Byla 2-21-374/2011
Dėl skolos priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant G. D., dalyvaujant ieškovo DNSB „A. C. g. 7“ atstovui A. D., atsakovui J. A. Ž., jo atstovei advokatei A. N., atsakovei S. Ž., trečiojo asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ atstovei Z. O., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo DNSB „A. C. g. 7“ ieškinį atsakovams Juozui A. Ž., S. Ž., trečiajam asmeniui UAB „Marijampolės butų ūkis“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas DNSB „A. C. g. 7“, patikslinęs ieškinio reikalavimus, teismo prašo priteisti ieškovui DNSB „A. C. g. 7“, kodas 302316459, solidariai iš S. Ž., asmens kodas ( - ) ir Juozo A. Ž., asmens kodas ( - ) 4964,66 Lt. (keturis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt keturis litus ir 66 centus) skolos už atliktus daugiabučio namo renovavimo darbus, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, žyminio mokesčio bei visas kitas mūsų turėtas bylos vedimo išlaidas.

3Atsakovas Juozas A. Ž. su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad darbai atlikti nekokybiškai, įdėti nekokybiški langai, blogai įdėtas gyvatukas, neteisingai apskaičiuotas buto plotas, kas turi reikšmę skaičiuojant darbų kainas.

4Atsakovė S. Ž. su ieškiniu sutinka, nurodo, kad atsakovo J. A. Ž. pateikti motyvai yra niekuo nepagrįsti, jie gyvena viename bute ir atsakovei situacija yra puikiai žinoma. Jos teigimu, visi darbai atlikti kokybiškai, dalį sumos ji jau sumokėjo, likusi dalis priklauso mokėti jos sutuoktiniui.

5Tretysis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ su ieškiniu sutinka.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad vyko ieškovo - daugiabučio namo renovacija, kuri buvo užbaigta – 2009-10-31. Šis namo renovacijos procesas, kaip nurodo ieškovas, buvo būtinas dėl namo techninio stovio, nes buto ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.

8Baigus renovacijos darbus buvo suskaičiuoti mokesčiai už atliktą jų kiekį. Atsižvelgiant į tai, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui, tad sienų, stogo ir kitos įrangos, kuri priklauso dalinės nuosavybės teise, renovacijos kaštai buvo dalinami kiekvienam namo butui. Atskirai kiekvienam butui buvo suskaičiuota mokėtina suma už į tą butą įdėtus langus, balkono duris ir t.t. Visi A. C. g. 7 namo butų savininkai apmokėjo darbus pagal jiems pateiktas sąskaitas. Įsiskolinę likę tik A. C. g. 7 namo 17 buto savininkai. Jiems pateikta sąskaita už atliktus darbus yra: 50 procentų valstybės parama ir numatyta savivaldybės 20 procentų parama nuo likusios sumos, atskaičius valstybės paramą - 14893,67 Lt. Buto savininkai privalo sumokėti 9929,33 Lt, iš kurių: bendri darbai (stogas, sienos ir kt.) - 6370,34 Lt; langai - 762,48 Lt; balkonai - 1392,38 Lt; šildymo sistema - 1009,55 Lt; kombinuoti gyvatukai - 248,16 Lt; balkonų durys - 146,42 Lt. Visa suma - 24823 Lt (I t. b.l. 7, II t. b.l. 10). Butas, esantis A. C. g. 7-17, Marijampolė, priklauso atsakovams sutuoktiniams - Juozui A. Ž. ir S. Ž. (I t. b.l. 70, 71). Buto bendrasavininkė S. Ž. sutiko mokėti ir iki 2009 m. liepos 20 d. sumokėjo 4640,00 Lt, o iki 2009 m. rugsėjo mėnesio sumokėjo iš viso 4964,66 Lt, tai yra lygiai pusę sumos, kurią privalo sumokėti už namo renovaciją (I t. b.l. 6).

9Buto bendrasavininkas Juozas A. Ž. kategoriškai atsisakė ir atsisako mokėti likusią sumą - 4964,66 Lt, tai yra lygiai pusę sumos, kurią privalo sumokėti už namo renovaciją, nors, ieškovo teigimu, ragintas buvo tiek žodžiu, tiek raštu.

10Renovacijos darbai atlikti, kas patvirtinama atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu. Namas, esantis A. C. g. 7 po renovacijos yra priimtas eksploatacijai, tą patvirtina byloje pateiktas 2009 m. spalio 23 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktas ir tik po visų darbų atlikimo ir patikrinimo, dalį numatytos sumos rangovams pervedė tiek Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, tiek ir Marijampolės savivaldybė (II t. b.l. 6, 7-9). Ieškovas paaiškino, kad jeigu būtų buvę kokių pažeidimų, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra ar Marijampolės savivaldybė nebūtų mokėjusi už atliktus darbus, kadangi pas juos finansavimo kontrolė yra gana griežta ir dėl smulkiausių pažeidimų finansavimas neteikiamas.

11Atsakovas J. A. Ž. nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo nurodytus darbų trūkumus ar nekokybiškų medžiagų ar detalių panaudojimą, nepateikė jokio dokumento, kurio pagrindu būtų galima spręsti apie kitą buto plotą, nei pagal kurį paskaičiuota darbų kaina. Byloje nėra jokių įrodymų, sudarančių pagrindą abejoti pateiktais rašytiniais įrodymais – pripažinimo tinkamu naudoti aktas (II t. b.l. 7-9), atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas (II t. b.l. 6).

12Atsakovai, kaip ir kiti namo gyventojai (kurie pilnai yra atsiskaitę) privalo savo lėšomis prisidėti prie investicinio projekto įgyvendinimo, nes projekto įgyvendinimas atitinka visų namo bendrasavininkių interesus ir padeda išsaugoti bei modernizuoti bendrąją nuosavybę. Pažymėtina, kad 2007-11-20 nutarimas dėl namo renovavimo nenuginčytas (I t. b.l. 8-9). Atsakovai įstatymo nustatyta tvarka minėto visuotinio gyventojų susirinkimo neskundė, todėl jis yra galiojantis ir visiems namo bendrasavininkiams privalomas. Todėl atsakovai jį privalo vykdyti.

13CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis).

14Nors atsakovė S. Ž. pusę reikalingos sumos ir sumokėjo geranoriškai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad butas, esantis A. C. g. 7-17, Marijampolė, S. Ž. ir Juozui A. Ž. priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, santuoka tarp atsakovų nėra nutraukta, kiekvieno iš jų dalis iš bendrosios jungtinės nuosavybės taip pat nėra atidalinta, t.y. turtas nėra padalintas bei atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis LR CK 3.109 str. 1 d. 2 p. prievolės, susijusios su bendro turto tvarkymo išlaidomis yra vykdomos iš bendro sutuoktinių turto, S. Ž. ir Juozas A. Ž. yra solidarūs skolininkai, privalantys solidariai padengti visą esantį įsiskolinimą. Todėl 4964,66 Lt. įsiskolinimą solidariai privalo padengti abu sutuoktiniai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje 257-oji daugiabučio namo savininkų bendrija v. UAB „Vilniaus vandenys“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-579/2003).

15LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. LR CK 6.210 str. 1 d. numatytas 5 proc. įstatyminių palūkanų dydis, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokių palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimu iš atsakovų priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme tai yra 2009-11-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Dėl aukščiau nurodytų ir teismo nustatytų aplinkybių laikytina, kad ieškinys pagrįstas ir įrodytas (CK 3.109, 4.82 str.).

17Kiti posėdžio metu šalių nurodyti motyvai nenagrinėtini kaip neturintys esminės reikšmės bylai.

18Iš atsakovų solidariai priteistinos ieškovo naudai išlaidos už teisinę pagalbą ruošiant teismui procesinius dokumentus (I t. b.l. 10, 36, 86, II t. b.l. 20) bei sumokėtas žyminis mokestis (I t. b.l. 4), valstybės naudai – teismo pašto išlaidos (CPK 93, 96, 98 str.).

19Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 270 str.,

Nutarė

20Ieškinį patenkinti.

21Priteisti solidariai iš atsakovų S. Ž., a/k ( - ) ir Juozo A. Ž., a/k ( - ) gyvenančių ( - ), ieškovui DNSB „A. C. g. 7“, kodas ( - ) 4964,66 Lt. (keturis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt keturis litus ir 66 centus) skolos už atliktus daugiabučio namo renovavimo darbus, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2010-10-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 149 Lt žyminio mokesčio bei ieškovo turėtas bylos vedimo išlaidas: 1400 Lt už teisinę pagalbą, ruošiant procesinius dokumentus.

22Priteisti solidariai iš atsakovų S. Ž., a/k ( - ) ir Juozo A. Ž., a/k ( - ) gyvenančių ( - ), 36,50 Lt teismo išlaidų valstybei.

23Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė,... 2. Ieškovas DNSB „A. C. g. 7“, patikslinęs ieškinio... 3. Atsakovas Juozas A. Ž. su ieškiniu nesutinka, nurodo,... 4. Atsakovė S. Ž. su ieškiniu sutinka, nurodo, kad... 5. Tretysis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ su ieškiniu sutinka.... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad vyko ieškovo - daugiabučio namo... 8. Baigus renovacijos darbus buvo suskaičiuoti mokesčiai už atliktą jų... 9. Buto bendrasavininkas Juozas A. Ž. kategoriškai... 10. Renovacijos darbai atlikti, kas patvirtinama atliktų darbų... 11. Atsakovas J. A. Ž. nepateikė jokių įrodymų,... 12. Atsakovai, kaip ir kiti namo gyventojai (kurie pilnai yra atsiskaitę) privalo... 13. CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir... 14. Nors atsakovė S. Ž. pusę reikalingos sumos ir sumokėjo... 15. LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 16. Dėl aukščiau nurodytų ir teismo nustatytų aplinkybių laikytina, kad... 17. Kiti posėdžio metu šalių nurodyti motyvai nenagrinėtini kaip neturintys... 18. Iš atsakovų solidariai priteistinos ieškovo naudai išlaidos už teisinę... 19. Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 270 str.,... 20. Ieškinį patenkinti.... 21. Priteisti solidariai iš atsakovų S. Ž., a/k 22. Priteisti solidariai iš atsakovų S. Ž., a/k 23. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...