Byla 2S-855-567/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Izitas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-16820-141/2013 pagal ieškovo UAB „INFOMEDIA“ ieškinį atsakovui UAB „Izitas“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Ieškovas UAB „INFOMEDIA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Izitas“ 1028,50 Lt skolos, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2010-03-04 su atsakovu pasirašytą užsakymą-sutartį ieškovas teikė reklamos paslaugas atsakovui. Apmokėjimui už užsakytas paslaugas ieškovas 2010-12-23 pateikė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą, serija INFO Nr. 0039776, ir PVM sąskaitą-faktūrą, serija INFO Nr. 0039786. Pagal minėtas sąskaitas-faktūras atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 1028,50 Lt sumą. Atsakovui nemokant įsiskolinimo, ieškovas kreipėsi į skolų išieškojimo įmonę, kuriai atsakovo surasti nepavyko (LR CK 6.4 str.).

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-07-10 priėmė sprendimą už akių ieškinį patenkinti visiškai: priteisti iš atsakovo UAB „Izitas“ ieškovo UAB „INFOMEDIA“ naudai 1028,50 Lt skolos, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1028,50 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-03-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt žyminio mokesčio.

62014-01-27 buvo gautas atsakovo UAB „Izitas“ pakartotinis prašymas atsiųsti teismo procesinius dokumentus, teismo sprendimą, bei laikinai sustabdyti išieškojimo procesą, kol bus išspręsta civilinė byla. Nurodė, kad atsakovas negavo jokių pranešimų apie bylos nagrinėjimą, todėl negalėjo pateikti atsiliepimo į ieškinį, prieštaravimus, įrodymus. Pagrindo teigti, kad asmuo elgėsi nerūpestingai ir nevykdė procesinių pareigų, nenustatyta. Pirmosios instancijos teismas turėjo atidėti bylos nagrinėjimą iš esmės, nedalyvaujant asmeniui, kuriam nebuvo tinkamai pranešta. Atsakovas teigia, jog aplinkybė, kad teismo procesinius dokumentus pristatantis asmuo, neradęs adresato, įteikia juos kitiems asmenims pagal LR CPK 123 str. 3 d., nepaneigia dokumentus pristatančio asmens teisės pagal kitus norminius ar lokalinius teisės aktus palikti pranešimus adresatui apie gautą jo vardu siuntą, nedraudžia informuoti teismą, kad negalima įteikti procesinių dokumentų tiesioginiam adresatui ir nurodyti neįteikimo priežastis ir nesuteikia teisės grąžinti teismo siuntos atgal į teismą neįteiktos.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-29 nutartimi nutarė atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „Izitas“ prašymą dėl procesinių dokumentų pateikimo. 2013-12-19 nutartimi teismas nutarė netenkinti atsakovo UAB „Izitas“ prašymo dėl vykdymo proceso sustabdymo bei nutarė pakartotinai išsiųsti atsakovui UAB „Izitas“ ieškinio ir jo priedų nuorašus bei 2013-07-10 sprendimo už akių kopiją prašyme nurodytu adresu – Birutės g. 19-17, Klaipėda. 2013-12-19 teismo nutartis yra įsiteisėjusi. CPK 137 str. 2 d. 4 p. numato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį (LR CPK 137 str. 2 d. 4 p.).

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atsakovas UAB „Izitas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-29 nutartį. Nurodė, kad teismo šaukimai ir pranešimai yra teismo procesiniai dokumentai, nes juos asmenims siunčia bylą nagrinėjantis teismas. Tokių procesinių dokumentų tikslas informuoti byloje dalyvaujančius asmenis arba kitus proceso dalyvius apie teismo posėdį ir bylos nagrinėjimo ar konkretaus procesinio veiksmo atlikimo vietą ir laiką. Teismas negali nagrinėti bylos, kai nedalyvauja kuris nors iš byloje dalyvaujančių asmenų, jeigu jis nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio laiką ir vietą, nes tokiu atveju būtų pažeidžiamos teisės būti išklausytam principas. Apeliantas teigia, jog, tik panaikinus pirmosios instancijos teismo nutartį, atsakovui, kaip proceso dalyviui, bus suteikta teisė ginti pažeistus teisėtus interesus teisėtomis priemonėmis (LR CPK 123 str.,124 str., 329 str.).

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo, perduodant klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nes procesinio pobūdžio prašymų priėmimas yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva.

13Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, taip pat kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Laikydamiesi šių principinių nuostatų, visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (LR CPK 7 straipsnio 2 dalis). Taip yra užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą.

14Bylos duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teismas konstatavo, jog atsakovui UAB „Izitas“ procesiniai dokumentai įteikti LR CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka ir 2013-07-10 priėmė sprendimą už akių ieškinį patenkinti visiškai. 2013-09-23 ieškovui UAB „INFOMEDIA“ išduotas vykdomasis raštas (b.l. 40). 2013-12-16 gautas atsakovo UAB „Izitas“ prašymas atsiųsti teismo procesinius dokumentus, teismo sprendimą, bei laikinai sustabdyti išieškojimo procesą, kol bus išspręsta civilinė byla (b.l. 42-43). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-12-19 nutartimi nutarė netenkinti atsakovo UAB „Izitas“ prašymo dėl vykdymo proceso sustabdymo bei nutarė pakartotinai išsiųsti atsakovui UAB „Izitas“ ieškinio ir jo priedų nuorašus bei 2013-07-10 sprendimo už akių kopiją (b.l. 46-47). 2013-12-19 nutartis buvo išsiųsta 2012-12-20 registruotu paštu atsakovui UAB „Izitas“ ir 2013-12-31 grąžinta teismui neįteikta (b.l. 48), nurodant, kad adresatas neatsiėmė siuntos. Byloje nėra duomenų, kad ši nutartis ir kiti procesiniai dokumentai buvo pakartotinai siųsti atsakovui UAB „Izitas“.

152014-01-27 Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas atsakovo UAB „Izitas“ pakartotinis prašymas atsiųsti teismo procesinius dokumentus, teismo sprendimą, bei laikinai sustabdyti išieškojimo procesą, kol bus išspręsta civilinė byla (b.l. 49-50).

16Bylą nagrinėjantis teismas turi pareigą užtikrinti, kad byloje dalyvaujantys asmenys būtų informuoti apie teisminio proceso metu teismo priimtą nutartį (sprendimą). Byloje dalyvaujančių asmenų informavimas įgyvendinamas LR CPK 117 - 134 straipsniuose nustatyta tvarka. Procesinių dokumentų įteikimo tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims reglamentuota LR CPK 123 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2, 4 dalis juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami juridinio asmens buveinės vietoje. LR CPK 123 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui.

17Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-19 nutartis yra įsiteisėjusi, ir konstatavo, yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 137 str. 2 d. 4 p.).

18Pažymėtina, jog atsakovui adresuota korespondencija su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-19 nutartimi, kuria netenkintas atsakovo UAB „Izitas“ prašymas dėl vykdymo proceso sustabdymo ir nutarta pakartotinai išsiųsti atsakovui UAB „Izitas“ ieškinio ir jo priedų nuorašus, 2013-07-10 sprendimo už akių kopiją, bei teismo procesiniai dokumentai atsakovo prašyme nurodytu adresu Birutės g. 19-17, Klaipėdoje, buvo grąžinta teismui neįteikta su žyma „neatsiėmė“ (b.l. 48). Bylos duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-19 nutarties kopija atsakovui neįteikta (b.l. 48). Duomenų, kad 2013-12-19 nutarties kopija ir minėti procesiniai dokumentai buvo siunčiami atsakovui pakartotinai, ar įteikti LR CPK nustatyta tvarka byloje nėra.

19Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-19 nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka, todėl nutartis įsiteisėja po 7 dienų nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo atsakovui dienos, jei atsakovas nepasinaudoja apeliacijos teise.

20Nagrinėjamu atveju teismo siunčiami procesiniai dokumentai, tame tarpe ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-19 nutarties kopija, nebuvo tinkamai įteikti atsakovui UAB „Izitas“, kuris nurodė adresą Klaipėdoje, Birutės g. 19-17. Byloje nėra duomenų, kad šiuo adresu siųsti procesiniai dokumentai buvo neįteikti todėl, kad adresas persikraustė ar atsisakė priimti korespondenciją. Tai, kad minėta nutartis nebuvo įteikta atsakovui, sudaro teisinį pagrindą konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesinės teisės normas (CPK 18 str., 137 str. 2 d. 4 p., 335 str. 1 d.) ir neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti priimti CPK 137 str. 2 d. 4 p. pagrindu atsakovo prašymą atsiųsti teismo procesinius dokumentus, teismo sprendimą, bei laikinai sustabdyti išieškojimo procesą.

21Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesinės teisės normas ir tai sudaro teisinį pagrindą skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kadangi pagal CPK nuostatas pirmosios instancijos teismas sprendžia proceso šalies prašymo priėmimo klausimą. Teismas nevertina kitų atskirojo skundo argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų apeliacijos objektui (LR CPK 7 str., 8 str., 177 str., 178 str., 185 str., 313 str., 320 str., 334 str., 338 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 337 str. 1 d. 3 p., teismas

Nutarė

23Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo 2014 m. sausio 27 d. gauto atsakovo UAB „Izitas“ prašymo atsiųsti teismo procesinius dokumentus, teismo sprendimą, bei laikinai sustabdyti išieškojimo procesą priėmimo klausimą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Ieškovas UAB „INFOMEDIA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-07-10 priėmė sprendimą už akių... 6. 2014-01-27 buvo gautas atsakovo UAB „Izitas“ pakartotinis prašymas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-29 nutartimi nutarė atsisakyti... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atsakovas UAB „Izitas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo nutartis... 13. Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės... 14. Bylos duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teismas konstatavo, jog atsakovui... 15. 2014-01-27 Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas atsakovo UAB... 16. Bylą nagrinėjantis teismas turi pareigą užtikrinti, kad byloje... 17. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo... 18. Pažymėtina, jog atsakovui adresuota korespondencija su Vilniaus miesto... 19. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės... 20. Nagrinėjamu atveju teismo siunčiami procesiniai dokumentai, tame tarpe ir... 21. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 337 str. 1 d. 3 p., teismas... 23. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. nutartį ir...