Byla 2-4801-450/2011
Dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojanciu, Teismas, išnagrinejes byla

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo BUAB „RL Lounge and Restaurants“, atstovaujamo bankroto administratoriaus Aruno Gadeikio, ieškini atsakovui BUAB „Dekociti“, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Elmeda“, del hipotekos sandorio pripažinimo negaliojanciu, Teismas, išnagrinejes byla,

2 n u s t a t e:

3Ieškovas BUAB „RL Lounge and Restaurants“, atstovaujamas bankroto administratoriaus Aruno Gadeikio, kreipesi i teisma su ieškiniu, kuriuo praše pripažinti negaliojanciu hipotekos sandori (hipotekos kodas: 0120090011257), kuriuo UAB „RG Lounge and Restaurants“ hipoteka ikeite jam nuosavybes teise priklausanti turta UAB „Dekociti“ naudai. Nurode, kad 2009 m. gegužes 15 d. tarp UAB „Dekociti“ ir UAB „Ranga IV Investicijos“ buvo sudarytas Susitarimas del reikalavimo teisiu perleidimo, kuriuo UAB „Ranga IV Investicijos“ perleido UAB „Dekociti“ reikalavimo teise i UAB „RG Lounge and Restaurants“ isiskolinima. 2009 m. gegužes 29 d. Susitarimu del skolos padengimo tvarkos ir prievoles ivykdymo užtikrinimo ieškovas isipareigojo bei hipoteka ikeite UAB „Dekociti“ naudai UAB „RG Lounge and Restaurants“ nuosavybes teise priklausanti turta už bendra 340.235,22 Lt suma: 251 221,33 Lt vertes restorano „Dai Mon“ indus ir irankius bei krautuveles „Hediard“ atsargas, kuriu verte sandorio sudarymo metu buvo ne mažesne kaip 89 013,89 Lt. 2009 m. birželio 16 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Dekociti“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Elmeda“. Atsakovo administratoriui užgincijus aukšciau nurodytus sandorius, 2010 m. spalio 12 d. Vilniaus apygardos teismas prieme sprendima civilineje byloje Nr. 2-1457-258/2010, kuriuo pripažino aukšciau nurodytus reikalavimo teisiu perleidimo sandorius niekiniais bei negaliojanciais, taike restitucija, gražindamas sandorio šalis i pradine padeti. Atsižvelgiant i prejudicine galia turinti 2010 m. spalio 12 d. Vilniaus apygardos teismo sprendima, ieškovo nuomone, sandoris, kuriuo ieškovas atsakovo naudai hipoteka ikeite jam nuosavybes teise priklausanti turta, pripažintinas negaliojanciu.

4Atsakovas BUAB „Dekociti“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Elmeda“ igalioto asmens Vladimir Šciupakov, su ieškiniu sutiko, todel praše ieškinyje nurodyta hipotekos sandori pripažinti negaliojanciu.

5Ieškinys tenkintinas.

6I teismo posedi šalys neatvyko, gauti prašymai byla nagrineti atstovams nedalyvaujant.

7Bylos medžiaga nustatyta, kad 2009-07-10 kreditoriaus UAB „Dekociti“ naudai skolininkas BUAB „RL Lounge and Restaurants“ ikeite 9849 vnt. inventoriaus, esancius A.Tumino g. 4, Vilniuje ir visas apyvartoje esancias ir busimas prekiu atsargas, kuriu balansine verte ikeitimo laikotarpiu negali buti mažesne nei 89013,89 Lt. Bendras ikeitimo objektu ikainojimas sudaro 340 235,22 Lt. Sutartiniu ikeitimu užtikrinta prievole: 2009-05-29 Susitarimas del skolos padengimo tvarkos ir prievoles ivykdymo, prievoles dydis 3676736,04 Lt, ivykdymo terminas 2013-06-30 [b.l. 17-18]. 2009-10-28 nutartimi Vilniaus apygardos teismas iškele UAB „RL Lounge and Restaurants“ bankroto byla [b.l. 4-5]. 2009-05-15 Susitarimu del reikalavimo teisiu perleidimo [b.l. 6-8], UAB „Dekociti“ pereme skola iš UAB „Ranga IV investicijos“ viso 3676 290,45 Lt sumai. 2009-05-29 Susitarimu del skolos padengimo tvarkos ir prievoles ivykdymo užtikrinimo [b.l. 9-11] UAB „Dekocitit“ ir UAB „RG Lounge and Restaurants“ sudare skolos padengimo grafika, taip pat 6 p. skolininkas isipareigojo ikeisti kreditoriui restorano „Dai Mon“ kilnojama turta [indus, irankius], bendrai 251 221,33 Lt sumai ir krutuveles „Hediart“ atsargas, esancias apyvartoje 89 013,89 Lt sumai. 2010-10-12 Vilniaus apygardos teismo sprendimu [b.l. 12-15] pripažintas niekiniu ir negaliojanciu 2009-05-15 tarp UAB „Dekociti“ [kreditoriaus] ir UAB „Ranga IV Investicijos“ [skolininko] sudarytas susitarimas del reikalavimo teisiu perleidimo ir taikyta restitucija. Pripažinta, kad UAB „Dekociti“ skolininkas yra ne UAB „RL Lounge and Restaurants“, bet UAB „Ranga IV Investicijos“ pagal 2009-05-01 tarp UAB „Ranga IV Investicijos“ ir UAB „Dekociti“ sudaryta susitarima del tarpusavio skolu suderinimo ir atsiskaitymo, pagal kuri UAB „Ranga IV Investicijos“ yra skolinga UAB „Dekociti“ 3 676 004,09 Lt. Pripažintas niekiniu ir negaliojanciu 2009-05-29 UAB „Dekociti“ valdybos sprendimas, vienintelio akcininko sprendimas pritarti susitarimui del skolos padengimo ir kita.

8Atsižvelgiant i aukšciau išdestytus irodymus ir Vilniaus apygardos teismui 2010-10-12 pripažinus negaliojancia reikalavimo teisiu perleidimo sutarti tarp UAB „Dekociti“ ir UAB „Ranga IV investicijos“, kurios pagrindu ir buvo sudarytas 2009-05-29 Susitarimas del skolos padengimo tvarkos ir prievoles ivykdymo užtikrinimo ir tuo pagrindu ikeistas turtas [Sutartinio ikeitimo kodas 01220090011257], darytina išvada, kad daiktine teise, kuria buvo užtikrintas turtines prievoles ivykdymas, naikintina. Pripažinus negaliojanciu pagrindini sandori, prievole del sandorio užtikrinimo priemoniu taip pat pasibaigia, todel remiantis LR CK 6.70 str. 2 d., 6.74 str. hipotekos sandoris naikintinas.

9Šalys atleistos nuo bylinejimosi išlaidu [žyminio mokescio sumokejimo].

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str., 268 str., 270 str., 307 str.,

Nutarė

11ieškovo BUAB „RL Loundge and Restaurants“, atstovaujamo bankroto administratoriaus Aruno Gadeikio, atsakovui BUAB „Dekociti“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Elmeda“ del hipotekos sandorio pripažinimo negaliojanciu patenkinti ir pripažinti negaliojanciu Hipotekos sandori [Sutartinio ikeitimo kodas 01220090011257], kuriuo UAB „RL Loundge and Restaurants“, im.k. 300569097 hipoteka ikeite nuosavybes teise priklausanti turta UAB „Dekociti“, im.k. 135879534 naudai.

12Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai