Byla 2-1162/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos biodyzelino centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos biodyzelino centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalies, civilinėje byloje Nr. 2-299-565/2011, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams uždarąjai akcinei bendrovei „Baltijos biodyzelino centras“, J. P., D. P., tretieji asmenys K. V., M. V., A. T., SIA „Nida Invest“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškovui UAB „Medicinos bankas” iš atsakovų J. P. ir D. P. solidariai priteisė 2 899 942,08 eurų negrąžinto kredito, 123 196,66 eurų palūkanas, 171 342,59 eurų delspinigius, 7 procentus metines, mokėjimo funkciją atliekančias, palūkanas už 2 899 942,08 eurus, nuo 2008-10-07 iki visiško kredito grąžinimo, 9 procentus metines, kompensacinę funkciją atliekančias, palūkanas, už priteistą 3 194 481,33 eurų sumą, nuo 2008-10-07, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat lygiomis dalimis 42 910,67 Lt bylinėjimosi išlaidas, bei valstybei lygiomis dalimis 133,85 Lt bylinėjimosi išlaidų. Civilinės bylos dalį, atsakovo UAB „Baltijos biodyzelino centras” atžvilgiu, nutraukė.

7Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ direktorius J. P. prašė Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 28 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo UAB „Baltijos biodyzelino centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalies, kuria solidariai iš atsakovų J. P. ir D. P., ieškovui UAB „Medicinos bankas“ priteistas negrąžintas kreditas, palūkanos, delspinigiai, mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos, kompensacinę funkciją atliekančios palūkanos ir lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidos, bei valstybei bylinėjimosi išlaidos.

10Teismas pažymėjo, kad apeliacinis skundas neatitinka CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimų, t. y . apeliacinis skundas paduotas neturinčio teisę jį paduoti asmens. Atsakovas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ nepateikė teismui įrodymų, jog yra įgaliotas atsakovų J. P. ir D. P. vardu (CPK 51 straipsnis 1 dalis ir 59 straipsnis) paduoti teismui apeliacinį skundą. J. P. apeliacinį skundą pasirašė kaip atsakovo UAB „Baltijos biodyzelino centras“ direktorius, o ne kaip fizinis asmuo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atsakovas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

141. Apeliacinį skundą turi teisę paduoti byloje dalyvaujantys asmenys. Teisiškai suinteresuotas skundžiamo teismo sprendimo pakeitimu ar panaikinimu gali būti kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo, jeigu skundžiamas teismo sprendimas yra jam nepalankus.

152. Tiek UAB „Baltijos biodyzelino centras“, tiek laiduotojų turtas dabartinėmis rinkos kainomis nepadengs ieškovui priteistos sumos, kuri su netesybomis sudaro 15 milijonų Lt, todėl teismo sprendimas, nors ir nukreiptas tik į laiduotojų turtą, varžo ir apelianto teises, taip pat nenaudingas valstybei.

16Ieškovas UAB „Medicinos bankas” atsiliepimu prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

171. Pirmosios instancijos teismas bylą UAB „Baltijos biodyzelino centras“ atžvilgiu nutraukė ir ir iš šios bendrovės nepriteisė jokių sumų. Taigi, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ yra palankus, todėl atsakovas nėra teisiškai suinteresuotas skundžiamo teismo sprendimo pakeitimu ar panaikinimu. Tesiškai nesuinteresuoto skundžiamo teismo sprendimo pakeitimu ar panaikinimu asmens paduotą apeliacinį skundą atsisakoma priimti vadovaujantis CPK 315 straipsniu 2 dalies 2 punktu, todėl nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

20Tiek asmens teisė kreiptis į teismą apskritai, tiek teisė kreiptis į apeliacinės instancijos teismą turi būti įgyvendinama pagal įstatyme nustatytą tvarką, todėl ne kiekvienas asmens kreipimasis su skundu į apeliacinės instancijos teismą reiškia apeliacinio proceso pradžią. Tam, kad apeliacinis procesas būtų pradėtas, turi egzistuoti įstatyme nustatytų sąlygų visuma. Viena iš sąlygų apeliaciniam procesui pradėti – skundą turi paduoti asmuo, pagal įstatymus turintis teisę apskųsti sprendimą. Apeliacinio skundo subjektui keliami reikalavimai yra būtina apeliacinio proceso prielaida, kurios nesant, apeliacijos teisė apskritai neegzistuoja. Remiantis 305 straipsniu, apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Tuo atveju, kai byloje dalyvaujantis asmuo yra juridinis asmuo, taikomos teisės normos, reglamentuojančios atstovavimą juridiniams asmenims (CK 2.81 straipsnio 1 dalis, CPK 55 straipsnis).

21Nagrinėjamu atveju byloje apeliacinį skundą padavė atsakovo UAB „Baltijos biodyzelino centras“ vadovas J. P., kuris tuo pačiu byloje yra ir atsakovas, iš kurio, kaip laiduotojo, pirmosios instancijos teismas solidariai su atsakove D. P., ieškovui UAB „Medicinos bankas“ priteisė negrąžintą kreditą, palūkanas, delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas. Teismas civilinės bylos dalį, atsakovo UAB “Baltijos biodyzelino centras” atžvilgiu, nutraukė. Taigi šiuo atveju darytina prielaida, jog apeliacinis skundas buvo paduodamas atsakovų, t. y. laiduotojų J. P. ir D. P. vardu. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad apeliacinis skundas neatitinka CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimų, nes skundas paduotas neturinčio teisės jį paduoti asmens, t. y. UAB „Baltijos biodyzelino centras“ nepateikė įrodymų, jog turi teisę atstovauti J. P. ir D. P. vardu.

22Klausimą dėl apeliacinio skundo priėmimo pagal CPK 315 straipsnį sprendžia pirmosios instancijos teismas. Jeigu paduotas apeliacinis skundas ar jo priedai neatitinka 306 ir 311 straispniuose nustatytų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato apeliantui terminą trūkumams pašalinti (CPK 316 straipsnio 1 dalis). Taigi, nagrinėjamu atveju teismas turėjo pasinaudoti CPK 316 straipsnyje įtvirtintu apeliacinio skundo trūkumų šalinimo institutu, nustatydamas terminą dokumentams, patvirtinantiems apelianto teises ir pareigas, pateikti ir tik po to spręsti apie skundą padavusio asmens teisių apimtį.

23Lietuvos A. T. praktikoje, remiantis Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus T. T. jurisprudencija, yra akcentuojama asmens teisės į tinkamą teismo procesą bei galimybės apskųsti teismo sprendimą apeliacine tvarka reikšmė. Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime išaiškino, kad konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą (Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis), aiškinama atsižvelgiant į kitas Konstitucijos nuostatas, suponuoja ir tai, kad įstatymu turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, jog pirmosios instancijos ar specializuoto teismo baigiamąjį aktą būtų galima apskųsti bent vienam aukštesnės instancijos teismui. Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime pažymėjo, kad įstatyme turi būti įtvirtinta ne tik proceso šalies teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo baigiamąjį aktą bent vienos aukštesnės instancijos teismui, bet ir nustatyta tokia apskundimo tvarka, kuri leistų aukštesnės instancijos teismui ištaisyti galimas pirmosios instancijos teismo klaidas. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad šie Konstitucinio Teismo išaiškinimai daugiau skirti įstatymų leidėjui, tačiau teismas, aiškindamas ir taikydamas konkrečią teisę, turi atsižvelgti į įstatymo leidėjo ketinimus (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. L. v. R. V. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-599/2008).

24Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK normos, nustatančios apeliacinio skundo trūkumų šalinimo procedūrą, yra viena iš teisiniu reguliavimu įtvirtintų priemonių, užtikrinančių asmens teisės apskųsti teismo sprendimą aukštesnės instancijos teismui, tinkamą įgyvendinimą. Tais atvejais, kai kartu su apeliaciniu skundu nepateikti visi dokumentai, patvirtinantys apelianto teisių ir pareigų apimtį, teismas, spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą, turi pasinaudoti apeliacinio skundo trūkumų šalinimo institutu ir tik po to spręsti apie apelianto tinkamumą. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį ir apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 3 dalis).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti, ir apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškovui UAB... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ direktorius... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 28 d. nutartimi atsisakė priimti... 10. Teismas pažymėjo, kad apeliacinis skundas neatitinka CPK 315 straipsnio 2... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atsakovas UAB „Baltijos biodyzelino centras“ atskiruoju skundu prašo... 14. 1. Apeliacinį skundą turi teisę paduoti byloje dalyvaujantys asmenys.... 15. 2. Tiek UAB „Baltijos biodyzelino centras“, tiek laiduotojų turtas... 16. Ieškovas UAB „Medicinos bankas” atsiliepimu prašo atskirojo skundo... 17. 1. Pirmosios instancijos teismas bylą UAB „Baltijos biodyzelino centras“... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.... 20. Tiek asmens teisė kreiptis į teismą apskritai, tiek teisė kreiptis į... 21. Nagrinėjamu atveju byloje apeliacinį skundą padavė atsakovo UAB „Baltijos... 22. Klausimą dėl apeliacinio skundo priėmimo pagal CPK 315 straipsnį sprendžia... 23. Lietuvos A. T. praktikoje, remiantis Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK normos, nustatančios apeliacinio... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti, ir...