Byla 2-3467-603/2011
Dėl baudos priteisimo ir nesažiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Loreta Lipnickiene, sekretoriaujant Aleksui Navickui, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Editai Radzeviciutei, atsakovu atstovui advokatui Gyciui Mekioniui, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo BUAB ,,IT partneris“, j. a. k. ( - ), ieškini atsakovams J. B., a. k. ( - ) ir UAB ,,Insight Solutions“, del baudos priteisimo ir nesažiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo, ir

2nustate:

3Ieškovas BUAB ,,IT partneris“ ieškiniu atsakovams J. B. ir UAB ,,Insight Solutions“ praše teismo: priteisti iš atsakoves J. B. ieškovo BUAB ,,IT partneris“ naudai 10 000 Lt bauda, priteisti iš atsakovu J. B. ir UAB Insight Solutions“ solidariai ieškovo naudai 164 986 Lt nuostoliu, taip pat praše priteisti iš atsakoves J. B. ieškovo naudai 5 proc. metiniu palukanu nuo iš atsakoves priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, iš atsakovo UAB Insight Solutions“ 6 proc. metiniu palukanu nuo iš atsakovo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas

4Ieškovas procesiniuose dokumentuose ir atstove teismo posedžio metu nurode, jog ieškovas užsieme informaciniu tecnologiju sprendimo, duomenu analizes paslaugu verslui teikimu. Šiai veiklai vykdyti ieškovas turejo isigijes distribucijos teises iš SPSS International BV platinti jos programine iranga ir buvo vienintelis ir oficialus SPSS programines irangos atstovas ir platintojas Lietuvoje. Ieškovas ir atsakove J. B. 2007-01-03 sudare darbo sutarti, pagal kuria atsakove buvo priimta dirbti SPSS pardavimu ir marketingo vadove bei buvo atsakinga už pardavimu skatinima ir ryšius su klientais. Atsakove dirbo su informacija, sudarancia ieškovo komercine paslapti, žinojo bendradarbiavimo su tiekejais ir klientais salygas, tame tarpe ir su SPSS International BV, todel su ja buvo sudaryta konfidencialumo sutartis.

5Atsakove J. B. 2009-03-03, dar dirbdama pas ieškova, viešame registre iregistravo savo imone – atsakova UAB ,,Insight Solutions“. Atsakove yra imones akcininke ir vadove. Šios imones veikla yra analogiška ieškovo vykdytai veiklai. 2009-04-15 atsakove J. B. pateike ieškovui prašyma atleisti ja iš darbo nuo 2009-05-01. Po minetos imones isteigimo ir atsakoves atleidimo iš darbo ieškovo klientas SPSS International BV nuo 2009-05-10 nutrauke su ieškovu sudaryta SPSS programines irangos distribucijos sutarti ir sudare analogiška sutarti su atsakoves isteigta imone UAB ,,Insight Solutions“, nuo 2009-05-10 paskirdamas atsakova vieninteliu oficialiu SPSS programines irangos platintoju ir atstovu Lietuvoje. Netekes pagrindinio ir vienintelio tiekejo, ieškovas neteko klientu ir pajamu bei tapo nemokus (Vilniaus apygardos teismo 2009-01-25 nutartimi iškelta bankroto byla).

6Nurodo, kad atsakove J. B., dirbdama pas ieškova rinkodaros ir pardavimu vadove, susipažino su srities specifika, igijo veiklai butinu žiniu ir patirties, ji tiesiogiai bendravo su ieškovo klientais, žinojo ju kontaktinius duomenis, ju poreikius, atsakovei taip pat buvo žinomos ieškovo ir jo klientu bei tiekeju sudarytu sutarciu salygos. Ši sužinota darbo metu informacija apie ieškovo klientus ir tiekejus, igyta patirtis, vadovaujantis Konfidencialumo sutarties 1 punktu, turejo verte, nes nebuvo žinoma tretiesiems asmenims, todel ji buvo konfidenciali, saugoma ir sudare ieškovo komercine paslapti (CK 1.116 str. 1 d.). Sutarties 3.1 – 3.3 punktais atsakove buvo isipareigojusi užtikrinti šios ieškovo konfidencialios informacijos slaptuma, neatskleisti ir nenaudoti iš ieškovo ar atliekant darbo funkcijas gautos konfidencialios informacijos vienerius metus po darbo sutarties nutraukimo ir nenaudoti savo asmeniniais tikslais. Mano, kad atsakove savo neteisetais veiksmais pažeide su ieškovu sudaryta Konfidencialumo sutarti del ko ieškovas patyre nuostoliu. Neteisetais veiksmais, pasinaudodami konfidencialia informacija ir siekdami asmenines naudos, atsakovai pereme ieškovo komercine verte turincius duomenis, sukurta verslo sistema, išstume ieškova iš rinkos ir ieškovui del atsakovu veiksmu netekus SPSS programines erangos vienintelio tiekejo, privede ji prie bankroto. Šie atsakovu veiksmai yra ir nesažiningos konkurencijos veiksmai, prieštaraujantys sažiningai ukines veiklos praktikai ir geriems paprociams (Konkurencijos ist. 16 str.). Vadovaujantis Konfidencialumo sutarties 4.5 p. prašo iš atsakoves J. B. priteisti 10 000 Lt bauda už šios sutarties pažeidima. Ieškovas taip pat nurodo, kad pagal atsakovo UAB ,,Insight Solutions“ finansines atskaitomybes dokumentus už 2009 m. atsakovas per laikotarpi nuo 2009-03-02 iki 2009-12-31 iš savo veiklos gavo 130 843 Lt grynojo pelno, per laikotarpi nuo 2010-01-01 iki 2010-05-01 gavo 34 143 Lt grynojo pelno, viso 164 986 Lt, todel laiko, kad tai yra ieškovo nuostoliai, kuriuos ir prašo priteisti.

7Atsakovai J. B. ir UAB ,,Insigth Solutions“ procesiniuose dokumentuose, ju atstovas teismo posedžio metu nurode, jog su ieškiniu nesutinka ir praše ji atmesti kaip nepagrista. Nurode, jog ieškovas neirode, kad atsakovai atliko nesažiningos konkurencijos veiksmus. UAB ,,Insigth Solutions“ isteigimas nepažeide nei Konfidencialumo sutarties, nei Konkurencijos istatymo, nes ši imone nebuvo ieškovo konkurentas, be to, ja steigiant nebuvo tikslo konkuruoti su ieškovu, atsakovai neperviliojo SPSS International BV, nes sutarti su ieškovu bendrove nutrauke del nuolatinio sutarties pažeidimo ir ieškovo direktoriaus neveikimo, atsakove J. B. neviliojo ir neperviliojo ieškovo klientu, o teises teikti SPSS programines irangos platinimo ieškovas neteko del nuo 2009-05-10 nutrauktos SPSS platinimo sutarties, ieškovas ne tik neirodo konfidencialios informacijos skleidimo, bet ir ieškovo nurodyta informacija nera konfidenciali bei ieškovas neturi ir neturejo jokiu teisiu i konfidencialia informacija. Ieškovas taip pat neirodo visu butinu deliktines atsakomybes salygu. Ieškovo nurodyti veiksmai nepažeidžia nei Konkurencijos istatymo, nei Konfidencialumo sutarties, todel nera neteiseti civilines teises prasme, ieškovo žala negali buti skaiciuojama kaip UAB ,,Insigth Solutions“ grynasis pelnas iki 2010-05-01, kadangi ieškovas del savo kaltes negalejo gauti pajamu nuo 2009-05-01. Taip pat atsakovas nurodo, jog nera priežastinio ryšio tarp ieškovo nurodytu neteisetu veiksmu ir SPSS platinimo sutarties nutraukimo, kadangi ši sutartis buvo nutraukta ne del atsakovu veiksmu, o del ieškovo netinkamo sutarties vykdymo, ieškovas neirodo atsakovu kaltes, nes ieškovo nurodytas CK 6.249 str. 1 d. kaltes prezumpcijos nereglamentuoja.

8Atsakovai pateike ieškovui priešieškini, kuriuo praše teismo pripažinti Konfidencialumo sutarties 3.2, 3.3, 4.5 ir 5.3 p., kuriuose yra nustatyta pareiga 1 metus nenaudoti neskelbtinas žinias, negaliojanciais. Nurode, kad šie sutarties punktai yra gincijami, kadangi atsakoves J. B. isipareigojimas yra neatlygintinis nekonkuravimo susitarimas. Nurode, kad nekonkuravimo susitarimai yra leidžiami tik su tam tikromis išlygomis, viena iš kuriu – kompensacijos sumokejimas, ieškovo nustatytas neatlygintinis nekonkuravimo isipareigojimas yra neteisetas, prieštaraujantis teisingumo, sažiningumo ir protingumo principams. Taip pat nurodo, jog gincijamomis Konfidencialumo sutarties nuostatomis, kuriomis yra nustatytas nekonkuravimo susitarimas iš esmes yra saugomas ne ieškovo, bet SPSS International BV, kuris yra visos ieškovo nurodytos konfidencialios informacijos savininkas, teisemis. Ieškovo veiksmai, pareiškiant ieškini ir reikalavima del konfidencialios informacijos naudojimo, nors tokia informacija jam ir nepriklauso ir jis jos nevaldo, pažeidžia SPSS International BV nuosavybes teises bei valia dirbti su atsakovais. Gincijamos sutarties nuostatos yra neproporcingos, nes jos itvirtina draudima darbuotojui laisvai pasirinkti darba ir už tai nenumato jokios kompensacijos.

9Ieškovas procesiniuose dokumentuose ir atstove teismo posedžio metu praše atsakovu priešieškini atmesti kaip nepagrista. Nurode, jog atsakoves darbo metu sužinota visa informacija apie SPSS International BV, kaip tokia imone, apie jos veikla, apie ieškovo veikla, susitarimo su tiekeju SPSS International BV salygas ir SPSS irangos naudotojus, kurie buvo ieškovo klientai, buvo konfidenciali informacija, kuri ieškovui turejo verte del to, kad šios informacijos nežino ir ja negali naudotis jokie tretieji asmenys. Šalys sudare Konfidencialumo sutarti, taip ir ja pavadino, o del nekonkuravimo valios neišreiške. Konfidencialumo sutartis ir nekonkuravimo sutartis savo esme ir tikslais yra visiškai skirtingos sutartys, kurios tarpusavyje neturi buti painiojamos ir kurioms keliami skirtingi reikalavimai. Nekonkuravimo susitarimu laikomas darbuotojo isipareigojimas tam tikra termina po darbo sutarties nutraukimo nekonkuruoti su darbdaviu. Tuo tarpu Konfidencialumo sutartis tik numato pareiga neatskleisti konfidencialios informacijos ir jos nenaudoti, taciau neriboja teises verstis tam tikra veikla. Konfidencialiai informacijai apsaugoti nekonkuravimo susitarimas nera butinas, kadangi draudima atskleisti komercines paslaptis itvirtina visiems imperatyviai privaloma Konkurencijos istatymo 16 str. 4 d. Todel Konfidencialumo sutartis, draudžianti atskleisti konfidencialia informacija, nera ir negali buti kvalifikuojama kaip nekonkuravimo susitarimas.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys atmestinas.

11Bylos medžiaga nustatyta, jog UAB ,,IT partneris“ buvo isteigtas 2006-05-16 vykdyti informaciniu technologiju sprendimo, duomenu analizes paslaugu verslui teikima ir šiai veiklai vykdyti buvo isigijes distribucijos teises iš SPSS International BV platinti jos programine iranga, ieškovas buvo vienintelis ir oficialus SPSS programines irangos atstovas ir platintojas Lietuvoje (b. l. 11 – 12, 21 – 25, ).

12UAB ,,IT partneris“ ir atsakove J. B. 2007-01-03 sudare Darbo sutarti Nr. LTM01 070103-01 (b. l. 13 – 14), pagal kuria atsakove buvo priimta dirbti pas ieškova SPSS pardavimu ir marketingo vadove bei buvo atsakinga už pardavimu skatinima ir ryšius su klientais. Ta pacia Darbo sutarties Nr. LTM01 070103-01 sudarymo diena tarp ieškovo ir atsakoves buvo sudaryta Konfidencialumo sutartis Nr. KS20070103-01 (b. l. 15 – 17).

13Atsakove J. B. 2009-03-03 juridiniu asmenu registre iregistravo imone – atsakova UAB ,,Insight Solutions“, kurios akcininke ir vadove yra J. B. (b. l. 18 – 20). Atsakovas UAB ,,Insight Solutions“ iš esmes vykde ta pacia veikla informaciniu technologiju ir kompiuteriu paslaugu srityje kaip ir ieškovas (b. l. 21- 25). Atsakove J. B. 2009-04-15 ieškovui pateike prašyma atleisti ja iš darbo nuo 2009-05-01 pagal DK 127 str. 1 d. (b. l. 26).

14Bylos medžiaga taip pat patvirtina, jog po atsakovo UAB ,,Insight Solutions“ isteigimo ir darbo sutarties tarp ieškovo ir atsakoves J. B. nutraukimo ieškovo klientas SPSS International BV nuo 2009-05-10 nutrauke su ieškovu sudaryta SPSS programines irangos distribucijos sutarti ir sudare analogiška sutarti su atsakoves isteigta imone UAB ,,Insight Solutions“ (b. l. 28 – 31).

15Ieškovas nurodo, jog netekes pagrindinio ir vienintelio tiekejo, jis neteko klientu ir pajamu bei tapo nemokus. Del to Vilniaus apygardos teismo 2009-01-25 nutartimi ieškovui buvo iškelta bankroto byla (b. l. 32 – 33). Taip pat ieškovo teigimu, atsakove J. B. sužinojo ir savo asmeniniams interesams panaudojo konfidencialia ieškovo informacija ir per atsakova UAB ,,Insight Solutions“ nesažiningai konkuravo su ieškovu, del ko ieškovas patyre žalos. Atsakoves J. B. teigimu, tarp jos ir ieškovo sudarytos Konfidencialumo sutarties nuostatos, susijusios su draudimu 1 metus nuo darbo sutarties su ieškovu nutraukimo dienos naudoti neskelbtinas žinias ar konfidencialios informacijos savo asmeniniais tikslais, kaip tai apibrežta sutartyje, yra nekonkuravimo susitarimai, ir kadangi jie numatyti neatlygintiniai, todel yra pripažintini negaliojanciais.

16Pirmiausia teismas pasisako del atsakovu J. B. ir UAB ,,Insight Solutions“ pareikšto priešieškinio ieškovui BUAB ,,IT partneris“ del Konfidencialumo sutarties 3.2, 3.3, 4.5 ir 5.3 punktu pripažinimo negaliojanciais, kadangi priešieškinio išsprendimas gali tureti itakos ieškinio pagristumui.

17Tarp šaliu sudarytos Konfidencialumo sutarties 1.1 punkte apibrežta, kas sudaro konfidencialia informacija (neskelbtinas žinias): visa informacija ir duomenys, pranešimai, užrašai, irašai, skaiciai, rekvizitai, pavadinimai, pavardes, numeriai, rekomendacijos, vaizdine informacija, prognoze, komentarai, ir kitos žodines bei vaizdines žinios, darbuotojo igytos iš savo betarpišku ar tiesioginiu viršininku, bendradarbiu arba gautos kitais pagrindais ir budais apie darbdavio ukine ir komercine veikla, arba ja lieciancios, kurias darbdavys nesuinteresuotas skelbti viešai, arba kurias laiko savo komercine, technologine arba kita paslaptimi. Šios sutarties 1.2 punktu apibrežta ir komercine paslaptis – visos darbdavio duomenu bazes (iskaitant ir kompiuterines) ir visi jose esantys duomenys; prekiu ar paslaugu savikaina, savikainos lygis/palyginimas ir kita informacija atskleidžiant informacija apie savikaina; taip pat nustatytos tvarkos, proceduros ir ju aprašymai, technologines korteles, kitos formos ir visa vidine dokumentacija. Kita darbdavio dokumentacija ar informacija, susijusi su bendrove, jos veikla ar struktura, jei tai gali pakenkti darbdavio prestižui ir/ar ukinei veiklai, pažeisti darbdavio isipareigojimus ar yra darbdavio nuosavybe; finansines operacijos; užsienio ir Lietuvos partneriai ir duomenys apie juos, ju prekiu savikaina; darbuotoju užmokescio ir premiju dydis, kt.

18Konkurencijos istatymo 16 str. 1 d. 3 p. nustatytas draudimas atlikti veiksmus, susijusius su informacijos, kuri yra kito ukio subjekto komercine paslaptimi, naudojimu, perdavimu, skelbimu be šio subjekto sutikimo, taip pat tokios informacijos gavimu iš asmenu, neturinciu teises šios informacijos perduoti, turint tiksla konkuruoti, siekiant naudos sau arba padarant žala šiam ukio subjektui. Informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikra ar potencialia komercine (gamybine) verte del to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali buti laisvai prieinama del šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ja yra patikejes, protingu pastangu išsaugoti jos slaptuma. Informacija, kuri negali buti laikoma komercine (gamybine paslaptimi, nustato istatymai (CK 1.116 str. 1 d.). Sažiningos konkurencijos gynimo priemone, numatyta Konkurencijos istatymo 16 str. 4 d., yra komercine paslapti sudarancios informacijos ribotas naudojimas. Pažymetina, kad tai taikoma ne visai imones informacijai, o tik tai, kuri nustatyta tvarka yra pripažinta paslaptimi. Kaip mineta, nagrinejamu atveju ieškovas yra nustates, kas imoneje laikytina komercine paslaptimi (sutarties 1.2 p.). Tarp šaliu iš esmes nekilo ginco, jog tarp šaliu pasirašytos Konfidencialumo sutarties 1.2 p. apibrežta komercine paslapti sudaranti informacija negaletu buti laikoma pagal CK 1.116 str. prasme. Asmenys, kuriems komercine paslaptis tapo žinoma del ju darbo ar kitokiu sutartiniu santykiu su ukio subjektu, gali naudoti šia informacija praejus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo darbo ar kitokiu sutartiniu santykiu pasibaigimo, jeigu istatymuose ar sutartyje nenumatyta kitaip (Konkurencijos istatymo 16 str. 4 d.). Atsižvelgiant i tai, laikytina, jog nepagristi atsakovo argumentai, jog esant apribojimams vienerius metus nuo darbo santykiu pabaigos nenaudoti komercine paslapti sudarancios informacijos, turi buti atlygintina. Kaip teisingai nurodo ieškovas, isipareigojimai saugoti ieškovo konfidencialia informacija nedraudžia konkuruoti ir neapriboja atsakoves galimybiu isidarbinti nenaudojant ir neatskleidžiant ieškovo komercines informacijos, ir šaliu pasirašytoje Konfidencialumo sutartyje nera jokiu kitu susitarimu su atsakove del jos galimybiu ribojimo užsiimti nekonkuruojama veikla, kas sudarytu pagrinda spresti klausima del atlygintinumo. Atsižvelgiant i išdestyta, darytina išvada, jog nera jokio teisinio pagrindo konstatuoti, jog ieškovas su atsakove sudarydami Konfidencialumo sutarti išreiške valia del nekonkuravimo susitarimu, ginco sutarties nuostatos aiškiai apibrežia atsakoves pareiga neatskleisti konfidencialios informacijos ir jos nenaudoti (sutarties 3.1, 3.2, 3.3 p.), o esant sutarties pažeidimams, atsakyti pagal sutarties 4.5 punkta. Ginco sutarties 5.3 punktas iš esmes atkartoja Konkurencijos istatymo 16 str. 4 d. nustatyta imperatyvia nuostata del komercines paslapties nenaudojimo vienerius metus po darbo santykiu pabaigos. Taigi, šiuo atveju nera pagrindo teigti, jog tarp ieškovo ir atsakoves buvo sudaryta neatlygintine nekonkuravimo sutartis, kas sudarytu pagrinda spresti klausima del jos pripažinimo negaliojancia. Taip pat teismas pažymi, jog atsakovu nurodytas argumentas, jog konfidencialios informacijos savininkas SPSS International BV atsakovei J. B. leido naudoti tokias žinias, nepaneigia atsakoves pareigos laikytis Konfidencialumo sutartyje nustatytu isipareigojimu ir galiausiai Konkurencijos istatymo 16 str. 4 d. numatytos imperatyvios pareigos del komercines paslapties nenaudojimo vienerius metus po darbo santykiu pabaigos. Teismas pažymi, kad gincijamos sutarties dalyviai yra ieškovas ir atsakove J. B., ir atsakovas UAB ,,Insight Solutions“ priešieškinyje nenurode jokiu aplinkybiu, susijusiu su jo teisiu pažeidimu del gincijamo sandorio sudarymu, todel, teismo vertinimu, šis sandoris nepažeide atsakovo teisetu interesu. Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, atsakovu priešieškinys del sutarties nuostatu pripažinimo negaliojanciomis yra laikytinas nepagristu ir del to atmestinas.

19Konkurencijos istatymo 16 str. 1 d. nustatyta, kad ukio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujancius ukines veiklos sažiningai praktikai ir geriems paprociams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ukio subjekto galimybems konkuruoti. Konkurencijos istatymo 46 str. 1 d. nustatyta, kad ukio subjektai, pažeide ši istatyma, privalo atlyginti žala, padaryta kitiems ukio subjektams ar fiziniams bei juridiniams asmenims, istatymu nustatyta tvarka. Žala, padaryta nesažininga konkurencija, turi buti apskaiciuojama ir irodoma remiantis bendraisiais žalos atlyginimo principais, numatytais Civiliniame kodekse, kuriame itvirtintos civilines atsakomybes atsiradimo butinosios salygos, kurias nustacius taikoma atsakingam už žalos padaryma asmeniui atsakomybe: neteiseti veiksmai, žala, kalte ir priežastinis ryšys tarp neteisetu veiksmu ir kaltes. Remiantis šiu normu nuostatomis, butina nustatyti visas civilines atsakomybes salygas, todel vien Konkurencijos istatymo pažeidimas nera laikomas pakankamu pagrindu reikalauti žalos atlyginimo. Byloje kilus gincui del iš konkurencijos teises pažeidimo kildinamos žalos atlyginimo, nustatytinos ir ivertintinos faktines aplinkybes, turincios irodomosios reikšmes deliktines atsakomybes salygoms konstatuoti.

20Kaip mineta, ieškovas buvo vienintelis ir oficialus SPSS programines irangos atstovas ir platintojas Lietuvoje, ir atsakove J. B. nuo 2007-01-03 pas ieškova dirbo SPSS pardavimu ir marketingo vadove bei buvo atsakinga už pardavimu skatinima ir ryšius su klientais. Ieškovas atsakove iš darbo pagal DK 127 str. atleido 2009-05-01. Dar iki atleidimo iš darbo atsakove J. B. 2009-03-03 juridiniu asmenu registre iregistravo imone – atsakova UAB ,,Insight Solutions“, kurios vienintele akcininke ir vadove buvo ji pati. Atsakovas UAB ,,Insight Solutions“ iš esmes vykde ta pacia veikla informaciniu technologiju ir kompiuteriu paslaugu srityje kaip ir ieškovas. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, jog po atsakovo UAB ,,Insight Solutions“ isteigimo ir darbo sutarties tarp ieškovo ir atsakoves J. B. nutraukimo ieškovo klientas SPSS International BV nuo 2009-05-10 nutrauke su ieškovu sudaryta SPSS programines irangos distribucijos sutarti ir sudare analogiška sutarti su atsakoves isteigta imone UAB ,,Insight Solutions“ (b. l. 28 – 31). Ieškovas nurodo, jog netekes pagrindinio ir vienintelio tiekejo, jis neteko klientu ir pajamu bei tapo nemokus. Del to Vilniaus apygardos teismo 2009-01-25 nutartimi ieškovui buvo iškelta bankroto byla (b. l. 32 – 33). Ieškovas nurode, jog atsakove J. B. dirbdama pas ieškova rinkodaros ir pardavimu vadove, susipažino su srities veiklos specifika, igijo veiklai butinu žiniu ir patirties, ji tiesiogiai bendravo su ieškovo klientais, žinojo ju kontaktinius duomenis, ju poreikius, atsakovei taip pat buvo žinomos ieškovo ir jo klientu bei tiekeju sudarytu sutarciu salygos, ir ši atsakoves sužinota bei su su darbo funkcijomis susijusi informacija apie ieškovo klientus ir tiekejus, igyta patirtis pagal Konfidencialumo sutarties 1 p., turejo verte, nes nebuvo žinoma tretiesiems asmenims, todel ji buvo konfidenciali, saugoma ir sudare ieškovo komercine paslapti. Gavusi iš ieškovo šia konfidencialia informacija apie imones veiklos specifika, klientus ir sutarciu su jais salygas bei igijusi profesiniu žiniu ir patirties atskleide savo isteigtai ir vadovaujamai imonei UAB ,,Insight Solutions“, taip pat atsakove atskleide konfidencialia informacija ir šia informacija neteisetai pasinaudojo, vadovaudama imonei ir vykdydama ieškovo vykdytai veiklai visiškai analogiška versla. Kaip mineta, tarp ieškovo ir atsakoves J. B. buvo sudaryta Konfidencialumo sutartis, kuri apibreže, kas sudaro imones konfidencialia informacija ir komercine paslapti (sutarties 1.1 ir 1.2 p.). Šios sutarties 3.2, 3.3 ir 3.8 punktais atsakove J. B. isipareigojo nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais, nerinkti, nekaupti, neapibendrinti ir neatskleisti tretiesiems asmenims darbuotojai atskleistos informacijos, taip pat buvo isipareigojusi neatskleisti ir nenaudoti konfidencialios informacijos ir vienerius metus po darbo sutarties nutraukimo. Tarp šaliu nekilo ginco del aplinkybiu, jog atsakovas UAB ,,Insight Solutions“ iš esmes vykde ta pacia veikla informaciniu technologiju ir kompiuteriu paslaugu srityje kaip ir ieškovas, ir nuo bendroves isteigimo iki 2010 m. gegužes 1 d. (t. y. iki atsakoves J. B. pareigos neatskleisti ieškovo konfidencialios informacijos pasibaigimo dienos pagal Konfidencialumo sutarties 5.3 p. ir Konkurencijos istatymo 16 str. 4 d.) gavo pajamu iš buvusiu ieškovo klientu už programines irangos licencijas, ju palaikyma. Atsakovu argumentai, jog pagal 2007-05-11 SPSS distribucijos sutarties tarp SPSS ir ieškovo 13.1 p. visa informacija, iskaitant informacija apie klientus ar ieškovo nurodyta ,,verslo sistema“ buvo laikoma SPSS International BV nuosavybe ir tai negali buti laikytina ieškovo konfidencialia informacija, yra nepagristi. Kaip mineta, tarp šaliu sudarytos Konfidencialumo sutartyje apibrežta, kas laikytina konfidencialia bendroves informacija, ir, akivaizdu, kad duomenys apie klientus, kt., nors tai pagal distribucijos sutarti ir ivardinta kaip bendroves nuosavybe, nesudaro pagrindo atsakovams teigti, jog tai nera konfidenciali informacija. Šiuo atveju visa informacija apie ieškovo tiekeja SPSS International BV, ieškovo klientus, kurie naudoja SPSS programine iranga, tiekejo ir klientu kontaktai, taip pat ryšiai – visa ši informacija pagal Konfidencialumo sutarties nuostatu prasme laikytina konfidencialia informacija, kuria atsakove J. B. nutraukusi darbo santykius su ieškovu negalejo naudotis nei savo asmeniniais tikslais, nei atskleisti tretiesiems asmenims. Esant nepaneigtiems faktiniams duomenims apie UAB ,,Insight Solutions“ isteigima, vykdant analogiška veikla kaip ir ieškovas, šios bendroves vieninteles akcininkes ir vadoves J. B. buvima bei distribucijos sutarties su SPSS International BV sudaryma bei pajamu iš buvusiu ieškovo klientu gavima, yra pagrindas konstatuoti, jog atsakove J. B. savo veikloje pasinaudojo ieškovo imoneje sukaupta ir jai pagal buvusius darbo santykius pas ieškova žinoma informacija, kuri savo turiniu yra laikoma konfidencialia. Žinodama informacija apie ieškovo klientus atsakove isteige UAB ,,Insight Solutions“, kuri dalyvavo analogiškoje ieškovo veiklai rinkoje, atsakovei J. B. pasinaudojant darbo pas ieškova laikotarpiu sukaupta informacija apie klientus, kt., kai tuo tarpu pagal Konfidencialumo sutarti buvo isipareigojusi nutraukusi darbo snatykius su ieškovu nenaudoti šios informacijos vienerius metus (sutarties 3.2, 5.3 p.). Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, yra pagrindas konstatuoti, jog atsakove J. B. pažeide Konfidencialumo sutarti, naudodamasi konfidencialia ieškovo informacija dirbant pas atsakova UAB ,,Insight Solutions“, ir tokiu budu atsakove J. B. atliko nesažiningos konkurencijos veiksmus pagal Konkurencijos istatymo 16 str. 4 d. prasme. Konfidencialumo sutarties 4.5 p. numatyta, kad buves darbuotojas, pažeides sutarties 3.2 p. nuostatas, t. y. neatskleisti ir nenaudoti neskelbtinu žiniu 1 metus nuo darbo sutarties su darbdaviu nutraukimo dienos, sumoka darbdaviui bauda iki 10 000 Lt sumos. Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes del nurodytu sutarties nuostatu pažeidimo, taip pat i tai, jog atsakove šia vertinga informacija naudojo savo isteigtoje imoneje, kuri gavo pelna visa informacijos draudimo naudoti žinias laikotarpi, iš atsakoves ieškovo naudai priteistina 10 000 Lt bauda.

21Konkurencijos istatymo 3 str. 9 d. konkurentai ivardyti kaip ukio subjektai, kurie toje pacioje atitinkamoje rinkoje susiduria arba gali susidurti su tarpusavio konkurencija. Nagrinejamoje byloje ieškinys del nesažiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo pareikštas dviems asmenims - buvusiai ieškovo darbuotojai ir jos isteigtai naujai imonei. Remiantis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama praktika, Konkurencijos istatymo 16 str. išvardyti nesažiningos konkurencijos veiksmai yra tik pavyzdinis tokiu veiksmu sarašas, kuris nera baigtinis, todel ir kiti, šiame straipsnyje nenurodyti veiksmai, taciau sukeliantys arba galintys sukelti nesažininga konkurencija, gali buti pripažinti neleistinais. Taigi, nustatant, ar buvo atlikti nesažiningos konkurencijos veiksmai, svarbiausia yra vertinamu veiksmu pobudis ir tikslas. Civilineje teiseje pripažistama, kad asmuo gali veikti tiek savo, tiek treciojo asmens naudai ir interesais. Ir šiuo nagrinejamu atveju, vertinant atsakoves J. B. veiksmus nesažiningos konkurencijos aspektu, ypac svarbu tai, kad ji yra kito atsakovo – UAB ,,Insight Solutions“, tiesioginio ieškovo konkurento, steigeja ir vienintele akcininke bei, kaip byloje nustatyta, vadove. Tuo atveju, jeigu veiksmus, turincius nesažiningos konkurencijos požymiu, atlieka ne pats konkuruojantis ukio subjektas, bet jo naudai – kitas ukio subjektas, kuris, be to, pagal Konkurencijos istatymo 3 str. 12 d. vertintinas kaip susijes ukio subjektas, tai tokie veiksmai gali buti pripažistami nesažiningos konkurencijos veiksmais Konkurencijos istatymo 16 str. prasme, o pats subjektas – nesažiningos konkurencijos santykiu dalyviu, kuriam visa apimtimi taikytinos Konkurencijos istatymo III skyriaus normos. Byloje atsakovai negincijo ieškovo nurodytu aplinkybiu, jog atsakove J. B. dirbdama pas ieškova rinkodaros ir pardavimu vadove, susipažino su srities veiklos specifika, igijo veiklai butinu žiniu ir patirties, ji tiesiogiai bendravo su ieškovo klientais, žinojo ju kontaktinius duomenis, ju poreikius, atsakovei taip pat buvo žinomos ieškovo ir jo klientu bei tiekeju sudarytu sutarciu salygos, ir ši atsakoves sužinota bei su su darbo funkcijomis susijusi informacija apie ieškovo klientus ir tiekejus, igyta patirtis, ir kaip pagristai nurodo ieškovas, pagal Konfidencialumo sutarties 1 p. ši išvardinta informacija turejo verte, nes nebuvo žinoma tretiesiems asmenims, todel ji buvo konfidenciali, saugoma ir sudare ieškovo komercine paslapti. Gavusi iš ieškovo šia konfidencialia informacija apie imones veiklos specifika, klientus ir sutarciu su jais salygas bei igijusi profesiniu žiniu ir patirties, tuo paciu ivertinant atsakoves J. B. ryši su atsakovu UAB ,,Insight Solutions“ (vienintele akcininke ir vadove) atskleide savo isteigtai imonei ieškovo konfidencialia informacija apie imones veiklos specifika, klientus ir sutarciu su jais salygas, kt., taip pat atsakove atskleide konfidencialia informacija ir šia informacija neteisetai pasinaudojo, vadovaudama imonei ir vykdydama ieškovo vykdytai veiklai visiškai analogiška versla sudarant ir vykdant su SPSS International BV distribucijos sutarti. Atsižvelgiant i išdestyta, teismo vertinimu, atsakovu nurodyti veiksmai pagal Konkurencijos istatymo 16 str. prasme vertintini kaip nesažiningos konkurencijos veiksmai. Taciau teismui sprendžiant ginca del žalos, kildinamos iš konkurencijos teises pažeidimo, atlyginimo, nustatytina, ar konkurencijos teises pažeidimas galejo nulemti arba pakankamu mastu tureti itakos ieškiniu prašomos atlyginti žalos atsiradimui. Gincas byloje pagal pareikšta ieškini yra del žalos, ieškovo skaiciuojamos kaip negautos pajamos, tuo atveju, jei ieškovas testu ukine veikla vykdant su SPSS International BV distribucijos sutarti. I byla pateiktame 2009-04-29 SPSS International BV direktoriaus (b. l. 27 – 28) rašte nurodyta, kad po svarstymu yra nuspresta nutraukti sutarti su ieškovu nuo 2009 m. gegužes 10 d. Taip pat nurodyta, jog SPSS prieme ši sprendima, nes ieškovas nepasieke sutarties C priede numatytu Minimaliu mokejimo tikslu pirmiesiems sutarties galiojimo metams (nuo 2007 m. gegužes 11 d. iki 2008 m. gegužes 10 d.). Atsakovu pateiktame SPSS 2010-08-16 rašte (b. l. 62 – 65) detaliai nurodomos distribucijos sutarties nutraukima su ieškovu priežastys, butent, jog per pirmuosius dvejus veiklos metus UAB ,,IT partneris“ pasieke tik 35 procentus pardavimo tikslu ir tai buvo pagrindine sutarties nutraukimo priežastimi. Pažymetina, kad ieškovas nepateike irodymu, patvirtinanciu, jog distribucijos sutartis buvo vykdoma tinkamai ir ji buvo nutraukta del kitu priežasciu, t. y. nesusijusiu su sutarties netinkamu vykdymu, kas sudarytu pagrinda teigti, jog sutartis buvo vykdoma tinkamai bei buvo nutraukta ne del sutarties salygu neivykdymo. Taigi, atsižvelgiant i nurodytas sutarties nutraukimo priežastis, darytina išvada, jog blogos finansines bukles, nulemusios ieškovo nemokuma, praradus reikšmingiausia ieškovo klienta, priežastys yra ne atsakovo UAB ,,Insight Solutions“ veikla pasirašant ir vykdant su SPSS International BV distribucijos sutarti, bet kitos priežastys, kuriu esme – tiketinas prastas verslo administravimas. Minetas 2009-04-29 SPSS International BV direktoriaus raštas patvirtina, jog distribucijos sutarties C priede buvo numatyti minimalus mokejimo tikslai: pirmieji metai – 100 000 euru mokejimu pagal naujas licencijas, kuriuos ieškovas turi sumoketi SPSS už teritorijai išduotas sublicencijas, antrieji metai – jei šalys nesusitaria kitaip, 150 000 euru mokejimu pagal naujas licencijas, kuriuos ieškovas turi sumoketi SPSS už teritorijai išduotas sublicencijas. Taip pat šis raštas patvirtina, jog SPSS iš ieškovo per pirmuosius metus gavo 54 062 eurus, o per antruosius metus iki sutarties nutraukimo 34 448 eurus. Taigi kitos priežastys, o ne atsakovu veiksmai, vykdant toliau distribucijos sutarti su SPSS International BV, nuleme ieškovui atsiradusius nuostolius (negautas pajamas) bei jo veiklos negalimuma. Ieškovas neivykde sutartyje nustatytu finansiniu isipareigojimu, del to laikytina, jog sutartinius isipareigojimus vykde netinkamai, del ko SPSS International BV pasinaudojo teise nutraukti sutarti. Atsižvelgiant i išdestyta, darytina išvada, jog konstatuoti atsakovu Konkurencijos istatymo pažeidimai ir ieškovo UAB ,,IT partneris“ negautos pajamos iš SPSS International BV nesusije priežastiniu ryšiu. Taigi, nenustacius priežastinio ryšio tarp konkurencijos teises pažeidimu ir ieškiniu prašomos atlyginti žalos, ieškinys atsakovams del negautu pajamu ir procesiniu palukanu priteisimo yra atmestinas (CPK 176 – 185 str. ).

22Atsižvelgiant i tai, jog ieškovo BUAB ,,IT partneris“ ieškinys atsakovei J. B. del baudos priteisimo tenkintinas, iš atsakoves J. B. valstybes naudai priteistinas žyminis mokestis - 257 Lt (CPK 96 str. 1 d.). Kadangi likusioje dalyje ieškinys atmestinas, iš ieškovo BUAB ,,IT partneris“ atsakovo UAB ,,Insight Solutions“ naudai priteistinos bylinejimosi išlaidos, susijusios su advokato pagalba. Atsakovas UAB ,,Insight Solutions“ pateike rašytinius irodymus (b. l. 204 - 207), jog patyre 9150,41 Lt dydžio išlaidas, susijusias su atstovo pagalba. Teismas, priteisdamas bylinejimosi išlaidas atsižvelgia i nagrinejamos bylos sudetinguma, procesiniu dokumentu (atsiliepimo, tripliko) parengima, atstovo dalyvavima teismo posedžiuose laika (1 h), taip pat i LR Teisingumo ministro 2004-04-02 patvirtintas Rekomendacijas del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio 8 p. 8.2, 8.16, 8.17, 8.18 ir 11 p., pagal pateiktus aukšciau nurodytus rašytinius irodymus yra laikytinos pagristomis 3920 Lt, taciau atsižvelgiant i tai, jog mineti procesiniai dokumentai buvo teikiami abieju atsakovu vardu bei juos teismo posedžiuose atstovavo vienas atstovas, nurodyta išlaidu suma mažintina iki 1960 Lt (CPK 98 str. 2 d.).

23Remdamasis išdestytais teiginiais ir vadovaudamasis LR CPK 270, 293 str. teismas

Nutarė

24Ieškovo BUAB ,,IT partneris“ ieškini atsakovams J. B. ir UAB ,,Insigth Solutions“ del baudos ir negautu pajamu priteisimo tenkinti iš dalies ir iš atsakoves J. B. ieškovo BUAB ,,IT partneris“ naudai priteisti 10 000 Lt bauda, kitoje dalyje ieškini atmesti.

25Atsakovu J. B. ir UAB ,,Insigth Solutions“ priešieškini ieškovui BUAB ,,IT partneris“ del sutarties nuostatu pripažinimo negaliojanciomis atmesti.

26Iš atsakoves J. B. valstybes naudai priteisti 257 Lt žymini mokesti.

27Iš ieškovo BUAB ,,IT partneris“ priteisti atsakovui UAB ,,Insight Solutions“ 1960 Lt išlaidu, susijusiu su advokato pagalba.

28Sprendimas per 30 dienu nuo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacini skunda per ši apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Loreta Lipnickiene,... 2. nustate: ... 3. Ieškovas BUAB ,,IT partneris“ ieškiniu atsakovams J.... 4. Ieškovas procesiniuose dokumentuose ir atstove teismo posedžio metu nurode,... 5. Atsakove J. B. 2009-03-03, dar dirbdama pas ieškova,... 6. Nurodo, kad atsakove J. B., dirbdama pas ieškova... 7. Atsakovai J. B. ir UAB ,,Insigth Solutions“... 8. Atsakovai pateike ieškovui priešieškini, kuriuo praše teismo pripažinti... 9. Ieškovas procesiniuose dokumentuose ir atstove teismo posedžio metu praše... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys atmestinas.... 11. Bylos medžiaga nustatyta, jog UAB ,,IT partneris“ buvo isteigtas 2006-05-16... 12. UAB ,,IT partneris“ ir atsakove J. B. 2007-01-03 sudare... 13. Atsakove J. B. 2009-03-03 juridiniu asmenu registre... 14. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, jog po atsakovo UAB ,,Insight Solutions“... 15. Ieškovas nurodo, jog netekes pagrindinio ir vienintelio tiekejo, jis neteko... 16. Pirmiausia teismas pasisako del atsakovu J. B. ir UAB... 17. Tarp šaliu sudarytos Konfidencialumo sutarties 1.1 punkte apibrežta, kas... 18. Konkurencijos istatymo 16 str. 1 d. 3 p. nustatytas draudimas atlikti veiksmus,... 19. Konkurencijos istatymo 16 str. 1 d. nustatyta, kad ukio subjektams draudžiama... 20. Kaip mineta, ieškovas buvo vienintelis ir oficialus SPSS programines irangos... 21. Konkurencijos istatymo 3 str. 9 d. konkurentai ivardyti kaip ukio subjektai,... 22. Atsižvelgiant i tai, jog ieškovo BUAB ,,IT partneris“ ieškinys atsakovei... 23. Remdamasis išdestytais teiginiais ir vadovaudamasis LR CPK 270, 293 str.... 24. Ieškovo BUAB ,,IT partneris“ ieškini atsakovams J. B.... 25. Atsakovu J. B. ir UAB ,,Insigth Solutions“... 26. Iš atsakoves J. B. valstybes naudai priteisti 257 Lt... 27. Iš ieškovo BUAB ,,IT partneris“ priteisti atsakovui UAB ,,Insight... 28. Sprendimas per 30 dienu nuo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos...