Byla B2-2060-112/2010
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Serpantinas“ pareiškimą atsakovei UAB „Klaimonta“ dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Serpantinas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Serpantinas“ pareiškimą atsakovei UAB „Klaimonta“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas atsakovei iškelti bankroto bylą. Nurodo, jog atsakovė nesumoka įsiskolinimus pagal 2003-01-01 pirkimo-pardavimo kreditan sutartį Nr. 03/0552 ir 2010-02-04 pirkimo – pardavimo kreditan sutartį Nr. 09-954A, į 2010-02-04 raginimą susimokėti atsakovė nereaguoja, todėl mano, kad atsakovė yra nemoki ir negali įvykdyti visų savo įsipareigojimų kreditoriui. Taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei nuosavybės teise priklausantį ar esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis nekilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas.

3Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas.

4Teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali savo arba suinteresuoto asmens iniciatyva Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka taikyti laikinąsias apsaugos priemones, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo (LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 2 d. 5 p.).

5Teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Jeigu teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 3 d.). Iškėlus įmonei bankroto bylą kreditorių reikalavimai įmonei tenkinami įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

6Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir siekiant apsaugoti ieškovo ir kitų kreditorių interesus, yra pagrindas areštuoti visą atsakovei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą, taip pat sustabdyti areštuoto turto realizavimą bei išieškojimą iš šio turto vykdymo procese (CPK 145 str. 1 d. 1 p., 3 p., 10 p., 145 str. 2 d., LR įmonių bankroto įstatymo 9 str. 3 d.). Laikinosios apsaugos priemonės taikomos iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti įsiteisėjimo (LR įmonių bankroto įstatymo 9 str. 2 d. 5 p.).

7Teismas, vadovaudamasis CPK 290?291 straipsniais,

Nutarė

8tenkinti ieškovo UAB „Serpantinas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

9Areštuoti atsakovei UAB „Klaimonta“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenims, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti šio turto realizavimą bei išieškojimą iš UAB „Klaimonta“ turto vykdymo procese.

10Iš areštuotų piniginių lėšų atsakovei leidžiama mokėti darbo užmokestį ir privalomuosius mokėjimus valstybei, atsiskaityti su ieškove.

11Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų UAB „Klaimonta“ kreditorių reikalavimų įvykdymui užtikrinti ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti įsiteisėjimo.

12Nutarties vykdymą pavesti ieškovės pasirinktiems antstoliams LR CPK nustatyta tvarka ir įpareigoti vykdyti skubiai.

13Areštuoto turto savininką paskirti areštuoto turto saugotoju ir apriboti teisę disponuoti nurodytu turtu, neuždraudžiant turto valdyti ir naudotis juo.

14Išaiškinti atsakovei UAB „Klaimonta“, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą įregistravimo Turto arešto aktų registre momento.

15Nutartį išsiųsti ieškovei, atsakovei ir Turto arešto aktų registrui.

16Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos, tačiau per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai