Byla 2SP-29720-955/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų V. Č. ir uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

22016 m. lapkričio 18 d. teisme gautas pareiškėjų V. Č. ir UAB „Autokausta“ prašymas patvirtinti 2016 m. lapkričio 18 d. sudarytą taikos sutartį. Pareiškėjai nurodė, kad tarp V. Č. (toliau – Pirkėja) ir UAB „Autokausta“ (toliau – Pardavėja) 2015 m. kovo 18 d. buvo sudaryta nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartis, pagal kurią V. Č. už 185 361,14 EUR su PVM kainą įsigijo naujos statybos butą, su jam priskirta žemės sklypo dalimi bei inžineriniais statiniai, adresu ( - ). Garantiniu laikotarpiu paaiškėjo Nekilnojamojo turto trūkumai, dėl kurių Pirkėja 2016 m. lapkričio 4 d. kreipėsi į Pardavėją su pretenzija. Šios Sutarties sudarymo dienai Pirkėja yra sumokėjusi Pardavėjui 98 361 EUR, o nesumokėta Nekilnojamojo turto kainos dalis sudaro 87 000,14 EUR. Pareiškėjai, siekdami išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, sudarė taikos sutartį, kurią teismo prašo patvirtinti. Nurodo, kad jiems CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punkto, 294 straipsnio 2 dalies turinys bei teismo patvirtintos taikos sutarties nevykdymo pasekmės yra žinomos.

3Pareiškimas dėl šalių taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.

4CK 6.983 straipsnio 1 dalis numato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. CK 6.985 straipsnis nurodo, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią. Pareiškėjai pateikė sudarytą taikos sutartį, kuria siekiama išspręsti ginčą dėl skolos.

5Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartimi yra išreikšta bendra suderinta šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų. Teismas taip pat nenustatė aplinkybių, nurodytų CK 6.984 straipsnyje, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama. Atsižvelgiant į tai, kad taikos sutartis tarp pareiškėjų išsprendžia kilusį ginčą ir užkirs kelią kilti teisminiams ginčams ateityje, taikos sutartis yra tvirtintina (CPK 582 straipsnio 3 dalis, CK 6.983 straipsnis).

6Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

7Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš pareiškėjų nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 582 straipsnio 6 dalimi,

Nutarė

9Patvirtinti pareiškėjų V. Č., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ) (toliau – Pirkėja), ir uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“, įmonės kodas 135007799, buveinė Marvelės g. 199B, Kaunas (toliau – Pardavėja), atstovaujamos direktoriaus Juozo Kriaučiūno, 2016 m. lapkričio 18 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

10„Atsižvelgdamos į tai, kad:

11A. Tarp Pirkėjos ir Pardavėjos 2015 m. kovo 18 d. buvo sudaryta nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartis (priedas Nr. 1), pagal kurią Pirkėja už 185 361,14 EUR su PVM kainą (priedo Nr. 1 3.1 p.) įsigijo naujos statybos butą, su jam priskirta žemės sklypo dalimi bei inžineriniais statiniai, adresu ( - ) (toliau - Nekilnojamas turtas);

12B. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjo Nekilnojamojo turto trūkumai, dėl kurių Pirkėja 2016 m. lapkričio 4 d. kreipėsi į Pardavėją su pretenzija (priedas Nr. 2) (toliau – Pretenzija);

13C. Civilinio kodekso 6.399 str. ir 6.334 str. numato, kad tuo atveju, jei pardavėjas perduoda pirkėjui netinkamos kokybės daiktą, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu, be kita ko, pareikalauti, kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

14D. šios Sutarties sudarymo dienai Pirkėja yra sumokėjus Pardavėjai 98 361 EUR, o nesumokėta Nekilnojamojo turto kainos dalis sudaro 87 000,14 EUR;

15E. Šalys, siekdamos taikiai išspręsti ginčą, abipusių derybų būdu susitarė ir sudarė šią taikos sutartį (toliau – Sutartis), kuria susitarė:

161. Šalys susitaria, kad dėl šios Sutarties priede Nr. 2 nurodytų Nekilnojamojo turto trūkumų 25 000 EUR suma yra mažinama 2015 m. kovo 18 d. nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartimi nustatyta Nekilnojamo turto pirkimo kaina, tai yra kaina mažinama nuo 185 361,14 EUR su PVM iki 160 361,14 EUR su PVM kainos.

172. Likusią neapmokėtą Nekilnojamojo turto kainos dalį, įvertinus Sutarties 1 punktu sumažintą Nekilnojamojo turto kainą, lygią 62 000,14 EUR, Pirkėja įsipareigoja sumokėti 2015 m. kovo 18 d. nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartimi nustatyta tvarka.

183. Kitos 2015 m. kovo 18 d. nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarties sąlygos nekeičiamos.

194. Pirkėja pareiškia ir patvirtina, kad įsigaliojus šiai Sutarčiai nereikš jokių pretenzijų/reikalavimų Pardavėjai dėl Pretenzijoje nurodytų Nekilnojamojo turto trūkumų, taip pat dėl žalos, kurią sąlygojo šie trūkumai, atlyginimo.

205. Šalys patvirtina, kad ši Sutartis yra abiem Šalims priimtinas susitarimas, pasiektas abipusiu nuolaidų ir derybų būdu, kuriuo yra išspręstas tarp Šalių kilęs ginčas dėl Pretenzijoje nurodytų Nekilnojamojo turto trūkumų. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės numatytos Lietuvos Respublikos civiliniame ir civilinio proceso kodeksuose.

216. Šalys patvirtina, kad šios Sutarties sudarymas atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus bei Šalių interesus ir teisėtus lūkesčius.

227. Šalys nurodo, kad ši Sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei Šalių interesams.

238. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo.

249. Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba, trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas Sutarties egzempliorius perduodamas Pirkėjai, antras – Pardavėjai, trečias Sutartį tvirtinančiam Kauno apylinkės teismui.

2510. Pridedama:

2610.1. Priedas Nr. 1 – 2015 m. kovo 18 d. nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartis;

2710.2. Priedas Nr. 2 – 2016 m. lapkričio 4 d. pretenzijos kopija.

2811. Šalys patvirtina, jog šią Sutartį perskaitė, Šalys Sutartį ir jos pasekmes suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.“

29Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė, rašytinio proceso... 2. 2016 m. lapkričio 18 d. teisme gautas pareiškėjų V. Č. ir UAB... 3. Pareiškimas dėl šalių taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.... 4. CK 6.983 straipsnio 1 dalis numato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio... 5. Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartimi yra išreikšta bendra... 6. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo... 7. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 8. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 9. Patvirtinti pareiškėjų V. Č., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ) (toliau –... 10. „Atsižvelgdamos į tai, kad:... 11. A. Tarp Pirkėjos ir Pardavėjos 2015 m. kovo 18 d. buvo sudaryta... 12. B. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjo Nekilnojamojo turto trūkumai, dėl... 13. C. Civilinio kodekso 6.399 str. ir 6.334 str. numato, kad tuo atveju, jei... 14. D. šios Sutarties sudarymo dienai Pirkėja yra sumokėjus Pardavėjai 98 361... 15. E. Šalys, siekdamos taikiai išspręsti ginčą, abipusių derybų būdu... 16. 1. Šalys susitaria, kad dėl šios Sutarties priede Nr. 2 nurodytų... 17. 2. Likusią neapmokėtą Nekilnojamojo turto kainos dalį, įvertinus Sutarties... 18. 3. Kitos 2015 m. kovo 18 d. nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo... 19. 4. Pirkėja pareiškia ir patvirtina, kad įsigaliojus šiai Sutarčiai... 20. 5. Šalys patvirtina, kad ši Sutartis yra abiem Šalims priimtinas... 21. 6. Šalys patvirtina, kad šios Sutarties sudarymas atitinka teisingumo,... 22. 7. Šalys nurodo, kad ši Sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų... 23. 8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo.... 24. 9. Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba, trimis egzemplioriais, turinčiais... 25. 10. Pridedama:... 26. 10.1. Priedas Nr. 1 – 2015 m. kovo 18 d. nekilnojamųjų daiktų... 27. 10.2. Priedas Nr. 2 – 2016 m. lapkričio 4 d. pretenzijos kopija.... 28. 11. Šalys patvirtina, jog šią Sutartį perskaitė, Šalys Sutartį ir jos... 29. Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo...