Byla 2YT-12905-872/2016
Dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Vytautas Mitkus, Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis Vytautas Mitkus, Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Senamiesčio svečių namai“ pateiktu skundu nesutiko su antstolio 2015 m. vasario 12 d. patvarkymu Nr. 0240/11/04177: 0240/14/00909: 0240/14/00910 „Atnaujinti išieškotojui terminą sutikimui perimti iš antrųjų varžytynių neparduotą turtą pateikti“. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis 2015 m. sausio 5 d. priėmė patvarkymą pratęsti hipotekos kreditoriui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, terminą iki 2015 m. sausio 20 d., nors pagal CPK 719 straispnį šio termino pratęsimo galimybė nenustatyta. Šis patvarkymas buvo apskųstas teismui, tačiau antstolis, nelaukdamas teismo sprendimo, 2015 m. vasario 12 d. priėmė naują patvarkymą dar kartą pratęsti terminą ir perduoti išieškotojui iš varžytynių neparduotą turtą. Prašė panaikinti antstolio 2015 m. vasario 12 d. patvarkymą Nr. 0240/11/04177: 0240/14/00909: 0240/14/00910. Suinteresuotasis asmuo antstolis Vytautas Mitkus 2015 m. kovo 19 d. patvarkymu pareiškėjo skundą patenkinti atsisakė ir persiuntė jį nagrinėti teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 28 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi paliko pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. vasario 23 d. nutarė Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartį ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo Vilniaus miesto apylinkės teismui.

4Pareiškėjas pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose palaikė savo skunde išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, jog turtas, dėl kurio yra priimtas ginčijamas antstolio patvarkymas turi didelę vertę, todėl faktas, kad pirmosiose varžytynėse nedalyvavo nei vienas pirkėjas, savaime nereiškia, kad jų neatsirastų antrosiose varžytynėse. Pagal UAB „Euristika“ atliktą turto vertinimą, nustatyta, jog administracinių patalpų (unikalus Nr. 1094-0471-7019:0007) rinkos vertė vertinimo dieną (2015-07-02) yra 171 000 EUR, administracinių patalpų (unikalus Nr. 1094-04741-7019:0017) – 436 000 EUR, administracinių patalpų (unikalus Nr. 1094-0471-7019:0015) – 393 000 EUR. Tuo tarpu, pažeidžiant vykdymo proceso normas, antstolio sprendimais minėtas turtas išieškotojui perduotas už ženkliai mažesnę nei rinkos vertę: administracinės patalpos (unikalus Nr. 1094-0471-7019:0007) už 112 327,57 EUR, administracinės patalpos (unikalus Nr. 1094-04741-7019:0017) – už 330 630,21 EUR, administracinės patalpos (unikalus Nr. 1094-0471-7019:0015) – 297 497,68 EUR. Palaiko prašymą pripažinti antstolio 2015 m. vasario 12 d. patvarkymą neteisėtu, prašo taikyti restituciją bei grąžinti turtą UAB „Senamiesčio svečių namai“ nuosavybėn.

5Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog ginčo patalpos pagal antstolio 2015-03-05 surašytą Turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. 0240/11/04177 buvo perduotos Bankui ir Bankas šį nekilnojamąjį turtą įregistravo savo vardu Nekilnojamojo turto registre. Pagal CPK 702 str. 1 d. šis aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas ir gali būti nuginčytas tik ieškininės teisenos būdu. Ginčijamo antstolio patvarkymo pripažinimas neteisėtu ir negaliojančiu, neišsprendus klausimo dėl 2015-03-05 Turto perdavimo išieškotojui akto teisėtumo, nesukels pareiškėjui jokių materialinių teisinių pasekmių. Todėl, suinteresuoto asmens nuomone, teismas turėtų nustatyti terminą skundo trūkumams pašalinti, įpareigodamas pareiškėją tinkamai suformuluoti savo reikalavimus, o pareiškėjui to nepadarius – nutraukti bylą kaip nenagrinėtiną teisme CPK 293 str. 1 d. pagrindu.

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0240/11/04177 duomenų nustatyta, kad antstolis Vytautas Mitkus vykdė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį Nr. I-363V/2010 dėl 245 542,72 EUR negrąžinto kredito, 5 408,54 EUR priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 137 893,67 EUR priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių (viso – 388 844,93 EUR), 260 Lt žyminio mokesčio išlaidų, 20 Lt įspėjimo įteikimo išlaidų ir 9 proc. sutartinių metinių palūkanų nuo negrąžintos sumos, skaičiuojant palūkanas nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos (2010-10-21) iki visiško skolos išieškojimo dienos, nukreipiant išieškojimą į įkeistą turtą, kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, naudai iš skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ (vykd. b. 1 t, 4 l.). Nuo 2014 m. spalio 30 d. iki 2014 m. gruodžio 1 d. vykusios varžytynės buvo paskelbtos neįvykusiomis ir išieškotojui pasiūlyta perimti pirmosiose varžytynėse neparduotą turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą, apie savo sprendimą informuojant antstolį iki 2015 m. sausio 5 d. Šis terminas, tenkinant išieškotojo prašymą, 2015 m. sausio 5 d. antstolio patvarkymu buvo pratęstas iki 2015 m. sausio 20 d. ir teismai patvarkymą paliko galioti (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-10039-808/2015, ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1553-345/2015). Antstolio kontoroje 2015 m. vasario 9 d. buvo gautas dar vienas išieškotojo prašymas pratęsti terminą sutikimui pateikti iki 2015 m. vasario 13 d., o 2015 m. vasario 12 d. hipotekos kreditorius pateikė sutikimą perimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą turtą. Įvertinęs išieškotojo prašymus, 2015 m. vasario 12 d. antstolis priėmė skundžiamą patvarkymą, kuriuo atnaujino hipotekos kreditoriui terminą sutikimui dėl turto perėmimo pateikti bei perdavė turtą hipotekos kreditoriui už pradinę pirmųjų varžytynių kainą. 2015-08-19 antstolio patvarkymu vykdomoji byla užbaigta ir vykdomasis dokumentas grąžintas Vilniaus miesto apylinkės teismui, nes skola išieškota (vykd. b. 2 t., 240 l.).

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. vasario 23 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartį ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartį panaikino ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo Vilniaus miesto apylinkės teismui. Teisėjų kolegija nurodė, jog CPK 719 straipsnio, reglamentuojančio turto nepardavimo iš pirmųjų varžytynių pasekmes, normos 1 dalyje nustatyta, kad jeigu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis (CPK 717 straipsnio 1 punktas), turtas perduodamas išieškotojui už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, paskelbęs varžytynes neįvykusiomis, išskyrus CPK 717 straipsnio 2 ir 4 punktuose nustatytus atvejus, antstolis pasiūlo išieškotojui paimti neparduotą iš varžytynių turtą šiame straipsnyje ir CPK 720 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sąlygomis ir nustato terminą, per kurį išieškotojas turi raštu antstoliui pranešti apie savo sutikimą paimti turtą. CPK 721 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad jeigu išieškotojas atsisako paimti šio Kodekso 719 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia antrąsias varžytynes. Taigi, nustatydamas terminą sutikimui dėl turto perėmimo, antstolis turi atsižvelgti į tai, kad, kreditoriui nepateikus atsakymo arba atsisakius perimti turtą, jis privalės paskelbti antrąsias varžytynes ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pirmųjų varžytynių paskelbimo neįvykusiomis. CPK 719 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reglamentavimas, jog, paskelbęs varžytynes neįvykusiomis, antstolis pasiūlo išieškotojui paimti neparduotą iš varžytynių turtą ir nustato terminą, per kurį išieškotojas turi raštu antstoliui pranešti apie savo sutikimą paimti turtą, negali būti suprantamas kaip suteikiantis antstoliui neribotą teisę spręsti dėl šio termino trukmės. Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi CPK 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija suformulavo tokią teisės aiškinimo taisyklę: antstolio CPK 719 straipsnio pagrindu kreditoriui nustatytas terminas sutikimui dėl turto perėmimo pareikšti negali būti ilgesnis nei vienas mėnuo, skaičiuojant nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis dienos. Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, jog specialiosios CPK nuostatos negali būti taikomos pagal analogiją, o normose, reglamentuojančiose termino sutikimui paimti turtą nustatymą, šio termino pratęsimo galimybė nenustatyta, darytina išvada, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą antstolio kreditoriui nustatytas terminas sutikimui paimti iš varžytynių neparduotą turtą negali būti pratęsiamas. Antstolis esant pagrindams gali nustatyti naują terminą, bet termino pabaiga turi būti ne vėlesnė nei įstatyme įtvirtinta antrųjų varžytynių paskelbimo diena (nutarties 17 punktas). Nagrinėjamoje byloje antstolis skundžiamu patvarkymu 2015 m. vasario 12 d. atnaujino hipotekos kreditoriui „Danske Bank A/S“ terminą sutikimui perimti iš pirmųjų varžytynių (kurios paskelbtos neįvykusiomis 2014 m. gruodžio 1 d.) neparduotą hipoteka įkeistą UAB Senamiesčio svečių namams priklausantį turtą pareikšti (pirmoji patvarkymo dalis) ir perdavė šį skolininkės turtą išieškotojui „Danske Bank A/S“ (antroji patvarkymo dalis). Teisėjų kolegija konstatavo, jog toks termino atnaujinimas pažeidžia teisės normų reikalavimus, nes antstolio nustatytas terminas negali būti ilgesnis nei vienas mėnuo nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis dienos, todėl pirmoji patvarkymo dalis turėjo būti pripažinta neteisėta.

9Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija minėta nutartimi grąžindama bylą naujam nagrinėjimui nurodė, jog ginčijamu patvarkymu buvo išspręstas ne tik termino atnaujinimo, bet ir turto perdavimo išieškotojui klausimas, o pastarojo teismai, laikydami, kad terminas atnaujintas teisėtai, neanalizavo, todėl sprendė, kad bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo teismas turėtų pasisakyti dėl patvarkymo teisėtumo, t. y. turi būti įvertinta, ar jis pažeidė skolininko teises ir teisėtus interesus iš esmės ir, esant įstatymo pagrindui, išspręsti restitucijos taikymo klausimą.

10Byloje nustatyta, jog antstolis skundžiamu 2015 m. vasario 12 d. patvarkymu atnaujino hipotekos kreditoriui Danske Bank A/S terminą sutikimui perimti iš pirmųjų varžytynių (kurios paskelbtos neįvykusiomis 2014 m. gruodžio 1 d.) neparduotą hipoteka įkeistą UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausantį turtą pareikšti (pirmoji patvarkymo dalis) ir perdavė šį skolininko turtą išieškotojui Danske Bank A/S (antroji patvarkymo dalis) (vykd. b. 2 t., 105 l.). Pareiškėjas 2015-03-09 skunde anstoliui iš esmės nesutiko dėl termino hipotekos kreditoriaus sutikimui atnaujinimo. Dėl antrosios patvarkymo dalies, pareiškėjas tik argumentavo, jog skundžiamas patvarkymas rodo, jog antstolis V.Mitkus bet kokiomis priemonėmis siekia parduoti vertingą UAB „Senamiesčio svečių namai“ turtą išieškotojui už neteisingai nustatytą kainą ir tokiu būdu bus sudarytos sąlygos išieškotojui praturtėti. Pagal skundžiamo 2015-02-12 patvarkymo turinį nustatyta, jog 2014-10-30 – 2014-12-01 iš pirmųjų varžytynių buvo parduodamas turtas nuosavybės teise priklausęs skolininkui UAB „Senamiečio svečių namai“. 2014-07-17 antstolio patvarkymu minimam turtui buvo paskirta pakartotinė ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, ją pavedant atlikti UAB „Centrinei nekilnojamojo turto biržos“ turto vertintojai K. V.. Ekspertizę atlikusi turto vertintoja nustatė, jog administracinių patalpų (unikalus Nr. 1094-0471-7019:0007) rinkos vertė vertinimo dieną yra 140 465 EUR, administracinių patalpų (unikalus Nr. 1094-04741-7019:0017) – 413 287 EUR, administracinių patalpų (unikalus Nr. 1094-0471-7019:0015) – 371 872 EUR. Dėl nustatytos turto vertės vykdomosios bylos šalys prieštaravimų nereiškė, todėl antstolis 2014-10-30 patvarkymu paskelbė pirmąsias šio turto varžytynes. VĮ Registrų centras 2014-12-01 informavo antstolį, jog varžytynėse nedalyvavo nei vienas dalyvis, todėl varžytynės, vadovaujantis CPK 717 str. 1 d. 1 p. paskelbtos neįvykusiomis. Dėl šios priežasties antstolis 2014-12-01 patvarkymu pasiūlė išieškotojui perimti pirmosiose varžytynėse neparduotą turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą, apie savo sprendimą informuojant antstolį iki 2015-01-05. 2015-02-12 antstolio kontoroje buvo gautas hipotekos kreditoriaus sutikimas perimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą hipoteka įkeistą pareiškėjui priklausantį turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą. Pradinė pirmųjų varžytynių kaina sudarė 80 proc. nustatytos turto vertės (CPK 718 str.). Pagal bylos duomenis ginčo patalpos pagal antstolio 2015-03-05 surašytą Turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. 0240/11/04177 buvo perduotos Danske Bank A/S ir Bankas šį nekilnojamąjį turtą įregistravo savo vardu Nekilnojamojo turto registre. 2015-08-19 antstolio patvarkymu vykdomoji byla užbaigta ir vykdomasis dokumentas grąžintas Vilniaus miesto apylinkės teismui, išieškojus skolą (vykd. b. 2 t., 240 l.).

11Suinteresuotas asmuo rašytiniuose paaiškinimuose teigė, jog teismas turėtų nustatyti terminą pareiškėjui skundo trūkumams pašalinti, įpareigojant tinkamai suformuluoti savo reikalavimus, o pareiškėjui to nepadarius – nutraukti bylą kaip nenagrinėtiną teisme CPK 293 str. 1 d. pagrindu, kadangi ginčijamo antstolio patvarkymo pripažinimas neteisėtu ir negaliojančiu, neišsprendus klausimo dėl 2015-03-05 Turto perdavimo išieškotojui akto teisėtumo, nesukels pareiškėjui jokių materialinių teisinių pasekmių. Nesutiktina su suinteresuoto asmens argumentu, jog teismas šioje byloje turėtų vertinti Turto perdavimo išieškotojui akto teisėtumą. Pagal CPK 702 str. 1 d. Turto perdavimo išieškotojui aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas ir jis gali būti nuginčytas tik ieškininės teisenos tvarka. Teismas šioje byloje neturi įstatyminio pagrindo vertinti 2015-03-05 Turto perdavimo išieškotojui akto teisėtumo, todėl nėra teisinio pagrindo spręsti ir restitucijos taikymo klausimą. Darytina išvada, jog suinteresuoto asmens argumentas dėl termino pareiškėjui skundo trūkumams pašalinti nustatymo yra nepagrįstas ir todėl atmestinas.

12Pagal CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktą turto perdavimo išieškotojui aktą suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiu, jeigu turtas parduotas už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 713 straipsnio 4 dalyje, 718 straipsnyje nustatyta tvarka. Pagal CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktą, jeigu turto perdavimas išieškotojui pažeidė esmines suinteresuotųjų asmenų teises. Turto perdavimas išieškotojui negali būti pripažįstamas negaliojančiu tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų neteisėtumui. Teismų praktikoje aiškinant ir taikant šio įstatymo nuostatas, vertinama, kad turto pardavimo aktas gali būti pripažįstamas negaliojančiu, jei dėl kokių nors priežasčių nebuvo laikomasi įstatyme įtvirtintos prieš tai nustatytos parduodamo turto kainos, jos didinimo proporcijų pirmosiose ir pakartotinėse varžytynėse. Tokių aplinkybių, kad būtų pažeistos CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatos, nesilaikoma CPK 713 straipsnio 4 dalyje, 718 straipsnio ir 722 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų nuostatų, pareiškėjas byloje nepateikė ir jų neįrodinėjo. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad prieš paskelbiant varžytynes, 2014-07-17 antstolio patvarkymu minimam turtui buvo paskirta pakartotinė ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti. Pareiškėjas neteigė, jog turtas buvo įkainotas nesilaikant CPK nustatytos tvarkos, ir šiuo aspektu nėra ginčo, be to, iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog turtas buvo įkainotas būtent CPK nustatyta tvarka ir toks įkainojimas nėra paneigtas. Pareiškėjas skunde, kuriame prašė panaikinti antstolio patvarkymą, iš esmės ginčijo tik patvarkymą dalyje dėl termino atnaujinimo, o dėl perdavimo ginčo patalpų išieškotojui teisėtumo jokių motyvų nenurodė. Skunde yra tik deklaratyvus teiginys, jog antstolis bet kokiomis priemonėmis siekia parduoti vertingą UAB „Senamiesčio svečių namai“ turtą išieškotojui už neteisingai nustatytą kainą ir tokiu būdu bus sudarytos sąlygos išieškotojui nesąžiningai praturtėti. Tuo tarpu pareiškėjo papildomai pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodytas argumentas, jog praėjus pusei metų (2015-07-02) nuo ginčijamo akto (2015-03-05) sudarymo pagal UAB „Euristika“ atliktą ginčo patalpų turto vertinimą rinkos vertė yra didesnė, nesudaro pagrindo išvadai, kad turto perdavimas ginčijamu patvarkymu iš esmės pažeidė skolininko teises ir interesus.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, grąžindamas bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo nurodė, jog teismas pasisakydamas dėl patvarkymo teisėtumo turėtų įvertinti, ar minėtas patvarkymas pažeidė skolininko teises ir teisėtus interesus iš esmės. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundas dėl antstolio 2015 m. vasario 12 d. patvarkymo Nr. 0240/11/04177: 0240/14/00909: 0240/14/00910 „Atnaujinti išieškotojui terminą sutikimui perimti iš antrųjų varžytynių neparduotą turtą pateikti“ panaikinimo yra pagrįstas ir tenkintinas pirmojoje dalyje, t.y. dėl atnaujinimo hipotekos kreditoriui Danske Bank A/S Lietuvos fialialui termino pateikti sutikimui perimti iš varžytynių neparduotą hipoteka įkeistą UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausantį turtą. Dėl patvarkymo antrosios dalies, t.y. dėl šio turto perdavimo išieškotojui Danske Bank A/S Lietuvos filialui už pradinę pirmųjų varžytynių kainą, - nesant pagrindo išvadai, jog minimas antstolio patvarkymas iš esmės pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, darytina išvada, jog nėra pagrindo pripažinti patvarkymo šioje dalyje nepagrįstu ir neteisėtu, todėl skundas šioje dalyje atmestinas.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 290–291, 510, 513 straipsniais,

Nutarė

15Iš dalies tenkinti pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų.

16Panaikinti antstolio Vytauto Mitkaus 2015-02-12 patvarkymo Nr. 0240/11/04177: 0240/14/00909: 0240/14/00910 pirmąją dalį, kuria antstolis atnaujino hipotekos kreditoriui Danske Bank A/S Lietuvos filialui terminą pateikti sutikimui perimti iš varžytynių neparduotą hipoteka įkeistą UAB „Senamiesčio svečių namai“ priklausantį turtą.

17Likusioje dalyje pareiškėjo skundą atmesti.

18Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu apeliacine tvarka gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai