Byla 2S-741-413/2014

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. S. atskirąjį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-14-359/2014 pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovei UAB „Bankrovita“, tretiesiems asmenims BTA akcinės draudimo bendrovės filialui Lietuvoje, BUAB NBG grupei, D.-P. T., Z. V., J. N., Ž. L., R. K., P. K., K. Č., D. K., A. M., F. K., V. A., E. E., V. G., S. S., Ž. Z., V. A., A. N., D. M. P., J. A., E. N., L. K., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kaišiadorių skyriui, Kauno apskrities VMI Kaišiadorių poskyriui, VĮ Turto bankui, UAB Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA), UAB E. M., UAB Atrakta, UAB Gustomta, UAB Divenda, UAB Joldija, UAB SDG, UAB Eurocom, AB VST, UAB Vartų sistemos, UAB K. K. odontologijos paslaugos, Kaišiadorių vartotojų kooperatyvui, UAB Saurida, UAB Wood Master, UAB Swedbank lizingas, AB Šiaulių bankas, Danske Bank A/S, UAB Balstila, UAB LB kompanijai dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ neteisėtais veiksmais ir veikla padarytos žalos BUAB „NBG grupė“ kreditoriams atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3ieškovas D. S. kreipėsi į teismą prašydamas priteisti bankrutavusios UAB „NBG grupė“ kreditoriams iš bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ neteisėtais veiksmais padarytą žalą 101 670,46 Lt, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Likus dienai iki numatyto parengiamojo teismo posėdžio, ieškovas pateikė teismui prašymą parengiamąjį teismo posėdį atidėti, o nesat galimybės tą padaryti, bylą parengiamajame teismo posėdyje nagrinėti jam nedalyvaujant. Nurodė, jog 2013 m. gruodžio 20 d. vakare jis buvo sužalotas į galvą, todėl patyrė galvos traumą, šiuo metu jam yra paskirtas gydymas, 2014 m. sausio 7 d. ryte yra paskirti akių srities tyrimai dėl patirtos galvos traumos.

5Atsakovės UAB „Bankrovita“ atstovai prašė ieškinį palikti nenagrinėtu, nes ieškovas, užvedęs bylą, pats nevyksta į posėdį, vilkina jos nagrinėjimą, be to, jam buvo užvesta tapati byla Kauno apygardos teisme, kuri 2003 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 27 d. nutartimis palikta nenagrinėta dėl ieškovo neatvykimo. Atsakovė prašė priteisti iš ieškovo 5 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą teise.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 8 d. nutartimi ieškovo D. S. ieškinį paliko nenagrinėtu, priteisė iš ieškovo atsakovei UAB „Bankrovita“ 3 400 Lt už suteiktą teisinę pagalbą.

8Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, konstatavo, kad ieškovo ieškinys priimtas nagrinėti dar 2013 m. liepos 18 d., apie paskirtą parengiamąjį teismo posėdį jam pranešta asmeniškai, todėl sprendė, jog ieškovas apie pirmąjį ir antrąjį parengiamuosius teismo posėdžius buvo informuotas tinkamai, tačiau į bylos nagrinėjimą abu kartus neatvyko, prašė parengiamąjį teismo posėdį pakartotinai atidėti. Teismas ieškovo neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį nurodytas priežastis nelaikė svarbiomis ir sprendė, jog pateikta VSDFV informacija apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir pranešimus dėl pašalpos skyrimo nėra informatyvi ir nesudaro pagrindo išvadai, kad ieškovas sirgo tokia liga, dėl kurios jis objektyviai negalėjo dalyvauti parengiamajame teismo posėdyje. Teismas pažymėjo, kad ieškovas turėjo galimybę pasirūpinti atstovu, kuris galėtų jį atstovauti, tačiau šia teise nepasinaudojo. Teismas atsižvelgė ir į tai, jog ieškovo prašymu parengiamasis teismo posėdis šioje byloje vieną kartą jau buvo atidėtas, kad ieškovas su tapačiu ieškiniu jau buvo kreipęsis į Kauno apygardos teismą, tačiau Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 27 d. nutartimi ieškovo ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, šalims neatvykus į teismo posėdį be svarbių priežasčių. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir tai, kad bylos esmė nesudaro galimybės bylą teisingai ir objektyviai išnagrinėti ieškovui nedalyvaujant, byloje yra daug proceso šalių ir ieškovui nesirūpinant greitu bylos nagrinėjimu nėra užkirstas kelias šios bylos nagrinėjimo vilkinimui, pažeidžiami proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principai, teismas nutarė palikti ieškinį nenagrinėtu (CPK 7 straipsnis, CPK 246 straipsnio 1 dalis).

9Teismas atsisakė skirti ieškovui atsakovės prašomą 5 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą teise ir nurodė, jog vien tai, kad ieškovas kreipėsi į teismą su tapačiu ieškiniu, kuris Kauno apygardos teismo nutartimi jau buvo paliktas nenagrinėtu, taip pat ta aplinkybė, jog ieškovas į parengiamąjį teismo posėdį pakartotinai neatvyko be svarbių priežasčių, dar nesudaro pagrindo manyti, jog buvo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis, kas sudarytų pagrindą skirti prašomą baudą. Įvertinęs tai, kad ieškovas antrą kartą neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį, nenurodė svarbių priežasčių, galinčių pateisinti neatvykimą, teismas priteisė iš ieškovo atsakovės naudai 3 400 Lt už suteiktą teisinę pagalbą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas D. S. prašo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartį, kuria paliktas nenagrinėtas ieškovo ieškinys, ir priimti naują procesinį sprendimą byloje – grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo teismo posėdyje. Atskirasis skundas grindžiamas tokias argumentais:

121. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartyje buvo taikomas formalus teisingumas. Teismas įstatymą taikė neįsigilindamas nei į konstitucines vertybes, nei į civilinio proceso principus. Bylos nagrinėjimas jau yra pasiekęs nagrinėjimo teismo posėdyje stadiją ir ieškovas viso proceso metu sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis, todėl šioje situacijoje ieškinio palikimas nenagrinėtu neatitinka pagrindinių proceso tikslų – greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, ir paneigia esminius civilinio proceso principus. Ieškovo nuomone, jo nedalyvavimas teismo posėdyje dėl patirtos galvos traumos, kuri patirta tyčinio nusikaltimo padarymo metu, negali būti vertinamas kaip proceso vilkinimas ar piktnaudžiavimas proceso teisėmis. Faktinių duomenų ir objektyvių įrodymų, leidžiančių teigti, kad ieškovas D. S. nesąžiningai naudojosi ar piktnaudžiavo jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, kad nesirūpino bylos eiga, byloje nėra. Todėl, pasak ieškovo, pirmosios instancijos teismas paviršutiniškai ir atmestinai įsigilino ir įvertino įrodymus, susijusius su ieškovo negalėjimu dalyvauti 2014 m. sausio 7 d. teismo posėdyje, neatsižvelgė į reikšmingas aplinkybes ir įrodymus, netinkamai pritaikė įstatymą.

132. Ieškinio palikimas nenagrinėtu užkerta kelią tolesnei bylos eigai, riboja teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą ir nutolina teismo sprendimo dėl pažeistos teisės gynimo įgyvendinimą, nes dėl šioje byloje susidariusios situacijos ieškovas D. S. arba kiti kreditoriai privalės iš naujo kreiptis į teismą su tapačiu ieškiniu. Dėl to proceso dalyviai bus priversti pakartotinai atlikti visus CPK numatytus veiksmus, t. y. jie turės iš naujo pateikti atsiliepimus į ieškinį ir visus įrodymus. Taip bus pažeisti ne tik ekonomiškumo ir koncentracijos principai, bet ir padidės proceso dalyvių bei teismo išlaidos.

143. Ieškovo teigimu, skundžiamos nutarties turinyje išdėstytos aplinkybės yra prieštaringos, kadangi teismas pripažino, jog ieškovas pranešė, kad negalės dalyvauti teismo posėdyje ir nurodė nedalyvavimo priežastis, nors vėliau konstatavo, kad ieškovas nuolat vengia atvykti į teismą ir į 2014 m. sausio 7 d. teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių.

154. Teismas nepagrįstai priėmė nutartį ieškinį palikti nenagrinėtą, o ne priėmė sprendimą už akių (kaip vieną iš galimų procesinio (iš)sprendimo variantų) ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos.

165. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas grubiai pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias atvejus, kada pirmosios instancijos teismas gali ar turi teisę ieškinį palikti nenagrinėtu, kadangi abejuose ieškovo prašymuose – 2013 m. lapkričio 27 d. ir 2014 m. sausio 6 d., pirmosios instancijos teismo raštu buvo prašoma, kad nesant galimybės atidėti šios civilinės bylos nagrinėjimą, bylą parengiamuosiuose teismo posėdžiuose nagrinėti ieškovui nedalyvaujant. Todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo arba atidėti 2014 m. sausio 7 d. parengiamąjį teismo posėdį ir (pa)skirti pagrindinio teismo posėdžio datą, arba išnagrinėti šią civilinę bylą iš esmės nedalyvaujant ieškovui ir priimti sprendimą byloje. Be to, į 2014 m. sausio 7 d. teismo posėdį buvo atvykusi atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ direktorė ir jos atstovas, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo nagrinėti šią civilinę bylą iš esmės nedalyvaujant ieškovui ir priimti sprendimą byloje.

176. Palikus ieškinį nenagrinėtą, kai byloje dalyvauja 47 asmenys, tarp BUAB „NBG grupė“ kreditorių yra ne tik buvę bendrovės darbuotojai, bet ir SODRA bei Valstybinė mokesčių inspekcija, darytina išvada, kad yra pažeidžiami kreditorių teisės ir viešasis interesas, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai bei užkertama galimybė tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

187. Dėl ieškovo galimybės turėti atstovą apeliantas pažymi, kad teismui ne kartą yra akcentavęs, jog jis neturi lėšų pasamdyti teisininko, kuris galėtų tinkamai atstovauti jo interesus šioje civilinėje byloje, o neatlygintinai niekas nesutinka dirbti. Be to, ieškovui kreipusis į Kauno valstybės garantuojamos Teisinės pagalbos tarnybą, 2013 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-13-N-3837-4525 buvo atsisakyta teikti nemokamą antrinę teisinę pagalbą.

198. Ieškovo nuomone, teismui vertinant jo sveikatos būklę, buvo pažeistos proceso teisės normos, reglamentuojančios įrodymų rinkimą, išreikalavimą, įrodinėjimą, įrodymų tyrimą (CPK 176 - 185 str.). 2014 m. sausio 6 d. prašyme pirmosios instancijos teismui buvo pateikti keli medicininiai dokumentai, kuriuose išsamiai aprašytos aplinkybės, kada, kaip ir kur ieškovas patyrė galvos traumą. Teismui kilus klausimų dėl ieškovo galėjimo/negalėjimo tinkamai dėl sveikatos būklės ginti savo pažeistas teises, teisėjas ne tik galėjo, bet ir turėjo teisę kreiptis į medicininį auditą atliekančias instituciją ar kitą kompetetingą medicinos instituciją, kuri duotų išvadą apie ieškovo sveikatos būklę. Be to, teismas turėjo galimybę kreiptis ir į ikiteisminio tyrimo pareigūnus, atliekančius ikiteisminį tyrimą Nr. 18-1-2132-13, o taip pat konkrečiam laikotarpiui sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą. Teismas šių aplinkybių nesvarstė, paliko ieškinį nenagrinėtą remdamasis formaliais pagrindais

209. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai priteisė atsakovei 3 400 Lt bylinėjimosi išlaidų. Be to, ieškinį paliekant nenagrinėtą, bylinėjimosi išlaidų priteisimo įstatymai ir teismų praktika nenumato. Ieškovo nuomone, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį bei vadovaujantis Rekomendacijų 2.1, 2.6, 8.13 punktais, už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme atsakovei, jeigu būtų buvęs atmestas ieškovo ieškinys, atsakovei galėtų būti priteista ne daugiau kaip 2 000 Lt (2 MMA x 1 000 Lt). Nagrinėjamas ginčas yra nesudėtingas, be to, atsakovės teisininkai ir patys galėjo parengti atsiliepimą į ieškinį bei tinkamai atstovauti atsakovės interesams šiame teismo procese pirmosios instancijos teisme.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ įgaliotas asmuo prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartį palikti nepakeistą, skirti ieškovui iki 2000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos priteisiant BUAB „NBG grupė“ naudai. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

221. Skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, kadangi egzistavo visos aplinkybės bei sąlygos taikyti CPK 246 straipsnio l dalį, t. y. 1) ieškovas buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdį; 2) ieškovas neatvyko į teismo posėdį, tačiau prieš pat teismo posėdį pateikė prašymą atidėti šį posėdį dėl ligos, nors prašyme nebuvo nurodyta, jog ieškovas dėl sveikatos būklės negali atvykti į teismo posėdį, jam nėra skirtas stacionarus gydymas; 3) atsakovė nebuvo išreiškusi pozicijos, jog gali būti priimtas sprendimas už akių.

232. Dėl ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir bylos vilkinimo. Ieškovas šioje byloje pateikė tapatų ieškinį, tam pačiam atsakovui, kurį 2009 metais buvo pateikęs Kauno apygardos teismui (c. b. Nr. 2-1713-173/2011). Kauno apygardos teismas šį ieškinį paliko nenagrinėtu. Apskundus šią nutartį, Lietuvos apeliacinis teismas paliko ją nepakeistą. Atsakovės atstovės žiniomis, ieškovas neserga jokiomis ligomis, kurios objektyviai jam užkirstų kelią atvykti į teismo posėdį, teismo posėdžio metu ieškovas buvo darbingas, nebuvo paskirtas stacionarus gydymas. Ieškovas atvykdavo į teismą susipažinti su byla, daryti išrašų, o taip pat pristatinėdavo procesinius dokumentus, kas leidžia daryti išvadą, jog ieškovas vengia pasirodyti teismo posėdžiuose ir siekia, jog byla būtų vilkinama kiek įmanoma ilgiau. Prašymą atidėti teismo posėdį ieškovas galėjo pateikti iš karto po patirtos traumos, tačiau galimai sąmoningai siekė, jog BUAB „NBG grupė“ bankroto administratorius patirtų papildomų išlaidų vykdamas į kitame mieste vykstantį teismo posėdį.

243. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovės nuomone, nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad paliekant ieškinį nenagrinėtu teismas negalėjo paskirstyti ir priteisti bylinėjimosi išlaidų. Teismų praktikoje yra laikomasi nuomonės, jog kai ieškinys paliekamas nenagrinėtu dėl aplinkybių, priklausančių nuo ieškovo, tokiu atveju atsakovė yra laikoma „laimėjusi bylą“. Rūpindamasi greitesniu bylos išnagrinėjimu, atsakovė buvo priversta samdyti advokatų kontorą, kadangi skirtingai nei nurodo ieškovas, UAB „Bankrovita“ nedirba teisininkas, be to, atsakovė turi teisę į advokatą siekiant apginti savo teises. Atsakovė pateikė visus procesinius dokumentu laiku, atvyko į teismo posėdį, kuris vyko kitame mieste. Dėl šių priežasčių atsakovė patyrė išlaidų, kurios yra susijusios su byla ir jos nagrinėjimu. Atsakovės atstovės nuomone, ieškovas nesirūpino ir nesirūpina greitesniu bylos išnagrinėjimu, todėl turi prisiimti visą riziką, susijusią su atsakovės patiriamais nuostoliais, kurie atsirado dėl ieškovo neapdairių ir neatsargių poelgių.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis).

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

28Pagal CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju. CPK 246 straipsnio 1 dalis reglamentuoja ieškovo ir jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. Pažymėtina, jog šių teisinių pasekmių taikymas yra susijęs su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų, kurie apima šalių pareigą sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus, gavus tinkamą teismo pranešimą, atvykti į posėdį, laiku pasirūpinti atstovavimu ir kt. Jeigu šalis pageidauja, tačiau dėl svarbių priežasčių teismo posėdyje negali dalyvauti arba dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti jos atstovas, iš anksto, iki teismo posėdžio pradžios, turi pateikti teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir dokumentus, pateisinančius jų neatvykimą į teismo posėdį (CPK 7 straipsnio 2 dalis, CPK 42 straipsnio 5 dalis). Nesilaikydamas šių principų, ieškovas privalo prisiimti ir įstatyme numatytas neigiamas savo veiksmų (neveikimo) pasekmes.

29CPK 246 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose). Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Kai atsakovas neprašo priimti sprendimą už akių, kaip minėta, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

30Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo ieškinys teisme priimtas nagrinėti 2013 m. liepos 18 d. Byloje nėra ginčo, kad apie pirmąjį ir antrąjį parengiamuosius teismo posėdžius ieškovas buvo informuotas tinkamai. 2013 m. lapkričio 22 d. ieškovas pateikė teismui prašymą atidėti 2013 m. lapkričio 27 d. parengiamąjį teismo posėdį iki 2014 m. sausio 13 d., nesant galimybės atidėti bylos nagrinėjimą, bylą 2013 m. lapkričio 27 d. parengiamajame teismo posėdyje nagrinėti D. S. nedalyvaujant. 2014 m. sausio 7 d. buvo paskirtas antrasis parengiamasis teismo posėdis. 2014 m. sausio 6 d. ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė raštišką prašymą atidėti civilinės bylos nagrinėjimą iki 2014 m. vasario mėnesio antros pusės dėl ligos, neatidėjus bylos nagrinėjimo, bylą parengiamajame teismo posėdyje nagrinėti ieškovui nedalyvaujant (t. 5, b. l. 18-25). Kartu su prašymu buvo pateikti išrašai ši medicininių dokumentų, VSDFV išrašas apie ieškovui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir pranešimus dėl pašalpos skyrimo.

31Ieškovui neatvykus į 2014 m. sausio 7 d. parengiamąjį teismo posėdį, teismui neatvykimo priežastis nepripažinus svarbiomis, bei įvertinus, kad bylos esmė nesudaro galimybės bylą teisingai ir objektyviai išnagrinėti ieškovui nedalyvaujant, atsakovei neprašant priimti sprendimą už akių, ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas (CPK 246 straipsnio 1 dalis).

32Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nei sprendimo už akių, nei ieškinio palikimo nenagrinėto negalima laikyti procesine sankcija. Norint priimti sprendimą už akių ar palikti ieškinį nenagrinėtą, turi nebūti ieškovo ar jo atstovo prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant. Ieškovui pateikus prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, teismas turi bylą nagrinėti iš esmės. Tokiu atveju draudžiama (negalima) palikti ieškinį nenagrinėtu, nes dalyvavimas teismo posėdyje yra šalies teisė, bet ne pareiga, išskyrus atvejus kai teismas pripažįsta šalies dalyvavimą teismo posėdyje būtinu, tuomet šalies procesinė teisė atvykti į teismo posėdį iš esmės virsta procesine pareiga. Nagrinėjamu atveju teismas nebuvo pripažinęs ieškovo dalyvavimo parengiamajame posėdyje būtinu, ieškovas laiku informavo teismą apie nedalyvavimą teismo posėdyje. Be to, tiek prieš pirmąjį, tiek prieš antrąjį parengiamąjį teismo posėdžius ieškovas, pateikdamas prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, be kita ko, aiškiai išreiškė valią bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, jeigu teismas netenkintų jo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. Be to, prašyme nagrinėti bylą 2014 m. sausio 7 d. parengiamajame teismo posėdyje jam nedalyvaujant, ieškovas nurodė priežastis, dėl kurių jis negali dalyvauti minėtame teismo posėdyje, ir pateikė neatvykimo priežastis pagrindžiančius dokumentus.

33Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje nurodydamas, kad civilinės bylos dalykas bei bylos esmė nesudaro galimybės bylą teisingai ir objektyviai išnagrinėti ieškovui nedalyvaujant, detaliau savo išvados nemotyvavo, t. y. nenurodė dėl kokių tiksliai priežasčių negali nagrinėti bylos, kokių papildomų duomenų (įrodymų) trūksta, nereikalavo iš ieškovo patikslinti reikalavimus ar pateikti trūkstamus procesinius dokumentus, kurie yra būtini siekiant tinkamai pasirengti bylos nagrinėjimui, nenusprendė, kad į parengiamąjį teismo posėdį turi atvykti šalys asmeniškai. Taigi, atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes ir į parengiamojo teismo posėdžio tikslus, nurodytus CPK 230 straipsnio 1 dalyje, teismas turėjo teisę pradėti žodinį bylos nagrinėjimą arba priimti nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje (CPK 231 straipsnio 5 dalis, 232 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina ir tai, jog neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo pasirinkta poveikio priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti galimybes vilkinti procesą. Tačiau civilinio proceso paskirtis – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų išsprendimą. Į pirmą vietą iškėlus materialiosios tiesos nustatymo tikslą, proceso koncentracija turėtų tapti jam pavaldi. Kilus šių dviejų tikslų kolizijai (CPK 2 straipsnis), pirmenybę reikia skirti tiesos nustatymo tikslui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1309/2012).

34Atsižvelgiant į tai, kad byloje sprendžiamas klausimas dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo BUAB „NBG grupė“ kreditoriams, konstatuotina, jog byla susijusi su viešuoju interesu, kur teismo vaidmuo yra aktyvus. Į bylą įtraukti 47 asmenys. Palikus ieškinį nenagrinėtu, ieškovas būtų priverstas kreiptis į teismą su analogiškais reikalavimais iš naujo, o tokia situacija neatitiktų teismo procesui keliamų tikslų, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 straipsnio 1 dalis). Sutiktina su apelianto atskirojo skundo argumentais, kad teismo išvados dėl ieškovo (ne)piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pagrindo ir ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo yra prieštaringos ir nenuoseklios.

35Remiantis tuo, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesines teises normas, reglamentuojančias ieškinio palikimo nenagrinėtu institutą (CPK 329 straipsnio 1 dalis), neatsižvelgė į aukščiau aptartas faktines bylos aplinkybes, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, dėl ko nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

36Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

37panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

38Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas... 2. I. Ginčo esmė... 3. ieškovas D. S. kreipėsi į teismą prašydamas priteisti bankrutavusios UAB... 4. Ieškovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Likus dienai iki numatyto... 5. Atsakovės UAB „Bankrovita“ atstovai prašė ieškinį palikti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 8 d. nutartimi ieškovo... 8. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, konstatavo, kad ieškovo ieškinys... 9. Teismas atsisakė skirti ieškovui atsakovės prašomą 5 000 Lt baudą už... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas D. S. prašo panaikinti Kaišiadorių rajono... 12. 1. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartyje buvo taikomas... 13. 2. Ieškinio palikimas nenagrinėtu užkerta kelią tolesnei bylos eigai,... 14. 3. Ieškovo teigimu, skundžiamos nutarties turinyje išdėstytos aplinkybės... 15. 4. Teismas nepagrįstai priėmė nutartį ieškinį palikti nenagrinėtą, o ne... 16. 5. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos teismas grubiai pažeidė... 17. 6. Palikus ieškinį nenagrinėtą, kai byloje dalyvauja 47 asmenys, tarp BUAB... 18. 7. Dėl ieškovo galimybės turėti atstovą apeliantas pažymi, kad teismui ne... 19. 8. Ieškovo nuomone, teismui vertinant jo sveikatos būklę, buvo pažeistos... 20. 9. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovo nuomone, pirmosios instancijos... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratoriaus UAB... 22. 1. Skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, kadangi egzistavo... 23. 2. Dėl ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir bylos vilkinimo.... 24. 3. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovės nuomone, nepagrįstas atskirojo... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo... 28. Pagal CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, teismas pareiškimą... 29. CPK 246 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimas gali būti... 30. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo ieškinys teisme priimtas nagrinėti... 31. Ieškovui neatvykus į 2014 m. sausio 7 d. parengiamąjį teismo posėdį,... 32. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nei sprendimo už akių, nei... 33. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog pirmosios... 34. Atsižvelgiant į tai, kad byloje sprendžiamas klausimas dėl bankroto... 35. Remiantis tuo, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 36. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. nutartį... 38. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....