Byla 2-2893-494/2013
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant E. Drungilaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei J. Č., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei R. G., trečiajam asmeniui ( - ) namams, institucija, teikianti išvadą – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje ir atstovė teismo posėdyje nurodė, kad atsakovė R. G. turi mažametį sūnų D. G., gim. ( - ), kurio gimimas registruotas kaip vienišos motinos vaikas. 2013-01-30 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius gavo Vaikų ligoninės VšĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo pranešimą, kad 2013-01-17 į ligoninės Naujagimių intensyvios terapijos skyrių atvežtas R. G. vyriškos lyties naujagimis, kuriam diagnozuotas abstinencijos sindromas dėl motinos narkomanijos. Vaikų teisų apsaugos skyrius išsiaiškino, kad atsakovė R. G. yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą motinos K. V. bute adresu ( - ), tačiau faktiškai gyvena ( - ) miesto teritorijoje. 2013-02-01 R. G. buvo iškviesta pokalbiui į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių. Atsakovė paaiškino, kad šiuo metu ji gyvena kartu su sugyventiniu ( - ) mieste, adresu ( - ). Atsakovė pripažino, kad yra priklausoma nuo narkotinių medžiagų vartojimo ir šiuo metu neturi sąlygų ir galimybių auginti naujagimį. Vaiko motina buvo įpareigota gydyti turimą priklausomybę, palaikyti ryšį su vaiku ir keisti savo gyvenimo būdą taip, kad ateityje sūnus galėtų gyventi kartu. Pokalbyje dalyvavusi vaiko senelė K. V. paaiškino, kad norėtų pati rūpintis savo anūku, tačiau neturi nei sąlygų, nei galimybių globoti naujagimį. Kadangi vaikas liko be tėvų globos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-05 įsakymu Nr. ( - ) D. G., gim. ( - ), nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti ( - ) namai. 2013-02-04 Vilniaus rajono Vaikų teisių apsaugos skyrius kreipėsi į Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrių su prašymu patikrinti R. G. šeimą ir priimti sprendimą dėl socialinio darbo su šeima vykdymo. 2013-03-04 Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius informavo, kad su R. G. bendrauta telefonu, kadangi apsilankymo jos gyvenamojoje vietoje metu atsakovės nebuvo namuose (R. G. Vilniaus rajono Vaikų teisių apsaugos skyriui nurodė klaidingą faktinės gyvenamosios vietos adresą. Vilniaus miesto Vaikų teisių apsaugos skyriaus inspektorė išsiaiškino, kad atsakovė gyvena adresu ( - )). Į telefonu suplanuotą susitikimą ( - ) seniūnijoje, R. G. neatvyko. Per pakartotinius specialistų apsilankymus atsakovės šeimoje, R. G. nebuvo randama namuose, o į paliktus kvietimus atvykti pokalbiui į seniūniją nekreipė dėmesio. Kadangi atsakovė vengia bendrauti su specialistais, todėl nėra galimybės nustatyti paslaugų teikimo šeimai poreikį ir socialinis darbas su šeima nėra vykdomas. 2013-06-19 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriuje įvyko D. G. laikinosios globos peržiūra, tačiau į iš anksto suplanuotą susitikimą vaiko motina neatvyko. Įvertinęs Vaikų teisių apsaugos skyriuje turimą informaciją apie R. G. gyvenimo būdą ir jos elgesį vaiko atžvilgiu bei išanalizavęs ( - ) namų pateiktą informaciją apie motinos bendravimą su vaiku prieita prie išvados, kad motina yra visiškai nusišalinusi nuo mažamečio vaiko priežiūros. Atsakovė nuo laikinosios globos nustatymo aplankė vaiką tik vieną kartą, ji neskambina į globos įstaigą ir nesidomi sūnaus vystymusi bei jo sveikata. R. G. nebendradarbiauja su gyvenamosios vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais ir nėra suinteresuota priimti jai siūlomą socialinę pagalbą. R. G. gyvena žalingą gyvenimo būdą, ji yra 37 kartus bausta administracine tvarka pagal LR ATPK 44 str. 2 d., 50 str., 161 str., 174 str., 1821 str. Atsakovė nevykdo savo konstitucinės pareigos, nes nesirūpina vaiku, su juo nebendrauja, materialiai neišlaiko ir nėra vilties, kad ateityje jos elgesys galėtų pasikeisti, todėl yra pakankamas pagrindas taikyti jai sankciją- neterminuotą motinos valdžios apribojimą. Apribojant R. G. motinos valdžią D. G. atžvilgiu, išlieka atsakovės pareiga teikti vaikui išlaikymą. Šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis ar jų neturėjimu, todėl atsakovė, būdama darbinga, negali būti atleidžiama nuo šios pareigos vykdymo. Prašo teismo: 1) neterminuotai apriboti R. G. motinos valdžią jos mažamečio sūnaus D. G. atžvilgiu; 2) nustatyti D. G., nuolatinę globą (rūpybą); 3) paskirti nepilnamečio vaiko globėju (rūpintoju) ( - ) namus; 4) nustatyti D. G. gyvenamąją vietą ( - ); 5) priteisti iš R. G. po 400 Lt materialinį išlaikymą vaikui periodinėmis išmokomis iki jo pilnametystės, lėšas išieškant globojančiai institucijai, pinigus pervedant į vaiko asmeninę sąskaitą, 6) paskirti nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų tvarkytoju ( - ) namus.

3Atsakovė T. B. į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jai pranešta, procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu (b.l. 68-71), todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (LR CPK 246 str.). Atsiliepimo nepateikė.

4Tretysis asmuo ( - ) namai atsiliepimu su ieškiniu sutiko, nurodė, kad D. G. kūdikių namuose gyvena nuo 2013-02-15, berniuko motina R. G. savo sūnų aplankė tik vieną kartą, daugiau motina sūnumi nesidomi, nelanko, nesiteirauja telefonu. Jokie kiti artimieji ar giminaičiai D. nelanko, juo nesidomi. Prašė bylą nagrinėti be atstovo iš kūdikių namų. Atsižvelgiant į tai, byla nagrinėjama trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.).

5Institucija, teikianti išvadą – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius išvadoje nurodė, kad iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pridedamų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovei sūnus nerūpi, ji neįgyvendina motinos valdžios sūnaus atžvilgiu ir duomenų, kad jos elgesys vaiko atžvilgiu pasikeistų nėra, todėl skyrius pritaria ieškovo reikalavimui dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo atsakovei sūnaus D. atžvilgiu. Mano, kad ieškinys neprieštarauja nepilnamečio vaiko D. G. interesams, ir yra tenkintinas. Pateikė prašymą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, todėl byla nagrinėta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui nedalyvaujant.

6Ieškinys tenkintinas.

7Pagal CK 3.155 str. vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi ir tėvai turi ne tik teisę, bet ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

8CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato tėvų valdžios ribojimo sąlygas. Jos yra tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2005).

9Ieškovo atstovės paaiškinimais ir bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė R. G. (b.l. 8) yra D. G., gim. ( - ), motina, vaiko tėvystė nenustatyta (b.l. 6-7). 2013-01-30 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius gavo Vaikų ligoninės VšĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo pranešimą, kad 2013-01-17 į ligoninės Naujagimių intensyvios terapijos skyrių atvežtas R. G. vyriškos lyties naujagimis, kuriam diagnozuotas abstinencijos sindromas dėl motinos narkomanijos (b.l. 13-14). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-05 įsakymu Nr. ( - ) D. G., gim. ( - ), nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti ( - ) namai (b.l. 5).

10Gyventojų registro duomenimis atsakovė R. G. yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą adresu ( - ) (b.l. 9), tačiau faktiškai šiuo adresu gyvena atsakovės motina K. V., kuri neturi nei sąlygų, nei galimybių globoti naujagimį (b.l. 15), o atsakovė faktiškai gyvena ( - ) miesto teritorijoje, yra priklausoma nuo narkotinių medžiagų vartojimo, ji 38 kartus bausta administracine tvarka pagal LR ATPK 44 str. 2 d., 50 str., 161 str., 174 str., 1821 str., 11 kartų teista, niekur nedirba (b.l. 16, 19-20, 33, 48-49, 36-47). Iš 2013-02-15 Vaiko laikinosios globos plano matyti, kad atsakovė buvo įpareigota gydyti turimą priklausomybę, palaikyti ryšį su vaiku ir keisti savo gyvenimo būdą taip, kad ateityje sūnus galėtų gyventi kartu (b.l. 17-18), tačiau Vaikų teisių apsaugos tarnybos specialistams kelis kartus lankantis atsakovės nurodytoje gyvenamojoje vietoje, nė karto jos nepavyko rasti, į telefonu suplanuotus susitikimus R. G. neatvykdavo, vengė bendrauti su specialistais (b.l. 19-20, 23-24). Į 2013-06-19 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriuje įvykusią D. G. laikinosios globos peržiūrą vaiko motina neatvyko (b.l. 25-26).

112013-05-16 globojamo vaiko aplankymo aktas Nr. ( - ) patvirtina, kad D. G. yra laikinai globojamas ( - ) namuose, vaikas turi sveikatos sutrikimų, nuolat yra stebimas gydytojų, motina per visą laiką vaiką aplankė tik vieną kartą, niekas iš artimųjų giminaičių daugiau vaiko nelankė (b.l. 21-22, 29-30).

12Surinkti byloje įrodymai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad atsakovė R. G. gyvena žalingą gyvenimo būdą, faktiškai yra nusišalinusi nuo savo sūnaus D. G., šiuo metu gyvenančio ( - ) namuose, priežiūros, per visą laikinosios globos laiką vaiką aplankė tik vieną kartą, daugiau neaplanko, nesidomi, išlaikymo jam neteikia, neišreiškė noro jį pasiimti, nedėjo jokių realių pastangų, kad galėtų užtikrinti savo vaikui tinkamą priežiūrą ir sudaryti galimybę jam tinkamai vystytis saugioje bei sveikoje šeimoje. Todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei nepilnamečio vaiko interesus, darytina išvada, kad atsakovė dėl savo kaltės yra visiškai nusišalinusi nuo vaiko priežiūros, ryšys tarp jos ir vaiko yra nutrūkęs ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl atsiranda pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą dėl atsakovės motinos valdžios apribojimo jos sūnaus D. G. atžvilgiu (LR CK 3.165, 3.180 str.), paskiriant jo globėju (rūpintoju) ir piniginių lėšų tvarkytoju ( - ) namus, kurie atitinka globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, bei nustatant nuolatinę vaiko globos (rūpybos) vietą su globėju (rūpintoju) (LR CK 3.165, 3.180, 3.238, 3.242, 3.248-3.249, 3.251 str. 1 d., 3.252, 3.256-3.257, 3.265 str.). Atsakovei sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.).

13Kadangi tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį, kuri patvirtina, kad ji nedirba, nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi (b.l. 33-35), į vaiko amžių bei poreikius, yra pagrindas priteisti iš atsakovės vaikui D. G. išlaikymą po 400 Lt periodinėmis išmokomis kas mėnesį (CK 3.195 str.).

14Taip pat atsakovei išaiškinama, kad tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (CK 3.181 str. 2 d.).

15Iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 288 Lt žyminio mokesčio (144 Lt už motinos valdžios apribojimą ir 144 Lt už išlaikymą) bei 9,44 Lt pašto išlaidų (LR CPK 79, 88, 93, 96 str.).

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 263-268, 270, 282, 406-407 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti.

18Neterminuotai apriboti atsakovės R. G., a.k. ( - ) motinos valdžią jos vaiko D. G., gim. ( - ), a.k. ( - ) atžvilgiu.

19Nustatyti D. G. nuolatinę globą (rūpybą), jo globėju (rūpintoju) paskirti ( - ) (kodas ( - )), kuriuose ir nustatyti vaiko globos vietą.

20Priteisti iš atsakovės R. G. išlaikymą nepilnamečiam vaikui D. G. periodinėmis išmokomis po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį, nuo 2013-07-26 iki vaiko pilnametystės, pervedant lėšas į vaiko vardu atidarytą sąskaitą. Šią išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

21Vaiko lėšų tvarkytoju paskirti ( - ).

22Priteisti iš atsakovės R. G. 297,44 Lt (du šimtus devyniasdešimt septynis litus 44 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

23Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

24Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovas ieškinyje ir atstovė teismo posėdyje nurodė, kad atsakovė R. G.... 3. Atsakovė T. B. į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jai... 4. Tretysis asmuo ( - ) namai atsiliepimu su ieškiniu sutiko, nurodė, kad D. G.... 5. Institucija, teikianti išvadą – Vilniaus miesto savivaldybės... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Pagal CK 3.155 str. vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų... 8. CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato tėvų valdžios ribojimo sąlygas. Jos yra... 9. Ieškovo atstovės paaiškinimais ir bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė... 10. Gyventojų registro duomenimis atsakovė R. G. yra deklaravusi savo... 11. 2013-05-16 globojamo vaiko aplankymo aktas Nr. ( - ) patvirtina, kad D. G. yra... 12. Surinkti byloje įrodymai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad atsakovė R. G.... 13. Kadangi tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir... 14. Taip pat atsakovei išaiškinama, kad tėvų valdžios apribojimas gali būti... 15. Iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 288 Lt žyminio... 16. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 263-268, 270, 282, 406-407 str.,... 17. Ieškinį tenkinti.... 18. Neterminuotai apriboti atsakovės R. G., a.k. ( - ) motinos valdžią jos vaiko... 19. Nustatyti D. G. nuolatinę globą (rūpybą), jo globėju (rūpintoju) paskirti... 20. Priteisti iš atsakovės R. G. išlaikymą nepilnamečiam vaikui D. G.... 21. Vaiko lėšų tvarkytoju paskirti ( - ).... 22. Priteisti iš atsakovės R. G. 297,44 Lt (du šimtus devyniasdešimt septynis... 23. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 24. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...