Byla 2-653-731/2014
Dėl neteisėtos statybos padarinių pašalinimo

1Zarasų rajono apylinkės teismo teisėja Liudmila Kuzmickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui S. B., tretieji asmenys Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys, LR Aplinkos misterijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Zarasų rajono savivaldybės administracija dėl neteisėtos statybos padarinių pašalinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą ir priimdamas sprendimą už akių,

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu prašo: įpareigoti atsakovą S. B. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pertvarkyti (perstatyti) nesudėtingą statinį – pirtį, esančią žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) pagal 2009 m. suderinto supaprastinto projekto Nr. ( - ) reikalavimus bei sutvarkyti statybvietę; jei atsakovas S. B. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nepertvarkys pirties žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ) pagal 2009 m. suderinto supaprastinto projekto Nr. ( - ) reikalavimus, įpareigoti S. B. per vieną mėnesį pasibaigus 3 mėnesių statinio pertvarkymui pagal projektą, savo lėšomis nugriauti savavališkai statomą pirtį, esančią žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), Turmanto sen., Zarasų r. bei sutvarkyti statybvietę; sprendime nurodyti, kad atsakovui S. B. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nepertvarkius pirties pagal 2009 m. suderinto supaprastinto projekto Nr. ( - ) reikalavimus ir per vieną mėnesį savo lėšomis nenugriovus neteisėto statinio - pirties bei nesutvarkius statybvietės, ieškovui i suteikiama teisė nugriauti šį statinį - pirtį, esantį žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) bei sutvarkyti statybvietę, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo S. B.. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad S. B. pateikto supaprastinto projekto Nr. ( - ) pirties statybai aiškinamajame rašte nurodyta, kad statinio maksimalus aukštis nuo žemės paviršiaus - 5,50 m, užstatymo plotas - 48,15 m, bendras plotas - 24,53 m , aukšto aukštis - 2,20 m. Tačiau patikrinus vykdomą statybą vietoje nustatyta, kad atsakovo pirtis su terasa faktiškai yra (8,40 x 6,33) m dydžio, nors pagal pateiktą projektą numatyta (8,29 x 6,17) m dydžio ir 6,00 m. aukščio, nors pagal projektą - 5,50 m. Atsakovas, statydamas II grupės nesudėtingą statinį – pirtį, padidino jos matmenis (ilgį, plotį, aukštį), užstatymo plotą ir pakeitė statinio vietą sklype, nes statyba vykdoma 7,50 m atstumu, o pagal projektą turi būti išlaikytas 10 m atstumas nuo vandens telkinio kranto linijos (( - ) ežero apsaugos juosta - 10 m), todėl statinio statytojas nukrypo nuo esminių privalomų statinio supaprastinto projekto sprendinių (Statybos įstatymo 2 str. 93 d.), ko pasėkoje vykdė savavališką statybą (Statybos įstatymo 2 str. 71 d.). Tokiais savo veiksmais statytojas S. B. pažeidė Statybos įstatymo 15 str. 6 d. 3 p., 8 d. nustatytus reikalavimus. Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, už savavališką statybą atsakovui inspekcijos pareigūnas 2013-12-04 surašė Savavališkos statybos aktą Nr. ( - )8, kuriuo buvo pareikalauta iš statytojo nevykdyti jokių statinio - pirties statybos darbų žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), išskyrus statybos darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. Atsižvelgiant į minėtus, S. B. padarytus pažeidimus, inspektorė 2013-12-20 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą su administraciniu nurodymu ir paskyrė baudą pagal ATPK 159 str. 3 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą. S. B. padaryto pažeidimo neginčijo, pateikė 2013-12-20 paaiškinimą dėl vykdomų statybų, paskirtą baudą 2013-12-23 sumokėjo. Vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 2 d., 21 str. 4 p., 23 str. 1 d. 5 p., atsakovui 2014-01-03 surašytas Privalomasis nurodymas, kuriuo statytojas įpareigotas iki 2014 m. liepos 4 d. pašalinti savavališkos statybos padarinius žemės sklype kad. Nr. ( - ), esančiame ( - ) sav. ir sutvarkyti statybvietę. Atsakovas šio įpareigojimo įstatymų nustatyta tvarka ir terminais neskundė. Inspekcijos pareigūnai 2014-07-10 atliko statybvietės patikrinimą ir 2014-07-11 surašė Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą Nr. ( - ), kuriame ir prie jo pridėtose fotonuotraukose, užfiksavo, jog savavališkos statybos padariniai nepašalinti. Statytojas nepateikė jokių paaiškinimų nei žodžiu, nei raštu, dėl ko inspekcijos reikalavimas iki nurodyto termino nebuvo įvykdytas. Esant pagrindui prašė priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui buvo nustatytas 14 dienų terminas pareikšti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas, gavęs teismo pranešimą ir kitus procesinius dokumentus, be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl laikytina, kad atsakovas sutinka su ieškinio reikalavimais. Esant tokioms aplinkybėms byloje priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

5Tretieji asmenys LR Aplinkos misterijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas ir Zarasų rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimus į ieškinį, kuriais su ieškiniu sutiko visiškai ir prašė jį tenkinti.

6Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog dėl išnykusio teisinio pagrindo, institucija jokio suinteresuotumo šioje byloje neturi.

7Atlikus ieškovo pateiktų įrodymų: nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (b.l. 10-14), 2013-11-14 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. (( - ) su priedais (b.l. 16-18), 2012-05-14 kvietimo atvykti į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos Nr. ( - ) (b.l. 15), 2013-12-04 savavališkos statybos akto Nr. ( - ) (b.l. 19-23P), paaiškinimo (b.l. 24), 2013-12-20 administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. ( - ) (b.l. 25-28), 2014-01-03 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus privalomojo nurodymo (b.l. 29-30), mokėjimo nurodymo (b.l. 31), kvietimo (b.l. 32), 2014-07-01Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto Nr. ( - ) (b.l. 33-34), formalų įvertinimą, teismas laiko, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (LR CK 4.103 str., Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str.).

8Ieškovas pagal įstatymą (LR CPK 83 str. 1 d. 5 p.) yra atleistas nuo žyminio mokesčio šioje byloje, todėl ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteisina 145,00 Lt žyminio mokesčio ir 18,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (LR CPK 80 str. 1 d., 5 p., 88 str. 1 d. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 – 265 str., 285 – 286 str.,

Nutarė

10Ieškinį patenkinti.

11Įpareigoti S. B., a.k. ( - ) per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pertvarkyti (perstatyti) nesudėtingą statinį – pirtį, esančią žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) pagal 2009 m. suderinto supaprastinto projekto Nr. ( - ) reikalavimus bei sutvarkyti statybvietę.

12S. B. neįvykdžius teismo sprendimo per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pertvarkyti (perstatyti) pirtį, esančią žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ),

13( - ), į

pareigoti S. B. per vieną mėnesį pasibaigus trijų mėnesių statinio pertvarkymo terminui pagal projektą, savo lėšomis nugriauti savavališkai statomą nesudėtingą statinį – pirtį, esančią žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) bei sutvarkyti statybvietę.

15S. B. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nepertvarkius pirties pagal 2009 m. suderinto supaprastinto projekto Nr. ( - ) reikalavimus ir per vieną mėnesį savo lėšomis nenugriovus neteisėto statinio - pirties bei nesutvarkius statybvietės, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti pirtį, esančią žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) bei sutvarkyti statybvietę, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo S. B..

16Priteisti iš S. B. 163,60 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, kurios mokamos banke Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT247300010112394300, esanti „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Zarasų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Zarasų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai