Byla e2-42585-779/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovei N. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 687,24 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-35 buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Buto, esančio ( - ), nuomininkė yra atsakovė. Atsakovė prievolę mokėti už butui teiktas paslaugas vykdė netinkamai, todėl už laikotarpį nuo 2009-08-01 iki 2012-03-13, liko skolinga ieškovui už suteiktas paslaugas 687,24 Eur.

3Atsakovei ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka 2015-10-26 viešo paskelbimo būdu. Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-35 buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Iš teismui pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad buto, esančio ( - ), nuomininkė yra atsakovė. Iš teismui pateiktos skolų valdymo ataskaitos matyti, kad atsakovė laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2012-03-13 už suteiktas paslaugas liko skolinga ieškovui 687,24 Eur. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 176 – 179 straipsniai).

7Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). CK 4.84 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį skiria savivaldybės meras arba jo įgaliotas atstovas. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 str. 4 d.). CK 6.584 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas, kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių. Nagrinėjamu atveju, buto, esančio ( - ), nuomininkė yra atsakovė. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistina 687,24 Eur skolos už suteiktas paslaugas nuo 2009-08-01 iki 2012-03-13 (CK 4.82, 4.84, 5.50, str.).

8Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo remiantis, iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ieškovui iš atsakovės priteistina 15,00 Eur žyminio mokesčio, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, iš viso – 16,74 Eur bylinėjimosi išlaidų.

10Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 96 str. 6 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 – 286 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovui UAB „Viršuliškių būstas“, į. k. 121446576, iš atsakovės N. M., gimusios ( - ), 687,24 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus 24 ct) skolos, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (687,24 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,74 Eur (šešiolika eurų 74 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

15Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai