Byla 2-2536-324/2012
Dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Raimondui Pakšiui, atsakovės atstovams Leonui Trečiokui, advokatui Vidmantui Raviniui, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Petroleum“ atstovams Sauliui Zagrapskui, Eglei Paškevičiūtei,

4teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Emsi“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos vandenys“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Petroleum“, uždarajai akcinei bendrovei „Lukoil Baltija“, uždarajai akcinei bendrovei „Lietuva Statoil“ dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

5Ieškovė prašo panaikinti atsakovės sprendimus, nurodytus atsakovės 2012 m. rugsėjo 20 d. rašte Nr. 2-17-379 „Dėl konkurso „Naftos produktai (benzinas, dyzelinas)“, 2012 m. rugsėjo 20 d. rašte Nr. 2-17-380 „Pranešimas apie nustatytą pasiūlymų eilę“ ir 2012 m. rugsėjo 21 d. rašte Nr. 2-17-382 „Dėl konkurso „Naftos produktai (benzinas, dyzelinas)“ pretenzijos“ (2012 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 2-17-379 atsakovė pranešė, kad jos viešųjų pirkimų komisija atmetė ieškovės pasiūlymą, kadangi tiekėjas negali pasiūlyti antros degalinės Marijampolėje, kuri galėtų aptarnauti tomis pačiomis pasiūlytomis sąlygomis, todėl neatitinka pirkimo dokumentų III skyriaus 2 lentelės 1 punkto bei XV skyriaus 2 priedo 7 punkto reikalavimų; 2012 m. rugsėjo 20 d. raštu atsakovė pranešė, kad jos viešųjų pirkimų komisija nustatė tokią pateiktų pasiūlymų eilę (pagal mažiausią kainą be PVM)“: UAB „Baltic Petroleum“ – 488 072,86 Lt; UAB „Lukoil Baltija“ – 493 878 Lt; UAB „Lietuva Statoil“ – pagal raštą Nr. 378; UAB „Emsi“ – pagal raštą Nr. 379; 2012 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 2-17-382 buvo atmesta ieškovės pretenzija).

6Nurodo, kad dalyvauja atsakovės supaprastintame atvirame konkurse „Naftos produktai (benzinas, dyzelinas)“, pirkimo Nr. 100028. Pirkimo sąlygose (3, 76 p.) nurodyta, kad jis vykdomas vadovaujantis atsakovės prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir atsakovės valdybos 2009 m. gruodžio 4 d. posėdžio protokolu Nr. 1-11-4. Atsakovei atsisakius šį protokolą pateikti ieškovei, buvo pažeistas skaidrumo principas. Atsakovės 2012 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 2-17-379 ieškovei buvo pranešta, kad jos pasiūlymas buvo atmestas, nes ji negali pasiūlyti antros degalinės Marijampolėje, kuri galėtų aptarnauti tomis pačiomis pasiūlytomis sąlygomis, todėl neatitinka pirkimo dokumentų III skyriaus 2 lentelės 1 punkto bei XV skyriaus 2 priedo 7 punkto reikalavimų. Ieškovė 2012 m. rugsėjo 21 d. pateikė pretenziją Nr. E12-209 dėl konkurso, nurodydama, „kad UAB „Emsi“ savo pasiūlyme CVP IS priemonėmis pateikė raštą Nr. P12-025/3 „Degalinių sąrašas“, patvirtintą įmonės vadovo, kuriame nurodytos net trys degalinės, kuriose perkančioji organizacija bus aptarnaujama Marijampolėje tomis pačiomis sąlygomis“ ir prašė pakartotinai įvertinti ieškovės kvalifikaciją. Atsakovės viešųjų pirkimų komisija 2012 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 2-17-382 atmetė ieškovės pretenziją, motyvuodama tuo, kad, pirma, viena iš rašte Nr. P12-025/3 minimų degalinių yra ne Marijampolės miesto teritorijoje, o Pietarių kaime ir su perkančiosios organizacijos technika (traktoriais ir ekskavatoriais) ją pasiekti sudėtinga ir neekonomiška; antra, su UAB „Lietuva Statoil“ sutartis nesudaryta, tik nupirkta kortelių, o degalinė Kauno g. 130, Marijampolėje paminėta kaip arčiausiai esanti; trečia, minimos degalinės nepriklauso UAB „Emsi“, o kaip tiekėjų grupė gali pateikti pasiūlymą yra išdėstyta pirkimo dokumentų IV skyriuje; ketvirta, pirkimo dokumentų III skyriaus 2 lentelės 1 punkto, XV skyriaus 2 priedo 7 punkto reikalavime numatyta, kad tiekėjas „turėtų galimybę aptarnauti perkančiąją organizaciją antroje degalinėje tomis pačiomis sąlygomis“, o tai reiškia, kad būtų tos pačios kuro kainos ir nuolaidų dydis bei kitos pasiūlyme išdėstytos sąlygos. Teiginys, jog „degalinė Kauno g. 130, Marijampolė paminėta kaip arčiausiai esanti“ yra nesuprantamas, klaidinantis, todėl ši sąlyga panaikintina, konstatavus Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – VPĮ) 24 straipsnio 8 dalies pažeidimą. Pirkimo sąlygose nėra reikalavimų turėti dvi degalines Marijampolėje, taip pat turėti galimybę Marijampolėje aptarnauti atsakovę antroje degalinėje, kuri priklausytų pasiūlymą teikiančios ūkio subjektų grupės dalyviui. Atsakovės pateikiamas konkurso sąlygų aiškinimas lemia ieškovės pašalinimą iš konkurso. Mano, kad atsakovei antroji degalinė nebūtų reikalinga, jeigu atsakovė neturėtų poreikio užtikrinti „nepertraukiamą“ aprūpinimą degalais ypatingais atvejais, pavyzdžiui, sutrikus elektros energijos tiekimui Marijampolės kvartale, kuriame yra degalinė. Reikalavimas dėl perkančiajai organizacijai nebūtinos degalinės turėjimo būtų perteklinis, nepagrįstai ribojantis konkurenciją, pažeistų VPĮ 32 straipsnio 2 dalį, numatančią, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs reikalavimai kandidatų kvalifikacijai turi būti proporcingi pirkimo objektui. Atsakovė, sudariusi konkurso sutartį su ieškove, gautų galimybę nusipirkti iš ieškovės degalų, juos pasiimdamas (gaudamas aptarnavimą) UAB „Statoil Lietuva“ degalinėse, įskaitant nurodytą degalinę Marijampolėje. Darytina išvada, kad neteisingas, nepaneigiantis ieškovės pozicijos, jog jos pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygą „Marijampolėje turėti galimybę aptarnauti perkančiąją organizaciją antroje degalinėje tomis pačiomis sąlygomis“, atsakovės 2012 m. rugsėjo 21 d. rašto Nr. 2-17-382 antrojo punkto teiginys yra panaikintinas. Prie ieškovės pasiūlymo pridėta jos ir UAB „Statoil Lietuva“ sudaryta kortelių sutartis Nr. 2907 saisto tik jos šalis – UAB „Emsi“ ir UAB „Statoil Lietuva“. Ji patvirtina, kad ieškovė turi teisę sudaryti atsakovei galimybę bet kada gauti aptarnavimą – įsipilti degalų – ieškovės vardu UAB „Statoil Lietuva“ degalinėje, esančioje Marijampolės m. Kauno g. 130. Sudarius konkurso sutartį su ieškove, atsakovės su UAB „Statoil Lietuva“ nesaistytų jokie sutartiniai ryšiai ir jos aptarnavimo sąlygos nepriklausytų nuo UAB „Statoil Lietuva“ pirkėjams (įskaitant ieškovę) keliamų reikalavimų (kainų, atsiskaitymo terminų ir pan.). Ieškovė gali savo verslo reikmėms (įskaitant viešojo pirkimo sutarties vykdymą) įsigyti degalus kitam ūkio subjektui priklausančioje degalinėje, saugykloje ar gauti pristatymą bet kokiu transportu iš bet kokių šaltinių, neturėdama pareigos tokio subjekto išviešinti kaip subtiekėjo ar partnerio. Dėl to 2012 m. rugsėjo 21 d. rašto Nr. 2-17-382 trečias ir ketvirtas teiginiai taip pat yra nepagrįsti, neteisėti, todėl panaikintini. Ginčijami atsakovės sprendimai taip pat pažeidžia visuomenės interesą gauti naudą konkurse, nes bendra ieškovės pasiūlymo kaina yra 400 210 Lt be PVM (484 254,1 Lt su PVM), t. y. 87 862,86 Lt, neskaitant PVM, mažesnė nei UAB „Baltic Petroleum“ siūloma kaina.

7Atsikirtimuose į ieškinį su juo nesutinkanti atsakovė nurodo, kad atsakovės valdybos 2009 m. gruodžio 4 d. posėdžio protokolas Nr. 1-11-4 nenustato jokių pirkimo sąlygų, juo tik buvo patvirtintos atsakovės prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kurio metu buvo atplėšiami elektroniniai vokai su pasiūlymais, protokole buvo užfiksuotos kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kainos. Nors protokole nurodyta, kad kaina yra be PVM, tačiau įrašytos kainos yra su PVM. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad jo pasiūlyta kaina yra 87 862,86 Lt mažesnė nei laimėtojo. Ieškovės pasiūlyta kaina be PVM buvo 400 210 Lt, PVM sudarė 84 044,1 Lt, o laimėtojo UAB „Baltic Petroleum“ pasiūlyta kaina be PVM buvo 403 366 Lt, PVM – 84 706,86 Lt, todėl skirtumas tarp pasiūlytos kainos be PVM sudaro 3 156 Lt. Kadangi ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų III skyriaus 2 lentelėje 1 punkto bei 2 priedo („kvalifikacijos deklaracija“) 7 punkto reikalavimų, jis buvo atmestas. Ieškovės 2012 m. rugsėjo 21 d. pretenzija buvo atmesta dėl to, kad viena iš jos degalinių yra už Marijampolės miesto ribų, ieškovė turi tik įsigijusi kortelių iš UAB „Lietuva Statoil“, tačiau ji ieškovei nepriklauso, jos neužtikrina tokių pačių sąlygų, kokias pateikė ieškovė su pasiūlymu. Iš kortelių klientų sutarties Nr. 2907 matyti, kad ieškovė įsigijo 15 vienetų UAB „Lietuva Statoil“ kortelių, kurioms taikomas bendras 15 000 Lt per mėnesį kreditas, todėl atsakovės galimybės piltis kurą yra apribotos. Sutartyje taip pat numatyta, kad ji gali būti bet kada nutraukiama vienašališkai, sutartis nepatvirtina, jog atsakovė kurą galės pirkti ieškovės pasiūlytomis kainomis. Dėl to ieškovės teiginys, kad atsakovė bet kada gali gauti degalų UAB „Lietuva Statoil“ degalinėje nėra visiškai pagrįstas.

8Trečiasis asmuo UAB „Baltic Petroleum“ nesutinka su pareikštu ieškiniu. Teigia, kad atsakovės valdybos 2009 gruodžio 4 d. posėdžio protokolas Nr. 1-11-4, tvirtinantis atsakovės prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, yra jos lokalinis teisės aktas, kuris neprivalo būti viešinamas tretiesiems asmenims. Ieškovė, dalyvaudama konkurse kaip tiekėja, o ne kaip teikėjų grupės narė, neatitinka konkurso metu paskelbtų kvalifikacijos reikalavimų (tiekėjas turi turėti bent po vieną degalinę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje, o Marijampolėje turėti galimybę aptarnauti atsakovę antroje degalinėje tomis pačiomis sąlygomis), nes ieškovė neturi (nei nuosavybės teise, nei nuomos teise, nei jokia kita teise neeksploatuoja) degalinės Panevėžyje, o Marijampolėje turi tik vieną degalinę. Atsakovės naudojimasis pagal ieškovės ir UAB „Lietuva Statoil“ sudarytą 2002 m. lapkričio 12 d. kortelių sutartį Nr. 2907 išduotomis „Statoil“ kortelėmis „Statoil“ degalinėje, esančioje Marijampolės m. Kauno g. 130, būtų neteisėtas, nes ieškovė yra UAB „Lietuva Statoil“ klientė, jai išduotų kortelių naudojimas yra apsaugotas konfidencialiu PIN kodu, todėl ieškovė privalo jo neatskleisti kitiems asmenims (sutarties 2.4 p.). Ieškovė negali garantuoti atsakovei, kad ji bus bet kada aptarnaujama „Statoil“ degalinėje, esančioje Marijampolės m. Kauno g. 130 (degalinė bet kada jos savininko sprendimu gali būti uždaryta rekonstrukcijai ir pan., 2002 m. lapkričio 12 d. kortelių sutartyje Nr. 2907 nėra UAB „Lietuva Statoil“ įsipareigojimo nepertraukiamai aptarnauti ieškovę minėtoje degalinėje). Ieškovė atsakovei teiktame pasiūlyme melagingai patvirtino, kad nėra susijusi su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi, nes yra susijusi su konkurse dalyvaujančia UAB „Lietuva Statoil“. Mano, kad UAB „Lietuva Statoil“, pasirašydama sutartį su ieškove, kurioje nėra numatytos galimybės ieškovei perduoti savo teises ar gautas korteles tretiesiems asmenims, nebuvo informuota, kad jomis ateityje naudosis ne pati ieškovė, o trečiasis asmuo, t. y. atsakovė. Jeigu ieškovė veikė turėdama UAB „Lietuva Statoil“ leidimą, šios dvi kompanijos privalėjo dalyvauti konkurse kaip tiekėjų grupė. Esant neaiškioms konkurso sąlygoms, ieškovė galėjo, vadovaudamasi atsakovės pirkimo dokumentų 42 punktu, kreiptis dėl jų paaiškinimo, tačiau to nepadarė.

9Trečiasis asmuo UAB „Lukoil Baltija“ nedalyvavo teismo posėdyje, atsiliepime į ieškinį prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė negali pasiūlyti Marijampolėje antros degalinės, kuri galėtų aptarnauti atsakovę tomis pačiomis pasiūlytomis sąlygomis, taip pat negali užtikrinti, jog visą numatomą degalų pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį bus aptarnaujamos trečiojo asmens UAB „Lietuva Statoil“ išduotos kortelės. Ieškovė yra tik trečiojo asmens UAB „Lietuva Statoil“ klientė, negalinti įtakoti, kada, kaip ir kokiomis sąlygomis ateityje dirbs minėto trečiojo asmens degalinės Marijampolės mieste. Ieškovės siūlomas trečiojo asmens UAB „Lietuva Statoil“ kortelių perdavimas atsakovei turėtų būti prilyginamas didmeninei prekybai, nes už atsakovės pirktus degalus trečiasis asmuo UAB „Lietuva Statoil“ sąskaitą pateiktų ieškovei, o ši už pirktus degalus perrašytų sąskaitą atsakovei, t. y. buhalteriškai perparduotų atsakovei. Mano, kad tokiai veiklai vykdyti yra reikalinga speciali licencija.

10Ieškinys atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovė supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą „Naftos produktai (benzinas, dyzelinas)“, kuriuo siekė įsigyti preliminarų kiekį benzino A-95 (12 000 l) ir dyzelinio kuro (95 000 l) iš degalinių, esančių Marijampolėje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

12Iš 2012 m. rugsėjo 17 d. vykusio atsakovės viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo matyti, kad ji gavo 4 tiekėjų pasiūlymus: UAB „Baltic Petroleum“ pasiūlymo kaina – 488 072,86 Lt, UAB „Lietuva Statoil“ – 483 030,79 Lt, UAB „Lukoil Baltija“ – 493 878 Lt, UAB „Emsi“ – 484 254,1 Lt. Šiame protokole nurodyta, kad pasiūlymų kainos yra be PVM, tačiau ir atsiliepime į ieškinį, ir teismo posėdžio metu atsakovės atstovai paaiškino, kad, surašant protokolą, buvo padaryta klaida, nes visų pasiūlymų kainos yra nurodytos su PVM.

132012 m. rugsėjo 19 d. vykusio atsakovės viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu nutarta atmesti tiekėjų UAB „Lietuva Statoil“ ir ieškovės UAB „Emsi“ pasiūlymus, nustatyti pateiktų pasiūlymų eilę pagal mažiausią kainą: 1. UAB „Baltic Petroleum“ – 488 072,86 Lt; 2. UAB „Lukoil Baltija“ – 493 878 Lt; 3. UAB „Lietuva Statoil“ – atmestas pasiūlymas; 4. UAB „Emsi“ – atmestas pasiūlymas; laimėtoja pripažinti UAB „Baltic Petroleum“. Ieškovės pasiūlymas atmestas, motyvuojant tuo, kad tiekėjas negali pasiūlyti antros degalinės Marijampolėje, kuri galėtų aptarnauti tomis pačiomis pasiūlytomis sąlygomis, todėl neatitinka pirkimo dokumentų III skyriaus 2 lentelės 1 punkto, bei XV skyriaus 2 priedo 7 punkto reikalavimų.

14Ieškovė 2012 m. rugsėjo 21 d. pateikė pretenziją Nr. E12-209, kurioje nurodė, kad rašte Nr. P12-025/3 „Degalinių sąrašas“ nurodytos net trys degalinės, kuriose perkančioji organizacija bus aptarnaujama Marijampolėje tomis pačiomis sąlygomis, prašė panaikinti atsakovės viešosios pirkimo komisijos sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo. Atsakovės viešojo pirkimo komisija atmetė šią ieškovės pretenziją, motyvuodama tuo, kad viena iš ieškovės rašte Nr. P12-025/3 minimų degalinių yra ne Marijampolės miesto teritorijoje, o Pietarių kaime, ieškovė nėra sudariusi sutarties su UAB „Lietuva Statoil“, tik nupirkusi kortelių, nurodyta UAB „Lietuva Statoil“ degalinė nepriklauso ieškovei, tiekėjų grupė gali teikti pasiūlymą pirkimo dokumentų IV skyriuje nustatyta tvarka, pirkimo dokumentuose nustatytas reikalavimas turėti galimybę aptarnauti perkančiąją organizaciją antroje degalinėje tomis pačiomis sąlygomis reiškia, kad būtų tos pačios kuro kainos ir nuolaidų dydis bei kitos pasiūlyme išdėstytos sąlygos.

15Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas reglamentuojamas VPĮ 32 straipsnyje, kurio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

16Įgyvendindama šią teisės normą, atsakovė, be kitų konkurso sąlygų, III skyriaus „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ antrosios lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ pirmajame reikalavime nustatė, kad tiekėjas turi turėti technines galimybes užtikrinti perkančiosios organizacijos nepertraukiamą aprūpinimą naftos produktais (degalais) ir turėti bent po vieną degalinę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje, o Marijampolėje turėti galimybę aptarnauti perkančiąją organizaciją antroje degalinėje tomis pačiomis sąlygomis, nurodė, kad tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas. Reikalavimas turėti bent po vieną degalinę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje, o Marijampolėje turėti galimybę aptarnauti perkančiąją organizaciją antroje degalinėje tomis pačiomis sąlygomis taip pat įrašytas pirkimo dokumentų XV skyriaus 2 priedo „Kvalifikacijos deklaracija“ 7 punkte.

17Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl minėtos konkurso sąlygos teisėtumo, todėl nėra pagrindo spręsti, ar šioje sąlygoje buvo nustatyti kokie nors diskriminaciniai viešojo pirkimo kriterijai, dėl kurių būtų suvaržytos lygios tiekėjų galimybės dalyvauti konkurse, konkuruojant dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Skiriasi tik dalyvaujančių byloje asmenų pozicija dėl to, ar ieškovės pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų III skyriaus 2 lentelės 1 punkto reikalavimus.

18Ieškovės su pasiūlymu pateiktame 2012 m. rugsėjo 17 d. rašte Nr. P12-025/3 nurodyta, kad Marijampolėje jai priklausanti degalinė yra adresu Stoties g. 6B, taip pat ji turi degalinę Pietariuose, Marijampolės sav. (prie kelio Via Baltica, 2 km nuo Marijampolės centro), o, esant nenumatytoms aplinkybėms, gali aptarnauti atsakovės transportą „Statoil“ degalinėje (Kauno g. 130, Marijampolė). Ieškovė pripažįsta, kad jai priklausanti degalinė, esanti Pietariuose, Marijampolės sav., yra už Marijampolės miesto administracinės ribos, todėl ji netenkina konkurso sąlygų, tačiau teigia, kad ieškovės sudaryta galimybė, esant nenumatytoms aplinkybėms, aptarnauti atsakovės transportą „Statoil“ degalinėje atitinka konkurso sąlygą dėl galimybės Marijampolėje aptarnauti perkančiąją organizaciją antroje degalinėje tomis pačiomis sąlygomis.

19Teismas su šiuo ieškovės teiginiu nesutinka.

20Jau minėta, kad konkurso sąlygų III skyriaus antrosios lentelės pirmajame reikalavime nustatyta, kad tiekėjas turi turėti technines galimybes užtikrinti perkančiosios organizacijos nepertraukiamą aprūpinimą naftos produktais (degalais) ir turėti bent po vieną degalinę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje, o Marijampolėje turėti galimybę aptarnauti perkančiąją organizaciją antroje degalinėje tomis pačiomis sąlygomis. Darytina išvada, kad abiejose Marijampolėje esančiose degalinėse tiekėjas turi turėti technines galimybes užtikrinti perkančiosios organizacijos nepertraukiamą aprūpinimą naftos produktais (degalais). Konkurso sąlygose nėra nuostatos, kad antroji degalinė Marijampolėje reikalinga aprūpinti atsakovę naftos produktais (degalais) tik ypatingais atvejais. Aplinkybę, kad abiejose Marijampolėje esančiose degalinėse atsakovė turi būti aptarnaujama vienodai, teismo posėdyje patvirtino ir atsakovės atstovai.

21Ieškovė, tvirtindama, kad jos pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygą „Marijampolėje turėti galimybę aptarnauti perkančiąją organizaciją antroje degalinėje tomis pačiomis sąlygomis“, pateikė UAB „Lietuva Statoil“ ir ieškovės 2002 m. lapkričio 12 d. sudarytą kortelių klientų sutartį Nr. 2907. Iš jos matyti, kad sutarties pagrindu ieškovei išduota 15 kortelių, kurioms nustatytas bendras 15 000 Lt kredito limitas. Ieškovė teigia, kad atsakovė, naudodamasi UAB „Lietuva Statoil“ išduotomis kortelėmis, gaus galimybę nusipirkti iš ieškovės degalų, juos pasiimdama UAB „Statoil Lietuva“ degalinėse, tačiau sutarties sąlygos šių ieškovės teiginių nepatvirtina. Sutarties 2.4 punkte nustatyta, kad kiekviena kliento kortelė apsaugota slaptu apsauginiu skaičiumi arba PIN kodu, išduodamu kartu su kliento kortele; PIN kodas yra konfidencialus, todėl klientas privalo jo neatskleisti kitiems asmenims. Darytina išvada, kad ieškovė, jai išduotas korteles perduodama naudotis atsakovei ir atskleisdama konfidencialius PIN kodus, pažeistų sutarties sąlygas, o atsakovės naudojimasis ne jai išduotomis kortelėmis būtų neteisėtas. Sutarties 3.1 punkte numatyta, kad kredito limitas yra didžiausia suma, už kurią klientui leidžiama pirkti kreditine kortele per vieną kalendorinį mėnesį; klientui pateikus prašymą raštu UAB „Lietuva Statoil“ gali, bet neprivalo, padidinti kliento kredito limito; klientas įsipareigoja neviršyti kredito limito; viršijus kredito limitą UAB „Lietuva Statoil“ turi teisę blokuoti kreditinę kortelę, t. y. sustabdyti visus pirkimus ir kitus teisėtus veiksmus kreditine kortele. Nors teismo posėdyje ieškovės atstovas nurodė, kad atsakovei parduodamų naftos produktų (degalų) limitavimas nebūtų taikomas, ji užtikrintų, jog atsakovė gautų reikiamą jų kiekį ieškovės pasiūlyme nurodytomis kainomis, tačiau nepateikė šiuos teiginius patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.).

22Ieškovei neturint antros degalinės Marijampolėje, neįrodžius, jog ji šiame mieste gali aptarnauti atsakovę antroje degalinėje tomis pačiomis sąlygomis, spręstina, jog atsakovės viešojo prikimo komisija pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų III skyriaus 2 lentelės 1 punkto reikalavimų, netenkino ieškovės pretenzijos dėl konkurso rezultatų.

23Pažymėtina, kad atsakovė supaprastintame atvirame konkurse sudarė sąlygas dalyvauti ne tik pavieniams ūkio subjektams, bet ir ūkio subjektų grupei (pirkimo dokumentų III skyriaus 22 punktas), tačiau ieškovė šia konkurso sąlyga nepasinaudojo, dalyvavo kaip pavienis ūkio subjektas.

24Vertinant, ar nagrinėjamu atveju buvo pažeisti VPĮ numatyti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad viešojo pirkimo procedūroje tam tikras pareigas turi ne tik perkančioji organizacija, bet ir tiekėjai, kurių elgesys privalo atitikti rūpestingo ir atidaus asmens elgesio standartus. Nagrinėjamoje byloje, esant neaiškumams pirkimo dokumentuose, ieškovė turėjo teisę kreiptis į atsakovę dėl atitinkamų konkurso sąlygų išaiškinimų, kaip tai yra numatyta VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 15 punkte ir pirkimo dokumentų 42 punkte. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė kreipėsi į atsakovės viešojo pirkimo komisiją dėl pirkimo sąlygų išaiškinimo, teismo posėdyje ieškovė nurodė, kad konkurso sąlygos jai buvo aiškios.

25Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad skaidrumo principas reiškia perkančiosios organizacijos pareigą užtikrinti: konkurso sąlygų aiškų ir suprantamą išdėstymą, jų paskelbimą ir taikymą; konkurso sąlygų keitimą įstatymo ar konkurso sąlygų nustatyta tvarka; vienodą požiūrį į konkurso dalyvius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-83/2009 pagal V. N. ieškinį Plungės rajono savivaldybės administracijai ir Plungės rajono savivaldybės tarybai dėl konkurso rezultatų ir sprendimo panaikinimo). Ieškovės nurodytu atsakovės valdybos 2009 m. gruodžio 4 d. posėdžio protokolu Nr. 1-11-4 buvo patvirtinta nauja atsakovės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių redakcija, pats protokolas nenustatė jokių pirkimų sąlygų, todėl konkurso rezultatų niekaip neįtakojo. Atsakovės pirkimo dokumentų III skyriaus 2 lentelės 1 punkto reikalavimas buvo suformuluotas aiškiai, suprantamai ir nedviprasmiškai, ieškovės teisė gauti tikslią ir aiškią informaciją nebuvo pažeista. Ši ir kitos konkurso sąlygų nuostatos konkurso metu nebuvo keičiamos, jos buvo taikomos vienodai visiems konkurso dalyviams, nė vieno iš jų nediskriminuojant, todėl nėra pagrindo konstatuoti skaidrumo principo pažeidimą.

26Tiekėjo, kuris neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymas negali būti toliau vertinamas ar kitaip į jį atsižvelgiama, net jei paaiškėtų, kad tokio tiekėjo siūloma kaina mažesnė už laimėjusio ar net mažiausia (VPĮ 32 str. 6 d.). Dėl šios priežasties ieškovės argumentai dėl jos pasiūlytos mažiausios degalų kainos šioje byloje neturi teisinės reikšmės. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė nepagrįstai nurodo, kad jos pasiūlymo kaina yra 87 862,86 Lt, neskaitant PVM, mažesnė nei UAB „Baltic Petroleum“ pasiūlyta kaina. Minėta, kad 2012 m. rugsėjo 17 d. atsakovės viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole nurodytos pasiūlymų kainos yra su PVM, todėl konkurso laimėtojos UAB „Baltic Petroleum“ kaina yra tik 3 818,76 Lt, skaičiuojant su PVM, didesnė už ieškovės pasiūlytą kainą.

27Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, negalima daryti išvados, kad atsakovė, supaprastinto atviro konkurso būdu vykdydama viešąjį pirkimą „Naftos produktai (benzinas, dyzelinas)“, pažeidė VPĮ nuostatas. Civiliniame procese galioja rungimosi principas, pagal kurį šalys privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.). Ieškovė neįrodė, kad atsakovė, priimdama skundžiamus sprendimus, pažeidė VPĮ įtvirtintus principus, pirkimo procedūrų reikalavimus ar nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškiniu reiškiamus reikalavimus.

28Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

29atmesti ieškinį.

30Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos vandenys“ pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – supaprastinto atviro konkurso Nr. 100028 „Naftos produktai (benzinas, dyzelinas)“ prikimo procedūrų sustabdymą.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Raimondui Pakšiui, atsakovės... 4. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės... 5. Ieškovė prašo panaikinti atsakovės sprendimus, nurodytus atsakovės 2012 m.... 6. Nurodo, kad dalyvauja atsakovės supaprastintame atvirame konkurse „Naftos... 7. Atsikirtimuose į ieškinį su juo nesutinkanti atsakovė nurodo, kad... 8. Trečiasis asmuo UAB „Baltic Petroleum“ nesutinka su pareikštu ieškiniu.... 9. Trečiasis asmuo UAB „Lukoil Baltija“ nedalyvavo teismo posėdyje,... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovė supaprastinto atviro konkurso... 12. Iš 2012 m. rugsėjo 17 d. vykusio atsakovės viešojo pirkimo komisijos... 13. 2012 m. rugsėjo 19 d. vykusio atsakovės viešojo pirkimo komisijos posėdžio... 14. Ieškovė 2012 m. rugsėjo 21 d. pateikė pretenziją Nr. E12-209, kurioje... 15. Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas reglamentuojamas VPĮ 32 straipsnyje,... 16. Įgyvendindama šią teisės normą, atsakovė, be kitų konkurso sąlygų, III... 17. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl minėtos konkurso sąlygos teisėtumo,... 18. Ieškovės su pasiūlymu pateiktame 2012 m. rugsėjo 17 d. rašte Nr. P12-025/3... 19. Teismas su šiuo ieškovės teiginiu nesutinka.... 20. Jau minėta, kad konkurso sąlygų III skyriaus antrosios lentelės pirmajame... 21. Ieškovė, tvirtindama, kad jos pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygą... 22. Ieškovei neturint antros degalinės Marijampolėje, neįrodžius, jog ji... 23. Pažymėtina, kad atsakovė supaprastintame atvirame konkurse sudarė sąlygas... 24. Vertinant, ar nagrinėjamu atveju buvo pažeisti VPĮ numatyti skaidrumo ir... 25. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad skaidrumo principas reiškia... 26. Tiekėjo, kuris neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymas... 27. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, negalima daryti išvados, kad... 28. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 29. atmesti ieškinį.... 30. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...