Byla N2-64-424/2015
Dėl vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo

1

2Trakai

3Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,

4sekretoriaujant Elenai Plyševskajai,

5dalyvaujant ieškovei I. B., jos atstovei adv. Jurgitai Žiužnienei

6atsakovui E. S.

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. B. ieškinį atsakovui E. S. dėl vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo ir

Nustatė

8ieškovė prašo nustatyti šalių nepilnamečio vaiko T. S., gim. 2012-07-20, gyvenamąją vietą su ieškove, priteisti iš atsakovo vaikui išlaikymą, mokamą po 600 Lt (174 Eur) periodinėmis išmokomis kiekvieną mėnesį, priteisti iš atsakovo 1200 Lt (348 Eur) išlaikymo įsiskolinimą, nustatyti atsakovo bendravimo su vaiku tvarką, nurodant, kad tėvas su vaiku bendrauja netrukdomai, dalyvaujant motinai, apie susitikimų vietą ir laiką iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš dvi dienas suderinęs su ieškove.

9Ieškovė nurodė, kad šalys nėra susituokę. Jų mažametis sūnus, gim. 2012-07-20, nuo pat gimimo gyvena su motina. Tuojau po vaiko gimimo atsakovas nuo 2012-08-17 iki 2013-04-17 atliko bausmę pataisos namuose, o grįžęs po bausmės atlikimo apsigyveno pas savo gimines, vaiko išlaikymui jokių lėšų neskyrė, nes niekur nedirbo. Šalys kelis kartus bandė gyventi kartu. Tada atsakovas prisidėdavo prie vaiko išlaikymo nors ir minimaliai. O nuo 2014-04-01 atsakovas vėl buvo patalpintas į pataisos namus atlikti laisvės atėmimo bausmės. Nuo to laiko jis vaiko išlaikymui visiškai jokių lėšų neskiria. Nors ieškovė ne kartą atsakovui siūlė susitarti dėl vaiko išlaikymo, atsakovas į tai nereaguoja. Vaiko išlaikymu, jo priežiūra rūpinasi tik ieškovė.

10Nurodė, kad vaiko poreikiams tenkinti reikia apie 370 Eur per mėnesį. Vaikas auga, todėl išlaidos maistui, drabužiams, lavinimo priemonėms sudaro didžiąją išlaidų dalį. Dėl ieškovės pamaininio darbo vaiko priežiūrai samdoma auklė, kuriai mokama 87 Eur per mėnesį. Ieškovės pajamas sudaro darbo užmokestis apie 608 Eur per mėnesį. Kitų pajamų, transporto priemonių, nekilnojamojo turto neturi. Vaiko tėvas turėtų teikti pusę vaiko išlaikymui reikalingos sumos –po 174 Eur per mėnesį. Kadangi atsakovas vaikui išlaikymo neteikia nuo 2014-04-01, prašo priteisti iš atsakovo 348 Eur išlaikymo įsiskolinimą už du mėnesius nuo 2014-04-01 iki ieškinio padavimo teismui, skaičiuojant po 174 Eur per mėnesį. Vaikas nuo pat gimimo gyvena su ieškove, yra prie jos prisirišęs. Ji vaikui sudaro tinkamas gyvenimo sąlygas. Prašo vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su ja. Nurodė, kad ji neprieštarauja atsakovo bendravimui su vaiku ir tokio bendravimo siekia, tačiau šiuo metu vaikas dar mažas, vaikas tėvo nepažįsta, todėl vaiko bendravimas su atsakovu nedalyvaujant motinai ir svetimoje vaikui aplinkoje jį traumuotų. Todėl atsakovas savo bendravimo su vaiku laiką turėtų suderinti su ieškove ir su vaiku turėtų bendrauti dalyvaujant motinai bent kol truputį paaugs ir pripras prie tėvo.

11Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies ir nurodė, kad ieškovės nurodyta suma reikalinga vaiko poreikiams tenkinti yra aiškiai per didelė, nes vaikas dar mažas. Vaikas sveikas, jam nereikia nei vaistų , nei vitaminų, kuriuos nurodo ieškovė. Nurodė, kad vaiko poreikiams tenkinti užtenka 600 Lt (174 Eur) per mėnesį. Be to jis negali mokėti ieškovės reikalaujamos sumos, nes nedirba, yra registruotas darbo biržoje, bet bedarbio pašalpos negauna, pragyvena iš atsitiktinių darbų. Sutinka teikti 87 Eur išlaikymą. Sutinka su reikalavimu dėl išlaikymo įsiskolinimo, tačiau skaičiuojant nuo 87 Eur išlaikymo sumos. Taip pat nurodė, kad sutinka, jog vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove. Nurodė, kad jo bendravimas su vaiku turi vykti nedalyvaujant ieškovei ir ne jos gyvenamojoje vietoje, nes jis nenori matyti nei ieškovės nei jos tėvų. Vaikas jį pažįsta, jo nebijo ir jis su vaiku gali bendrauti nedalyvaujant ieškovei pasiimdamas vaiką su savimi.

12Institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius teismui pateiktoje išvadoje nurodė, kad ieškovė sudaro tinkamas sąlygas vaikui augti ir vystytis. Šalių vaiko gyvenamosios vietos nustatymas kartu su motina atitiktų vaiko interesus. Vaiko ir tėvo ryšys nėra stiprus dėl retų susitikimų, nes tėvas daug laiko praleidžia įkalinimo įstaigose. Vaikas labai prisirišęs prie motinos ir vaiko interesus geriausiai atitiktų bendravimas su tėvu vaikui gerai pažįstamoje aplinkoje ir dalyvaujant motinai. O vaikui paaugus tėvai galėtų tartis dėl kitos bendravimo su vaiku tvarkos.

13Teismo nustatytos aplinkybė ir motyvai.

14Šalys yra nepilnamečio T. S., gim. 2012-07-20, tėvai (b.l.9).

15Kaip matyti iš šalių paaiškinimų, šalių vaikas faktiškai gyvena su motina. Tai patvirtina ir pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ( b.l.10). Atsakovas sutiko, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina. Institucija, duodanti išvadą byloje, nurodė, kad motina užtikrina vaikui tinkamas gyvenimo ir vystymosi sąlygas ir gyvenimas su motina atitinka vaiko interesus. Todėl šalims sutarus dėl vaiko gyvenamosios vietos, ieškinys šioje dalyje tenkinamas.

16CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams (CK 3.192 str. 2 d.). CK 3.192 str. 3 d. nustato, kad išlaikymą savo vaikams privalo teikti abu tėvai, proporcingai savo turtinei padėčiai. Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.). Vaikui skiriamo išlaikymo tikslas yra ne tik patenkinti kasdienius gyvybiniu poreikis, bet ir užtikrinti visapusišką ir harmoningą socialios asmenybės vystymąsi. Todėl išlaikymas vaikui turi būti nuolatinis ir neapsiriboti epizodine parama. Atsakovas neneigė savo pareigos išlaikyti vaiką, pripažino, kad išlaikymo vaikui neteikia, todėl išlaikymas priteisiamas nuo ieškinio padavimo teismui dienos – 2014-06-16.

17Ieškovė nurodė, kad vaiko poreikiams tenkinti reikia apie 1280 Lt per mėnesį, tačiau šios sumos nepagrindė įrodymais (CPK 178 str.). Kad vaikas turi kokių nors specialių poreikių, kurių tenkinimui reikalingos papildomos lėšos, ieškovė nenurodė. Vertinant ieškovės pateiktas išlaidas vaiko poreikiams tenkinti ( b.l.3) darytina išvada, kad joje nurodytos sumos viršija būtinus vaiko poreikius. Tokios pozicijos kaip laisvalaikis, laisvalaikio priemonės, atostogos, vien pagal savo esmę kertasi su dvejų metų vaiko poreikių logika. Šios pozicijos kartų su išlaidomis vaiko lavinimui, žaislams galėtų būti įvardintos kaip vaiko lavinimo ir ugdymo išlaidos, tačiau įvertinus vaiko amžių ir išlaidų sumą 220 Lt (64 Eur) per mėnesį arba 2640 Lt (765 Eur) per metus laikytinos aiškiai per didelėmis. Vien tai, kad vaikas auga ir ieškovė siekia vaikui suteikti viską, kas geriausia, neduoda pagrindo teigti, kad ieškovės nurodyti vaiko poreikiai turi būti tenkinami ieškovės nurodyta apimtimi. Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams tenkinti, paprastai laikoma, kad nepilnamečiam vaikui yra būtinas minimalios mėnesio algos išlaikymas, kuri nuo 2014-10-01 yra 1035 Lt (300 Eur) (LR Vyriausybės 2014-09-24 nutarimas Nr.972). Į šią sumą turi orientuotis ne tik teismai, sprendžiantys dėl išlaikymo priteisimo, bet ir tėvai, apibrėždami savo pareigą teikti išlaikymą vaikui. Ieškovei nepagrindus įrodymais vaiko poreikių, ir esant pagrindui abejoti, kad ieškovės nurodytas vaiko poreikių tenkinimo lygis atitinka realius vaiko poreikius, priteistino išlaikymo suma nustatoma pagal minimalų poreikių tenkinimo lygį.

18Nors atsakovas nurodė, kad nedirba ir neturi lėšų vaiko išlaikymui, duomenų, iš kurių galima būtų spręsti, kad atsakovo galimybės dirbti ir uždirbti lėšas reikalingas vaiko išlaikymui būtų apribotos dėl objektyvių priežasčių, nėra. Įvertinus nurodytas aplinkybes ir tai, kad tėvų pareigos išlaikyti vaikus yra lygios, iš atsakovo T. S. priteisiamas išlaikymas 150 Eur per mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

19Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos (CK 3.200 str.). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2014-04-01 iki ieškinio padavimo teismui dienos, t.y už du mėnesius. Atsakovas iš esmės su šiuo reikalavimu sutiko, todėl iš atsakovo šalių vaikui priteisiamas išlaikymo įsiskolinimas už du mėnesius, skaičiuojant nuo 150 Eur sumos – 300 Eur.

20Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko vaiko tėvas (motina) uzufrukto teisėmis išimtinai vaiko interesais (CK 3.185 str., 3.186 str., 3.203 str. 1 d.). Priteista išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3. 208 str.).

21Ieškovė pripažįsta tėvo teisę bendrauti su vaiku ir tokio bendravimo siekia, tačiau šalys nesutaria dėl tokio bendravimo vietos ir būdo. Ieškovė nurodė, ir tai matyti iš bylos medžiagos (b.l.18,20,31,38,40) atsakovas po vaiko gimimo didžiąją laiko dalį praleido laisvės atėmimo vietose, todėl įvertinus vaiko amžių, tarp atsakovo ir vaiko net negalėjo susiformuoti vaiko ir tėvo santykiai. Šiuo atveju ieškovės nuogąstavimai, kad vaiko palikimas su tėvu, vaikui kels stresą, yra pagrįsti. Atsakovo pareiškimai apie tai, kad su vaiku jis bendraus tik nedalyvaujant ieškovei ir ne jos gyvenamojoje vietoje, vertinami kaip atsakovo priešiškumas ieškovei, kuris nesuderinamas su vaiko interesais. Todėl teismui kyla pagrįstų abejonių, kad asmuo, kuris siekdamas bendravimo su vaiku, į pirmą vietą iškelia savo neapykantą vaiko motinai, sugebės išlaikyti bendravimo su vaiku lygį, atitinkantį vaiko interesus. Įvertinus nurodytas aplinkybes, sprendžiant dėl tėvo bendravimo su vaiku tvarkos, teismas daro išvadą, kad iki susiformuos vaiko ir tėvo santykiai, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kai atsakovas su sūnumi bendrauja dalyvaujant ieškovei.

22Trakų rajono apylinkės teismo 2014-06-18 nutartimi atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – priteistas laikinas materialinis išlaikymas nepilnamečiam vaikui T. S., gim. 2012-07-20, po 500 Lt (145 Eur) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nuo 2014-06-16 iki sprendimo šioje byloje priėmimo – įsiteisėjus teismo sprendimui naikintinos, o pagal šią nutartį atsakovės sumokėtos sumos įskaitytinos į nepilnamečiam vaikui priteistą išlaikymą.

23Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo ( CPK 83 str. 1d.2 p). Reikšdama kitus reikalavimus ieškovė patyrė 145 Lt (42,30 Eur) žyminio mokesčio išlaidų (b.l.7).

24Patenkinus ieškinį ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos ir mokėtinas žyminis mokestis nuo kurio ieškovė atleista (54 Eur) ir pašto išlaidos (9,20 Eur) valstybei priteisiama iš atsakovo atitinkamai ieškovei ir valstybei (CPK 93 str. 96 str.)

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.192-3.200, 3.208 str. str., CPK 5, 79, 88, 96, 150, 177-178, 268 –270, 282 str. str., teismas

Nutarė

26ieškinį patenkinti iš dalies:

27T. S., gim. 2012-07-20, gyvenamąją vietą nustatyti su motina I. B. a.k. ( - )

28priteisti iš E. S. a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam vaikui T. S., gim. 2012-07-20, po 150 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nuo 2014-06-16 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vuriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją;

29priteisti iš E. S. a.k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą vaikui T. S., gim. 2012-07-20, - 300 EUR;

30pavesti I. B. tvarkyti T. S. priklausantį išlaikymą uzufrukto teise;

31nustatyti tokią E. S. bendravimo su vaiku T. S. tvarką:

32vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos E. S. su vaiku T. S. bendrauja netrukdomai, dalyvaujant vaiko motinai, apie susitikimų vietą ir laiką iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš dvi dienas suderinęs su I. B.,

33vėliau E. S. su vaiku bendrauja pagal bendrą susitarimą su I. B..

34Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

35Priteisti iš E. S. 42,30 EUR bylinėjimosi išlaidų I. B. .

36Priteisti iš E. S. 63,20 EUR žyminio mokesčio ir pašto išlaidų valstybei.

37Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

38Įsiteisėjus teismo sprendimui, Trakų rajono apylinkės teismo 2014-06-18 nutartimi atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemonės – laikiną išlaikymą nepilnamečiam vaikui T. S., gim. 2012-07-20 – panaikinti.

39Pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2014-06-18 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – laikino materialinio išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo – E. S. sumokėtas sumas įskaityti į T. S. priteistą išlaikymą.

40Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Trakai... 3. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,... 4. sekretoriaujant Elenai Plyševskajai,... 5. dalyvaujant ieškovei I. B., jos atstovei adv. Jurgitai Žiužnienei... 6. atsakovui E. S.... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. B.... 8. ieškovė prašo nustatyti šalių nepilnamečio vaiko T. S., gim. 2012-07-20,... 9. Ieškovė nurodė, kad šalys nėra susituokę. Jų mažametis sūnus, gim.... 10. Nurodė, kad vaiko poreikiams tenkinti reikia apie 370 Eur per mėnesį. Vaikas... 11. Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies ir nurodė, kad ieškovės nurodyta... 12. Institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės... 13. Teismo nustatytos aplinkybė ir motyvai. ... 14. Šalys yra nepilnamečio T. S., gim. 2012-07-20, tėvai (b.l.9).... 15. Kaip matyti iš šalių paaiškinimų, šalių vaikas faktiškai gyvena su... 16. CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 17. Ieškovė nurodė, kad vaiko poreikiams tenkinti reikia apie 1280 Lt per... 18. Nors atsakovas nurodė, kad nedirba ir neturi lėšų vaiko išlaikymui,... 19. Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos,... 20. Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko... 21. Ieškovė pripažįsta tėvo teisę bendrauti su vaiku ir tokio bendravimo... 22. Trakų rajono apylinkės teismo 2014-06-18 nutartimi atsakovui taikytos... 23. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo... 24. Patenkinus ieškinį ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos ir mokėtinas... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.192-3.200, 3.208 str. str., CPK 5, 79,... 26. ieškinį patenkinti iš dalies:... 27. T. S., gim. 2012-07-20, gyvenamąją vietą nustatyti su motina I. B. a.k. ( -... 28. priteisti iš E. S. a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam vaikui T. S., gim.... 29. priteisti iš E. S. a.k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą vaikui T. S., gim.... 30. pavesti I. B. tvarkyti T. S. priklausantį išlaikymą uzufrukto teise;... 31. nustatyti tokią E. S. bendravimo su vaiku T. S. tvarką:... 32. vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos E. S. su vaiku T. S.... 33. vėliau E. S. su vaiku bendrauja pagal bendrą susitarimą su I. B..... 34. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 35. Priteisti iš E. S. 42,30 EUR bylinėjimosi išlaidų I. B. .... 36. Priteisti iš E. S. 63,20 EUR žyminio mokesčio ir pašto išlaidų valstybei.... 37. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 38. Įsiteisėjus teismo sprendimui, Trakų rajono apylinkės teismo 2014-06-18... 39. Pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2014-06-18 nutartį dėl laikinųjų... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...