Byla e2-896-924/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais ir sudarytų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

1Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Raguvilė“ ieškinį atsakovei Alytaus miesto savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „2MP“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais ir sudarytų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškovės procesinių dokumentų esmė

51.

6Ieškovė UAB „Raguvilė“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo: 1) pripažinti atsakovės sprendimą dėl laimėjusio tiekėjo pasiūlymo neteisėtu; 2) pripažinti negaliojančiomis ab initio (liet. nuo sudarymo momento) 2019-04-25 tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „2MP“ sudarytas paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. SR-966 ir Nr. SR-969; 3) ex officio (liet. savo iniciatyva) išspręsti Sutarčių negaliojimo teisinius padarinius (restitucijos taikymą ir/arba baudos perkančiajai organizacijai skyrimą); 4) pripažinti UAB „2MP“ pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo sąlygoms ir grįžti į pasiūlymo vertinimo stadiją bei nustatyti naują Pirkimo eilę; 5) taikyti atsakovei alternatyvias sankcijas; 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodo, kad atsakovė atviro konkurso būdu vykdė pirkimą „Alytaus miesto šaligatvių, aikščių, skverų bei žaliųjų plotų tvarkymo ir priežiūros paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 404725, kuriame dalyvavo ir ieškovė. Atsakovė 2019-02-28 sprendimu dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo laimėjusiu pasiūlymu I ir II pirkimo dalyse pripažino trečiojo asmens UAB „2MP“ pasiūlymą. Ieškovė, nesutikdama su Perkančiosios organizacijos 2019-02-28 sprendimu, 2019-03-19 pateikė pretenziją, kurią atsakovė 2019-03-20 raštu iš dalies tenkino, sustabdė viešojo pirkimo sutarties pasirašymą su UAB „2MP“ bei paprašė ją paaiškinti pateiktus netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams. Ieškovė 2019-04-09 pranešimu kreipėsi į atsakovę dėl papildomos informacijos apie UAB „2MP“ pateikimo, siekdama išsiaiškinti, ar pateikti patikslinimai nepakeičia pasiūlymo esmės, yra teisėti ir tinkami. Atsakovė 2019-04-10 pranešimu informavo, kad kreipėsi į UAB „2MP“ dėl pateiktų kvalifikacijos dokumentų konfidencialumo patvirtinimo (I ir II pirkimo dalių) ir 2019-04-16 pranešimu informavo, kad negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. 2019-04-25 atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „2MP“pasirašė viešojo pirkimo I ir II dalies sutartis. Ieškovė nesutinka su atsakovės sprendimais, procesinius dokumentus (ieškinį, dubliką) grindžia šiais argumentais:

92.1.

10Atsakovės 2019-02-28 sprendimas dėl trečiojo asmens UAB „2MP“ atitikimo kvalifikacijos reikalavimui, pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo paskelbimo pažeidžia svarbiausius pirkimo principus, įskaitant lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo bei Konkurso sąlygų 1.4 p. Ieškovės nuomone, UAB „2MP“ neišpildė kvalifikacinių reikalavimo sąlygų ir teikė atsakovei tikrovės neatitinkančią informaciją.

112.2.

12Laimėjęs tiekėjas UAB „2MP“ I pirkimo daliai pagrįsti pateikė transporto priemonių sąrašą, kurios nuosavybės teise priklauso UAB „2MP”, tačiau pateiktame sąraše ne visos nurodytos transporto priemonės atitinka keliamus reikalavimus. UAB „2MP“ klaidino atsakovę teigdama, kad mažoji technika nėra privalomai naudojama kelių eisme, todėl gali būti neregistruojama. Trečiojo asmens nurodytos transporto priemonės privalo būti registruotos. UAB „2MP“ nurodyta neva neregistruojama technika suponuoja nuomonę apie laimėjusio tiekėjo nesąžiningumą ir galimą informacijos slėpimą.

132.3.

14Transporto priemonė Kubota RTV1140CPX nėra pritaikyta sniegui valyti, kaip ir UAB „2MP“ nurodyti motoblokai, kurie neturi techninių galimybių drėkinti, šluoti, surinkti šiukšles. Nurodyti motoblokai neatitinka reikalavimų (I dalis 4.1 p.). Atsakovė Konkurso sąlygose aiškiai nurodė, kad privaloma turėti ne mažiau kaip 2 transporto priemones su prikabinama (arba 2 savaeiges valymo technikas, kurių kiekvienos iki 4 t bendroji masė) šlavimo, šiukšlių surinkimo, drėkinimo įranga, sniego valymo įranga ir žvyro/druskos mišinio barstymo įranga. Tuo tarpu motoblokai tokių techninių savybių bei galimybių neturi.

152.4.

16Laimėjęs tiekėjas pateikė netinkamą techniką (I dalis 4.4 p.) reikalavimui pagrįsti. Atsakovė reikalauja turėti ne mažiau kaip 1 krautuvą (sniego, žemių, žvyro ir druskos mišiniui ir žolei, lapams pakrauti). Tačiau krautuvas yra tik priedas ir jungiamas, montuojamas prie transporto priemonės (traktoriaus), kuris pirkime nėra nurodytas. Traktorius yra nurodytas kitoje pirkimo dalyje, tačiau remiantis kvalifikaciniais bei techninių sąlygų reikalavimais, dalyvis negali naudoti 4.1.4.3, 4.5 punktuose nurodytos technikos skirtingose pirkimo dalyse. Neturint antro traktoriaus nebus galimybės komplektuoti sąstatą ir atlikinėti darbų, o tai verčia manyti, kad laimėjęs tiekėjas neturi techninių pajėgumų tinkamai ir laiku atlikti perkamas paslaugas ir taip užtikrinti viešąjį interesą.

172.5.

18Transporto priemonės, kurios keliamoji galia 20 tonų (I dalis 4.4 p. Ekskavatorius krautuvas Nr. ( - )) atlikinės darbus ant šaligatvių, o tai yra tokiems darbams neleistinas svoris remiantis teisės aktų reikalavimais ir todėl netenkina Konkurso sąlygų reikalavimų. Transporto priemonė su prikabinama sniego valymo įranga ir žvyro/druskos mišinio barstymo įranga Deutz Fahr 5105.4 g. yra sunkesnė nei 4 t. bendros masės (Konkurso sąlygų 4.1. p. I ir 11 dalis). Pateikta savaeigė technika Iseki 3135 yra mini traktorius, jis dalyvaujantis eisme (viešajame sektoriuje) ir privalomas registruoti, kaip ir Husqvarna PF21. Pastaroji technika naudojama namų ūkio aplinkoje ir negali užtikrinti visos darbų apimties mieste.

192.6.

20Ieškovės manymu, nurodytomis transporto priemonėmis buvo bandoma tik formaliai atitikti kvalifikacinius reikalavimus, visiškai nesigilinant į tikrąją paslaugų esmę ir viešojo sektoriaus interesus. Tikėtina, kad transporto priemonės buvo įtrauktos į sąrašą be registracijos, o paprašius patikslinti duomenis, priemonės tapo registruotos prisidengiant konfidencialios informacijos ir/ar komercinės paslapties sąrašu. Pateiktos transporto priemonės yra neužregistruotos (kurioms tai privalu), t. y. pažeista pareiga tinkamai registruoti bei eksploatuoti transporto priemones, jos nėra tinkamos teikti paslaugas žiemos metu, kai kurios naudojamos tik namų ūkio reikmėms ir pagal darbų apimtis gali neužtikrinti reikiamo naudojimo dažnumo, nėra nurodytas pakankamas jų kiekis, todėl toks tiekėjo pasiūlymas negalėjo būti pripažintas laimėjusiu ir remiantis Konkurso sąlygų 11.9.2. p.

212.7.

222019-04-25 pasirašius viešojo pirkimo paslaugų sutartis Nr.SR-969 ir Nr.SR-966 (I ir II pirkimo dalims) ir jas paskelbus viešai paaiškėjo naujos aplinkybės, kad sutarčių 2.2-2.6 punktuose nurodytos kainos yra akivaizdžiai žemiau savikainos, t. y. neįprastai žemos kainos. Pagal 2019-07-25 pasirašytą paslaugų sutartį Nr. SR-1368, kurios 2 dalies l p. aiškiai nurodyta, kad atliekų surinkimas, transportavimas, pridavimas atliekų tvarkytojams įkainotas ( - ) Eur už 1 t., tuo tarpu tarp ginčijamų sutarčių: II zonos sutarties 2.4 - 2.5 p. bei IV zonos sutarties 2.4-2.5 p. įkainių skirtumas yra 100 kartų, o nuo 2019-07-25 pasirašytos paslaugų sutarties Nr. SR- 1368 atliekų išvežimo įkainių skiriasi daugiau kaip 100 proc. už 1 toną. Atsakovė aplaidžiai vertino pateiktą pasiūlymą ir nenustatinėjo realios kainos bei jos pagrįstumo, ko pasėkoje realiai paslaugos negalės būti suteiktos pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

232.8.

24Atsakovė pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo principus, pareigą tinkamai motyvuoti savo sprendimus, tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarką, nepagrįstai neatmetė Konkurso sąlygų reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą ir sudarė viešojo pirkimo sutartį. Ieškovė nebuvo suinteresuota sužinoti trečiojo asmens konfidencialios informacijos. Vertinant tai, kad nei atsakovė, nei trečiasis asmuo nepateikė į bylą jokių viešojo pirkimo metu gautų dokumentų, patvirtinančių, kokia informacija įmonėje laikoma konfidencialia ir/ar komercine paslaptimi.

252.9.

26Atsakovė nedėjo pastangų įsitikinti informacijos konfidencialumo tikrumu, ko pasėkoje nebuvo užtikrinta ieškovės teisė varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo (teisės į informaciją suvaržymas). Ieškovės pretenzijoje išsakytos pastabos pateiktos išanalizavus trečiojo asmens patikslintą informaciją, kurią gavo iš Perkančiosios organizacijos. Atsakovė savo iniciatyva kreipėsi į laimėjusį tiekėją dėl pasiūlyme nenurodytos konfidencialios informacijos. Toks kreipimasis buvo atliktas po ieškovės pretenzijos, kuri buvo tenkinta dalinai, pateikimo. UAB „2MP” patikslinus papildomai informaciją ir pateikus naujus duomenis apie transporto priemones, kurių nebuvo pateiktame dokumente, viešųjų pirkimų prasme bus laikoma pasiūlymo keitimu.

272.10.

28Trečiasis asmuo nepagrįstai teigia, kad ieškovė, siekdama išvengti ieškinio senaties termino praleidimo pasekmių, 2019-04-11 pateikė pakartotinę pretenziją. Atsakovė nebuvo pateikusi atsakymo į kitas ieškovės pretenzijas (raštus), todėl spręstina, kad atsakovė savo neteisėtais veiksmais, nenurodžiusi pasiūlymo atmetimo motyvų, sudarė sąlygas ieškovei klaidingai vertinti situaciją, taip apribojus jos galimybę tinkamai pasinaudoti jos (ieškovės) teisėmis - žinoti pasiūlymo atmetimo priežastis ir tinkamai pasinaudoti teisminės gynybos teise bei laiku ir tinkamai ginti savo pažeistas teises. Pateiktame dokumente nėra perkelto analogiško reikalavimo kaip pirminėje pretenzijoje, todėl negali būti dokumentas traktuojamas kaip pakartotinė pretenzija dėl to paties dalyko ir skaičiuojamas senaties terminas. Ieškovei teko ginti remiantis VPĮ 102 straipsnio 3 dalimi, todėl reikalavimai dėl senaties termino taikymo turi būti atmesti kaip nepagrįsti.

29II.

30Atsakovės procesinių dokumentų esmė

313.

32Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį, triplike prašo ieškinį atmesti, taikyti senaties terminą. Atsakovė nurodo šiuos argumentus:

331.1.

34Atsakovė, vykdydama viešą pirkimą, nustatė aiškias ir nedviprasmiškas pirkimo sąlygas, jog neatmesti pasiūlymai vertinami pagal bendrą mažiausią kainą, t. y. mažiausia kaina taikoma kiekvienai pirkimo daliai atskirai, todėl negalima teigti, jog buvo pažeisti VPĮ principai ar kažkuriam iš tiekėjų buvo sudarytos išskirtinės sąlygos.

351.2.

36Ieškovė bando suklaidinti teismą nurodydama, kad 2019-04-25 pasirašius viešojo pirkimo sutartis ir jas paskelbus viešai, paaiškėjo naujos aplinkybės, tokios kaip realybės neatitinkančios kainos už tam tikras paslaugas. Su ieškove nuolatos buvo susirašinėjama per CVP IS sistemą, nuolatos buvo teikiama informacija apie įkainius ir visą informaciją, susijusią su UAB „2MP“ pateiktais pasiūlymais (išskyrus konfidencialią), ieškovė sužinojo dar 2019-03-08 (dokumentų pateikimo dieną). Pretenziją ieškovė pateikė 2019-03-19, atsakymo į pretenziją - neskundė. Taigi, akivaizdu, kad apie ieškinyje minimas aplinkybes ieškovė sužinojo dar iki sutarčių sudarymo.

371.3.

38Ieškovė apie jos galimai pažeistas teises sužinojo 2019-03-20, kai atsakovė atsakė į pateiktą 2019-03-19 pretenziją. Nuo šios datos turėjo būti skaičiuojamas 15 dienų terminas teismui pateikti ieškinį. Ieškovė su ieškiniu į teismą kreipėsi tik 2019-11-06. Nors nagrinėjamu atveju pretenzija buvo pateikta VPĮ nustatytu laiku, tačiau atsakovė atsakymo į pretenziją neskundė, taigi praleido sprendimų apskundimo terminą, dėl ko pateiktam ieškiniui turi būti taikomas senaties terminas.

391.4.

40Ieškovei buvo suteikta galimybė peržiūrėti pateiktus pirkimo dokumentus, pateiktus pasiūlymus, įkainius, su minėtais duomenimis ieškovė susipažino dar prieš pateikdama atsakovei pretenziją, todėl pasirašytų sutarčių ginčijimas yra visiškai neteisėtas ir niekuo nepagrįstas. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kuriais pagrįstų savo reikalavimą dėl atsakovės priimtų sprendimų neteisėtumo, ieškinį grindžia abstrakčiais argumentais ir prielaidomis, nenurodydama, kokias konkrečias VPĮ imperatyvias teisės normas ir viešųjų pirkimų procedūras pažeidė perkančioji organizacija vykdydama pirkimą.

411.5.

42Atsakovė, vykdydama konkursą, vadovavosi galiojančiais teisės aktais ir visas pirkimo procedūras atliko teisėtai ir teisingai, nepažeisdama ieškovės teisių ir teisėtų interesų, objektyviai vertino pateiktus tiekėjų dokumentus, kvalifikacinę atranką atliko griežtai laikydamasi pirkimo sąlygų reikalavimų, paslaugų visų dalių pirkimas buvo konkurencingas, skaidrus ir nediskriminuojantis konkurso dalyvių, todėl ir buvo pasiektas esminis viešojo pirkimo tikslas. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo panaikinti atsakovės priimtus sprendimus ir tenkinti teisiškai nepagrįstus bei VPĮ prieštaraujančius ieškovės prašymus (reikalavimus) teismui.

431.6.

44Ieškovė dublike nepaneigia senaties termino praleidimo ir nepateikia jokios informacijos dėl senaties termino atnaujinimo. Pateiktas ieškinys ir dublikas pagrįsti informacija, kuri ieškovei buvo žinoma dar 2019-03-08 bei 2019-03-12, kuomet buvo pateikta kita UAB „2MP“ pasiūlymo nekonfidenciali informacija, tarp jos ir patikslintas technikos sąrašas. Ieškovė, gavusi nurodytą informaciją, pasinaudojo VPĮ numatyta teise ir pateikė atsakovei pretenziją, kuri buvo išnagrinėta VPĮ nustatyta tvarka ir terminais. Kai ieškovė buvo informuota apie naują pasiūlymų eilę, ieškovė nesinaudojo VPĮ reglamentuota ikiteismine ginčų procedūra, todėl nebeturi teisės remtis VPĮ 102 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta galimybe.

451.7.

46Ieškovė atsakovei pateikė tik vieną pretenziją - UAB „Raguvilė“ 2019-03-20 raštas Nr. 50. Todėl visiškai nesuprantami teiginiai, kad atsakovė nepateikinėjo atsakymų į kitas ieškovės pretenzijas (raštus). Net jei tai būtų tiesa, ieškovė būtų praleidusi senaties terminus (VPĮ 102 str. 2 d.).

471.8.

48Pirkimo sutartys buvo sudarytos tik 2019-04-25, tuo tarpu ieškovė apie pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą buvo informuota 2019-04-10. VPĮ 86 straipsnio 8 dalis nustato, kad pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas. Atsakovė tinkamai vykdė VPĮ nustatytą pareigą nedelsti pasirašyti sutartis pasibaigus atidėjimo terminui, o tiekėjas nesivadovavo VPĮ nuostatomis dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Nepasinaudojusi privalomąja ikiteisminio ginčų nagrinėjimo procedūra, nors tam turėjo pakankamai laiko, ieškovė turi prisiimti atsakomybę dėl ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikymo ir ieškinio senaties termino praleidimo.

491.9.

50Ieškovė klaidina teismą teigdama, kad bet koks UAB „2MP“ informacijos patikslinimas ir naujų duomenų apie transporto priemones pateikimas viešųjų pirkimų prasme bus laikoma pasiūlymų keitimu. Įvertinus tai, kad informacija apie transporto priemones pirkime buvo priskirta dokumentams dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimas, atsakovė ne tik galėjo, bet ir privalėjo prašyti UAB „2MP“ patikslinti pateiktą neišsamią informaciją, bei vertinti visus, taip pat ir naujus dokumentus, siekdama įsitikinti, kad galimas laimėtojas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Todėl ieškinio dalis, dėl netinkamo UAB „2MP“ pateiktos informacijos apie transporto priemones vertinimo yra visiškai nepagrista.

511.10.

52Ieškovės teiginiai apie konkurento pasiūlytą kainą ir jos sudėtines dalis jai buvo žinomi dar 2019 m. kovo mėn., atsakovės neva padaryti pažeidimai nepagrįsti jokias teiginius patvirtinančiais argumentais, tik deklaratyviai nurodoma, kad įkainiai nerealūs, tačiau nenurodoma argumentų dėl tokio sprendimo nepagrįstumo. Laimėtojo kaina nėra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, todėl atsakovė pagrįstai nelaikė UAB „2MP“ pasiūlytos kainos neįprastai maža, atitinkamai, jai nekilo pareiga reikalauti neįprastai mažos kainos pagrindimo. Visiškai nesuprantami dubliko teiginiai, dėl netinkamo sutarties vykdymo. UAB „2MP“ nėra surašyto jokio rašto už netinkamą sutarties vykdymą. Sutartis vykdoma mažesniais įkainiais, tačiau, ne prasčiau nei ankstesnė ar dabartinė sutartys, sudarytos su ieškove.

531.11.

54Atsakovė pagrįstai nesupažindino su UAB „2MP“ pateiktomis technikos pirkimo sąskaitomis, kuriose nurodyti technikos pardavėjai ir įsigijimo kainos, bei ilgalaikio turto kortelėmis, kuriose nurodytos technikos pirkimo kainos, įsigijimo data ir kita jautri informacija. Šie dokumentai visiškai nereikalingi ieškovei ginant jos galimai pažeistus interesus, tačiau gali pakenkti teisėtiems UAB „2MP“ komerciniams interesams ir trukdytų užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

55III.

56Trečiojo asmens procesinių dokumentų esmė

574.

58Trečiasis asmuo UAB „2MP“ atsiliepime į ieškinį, triplike prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo nurodo šiuos argumentus:

591.1.

60Ieškovės pretenzija atsakovei dėl neva tiekėjo pateiktų tikrovės neatitinkančių duomenų atsakovei pateikta 2019-03-19, atsakovės sprendimas netenkinti šios pretenzijos priimtas 2019-04-11, todėl ieškovė dėl jo turėjo teisę pareikšti ieškinį teismui vėliausiai 2019-04-21. Ieškovė 2019-04-11 pateikė atsakovei pakartotinę pretenziją, kurią atsakovė atmetė kaip nepagrįstą. Tačiau pakartotinės pretenzijos pateikimas dėl to paties dalyko nekeičia ieškinio senaties praleidimo fakto ir šio termino neatnaujina. Kadangi ieškovė praleido ieškinio senaties terminą atsakovės 2019-04-11 sprendimui apskųsti, Perkančiosios organizacijos sprendimo - pripažinti trečiąjį asmenį Pirkimo laimėtoju - teisėtumas nebegali būti kvestionuojamas. Ieškinio senaties termino praleidimas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškinį net neanalizuojant ieškovės argumentų dėl tariamo tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo ir neteikiant šių argumentų vertinimo.

611.2.

62Reikalavimas dėl pirkimo sutarčių sudarymo yra suformuluotas kaip neva savarankiškas ir atskiras reikalavimas, tačiau jokių kitų pagrindų, išskyrus tai, kad neva trečiasis asmuo negalėjo būti pripažintas Pirkimo laimėtoju, dėl ko sutartys turėtų būti pripažintos negaliojančiomis, ieškovė nenurodė. Sutarčių neteisėtumo aiškinimas per tai, kad neva trečiojo asmens pasiūlymas negalėjo būti pripažintas Pirkimą laimėjusiu pasiūlymu, iš esmės reiškia to paties Perkančiojo subjekto sprendimo - dėl laimėtojo nustatymo ir pasiūlymų eilės sudarymo - skundimą. Jam apskųsti įstatyme yra numatytas aiškus 10 dienų terminas, kurį ieškovė yra ženkliai praleidusi.

631.3.

64Ieškovė pati klaidingai suprato Konkurso sąlygų 4 dalyje apibrėžtus Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, todėl klaidingai savo ieškinyje pasisako apie trečiojo asmens pateiktos technikos būtiną registraciją ir apie technikos leistiną svorį. Trečiasis asmuo atsakovei pateikė pilną technikos sąrašą ir dokumentus, kurių pagrindu jis turi teisę disponuoti atitinkamu turtu, kaip ir buvo reikalaujama Konkurso sąlygų 4.3 punkto 4 papunktyje.

651.4.

66Trečiasis asmuo, pateikdamas patikslintą technikos sąrašą, pabrėžė, jog pirkimo sąlygose nėra nurodyta, kad yra privaloma pateikti technikos nuosavybę įrodančius dokumentus bei registracijos pažymėjimus. Laimėjusio tiekėjo technika, kuri yra neregistruota ir dėl kurios pretenzijas dėl neva netinkamos registracijos yra pareiškusi ieškovė, kelių eisme nedalyvauja, o yra eksploatuojama kitose teritorijose, kurios su kelių eismu neturi nieko bendro. Atsakovė Konkurso sąlygose nustatė naudojamos technikos svorio limitą tiktai savaeigei valymo technikai, kitai technikai ir transporto priemonėms svorio apribojimai nebuvo nustatyti.

671.5.

68Ieškovė nei vieno iš VPĮ 105 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų, kuriais teismas pripažįsta pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį negaliojančia, neįrodinėja, o ieškiniu ginčija tik neva trečiojo asmens atitikimą kvalifikaciniams pirkimo reikalavimams. Tai reiškia ne sutarties, o Perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą Pirkimą laimėjusiu pasiūlymu ginčijimą. Jokių kitų pagrindų, kodėl viešojo pirkimo sutartys turėtų būti pripažintos negaliojančiomis, ieškovė nenurodo. Viešojo pirkimo sutartys negali būti pripažintos negaliojančiomis vien dėl to, jog ieškovė nusprendė praleidusi ieškinio senaties terminą ginčyti Pirkimo rezultatus.

691.6.

70Ieškovės dublike dėstomi argumentai, jog jai nebuvo pateikta pirkimą laimėjusio tiekėjo komercines paslaptis sudaranti informacija neturi jokių sąsajų su trečiojo asmens atitiktimi kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu ieškovė mano, kad atsakovė pažeidė ieškovės, kaip tiekėjo, teisę susipažinti su Pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, tai ieškovė ir turi ginti tokią teisę, jeigu mano, kad egzistuoja šios teisės pažeidimas.

711.7.

72Atsižvelgiant į tai, jog ieškovė, kaip paaiškėjo iš dubliko argumentų, net nebuvo ir nėra pilnai susipažinusi su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, todėl neegzistuoja ir objektyvus pagrindas net svarstyti laimėjusio tiekėjo pasiūlymo neatitikties Pirkimo sąlygoms klausimą. Neturėdama duomenų apie trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygoms, ieškovė negali kreiptis į teismą ir reikalauti iš esmės dar kartą atlikti Pirkimo procedūras ir iš naujo įvertinti laimėtojo pasiūlymą su viltimi, kad galbūt teismo proceso metu paaiškės, kad trečiojo asmens pasiūlymas pirkimo sąlygų iš tiesų neatitiko. Ieškovė turi nurodyti savo reikalavimų pagrindą, t. y. konkrečias faktines aplinkybes, kurios patvirtintų, kad laimėjusio tiekėjo pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų, o ne spėlioti, koks galėjo/negalėjo būti laimėjusio tiekėjo komercinę paslaptį sudarančių dokumentų turinys.

731.8.

74Ieškovė netinkamai aiškina VPĮ 102 str. 3 d. Ši teisės norma taikytina tais atvejais, kai sutartį pripažinti negaliojančia reikalaujama kitais pagrindais, o ne dėl tariamai neteisėto Perkančiosios organizacijos sprendimo. Perkančiosios organizacijos sprendimas dėl Pirkimo laimėtojo yra nenuginčytas, todėl objektyviai neįmanoma situacija, kad viešojo pirkimo sutartis būtų pripažinta negaliojančia dėl teisėto ir nenuginčyto Perkančiosios organizacijos sprendimo nustatyti Pirkimo laimėtoją. Tuo tarpu ieškovė kvestionuoja būtent Pirkimo laimėtojo nustatymą, t. y. Perkančiosios organizacijos sprendimą, kurį apskųsti ieškovė yra praleidusi terminą ir šis sprendimas nebekvestionuojamas.

751.9.

76Kadangi nagrinėjamu atveju sutartis jau yra seniai sudaryta ir vykdoma, jos nutraukimas pažeistų viešąjį interesą, kadangi visuomenė negalėtų gauti suplanuotų paslaugų, kurios yra užtikrinamos vykdant sutartį. Todėl, net jeigu būtų pripažinta, kad buvo padaryti Pirkimo procedūrų pažeidimai (kam neegzistuoja joks objektyvus pagrindas), teismas turėtų spręsti dėl sutarties išsaugojimo ir alternatyviųjų sankcijų taikymo, kadangi sutartis yra jau ilgai vykdoma ir jos nutraukimas bei naujo viešojo pirkimo procedūrų iniciavimas turėtų esminių neigiamų pasekmių viešajam interesui ir visuomenės poreikiams.

77IV.

78Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė

795.

80Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad tiekėjui nėra suteikiama teisė kreiptis į teismą su ieškiniu dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, jei šis tiekėjas turėjo galimybę ginti savo teises iki pirkimo sutarties sudarymo, ir jei apie pirkimą buvo tinkamai paskelbta. Nagrinėjamoje situacijoje nenustatyta duomenų apie netinkamą paskelbimą apie Pirkimą, taip pat Pretenziją pareiškusi ieškovė turėjo galimybę pasinaudoti ir pasinaudojo galimybe ne teismo tvarka iki Pirkimo sutarčių sudarymo ginti savo teises, todėl išvadą teikiančios institucijos nuomone, ieškovė neįgijo teisės remiantis Pretenzijoje nurodytais argumentais, kreiptis su ieškiniu dėl Pirkimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

816.

82Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat nurodė, kad nenustatyta, kad būtų tenkinama nors viena iš alternatyvių sąlygų nustatytų VPĮ 57 straipsnyje tiekėjo pasiūlymo kainos pripažinimui neįprastai maža.

83Teismas

konstatuoja:

84V.

85Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

867.

87Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau - Atsakovė) vykdė viešąjį pirkimą - Alytaus miesto šaligatvių, aikščių, skverų bei žaliųjų plotų tvarkymo ir priežiūros paslaugos pirkimą (toliau - pirkimas), pirkimo Nr. 404725. Pirkimas buvo skirstomas į 3 dalis: I. Alytaus miesto šaligatvių, aikščių, skverų bei žaliųjų plotų tvarkymo ir priežiūros paslaugų Miesto centro zonoje pirkimas; II. Alytaus miesto šaligatvių, aikščių, skverų bei žaliųjų plotų tvarkymo ir priežiūros paslaugų Putinų zonoje pirkimas; III. Alytaus miesto šaligatvių, aikščių, skverų bei žaliųjų plotų tvarkymo ir priežiūros paslaugų Vidzgirio zonoje pirkimas, kurių kiekvienai turėjo būti sudaroma atskira pirkimo sutartis.

888.

89Ieškovė UAB „Raguvilė“ dalyvavo pirkime ir per CVP IS sistemą pateikė pasiūlymą I ir II dalims. 2019-02-28 buvo priimti perkančiosios organizacijos sprendimai dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo. Laimėjusiu pirkimą I ir II pirkimo dalyse pripažintas trečiasis asmuo UAB „2MP“, antroje vietoje liko UAB „Raguvilė“ pasiūlymas.

909.

912019-03-01 ieškovė per CVP IS sistemą atsakovei pateikė prašymą susipažinti su laimėjusio tiekėjo pasiūlymais ir visais kvalifikacijos atitikties dokumentais. Kadangi UAB „2MP“ savo pasiūlyme ir pridėtuose dokumentuose nenurodė, kad yra pateikta konfidenciali informacija, atsakovė 2019-03-05 kreipėsi į UAB „2MP“ prašydama patvirtinti, ar tikrai tiekėjo pasiūlyme nėra pateiktos konfidencialios informacijos.

9210.

93UAB „2MP“ 2019-03-06 pranešimais dėl abiejų dalių pirkimo informavo, kad visa pateikta informacija, išskyrus pasiūlymo kainą ir jos sudedamąsias dalis, yra konfidenciali, nes yra nevieša ir yra įmonės komercinė paslaptis.

9411.

952019-03-08 atsakovė ieškovei pateikė laimėjusio tiekėjo pasiūlymus I ir II pirkimo dalims. 2019-03-12 ieškovė paprašė pateikti ir informaciją, kurią trečiasis asmuo nurodė kaip konfidencialią. Atsakovė informavo ieškovę, kad komisija susipažino su prašymu ir, įvertinusi pateiktus dokumentus bei laikydamasi skaidrumo principo, nusprendė pateikti informaciją, išskyrus tą pasiūlymo informaciją, kurią UAB „2MP“ nurodė kaip konfidencialią.

9612.

97Ieškovė, nesutikdama su Perkančiosios organizacijos 2019-02-28 sprendimu, 2019-03-19 pateikė pretenziją, motyvuodama tuo, jog laimėjusiu pripažintas pasiūlymas neatitinka perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, yra netikslus, pažeidžiantis pirkimo sąlygas.

9813.

99Kadangi, gavus konkurso dalyvio pretenziją, paaiškėjo, kad nebuvo visiškai įsitikinta, jog laimėjusio tiekėjo pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų (4.3 punkto lentelės 4 punktą), perkančioji organizacija 2019-03-27 nutarė panaikinti 2019-02-28 sprendimus ir paprašė UAB „2MP“ papildyti, patikslinti arba paaiškinti kvalifikacijos duomenis. UAB „2MP“ per perkančiosios organizacijos nustatytus terminus šiuos duomenis pateikė, 2019-03-19 pirkimo komisija atliko tiekėjo turimos technikos patikrinimą.

10014.

1012019-04-09 ieškovė papildomai pateikė paklausimą („užklausą“), ar I ir II pirkimo dalių galimas laimėtojas pateikė dokumentus. 2019-04-10 atsakovė informavo ieškovę, kad kreipėsi į UAB „2MP“ dėl pateiktų dokumentų konfidencialumo patvirtinimo (I ir II pirkimo dalių), nurodė, jog patvirtinimą teikėjas turi pateikti iki 2019-04-18.

10215.

1032019-04-10 vėlgi buvo priimti perkančiosios organizacijos sprendimai dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo. Laimėjusiu pirkimą I ir II pirkimo dalyse pripažintas trečiasis asmuo UAB „2MP“, antroje vietoje liko UAB „Raguvilė“ pasiūlymas.

10416.

105Ieškovė 2019-04-11 pateikė pretenziją (ši pretenzija į bylą nėra pateikta, pateiktas tik 2019-04-12 atsakymas), kurią perkančioji organizacija atmetė ir apie tai 2019-04-12 informavo ieškovę, taip pat informavo, kad pakeičia anksčiau praneštus pirkimo procedūros terminus, nurodant, jog sutartis galės būti sudaroma su laimėtoju ne anksčiau kaip 2019-04-23.

10617.

1072019-04-16 atsakovė pranešė ieškovei, kad perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 20 straipsnio nuostatomis, negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią.

10818.

1092019-04-25 pasirašytos viešojo pirkimo I ir II dalies sutartys su laimėjusiu tiekėju UAB „2MP“.

11019.

111Ieškovė 2019-10-23 pateikė teismui ieškinį, kuris, ištaisius nustatytus trūkumus, 2019-11-06 buvo priimtas. Ieškovė pateiktu ieškiniu iš esmės ginčija 2019-04-10 atsakovės sprendimą pripažinti tiekėjo UAB „2MP“ pasiūlymą pirkimą laimėjusiu, bei reiškia kitus su tuo susijusius išvestinius reikalavimus, t. y. prašo nuo sudarymo momento (ab initio) pripažinti negaliojančiomis 2019 m. balandžio 25 d. tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „2MP“ sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. SR-966 ir Nr. SR-969, spręsti dėl restitucijos ir/arba alternatyvių sankcijų taikymo.

11220.

113Tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo atsakovės pusėje su ieškiniu nesutinka bei prašo jį atmesti bei taikyti ieškinio senaties terminą, be to nurodo, kad ieškovės ieškinys iš esmės yra nepagrįstas.

11421.

115VPĮ 102 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta tiekėjų teisė pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo viešojo pirkimo sutarties sudarymo dienos, šia nuostata ieškovė remiasi bei teigia, kad nepraleido ieškinio senaties termino. Atsakovė bei trečiasis asmuo su tokiais ieškovės argumentais nesutinka bei nurodo, kad VPĮ 102 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas nagrinėjamu atveju negali būti taikomas bei prašo taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti.

11622.

117Remiantis kasacinio teismo išaiškinimais, jeigu asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis), į šį pažeidimą per visą ieškinio senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, kad toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista. Teisinio santykio šalis nuo jai keliamo reikalavimo gali gintis ieškinio senaties terminu, jei kita šalis nepateisinamai ilgą laiką neprašė savo teisės apsaugos, dėl ko pažeidimo pašalinimas gali nebeturėti tokios teisinės vertės kaip teisinių santykių stabilumas (apsauginė senaties termino funkcija) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.??? ? 3K-3-425-686/2015).

11823.

119Kasacinio teismo VPĮ 102 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos normos (iki 2017-07-01 galiojusios VPĮ redakcijos 94 straipsnio 3 dalis) aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymėta, kad ieškinio senaties terminas, įtvirtintas VPĮ 94 straipsnio 3 dalyje (nuo 2017-07-01 galiojančios VPĮ redakcijos 102 straipsnio 3 dalis), taikomas tik dėl tam tikrų pažeidimų, atskirai nurodytų VPĮ 951 straipsnio 1 dalyje (iki 2017-07-01 galiojusios VPĮ redakcijos 105 straipsnio 1 dalis); įprastinėse situacijose sutarties ginčijimas – išvestinis reikalavimas, reiškiamas pildant ieškinį tada, kai nepritaikomos laikinosios apsaugos priemonės ir dėl to sudaroma sutartis; tokiu atveju perkančiosios organizacijos veiksmų ginčijimui galioja ieškinio senaties terminai, įtvirtinti VPĮ 94 straipsnio 1 ir 2 dalyse (nuo 2017-07-01 galiojančios VPĮ redakcijos 102 straipsnio 1 ir 2 dalyse); ir priešingai, kai tiekėjas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų (pvz., apie pirkimą nepaskelbta) ar kitų objektyvių priežasčių (pirkimas baigėsi sutarties sudarymu, pretenzija jau neteiktina, tačiau sutarties nuostatos neatitinka pirkimo sąlygų ar pasiūlymo nuostatų) negali veiksmingai pasinaudoti įprastine ikiteismine ginčų procedūra, tokiu atveju taikytinas VPĮ 94 straipsnio 3 dalyje (nuo 2017-07-01 galiojančios VPĮ redakcijos 102 straipsnio 3 dalis) įtvirtintas ieškinio senaties terminas (žr. plačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-05-03 nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-211-248/2018, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-08-01 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2013).

12024.

121Ginčui aktualus teisinis reguliavimas ir jį aiškinanti teismų praktika bei teismui pateikto ieškinio faktinis pagrindas ir dalykas suponuoja pagrindą daryti išvadą, kad perkančiosios organizacijos veiksmų ginčijimui galioja ieškinio senaties terminai, įtvirtinti VPĮ redakcijos 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte, t. y. tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 10 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovė, kreipdamasi į teismą, praleido ieškinio senaties terminą. Kaip nurodyta pirmiau, ieškovė perkančiajai organizacijai paskutiniąją pretenziją pateikė 2019-04-11, kuri buvo atmesta ir apie tai ieškovė elektroninėmis priemonėmis (per CVP IS sistemą) informuota 2019-04-12, todėl reikalavimui dėl atsakovės sprendimo pripažinti tiekėjo UAB „2MP“ pasiūlymą pirkimą laimėjusiu bei kitų su tuo susijusių išvestinių reikalavimų, t. y. sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, ar dėl perkančiosios organizacijos sprendimo neleisti susipažinti su pirkimą laimėjusio trečiojo asmens pateikta informacija, kurią jis nurodė kaip konfidencialią, ieškinio senaties termino pradžia vėliausiai yra 2019 m. balandžio 24 d. (04.22 – buvo šventinė diena). Kadangi ieškinys teismui pateiktas 2019 m. spalio 23 d., todėl ieškovė praleido 10 dienų terminą ieškiniui pareikšti (VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tai, kad atsakovės sprendimas dėl 2019-04-11 pretenzijos atmetimo buvo nemotyvuotas, nėra pagrindas konstatuoti, jog ieškovė neturėjo galimybės pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis bei kreiptis į teismą su ieškiniu iki 2019 m. balandžio 23 d. (per įstatymo nustatytą terminą) ar bent iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo (2019-04-25). Tačiau šios savo teisės ieškovė neįgyvendino.

12225.

123Ieškovės argumentai, jog ji negalėjo ginti savo interesų teisme, nes perkančioji organizacija nepateikė susipažinti pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo yra nepagrįsti, nes jeigu ieškovė manė, kad atsakovė pažeidė ieškovės, kaip tiekėjo, teisę susipažinti su Pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymu, tai ieškovė įstatymo nustatyta tvarka turėjo ginti tokią savo teisę. Ieškinio senaties termino praleidimas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškinį, net neanalizuojant ieškovės argumentų dėl ieškinio pagrįstumo (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašymo atnaujinti praleistą terminą nepareiškė, nenurodo ir termino praleidimo priežasčių, nes viso proceso metu laikėsi pozicijos, kad ieškinio senaties terminas nėra praleistas. Teismas nagrinėjamu atveju nenustatė aplinkybių, kurios leistų atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą. Teismo vertinimu, senaties terminas praleistas būtent dėl pačios ieškovės pasirinkto neveikimo, jos pasyvumo, o ne dėl šio termino eigos metu egzistavusių objektyvių aplinkybių, trukdžiusių asmeniui ginti savo pažeistas teises ir interesus.

12426.

125Teismas sutinka su atsakove bei trečiuoju asmeniu, kad ieškovė nei vieno iš VPĮ 105 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų, kuriais teismas pripažįsta pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį negaliojančia, neįrodinėja, tame tarpe ir to, kad pasirašytų sutarčių nuostatos neatitinka pirkimo sąlygų ar pasiūlymo nuostatų. Tokių aplinkybių nenustatė ir teismas, juolab, kad, kaip jau buvo minėta, ieškovė turėjo galimybę pasinaudoti ir pasinaudojo galimybe ne teismo tvarka iki Pirkimo sutarčių sudarymo ginti savo teises. Ieškovė iš esmės ginčija tik pirkimą laimėjusio trečiojo asmens atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, taip pat kelia abejones dėl trečiojo asmens pasiūlytos neįprastai mažos darbų kainos. Pažymėtina, kad ieškovės teiginiai, jog UAB „2MP“ pasiūlė per mažą kainą dėl ko ši įmonė negalės įvykdyti pirkimo sutarties (-ių), nėra pagrįstas jokiais objektyviais duomenimis. Vien tai, kad atskiri tiekėjo pasiūlyti įkainiai skiriasi, dar nereiškia, jog jie visuomet vertintini kaip neįprastai maži. Be to, net ir viešojo pirkimo pasiūlyme nurodytos kainos pripažinimas neįprastai maža ne visais atvejais reiškia, kad tokį pasiūlymą pateikęs tiekėjas praranda galimybę sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Pagal VPĮ 57 straipsnio 1 dalį Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį. Nagrinėjamu atveju Perkančioji organizacija nenustatė, jog vieno iš teikėjų, t. y. UAB „2MP“, pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, ar, kad šio tiekėjo pasiūlyta kaina yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje taip pat nurodė, jog nenustatyta, kad nagrinėjamoje situacijoje būtų tenkinama nors viena iš alternatyvių sąlygų nustatytų VPĮ 57 straipsnyje tiekėjo pasiūlymo kainos pripažinimui neįprastai maža.

12627.

127Atkreiptinas dėmesys, kad ieškinys iš esmės grindžiamas argumentais, kuriuos ieškovė kėlė ir ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje, t. y. kai tik sužinojo apie pirkimo laimėtoją (2019-02-28 sprendimą) bei jo pateiktą pasiūlymą, tame tarpe jo naudojamos technikos sąrašą. Ieškovė, gavusi nurodytą informaciją, pasinaudojo VPĮ numatyta teise ir pateikė atsakovei pretenziją, kuri buvo išnagrinėta VPĮ nustatyta tvarka ir terminais. Kai ieškovė buvo informuota apie naują pasiūlymų eilę (2019-04-10), ieškovė vėlgi pasinaudojo VPĮ reglamentuota ikiteismine ginčų procedūra ir pateikė pretenziją bei gavo atsakymą į ją, tačiau VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka į teismą nesikreipė.

12828.

129Iš ieškovės procesiniuose dokumentuose pateikiamų argumentų, matyti, kad ji taip pat siekia ginčyti pirkimo sutartis vykdymo ir kontrolės prasme, teigdama, kad trečiasis asmuo dėl pasiūlytos per mažos kainos, kvalifikacijos neatitikimo nebus pajėgus atlikti nupirktus darbus/paslaugas. VPĮ 102 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos, tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė neturi procesinio subjektiškumo ginti kitų subjektų ar visuomenės teises ir interesus, nes tik viešąjį interesą ginantys subjektai gali ginti ne savo, o kitų asmenų pažeistus interesus (CPK 49 straipsnis). Tiekėjas, kurio teisės nėra pažeistos, negali ginti kitų tiekėjų teisių, nes taip veikti įgalioti Viešųjų pirkimų tarnyba, prokurorai ar kitos valdžios institucijos. Be to, pažymėtina ir tai, kad byloje nenustatyta, jog trečiasis asmuo UAB „2MP“ netinkamai vykdytų sudarytas paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis. Atsakovė patvirtino, kad sudarytos sutartys vykdomos tinkamai. Taigi, tiekėjui, kuris teisinio intereso neturi, ar šis interesas nėra pažeistas nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus.

13029.

131Kiti šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai reikšmės galutinio teismo sprendimo priėmimui neturi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

13230.

133Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes ir pateiktų įrodymų visetą, daro išvadą, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą nėra pagrindo, todėl ieškinys atmestinas (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Be to, teismas nenustatė teisiškai reikšmingų aplinkybių, numatytų VPĮ 105 straipsnio 1 dalyje, kurioms esant būtų pagrindas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis pripažinti negaliojančiomis (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

134Dėl bylinėjimosi išlaidų

13531.

136Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidos, atmetus ieškovės ieškinį, jai neatlyginamos ir nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis). Ieškovė laikoma bylą pralaimėjusia šalimi, todėl atsakovė ir trečiasis asmuo atsakovės pusėje turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93, 98 straipsniai).

13732.

138Atsakovė nei prašymo, nei bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė, todėl dėl jos patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo teismas nesprendžia (CPK 93, 98 straipsniai).

13933.

140Trečiasis asmuo prašo priteisti 700 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Trečiojo asmens prašomos priteisti išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintose rekomendacijose (2015 m. kovo 20 d. redakcija Nr. 2015-03968) „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytų maksimalių dydžių, todėl priteistinos iš ieškovės (CPK 98 straipsnis).

141Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsnio 5 dalimi, 270 straipsniu, 4238 straipsniu,

Nutarė

142Ieškinį atmesti.

143Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „2MP“ iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Raguvilė“ 700 Eur (septynis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

144Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Raguvilė“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo: 1) pripažinti... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodo, kad atsakovė atviro konkurso būdu vykdė pirkimą... 9. 2.1.... 10. Atsakovės 2019-02-28 sprendimas dėl trečiojo asmens UAB „2MP“ atitikimo... 11. 2.2.... 12. Laimėjęs tiekėjas UAB „2MP“ I pirkimo daliai pagrįsti pateikė... 13. 2.3.... 14. Transporto priemonė Kubota RTV1140CPX nėra pritaikyta sniegui valyti, kaip ir... 15. 2.4.... 16. Laimėjęs tiekėjas pateikė netinkamą techniką (I dalis 4.4 p.)... 17. 2.5.... 18. Transporto priemonės, kurios keliamoji galia 20 tonų (I dalis 4.4 p.... 19. 2.6.... 20. Ieškovės manymu, nurodytomis transporto priemonėmis buvo bandoma tik... 21. 2.7.... 22. 2019-04-25 pasirašius viešojo pirkimo paslaugų sutartis Nr.SR-969 ir... 23. 2.8.... 24. Atsakovė pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo principus,... 25. 2.9.... 26. Atsakovė nedėjo pastangų įsitikinti informacijos konfidencialumo tikrumu,... 27. 2.10.... 28. Trečiasis asmuo nepagrįstai teigia, kad ieškovė, siekdama išvengti... 29. II.... 30. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 31. 3.... 32. Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį,... 33. 1.1.... 34. Atsakovė, vykdydama viešą pirkimą, nustatė aiškias ir nedviprasmiškas... 35. 1.2.... 36. Ieškovė bando suklaidinti teismą nurodydama, kad 2019-04-25 pasirašius... 37. 1.3.... 38. Ieškovė apie jos galimai pažeistas teises sužinojo 2019-03-20, kai... 39. 1.4.... 40. Ieškovei buvo suteikta galimybė peržiūrėti pateiktus pirkimo dokumentus,... 41. 1.5.... 42. Atsakovė, vykdydama konkursą, vadovavosi galiojančiais teisės aktais ir... 43. 1.6.... 44. Ieškovė dublike nepaneigia senaties termino praleidimo ir nepateikia jokios... 45. 1.7.... 46. Ieškovė atsakovei pateikė tik vieną pretenziją - UAB „Raguvilė“... 47. 1.8.... 48. Pirkimo sutartys buvo sudarytos tik 2019-04-25, tuo tarpu ieškovė apie... 49. 1.9.... 50. Ieškovė klaidina teismą teigdama, kad bet koks UAB „2MP“ informacijos... 51. 1.10.... 52. Ieškovės teiginiai apie konkurento pasiūlytą kainą ir jos sudėtines dalis... 53. 1.11.... 54. Atsakovė pagrįstai nesupažindino su UAB „2MP“ pateiktomis technikos... 55. III.... 56. Trečiojo asmens procesinių dokumentų esmė... 57. 4.... 58. Trečiasis asmuo UAB „2MP“ atsiliepime į ieškinį, triplike prašo... 59. 1.1.... 60. Ieškovės pretenzija atsakovei dėl neva tiekėjo pateiktų tikrovės... 61. 1.2.... 62. Reikalavimas dėl pirkimo sutarčių sudarymo yra suformuluotas kaip neva... 63. 1.3.... 64. Ieškovė pati klaidingai suprato Konkurso sąlygų 4 dalyje apibrėžtus... 65. 1.4.... 66. Trečiasis asmuo, pateikdamas patikslintą technikos sąrašą, pabrėžė, jog... 67. 1.5.... 68. Ieškovė nei vieno iš VPĮ 105 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų,... 69. 1.6.... 70. Ieškovės dublike dėstomi argumentai, jog jai nebuvo pateikta pirkimą... 71. 1.7.... 72. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovė, kaip paaiškėjo iš dubliko argumentų,... 73. 1.8.... 74. Ieškovė netinkamai aiškina VPĮ 102 str. 3 d. Ši teisės norma taikytina... 75. 1.9.... 76. Kadangi nagrinėjamu atveju sutartis jau yra seniai sudaryta ir vykdoma, jos... 77. IV.... 78. Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė... 79. 5.... 80. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje nurodė, kad tiekėjui nėra... 81. 6.... 82. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat nurodė, kad nenustatyta, kad būtų... 83. Teismas... 84. V.... 85. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 86. 7.... 87. Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau - Atsakovė) vykdė... 88. 8.... 89. Ieškovė UAB „Raguvilė“ dalyvavo pirkime ir per CVP IS sistemą pateikė... 90. 9.... 91. 2019-03-01 ieškovė per CVP IS sistemą atsakovei pateikė prašymą... 92. 10.... 93. UAB „2MP“ 2019-03-06 pranešimais dėl abiejų dalių pirkimo informavo,... 94. 11.... 95. 2019-03-08 atsakovė ieškovei pateikė laimėjusio tiekėjo pasiūlymus I ir... 96. 12.... 97. Ieškovė, nesutikdama su Perkančiosios organizacijos 2019-02-28 sprendimu,... 98. 13.... 99. Kadangi, gavus konkurso dalyvio pretenziją, paaiškėjo, kad nebuvo visiškai... 100. 14.... 101. 2019-04-09 ieškovė papildomai pateikė paklausimą („užklausą“), ar I... 102. 15.... 103. 2019-04-10 vėlgi buvo priimti perkančiosios organizacijos sprendimai dėl... 104. 16.... 105. Ieškovė 2019-04-11 pateikė pretenziją (ši pretenzija į bylą nėra... 106. 17.... 107. 2019-04-16 atsakovė pranešė ieškovei, kad perkančioji organizacija,... 108. 18.... 109. 2019-04-25 pasirašytos viešojo pirkimo I ir II dalies sutartys su laimėjusiu... 110. 19.... 111. Ieškovė 2019-10-23 pateikė teismui ieškinį, kuris, ištaisius nustatytus... 112. 20.... 113. Tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo atsakovės pusėje su ieškiniu nesutinka... 114. 21.... 115. VPĮ 102 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta tiekėjų teisė pareikšti ieškinį... 116. 22.... 117. Remiantis kasacinio teismo išaiškinimais, jeigu asmuo, žinodamas arba... 118. 23.... 119. Kasacinio teismo VPĮ 102 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos normos (iki... 120. 24.... 121. Ginčui aktualus teisinis reguliavimas ir jį aiškinanti teismų praktika bei... 122. 25.... 123. Ieškovės argumentai, jog ji negalėjo ginti savo interesų teisme, nes... 124. 26.... 125. Teismas sutinka su atsakove bei trečiuoju asmeniu, kad ieškovė nei vieno iš... 126. 27.... 127. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškinys iš esmės grindžiamas argumentais,... 128. 28.... 129. Iš ieškovės procesiniuose dokumentuose pateikiamų argumentų, matyti, kad... 130. 29.... 131. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai reikšmės... 132. 30.... 133. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes ir pateiktų įrodymų visetą, daro... 134. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 135. 31.... 136. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 137. 32.... 138. Atsakovė nei prašymo, nei bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų... 139. 33.... 140. Trečiasis asmuo prašo priteisti 700 Eur išlaidų advokato padėjėjo... 141. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268... 142. Ieškinį atmesti.... 143. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „2MP“ iš... 144. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...