Byla e2-29564-141/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nijolė Tankevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo teismo priteisti jo naudai iš atsakovo A. K. 104,78 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame internetiniame tinklalapyje. Pagal CPK 130 str. nuostatas, tai pripažįstama tinkamu procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas teikė namo butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, komunalines bei techninės priežiūros paslaugas butui, esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklausė atsakovui iki 2013-11-04 (b.l. 5-6,26). Atsakovas laikotarpiu nuo 2013 m. liepos mėnesio iki 2013 m. spalio mėnesio už suteiktas paslaugas liko skolingas ieškovui 104,78 Eur (b. l. 7,8). Byloje nėra įrodymų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą (CPK 176 – 179 straipsniai).

7Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Pagal CK 4.84 str. 1 ir 2 d., jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį skiria savivaldybės meras arba jo įgaliotas atstovas. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 str. 4 d.). Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 104,78 Eur skolos už suteiktas paslaugas nuo 2013 m. liepos mėnesio iki 2013 m. spalio mėnesio (CK 4.82, 4.84, 5.50, straipsniai).

8Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir šioje dalyje, iš atsakovo priteisiant 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 104,78 Eur sumą nuo civilinės bylos iškėlimo (2015-06-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Lietuvos Respublikos CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 87,60 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis (b. l. 9) ir 72,60 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b.l. 10-14).

10Šioje byloje procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 1,74 Eur (b.l. 1). Vadovaujantis 2011-11-07 LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, pakeistu 2014-09-23 Įsakymu Nr. 1R-298/1K-290, kuris nustato, jog minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur, bylinėjimosi išlaidos valstybei šioje byloje nėra priteisiamos.

11Kadangi atsakovui A. K. procesinių dokumentų įteikti jo gyvenamosios ir darbo vietų adresais nėra galimybės, ieškovas neprašo skirti kuratoriaus, tačiau prašo įteikti atsakovui procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu, todėl teismo sprendimas už akių atsakovui A. K. įteiktinas viešo paskelbimo būdu, t. y. specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir CK 6.37-6.38 str., CPK 93 str., 130 str., 142 str. 4 d., 285 - 287 str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo A. K., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, juridinio asmens kodas 121452134, naudai 104,78 Eur (vieną šimtą keturis eurus 78 ct) skolos, 5 proc. metines palūkanas už priteistą 104,78 Eur (vieną šimtą keturis eurus 78 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-06-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 87,60 Eur (aštuoniasdešimt septynis eurus 60 ct) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo šalies pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, žyminio mokesčio kvitas. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti.

16Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

17Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

18„Vilniaus miesto apylinkės teisme 2015 m. spalio 26 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-29564-141/2015 pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo. Atsakovo A. K. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl atsakovui A. K. sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. Nr. (85) 262 6761“.

Proceso dalyviai