nemuno verslo centras“ buvo tiekiama iki 2010-03-22, o pati sutartis šalių susitarimu nutraukta 2010-07-01. Panevėžio miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-5664-755/2010, 2010-11-19 priėmė sprendimą priteisti iš UAB “Nemuno verslo centras“ 20 703,30 Lt skolos ir delspinigių, 6 proc. dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010-05-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas AB “Panevėžio energija“ naudai. Atsakovas AB “Panevėžio energija“ kiekvieną mėnesį apmokėjimui nurodydamas ieškovo susidariusį įsiskolinimą, kurio suma viršija – 20 166 Lt, skaičiavo ir delspinigius, kurių bendra suma per tris mėnesius susidarė 0,34 Lt. Teismas konstatavo, jog nutraukus sutartį skolininkas prievolės apmokėti už šilumą nustatytu terminu neįvykdė, todėl atsirado pagrindas skaičiuoti sutartus delspinigius, skirtus kompensuoti minimalius nuostolius, kreditoriui padarytus nevykdant prievolės. Teismas nurodė, kad skaičiuojami delspinigiai atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius bei atkreipė dėmesį, kad per tris mėnesius atsakovas ieškovui už didesnę nei 20 166 Lt skolą viso priskaitė tik 0,34 Lt delspinigių, ir ieškovo ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

8Ieškovas UAB „Nemuno verslo centras“ 2011-01-13 apeliaciniu skundu, atstovas apeliacinės instancijos teisme prašė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-12-13 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti pilnai. Apeliantas nurodė, kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas sutartyje arba įstatymuose numatytais būdais. Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos šilumos pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymas buvo užtikrintas netesybomis, t. y. viena iš netesybų rūšių – delspinigiais ir tai buvo tiesiogiai numatyta sutarties 8.2 punkte. Sutartis galiojo ir šalims turėjo įstatymo galią iki 2010-07-01. Kadangi sutartis buvo nutraukta 2010-07-01, atsakovas po šios sutarties nutraukimo nebegali skaičiuoti delspinigių, kadangi sutartis nebegalioja. Apelianto teigimu, pagal CK 6.221 str. 2 d. netesybas galima skaičiuoti tik nuo prievolės pažeidimo momento iki sutarties pasibaigimo momento. Kreditoriaus interesų apsaugai CK numato palūkanas nuo priteistos sumos teisme nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo tarpu skaičiuojant skolininkui kartu ir netesybas ir procesines palūkanas tai pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, todėl įstatymas tokios galimybės nenumato. Kadangi pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino netesybų sampratą, jų skaičiavimo pradžią ir pabaigą bei neteisingai išaiškino CK 6.221 str. 2 d., priimtas sprendimas yra nepagrįstas ir naikintinas.

9Atsakovas AB „Panevėžio energija“ 2011-02-07 pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teisme atstovas prašė skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei atsakovo AB „Panevėžio energija“ naudai priteisti iš ieškovo apelianto UAB „Nemuno verslo centras“ 800 Lt advokato pagalbos išlaidų. Atsakovas pažymėjo, kad įstatymas turi būti aiškinamas sistemiškai, o ne kiekviena norma atskirai. Skolininkui nevykdant ar netinkamai vykdant prievoles, jis privalo kreditoriui atlyginti tuo padarytus nuostolius. Skolininkui neapmokėjus už suteiktą šilumos energiją, šalia šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių atsirado nauji teisiniai santykiai – sutartinės civilinės atsakomybės, kurie tęsiasi iki skolininkas įvykdo prievolę. Esant tęstiniam prievolės pažeidimui, kreditorius turi teisę, kad jam būtų atlyginti visi nuostoliai, padaryti per visą prievolės pažeidimo laikotarpį.

10Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str.1d.1p.).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

12Išnagrinėjus byloje surinktus įrodymus, šalių paaiškinimus nustatyta, kad 2007-05-30 ieškovas UAB „Nemuno verslo centras“ ir atsakovas AB „Panevėžio energija“ sudarė šilumos pirkimo-pardavimo sutartį Nr.53, pagal kurią atsakovas teikė šilumos energiją ieškovui-vartotojui į pastatą, esantį Nemuno g.79, Panevėžyje. Nurodytos sutarties 8.2 p. numatė, kad nustatytu laiku, nepriklausomai nuo priežasčių, neapmokėjus pateiktos sąskaitos, už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos vartotojas moka 0,05 proc. dydžio delspinigius. ( b.l. 5-7). Šilumos energija ieškovui buvo tiekiama iki 2010-03-22, o pati sutartis šalių bendru susitarimu nutraukta 2010-07-01( b.l.65-68).

13CK 6.221str.2d. numato, kad sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo, bei netesybas. Šio straipsnio 3d. numato, kad sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Sąvokos „minimalūs nuostoliai“ ir „netesybos“ yra sinonimai, nes jiems būdingi tie patys pagrindiniai požymiai: išankstinis susitarimas dėl atlygintinų nuostolių dydžio ir pareigos įrodinėti minimalių nuostolių (netesybų) dydžio nebuvimas. Esant susitarimui dėl minimalių nuostolių (netesybų) dydžio, kreditoriui užtenka įrodyti atitinkamo sutarties punkto pažeidimo faktą ir pažeidimo laikotarpį, jeigu minimalūs nuostoliai (netesybos) apskaičiuojamos už tam tikrą laikotarpį, pvz., dieną, savaitę, mėnesį, metus ir kt. (CK 6.73 str. 3 d.).

14Pirmosios instancijos teismas apelianto skundžiamame sprendime visiškai pagrįstai konstatavo, jog 2010-07-01 nutraukus šilumos energijos tiekimo sutartį, skolininkas ieškovas UAB „Nemuno verslo centras“ prievolės apmokėti 20 166 Lt skolą už suteiktą šilumą nustatytu terminu neįvykdė, skolos atsakovui nesumokėjo, todėl atsirado pagrindas skolininkui ieškovui UAB „Nemuno verslo centras“ už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos mokėti atsakovui energijos pardavėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius, kurie skirti kompensuoti atsakovui AB „Panevėžio energija“ minimalius nuostolius, padarytus nevykdant prievolės, t.y. nesumokant atsakovui 20 166 Lt skolos už suteiktą šilumą. Pripažintinas nepagrįstu apeliacinio skundo motyvas, kad 2010-07-01 nutraukus Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį Nr.53, atsakovas AB „Panevėžio energija“ praranda teisę reikalauti sutarties 8.2p. nustatytų 0,05 proc. dydžio delspinigių nuostolių atlyginimui už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, nes atsakovo pinigai ir toliau lieka „įšaldyti“ dėl ieškovo apelianto UAB „Nemuno verslo centras“ kaltės pas ieškovą. Sutarties 8.2p. savo esme yra ieškovo UAB „Nemuno verslo centras“ pareigos, tinkamai atsiskaityti už pateiktą atsakovo šilumos energiją, įvykdymą užtikrinanti norma, kurios pabaiga sietina su visiško atsiskaitymo su atsakovu terminu, o ne sutarties galiojimo tarp šalių pabaiga 2010-07-01. Kaip jau buvo pasisakyta, sutinkamai su CK 6.622str.2d. Sutarties 8.2 p. norma savo esme ir paskirtimi lieka galioti ir po sutarties nutraukimo 2010-07-01, tai yra iki ieškovas apeliantas visiškai atsiskaitys už jam pateiktą šilumos energiją. CK 6.210str. numatytos procesinės palūkanos nesusijusios ir neapima atsakovo patiriamų nuostolių dėl ieškovo tinkamai nevykdomos pareigos atsiskaityti už pateiktą šilumos energiją. Kiti apeliacinio skundo motyvai yra teisiškai nepagrįsti ir nereikšmingi, jų pagrindu naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą (CPK 263str.1d.) pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra pagrindo.

15Apeliacinio skundo netenkinus, vadovaujantis CPK 98str. iš apelianto ieškovo priteistinos atsakovo turėtos 968,00 Lt išlaidos, advokato pagalbai apmokėti, apeliacinės instancijos teisme bei 4,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

17Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Priteisti iš UAB „Nemuno verslo centras“ (juridinio asmens kodas 300654177) 968,00 Lt išlaidų, advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme AB „Panevėžio energija“ (juridinio asmens kodas 147248313) naudai bei 4,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai