Byla 2S-1011-479/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ž. Bertašiaus, kolegijos teisėjų V. N. Griškevičienės, D. Martinavičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. J. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-14 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. J. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui A. S., D. J., Nordea Bank Finland Plc (AB), UAB „PROMANO LIT“ dėl antstolio veiksmų ir pareiškėjo antstolio A. S. prašymą patvirtinti turto pardavimo iš varžytynių aktą.

2Kolegija

Nustatė

3pareiškėjas J. J. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su skundu dėl antstolio veiksmų ir prašė teismo atsisakyti tvirtinti 2010-10-26 surašytą varžytynių aktą dėl buto, esančio Lūžų g. 2–27, Klaipėdoje, pardavimo. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis A. S. vykdė pareiškėjui ir D. J. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio buto, esančio Lūžų g. 2–27, Klaipėdoje, pardavimą iš varžytynių. Pardavimo iš varžytynių dieną, tai yra

42010-10-20, ryte pareiškėjas kreipėsi į antstolį, kad jis sustabdytų varžytynes, nes pareiškėjas surado buto pirkėją. Antstolis A. S. varžytynių nesustabdė ir neteisėtai pareiškėjo rašytinį prašymą atsisakė priimti. Pareiškėjas nurodė ir tai, kad antstolis pažeidė LR CPK 704 str. ir tuo atžvilgiu, kad neišaiškino pareiškėjui, jog jis turi teisę pasiūlyti buto pirkėją ir kad jis iki varžytynių pradžios turi įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą turto arešto akte nurodytą realizuojamo turto vertę. Be to, antstolio pateiktas turto įvertinimas, kuriame nustatyta pradinė turto pardavimo kaina iš varžytynių, neatitiko realios buto rinkos kainos varžytynių metu.

52010-11-05 antstolis A. S., vadovaudamasis LR CPK 725 str., kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su prašymu dėl turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtinimo, kadangi antstolis pardavė pareiškėjui J. J. priklausantį butą.

62011-02-14 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi pareiškėjo J. J. skundas atmestas ir patvirtintas turto padavimo iš varžytynių aktas.

7Atskiruoju skundu pareiškėjas J. J. prašė teismo nutartį panaikinti ir nurodė, kad teismas nepagrįstai apribojo pareiškėjo teisę turėti byloje atstovą. Teismas neįvertino aplinkybės, jog pareiškėjas iki varžytynių pradžios nurodė buto pirkėją ir antstolis privalėjo varžytynes atidėti. Be to, antstolis neišaiškino pareiškėjo teisės pasiūlyti parduodamo buto pirkėją. Antstolis taip pat pažeidė įstatyme nurodytą terminą pateikti teismui varžytynių aktą. Teismas privalėjo įvertinti ir tai, kad parduodamo buto kaina nebuvo tinkamai nustatyta.

8Atsiliepimuose į atskirąjį skundą antstolis A. S. bei išieškotojas Nordea Bank Finland Plc nurodė, kad skundas yra nepagrįstas ir atmestinas.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Pareiškėjas J. J. skunde nurodė, kad teismas apribojo pareiškėjo teisę turėti byloje atstovą. Su šia nuostata sutikti negalima. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų 2010-11-26. Taigi nuo tada pareiškėjas turėjo teisę nurodyti atstovą, kuris atstovautų pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Be to, 2011-01-14 teismas nusiuntė pranešimą dalyvaujantiems byloje asmenims apie tai, kad byla bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka 2011-01-26 (b. l. 90, t.1) ir pareiškėjas turėjo pakankamai laiko sudaryti sutartį su atstovu. Taigi nors teismas 2011-01-26 atidėjo teismo posėdį iki 2011-01-31, negalima sutikti su pareiškėjo nuostata, jog jam nebuvo sudaryta galimybė sudaryti pareiškėjo atstovavimo sutartį.

11Pareiškėjas nurodė ir tai, kad teismas neįvertino aplinkybių, jog antstolis neišaiškino pareiškėjo teisės pasiūlyti parduodamo buto pirkėją bei nepagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo atšaukti varžytynes pareiškėjui nurodžius buto pirkėją. Su šiomis skundo nuostatomis sutikti taip pat negalima. Vykdomojoje byloje (b. l. 102–104) yra duomenų apie tai, kad 2010-08-18 pranešimu pareiškėjui buvo pranešta apie jo teisę pasiūlyti parduodamo buto pirkėją. Taigi teisė pasiūlyti buto pirkėją pareiškėjui buvo nurodyta. Pareiškėjo 2010-10-20 prašymo atšaukti varžytynes turinys (b. l. 8 t.1) patvirtina, jog pareiškėjas nei antstoliui, nei išieškotojui nenurodė nei konkretaus parduodamo buto pirkėjo, nei jo sumokamos už butą kainos. Taigi antstolis pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo prašymas dėl varžytynių atšaukimo yra nekonkretus, LR CPK 704 str. nurodytos tvarkos pareiškėjas nesilaikė, todėl antstolis pagrįstai vykdė turto pardavimo procedūras.

12Pareiškėjas skunde nurodė ir tai, kad teismas privalėjo įvertinti, jog parduodamo buto kaina nebuvo tinkamai nustatyta, nes turto kaina buvo pasikeitusi turto pardavimo metu. Teismas su šia pareiškėjo nuostata taip pat nesutinka. Vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, kad pareiškėjas būtų ginčijęs antstolio nustatytą parduodamo buto kainą. Be to, jeigu buto kaina buvo pasikeitusi varžytynių metu, pareiškėjas privalėjo antstoliui pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Akivaizdu, kad tokie įrodymai pateikti nebuvo (LR CPK 178 str.).

13Pareiškėjas nurodė ir tai, kad antstolis nesilaikė įstatyme nustatytos tvarkos pateikiant turto pardavimo iš varžytynių aktą ir šis aktas negalėjo būti patvirtinamas. Byloje nėra ginčo dėl to, kad antstolis varžytynių aktą pateikė praleidęs LR CPK 724 str. nurodytą terminą, bet įstatyme nėra nurodyta, kad šis akto pateikimo tvarkos pažeidimas yra esminis ir dėl to aktas negali būti tvirtinamas. Taigi teismas teisingai nustatė, kad ši aplinkybė negali būti kliūtimi patvirtinti varžytynių aktą.

14Šios aplinkybės patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį.

15Įvertinus nedidelę bylos apimtį, sudėtingumą, išieškotojui Nordea Bank Finland Plc (AB) priteisiama dalis, tai yra 300 Lt, išieškotojo atstovavimo išlaidoms atlyginti (LR CPK 98 str.).

16Vadovaudamasi CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Priteisti iš pareiškėjo J. J. 300 Lt išieškotojui Nordea Bank Finland Plc (AB) išieškotojo atstovavimo išlaidoms atlyginti.

Proceso dalyviai