Byla 2S-721-212/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Laimanto Misiūno, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal VĮ Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus VĮ Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareiškimą skolininkei M. A. Š. dėl skolos priteisimo

Nustatė

2Kreditorius prašė iš M. A. Š. priteisti 1 991,74 Lt skolą už neteisėtai gautą ir negrąžintą paramą kreditoriaus Agentūros naudai, 149,65 Lt neapmokėtas palūkanas, apskaičiuotas už laikotarpį nuo 2009-06-02 iki 2010-05-26 ir 5 proc. metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo 2010-05-27 iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos bei bylinėjimosi išlaidas.

3Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010-05-28 priėmė teismo įsakymą ir išieškojo iš M. A. Š. 1 991,74 Lt skolos, 149,65 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2010-05-28 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo kreditoriaus naudai. Priteisė iš M. A. Š. 16 Lt žyminio mokesčio ir 6,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

4Kreditorė 2010-08-02 pateikė teismui prašymą dėl 2010-05-28 teismo įsakymo, prašė ištaisyti teismo įsakymą ir vietoje Agentūrai priteistų 149,65 Lt delspinigių, priteisti Agentūros naudai 149,65 Lt palūkanas; vietoje Agentūrai priteistų 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2010-05-28 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, priteisti Agentūros naudai 5 procentų metines palūkanas, skaičiuojamas vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 137 (Žin., 2008, Nr. 23-851; 2009, Nr. 121-5200; 2010, Nr. 48-2323), 13-14.1 punktais už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo 2010 m. gegužės 27 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010-08-05 nutartimi kreditoriaus prašymą dėl klaidos ištaisymo atmetė. Nurodė, kad skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (LR CK 6.261, 6.210 straipsniai). Taigi šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją tampa skolos dalimi. Prie kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų taip pat priskirtinos palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Jos vadinamos procesinėmis palūkanomis ir skaičiuojamos tuo atveju, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Kreditorius pagal Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 137 (Žin., 2008, Nr. 23-851; 2009, Nr. 121-5200; 2010, Nr. 48-2323), 13-14.1 punktais, prašo priteisti 5 procentų metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo 2010 m. gegužės 27 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, todėl teismas konstatavo, kad reikalavimas priteisti netesybas už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 27 d. iki bylos iškėlimo teisme dienos - 2010 m. gegužės 28 d. nėra pagrįstas, kadangi nėra sumokėtas nustatyto dydžio žyminis mokestis, o be to, 5 procentų palūkanos yra skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, šiuo atveju byla buvo iškelta 2010-05-28, todėl palūkanos buvo priteistos tik nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško prievolės įvykdymo dienos. Netesybos yra viena iš nuotolių atlyginimo formų, kurios gali būti išreiškiamos delspinigiais arba bauda, atitinkamai palūkanos yra tik viena delspinigių išraiškos formų, todėl turiniu platesnės sąvokos vartojimas nesudaro pagrindo teigti, kad išduodant teismo įsakymą buvo padaryta rašymo apsirikimo klaida.

6Atskiruoju skundu ieškovė prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-08-05 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, jog teismas nutartyje išskirtinai vadovavosi tik Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) normomis, kurios šiuo atveju yra netaikomos, kadangi Agentūra palūkanas skaičiuoja vadovaudamasi Gražintinų lėšų administravimo taisyklėmis. Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 14 punkte numatyta, kad palūkanos skolininkui pradedamos skaičiuoti nuo kalendorinės dienos, kuri eina po grąžintinų lėšų grąžinimo termino, nurodyto šių taisyklių 10 punkte, pabaigos ir skaičiuojamos iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai sugrąžinamos. Todėl palūkanos privalo būti skaičiuojamos kiekvieną dieną. P. G. lėšų administravimo taisyklių 13-14 punktus, palūkanos atsakovei pradėtos skaičiuoti praėjus 14 kalendorinių dienų nuo pirmo informacinio laiško išsiuntimo datos, 2009-05-18. Agentūra nuo 2009-06-02 pradėjo atsakovei skaičiuoti palūkanas nuo 1 991,74 Lt skolos. Remiantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13 punktu, už laikotarpį nuo 2009-06-02 iki 2010-05-26, pareiškimo pateikimo teismui dienos, įskaitytinai, atsakovei apskaičiavo 149,65 Lt palūkanų nuo 1 991,74 Lt skolos. Agentūra, pagal Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 14 punktą, palūkanas privalo skaičiuoti nenutrūkstamai, nuo 2009-06-02 iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos. Todėl teismo prašė priteisti konkrečias 149,65 Lt palūkanas, apskaičiuotas už laikotarpį nuo 2009-06-02 iki 2010-05-26 (įskaitytinai), bei atsižvelgdama į tai, kad metinis palūkanų dydis nuo 2010-05-01 yra 5 procentai, prašė iš Atsakovės priteisti 5 procentų metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas, vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13-14.1 punktais, nuo 2010-05-27 iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos. Teismo argumentas, kad CK numatytos procesinės palūkanos priteistos teisingai, yra visiškai nepagrįstas, nes Agentūra prašė priteisti ne CK numatytas procesines palūkanas, o palūkanas, skaičiuojamas vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklėmis. Nurodo, jog teismas priteisė netesybas, t. y. 149,65 Lt delspinigių, tačiau Agentūra pareiškime prašė priteisti 149,65 Lt palūkanas, o ne netesybas, kaip nutartyje pažymėjo teismas. Pažymi, kad, vadovaujantis CPK 83 str. 1 d. 10 p., Agentūra yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

7Atskirasis skundas tenkintinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-08-05 nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės: Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 28 d. teismo įsakyme padarytos klaidos taisytinos (CPK 337 str. 2 p.).

8Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos CPK 431 straipsnio pagrindu teismo prašė išduoti teismo įsakymą ir priteisti iš M. A. Š. 1 991,74 Lt skolą už neteisėtai gautą ir negrąžintą paramą, 149,65 Lt neapmokėtų palūkanų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009-06-02 iki 2010-05-26 ir 5 proc. metinių palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo 2010-05-27 iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos. Kreditorius nurodė kokiu teisiniu pagrindu prašo priteisti nurodymas sumas. Panevėžio miesto apylinkės teismas pareiškimą priėmė ir 2010-05-28 įsakymu priteisė prašomą skolą, tačiau nurodė, kad 149,65 Lt yra ne neapmokėtos palūkanos, bet delspinigiai, 5 proc. metines palūkanas priteisė ne pagal kreditoriaus prašomą norminį aktą, Grąžintinų lėšų administravimo taisykles, bet pagal CK 6. 37 straipsnio nuostatas, nors šios normos ir neįvardijo. Iš skundžiamos nutarties nesuprantama, kokių motyvų pagrindu pirmosios instancijos teismas atsisakė ištaisyti klaidą, kodėl konstatavo, kad nesumokėtas žyminis mokestis.

9Pareiškimo, paduoto CPK XXIII skyriaus tvarka, priėmimą reglamentuoja CPK 435 straipsnis. Išsprendęs pareiškimo priėmimo klausimą, teismas išduoda teismo įsakymą, kuris, beje, yra ir vykdomasis dokumentas. Įstatymas nenumato, kad teismas, priimdamas teismo įsakymą, tenkina jį iš dalies, ar pakeičia savo nuožiūra prašomas priteisti sumas, kitaip jas įvardija ir pan. Kaip minėta, pareiškimą teismas priėmė, tačiau išduotame teismo įsakyme, be jokio teisinio pagrindo prašomas priteisti palūkanas, įvardijo delspinigiais, ir 5 proc. metines palūkanas priteisė pagal CK 6. 37 straipsnį.

10Iš bylos matyti, kad kreditorius pareiškime ir prie jo pateiktuose dokumentuose aiškiai nurodė kokiu pagrindu prašo priteisti pinigines sumas iš skolininkės. Kreditorius nurodė specialiąją normą, „Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondo priemones, administravimo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 137.

11Pirmosios instancijos teismas formaliais pagrindais kreditoriau prašymą atmetė, nepasisakęs iš esmės, kodėl klaidų netaiso, todėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-08-05 nutartis naikintina, o klaidos, padarytos teismo 2010-05-28 įsakyme, taisytinos.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

13Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

14Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos prašymą patenkinti.

15Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 28 d. teismo įsakymą ištaisyti taip:

16„...išieškoti iš M. A. Š., a. k. ( - ) 149,65 Lt neapmokėtų palūkanų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009-06-02 iki 2010-05-26 ir 5 proc. metinių palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas nuo 2010-05-27 iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos“.

Proceso dalyviai