Byla 2A-236/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant ieškovo bankrutuojančios Valės Budrevičienės individualios įmonės atstovams administratorei Adai Danilevičienei, advokatui Alfred Sokolovski, atsakovei antstolei Nijolei Dutkevičienei, atsakovo UAB „Edermonta“ atstovei advokatei Natalijai Kucharevai, atsakovo UAB „DK „PZU Lietuva“ atstovei Margaritai Minovič, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios Valės Budrevičienės individualios įmonės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-884-43/2007 pagal ieškovo bankrutuojančios Valės Budrevičienės individualios įmonės ieškinį atsakovams antstolei Nijolei Dutkevičienei, uždarajai akcinei bendrovei „Eldermonta“, uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, tretiesiems asmenims V. B., valstybės įmonei Registrų centrui dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas bankrutuojanti Valės Budrevičienės IĮ 2006 m. balandžio 26 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai vėliau buvo patikslinti, atsakovams antstolei N. Dutkevičienei, UAB „Eldermonta“, UAB DK „PZU Lietuva“, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, tretiesiems asmenims V. B., VĮ Registrų centrui, prašydamas CK 1.80 straipsnio, Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio pagrindu, pripažinti negaliojančiu 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr.0049/05/01622, pagal kurį buvo perleistas turtas (pastatas), esantis Festivalio g. 8A, Visagine, taikyti restituciją – nurodytą turtą perduoti ieškovo kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui ir priteisti iš ieškovo atsakovui UAB „Eldermonta“ 87 360 Lt; teismui pripažinus, kad atsakovas UAB „Eldermonta“ yra sąžiningas įgijėjas, priteisti iš atsakovų UAB DK „PZU Lietuva“ ir Lietuvos valstybės 363 005 Lt žalos atlyginimo, o nepakakus draudimo išmokos žalai atlyginti, draudimo išmokos ir faktinės žalos dydžio skirtumą priteisti iš atsakovės antstolės N. Dutkevičienės. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktu antstolė N. Dutkevičienė pardavė UAB „Eldermonta“ už 87 360 Lt V. B. priklausantį pastatą, esantį Festivalio g. 8A, Visagine. Ieškovo teigimu, 2003 m. balandžio 28 d. VĮ Registrų centro duomenimis, minėto pastato vidutinė rinkos vertė nustatyta 139 444 Lt. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutartimi sustabdytas areštuoto V. B. turto realizavimas, t. y. sustabdyta iš varžytynių parduoto turto akto tvirtinimo procedūra, ir teismo nutartis antstolei N. Dutkevičienei buvo pavesta vykdyti skubiai. Ieškovas nurodė, kad, nepaisant to, 2006 m. kovo 1 d. antstolė išsiuntė turto pardavimo iš varžytynių aktą teismui tvirtinti, o gautus pinigus už parduotą turtą, atskaičiusi vykdymo išlaidas, pervedė į ieškovo sąskaitą. Ieškovas pažymėjo, kad turto pardavimo iš varžytynių aktą teismas patvirtino 2006 m. kovo 6 d., t. y. tuo metu, kai turtas priklausė ieškovui. Ieškovo nuomone, iš varžytynių parduoto turto vertė neatspindi turto rinkos vertės – turtas parduotas už mažesnę nei rinkos kainą. Ieškovas pažymėjo, kad jeigu antstolė nebūtų pardavusi ginčo turto, bankroto administratorė jį parduotų brangiau.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti; priteisti iš bankrutuojančios Valės Budrevičienės IĮ valstybei 125,80Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo; panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 29 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – UAB „Eldermonta“ nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Festivalio g. 8A, Visagine, areštą.

5Teismas nurodė, kad 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių protokolas patvirtina, jog dalyvauti varžytynėse užsiregistravo O. Z. ir UAB „Eldermonta“, 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr.0049/05/01622 antstolė N. Dutkevičienė už 87 360 Lt iš varžytynių pardavė pirkėjui UAB „Eldermonta“ V. B. priklausantį ginčo turtą ir visa suma už nupirktą turtą sumokėta 2006 m. sausio 12 d. Teismas pažymėjo, kad į byla nepateikta duomenų, kuriais remiantis būtų galima konstatuoti, jog ginčo nekilnojamąjį turtą iš varžytynių įsigijusi UAB „Eldermonta“ yra nesąžiningas įgijėjas, todėl iš varžytynių parduotas ginčo turtas iš UAB „Eldermonta“, kaip sąžiningo įgijėjo, negali būti išreikalautas.

6Teismas nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiąją dalį teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutartis, kuria buvo sustabdyta iš varžytynių parduoto turto akto tvirtinimo procedūra, buvo priimta jau įvykus ginčo turto pardavimui iš varžytynių ir sumokėjus visą jo kainą, o antstolė N. Dutkevičienė 2006 m. sausio 31 d. gavusi Vilniaus apygardos teismo pranešimą, kad Vilniaus apygardos teisme 2005 m. spalio 6 d. priimtas UAB „Gerovė“ ieškinys atsakovui V. Budrevičienės IĮ dėl bankroto iškėlimo ir Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutarties nuorašą, nebeatliko jokių veiksmų, kuriais būtų realizuojamas iš varžytynių parduotas ginčo turtas. Teismas pažymėjo, kad 2006 m. vasario 27 d. išsiųsdama Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl varžytynių akto tvirtinimo su vykdomąja byla, antstolė nepažeidė jokių įstatymo reikalavimų, šiuo antstolės veiksmu nebuvo atnaujintas iš varžytynių parduoto turto realizavimas ir (ar) išieškojimas. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad antstolė N. Dutkevičienė neatliko jokių neteisėtų veiksmų, todėl jos civilinei atsakomybei kilti nėra pagrindo.

7Teismas nurodė, kad kai pirkėjas sumoka visą sumą, už kurią jis nupirko turtą, turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikia tvirtinti apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolis, teisėjui (CPK 724 str. 4 d.), teisėjo rezoliucija ar nutartimi patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas (CPK 725 str. 8 d.). Teismas pažymėjo, kad 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr.0049/05/01622 su antstolės N. Dutkevičienės pareiškimu dėl varžytynių akto tvirtinimo ir vykdomąja byla Visagino miesto apylinkės teisme gautas 2006 m. kovo 1 d., o 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr.0049/05/01622 patvirtintas Visagino miesto apylinkės teismo teisėjos I. Vapsvienės 2006 m. kovo 6 d. rezoliucija. Teismas nurodė, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas buvo patvirtintas esant priimtai Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutarčiai, kuria buvo sustabdyta iš varžytynių parduoto turto akto tvirtinimo procedūra, ir įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 14 d. nutarčiai iškelti V. Budrevičienės IĮ bankroto bylą, todėl Visagino miesto apylinkės teismo teisėja, patvirtindama turto pardavimo iš varžytynių aktą, atliko neteisėtus veiksmus, prieštaraujančius Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiosios dalies normoms.

8Teismas nurodė, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlygina valstybė visiškai, jeigu žala atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės ir viena iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų yra žala, kuri nėra preziumuojama, todėl faktą, kad žala atsirado ir jos dydį privalo įrodyti ieškovas. Teismas pažymėjo, kad, ieškovo teigimu, jo patirta žala yra 363 005 Lt, t. y. ieškovas negavo tiek pajamų, kurias būtų gavęs, jeigu jo administratorė turėtų teisę parduoti ginčo turtą iš varžytynių. Teismas nurodė, kad įrodinėdamas šias aplinkybes ieškovas pateikė 2007 m. balandžio 16 d. UAB „Baltijos auditas“ atliktą ginčo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą, kurioje nurodyta, kad lyginamosios vertės metodu nustatyta ginčo turto rinkos vertė 2006 m. sausio 11 d. yra 365 000 Lt, o 2007 m. balandžio 2 d. – 407 000 Lt. Teismas pabrėžė, kad sprendžiant iš ataskaitos, nustatant ginčo turto rinkos vertes, ginčo turto vertė buvo lyginama su pirkimo-pardavimo sutartimis parduotų nekilnojamų daiktų, esančių ne Festivalio, o kitose Visagino m. gatvėse, verte be to, tai nebuvo priverstiniai (likvidaciniai) nekilnojamų daiktų pardavimai, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl 2007 m. balandžio 16 d. ataskaitoje nurodytų ginčo turto rinkos verčių 2006 m. sausio 11 d. ir 2007 m. balandžio 2 d. Teismas pažymėjo, kad kitų įrodymų, pagrindžiančių ginčo turto rinkos vertę 2006 m. sausio 11 d. ir šiuo metu bei aplinkybes, kad ieškovo administratorė ginčo turtą parduotų už didesnę kainą nei pardavė antstolė, ieškovas nepateikė.

9Teismas nurodė, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Teismas pažymėjo, kad 2005 m. spalio 14 d. areštuojant ginčo turtą nei išieškotojas, nei skolininkas nedalyvavo ir antstolė N. Dutkevičienė turtą įvertino 140 000 Lt, t. y. iš esmės tokia verte, kokia nurodyta 2005 m. spalio 13 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše. Teismas taip pat pažymėjo, kad 2005 m. spalio 14 d. ginčo turto arešto aktas V. B. įteiktas 2005 m. spalio 17 d., tačiau V. B. nepasinaudojo CPK 681 straipsnio pirmojoje ir trečiojoje dalyse nustatyta skolininko teise ir prieštaravimų dėl antstolės ginčo turto įkainojimo nepateikė.

10Teismas nurodė, kad pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 80 procentų CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos, todėl antstolė N. Dutkevičienė, laikydamasi įstatymo reikalavimo, pirmosiose varžytynėse parduodamo ginčo turto pradinę kainą nustatė 112 000 Lt. Teismas pažymėjo, kad neįvykus pirmosioms varžytynėms, antstolė paskelbė antrąsias varžytynes ir parduodamo ginčo turto pradinę kainą nustatė vadovaudamasi CPK 722 straipsnio pirmąja dalimi, t. y. 60 procentų CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos – 84 000 Lt ir ginčo turtas parduotas už 87 360 Lt, o į ieškovo sąskaitą, atskaičiusi vykdymo išlaidas, antstolė pervedė 81 335,11 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčo turtas buvo parduotas iš varžytynių, kad pirmosios varžytynės neįvyko dėl to, jog varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas, konstatavo, kad už ginčo turtą gauta 87 360 Lt suma yra reali, atitinkanti turto pardavimo dienos vidutinę rinkos vertę.

11Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė žalos atsiradimo fakto, todėl, nesant vienos iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, valstybei nekyla pareiga atlyginti žalą, tariamai atsiradusią dėl neteisėtų teisėjos veiksmų, patvirtinant 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0049/05/01622.

12Apeliaciniu skundu ieškovas bankrutuojanti Valės Budrevičienės IĮ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pripažinti negaliojančiu 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. 0049/05/01622, pagal kurį buvo perleistas turtas, esantis Festivalio g. 8A, Visagine, taikyti restituciją, sumokant 363 005 Lt turto ekvivalentą pinigais, priteisiant minėtą sumą iš atsakovų UAB DK „PZU Lietuva“ ir Lietuvos valstybės žalos atlyginimo lygiomis dalimis, o nepakakus draudimo atlyginimo žalai visiškai atlyginti, draudimo atlyginimo ir faktinės žalos dydžio skirtumą priteisti iš antstolės N. Dutkevičienės, bei priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo išvada, kad antstolė neatliko neteisėtų veiksmų, todėl jos civilinei atsakomybei kilti nėra pagrindo, nepagrįsta. Antstolė neturėjo siųsti teismui turto pardavimo iš varžytynių akto tvirtinimui, bet turėjo vykdomąją bylą stabdyti ir siųsti bankroto bylą iškėlusiam teismui arba vykdomąją bylą siųsti Visagino apylinkės teismui su prašymu netvirtinti šio akto, nurodant antstolei žinomas priežastis. Antstolė pažeidė imperatyvią CPK 626 straipsnio normą, kurioje numatyti privalomi vykdomosios bylos sustabdymo pagrindai.
  2. Teismo išvada, kad antstolė neatliko jokių veiksmų, kuriais būtų realizuojamas iš varžytynių parduotas turtas, nepagrįsta, kadangi antstolė, pažeidusi CPK 626 straipsnio reikalavimą sustabdyti vykdomąją bylą ir ją perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, atliko veiksmus leidžiančius turtą realizuoti.
  3. Teismas neteisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo pareigos paskirstymą šalims.
  4. Teismas nepasisakė dėl ieškovo argumento, kad civilinėje teisinių santykių apyvartoje negali būti palikti galioti sandoriai, pažeidžiantys imperatyvias teisės normas. Teismas, nurodydamas, kad Visagino apylinkės teismo teisėja, patvirtindama turto pardavimo iš varžytynių aktą, atliko neteisėtus veiksmus, prieštaraujančius Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiosios dalies nuostatoms, nemotyvavo, kodėl ieškovo reikalavimo dalis dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kaip prieštaraujančio Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiajai daliai, atmestas.
  5. Teismas, vertindamas įrodymus, patvirtinančius ginčo turto vertę, neteisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą procese.
  6. Teismo argumentas, kad V. B. nepasinaudojo CPK numatyta skolininko teise ir prieštaravimų dėl antstolės ginčo turto įkainojimo nepateikė, nepagrįstas. Teismas nepasisakė dėl ieškovo pateikto įrodymo, patvirtinančio skolininkės V. B. skundo dėl antstolės veiksmų padavimą, kuriuo skolininkė ginčijo ginčo turto įkainojimą bei antstolės veiksmų, pateikiant turto pardavimo iš varžytynių aktą tvirtinimui, teisėtumą.

13Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, nurodo, kad su ieškovo bankrutuojančios Valės Budrevičienės IĮ apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė N. Dutkevičienė nurodo, kad su ieškovo bankrutuojančios Valės Budrevičienės IĮ apeliaciniu skundu nesutinka.

15Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Eldermonta“ nurodo, kad su ieškovo bankrutuojančios Valės Budrevičienės IĮ apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

16Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ nurodo, kad su ieškovo bankrutuojančios Valės Budrevičienės IĮ apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimas paliktinas pakeistinas.

18Byloje nustatyta, kad Ignalinos rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius 2005 m. rugsėjo 29 d. nutartimi Nr. 41 nutarė priverstinai parduoti iš varžytynių V. B. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – negyvenamąjį pastatą, esantį Festivalio g. 8A, Visagine, kuris yra įkeistas kreditoriui Visagino savivaldybės tarybai 2003 m. gegužės 26 d. hipotekos lakštu Nr. 11120030000054. 2005 m. spalio 14 d. turto arešto aktu antstolė N. Dutkevičienė areštavo ginčo turtą ir jį įvertino 140 000 Lt. 2005 m. spalio 29 d. V. B. įteiktas pranešimas, kad 2005 m. lapkričio 29 d. 13.30 val. iš varžytynių bus parduodamas V. B. priklausantis pastatas, esantis Festivalio g. 8A, Visagine, kurio pradinė kaina 112 000 Lt, apie šias varžytynes paskelbta 2005 m. spalio 25 d. interneto svetainėje www.antstoliai.lt ir 2005 m. spalio 28 d. laikraštyje „V každyj dom“. 2005 m. lapkričio 29 d. skelbtos ginčo turto varžytynės paskelbtos neįvykusiomis CPK 717 straipsnio pirmosios dalies 1 punkto pagrindu, t. y. nedalyvavus varžytynėse nė vienam pirkėjui. 2005 m. lapkričio 29 d. antstolė N. Dutkevičienė pateikė išieškotojui Visagino savivaldybės administracijai siūlymą pasiimti neparduotą iš varžytynių turtą už pradinę jo pardavimo iš varžytinių kainą, tačiau šia savo teise išieškotojas nepasinaudojo. 2005 m. gruodžio 28 d. pranešimu antstolė N. Dutkevičienė informavo V. B., kad 2006 m. sausio 11 d. 09.00 val. iš varžytynių bus parduodamas ginčo turtas, kurio pradinė kaina 84 000 Lt, apie šias varžytynes paskelbta 2005 m. gruodžio 6 d. interneto svetainėje www.antstoliai.lt ir 2005 m. gruodžio 9 d. laikraštyje „V každyj dom“. Varžytynėse, vykusiose 2006 m. sausio 11 d., dalyvavo L. Z., atstovaujantis O. Z., ir UAB „Eldermonta“ ir 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr. 0049/05/01622 antstolė N. Dutkevičienė už 87 360 Lt pardavė pirkėjui UAB „Eldermonta“ V. B. priklausantį pastatą, esantį Festivalio g. 8A, Visagine ir visa suma už nupirktą turtą sumokėta 2006 m. sausio 12 d.

19Vilniaus apygardos teismas 2006 m. sausio 30 d. nutartimi sustabdė Vilniaus apygardos teismo 2005 m. spalio 12 d. nutartimi areštuoto turto, priklausančio atsakovui V. Budrevičienės IĮ bei atsakovo savininkei V. B. realizavimą, t. y. sustabdė iš varžytinių parduoto turto akto tvirtinimo procedūrą. Antstolė N. Dutkevičienė 2006 m. sausio 31 d. gavo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. pranešimą, kad Vilniaus apygardos teisme 2005 m. spalio 6 d. priimtas UAB „Gerovė“ ieškinys atsakovui V. Budrevičienės IĮ dėl bankroto bylos iškėlimo ir Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutarties nuorašą vykdyti. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. vasario 14 d. nutartimi iškėlė V. Budrevičienės IĮ bankroto bylą ir įmonės bankroto administratore paskyrė A. Danilevičienę. Antstolė N. Dutkevičienė Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 14 d. nutarties nuorašą gavo 2006 m. kovo 6 d.

20Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad antstolė, pažeidusi CPK 626 straipsnio reikalavimą sustabdyti vykdomąją bylą ir ją perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, atliko veiksmus leidžiančius realizuoti ginčo turtą. CPK 626 straipsnis įtvirtina privalomuosius vykdomosios bylos sustabdymo pagrindus, kurių vienas – bankroto bylos iškėlimas ir šiuo atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto bylą iškėlusiam teismui (CPK 626 str. 3 p.). Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad antstolė N. Dutkevičienė turto pardavimo iš varžytynių aktą tvirtinimui su vykdomąja byla Visagino miesto apylinkės teismui išsiuntė 2006 m. vasario 27 d. (vykdomosios bylos b.l. 12), tuo tarpu apie bankroto bylos iškėlimą V. Budrevičienės IĮ antstolė buvo informuota 2006 m. kovo 6 d., iš bankroto administratorės gavusi įsiteisėjusią teismo nutartį dėl bankroto bylos V. Budrevičienės IĮ iškėlimo (vykdomosios bylos b.l. 4). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad antstolė N. Dutkevičienė neturėjo pareigos sustabdyti vykdomąją bylą CPK 626 straipsnio 3 punkto pagrindu, kadangi vykdomoji byla su turto pardavimo iš varžytynių aktu buvo išsiųsta Visagino miesto apylinkės teismui anksčiau, negu antstolė buvo informuota apie bankroto bylos iškėlimą. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu ir apeliacinio skundo argumento, kad vykdomoji byla turėjo būti siunčiama Visagino miesto apylinkės teismui su prašymu netvirtinti turto pardavimo iš varžytynių akto, nurodant antstolei žinomas priežastis. Teisėjų kolegija pažymi, kad kruopščiai patikrinti ar nebuvo padaryta tam tikrų pažeidimų parduodant turtą iš varžytynių ir ar yra pagrindas tvirtinti turto pardavimo iš varžytynių aktą yra teismo pareiga, tuo tarpu antstolis, pirkėjui sumokėjus visą sumą, už kurią jis nupirko turtą, turi pareigą turto pardavimo iš varžytynių aktą pateikti teismui šio akto patvirtinimui. Teisėjų kolegija pažymi, kad Visagino miesto apylinkės teismo teismui antstolės N. Dutkevičienės kartu su turto pardavimo aktu pateiktoje vykdomojoje byloje buvo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. raštas antstolei N. Dutkevičienei dėl priėmimo UAB „Gerovė“ ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo V. Budrevičienės IĮ (minėto rašto nuorašas išsiųstas ir Visagino miesto apylinkės teismui) bei Vilniaus apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutartis sustabdyti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. spalio 12 d. nutartimi areštuoto turto, priklausančio V. Budrevičienės IĮ ir V. B. realizavimą, t.y. sustabdyti iš varžytynių parduoto turto akto tvirtinimo procedūrą. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju antstolė N. Dutkevičienė atliko savo pareigą pateikti teismui turto pardavimo iš varžytynių aktą, kuriuo buvo parduotas V. B. nuosavybės teise priklausantis pastatas, esantis Festivalio g. 8A, Visagine. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolė N. Dutkevičienė neatliko jokių neteisėtų veiksmų, yra pagrįsta.

21Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Visagino miesto apylinkės teismo teisėja, patvirtindama turto pardavimo iš varžytynių aktą atliko neteisėtus veiksmus, prieštaraujančius Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiajai daliai. Todėl pagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktas pripažintinas negaliojančiu kaip prieštaraujantis Įmonių bankroto įstatymo imperatyvioms normoms CK 1.80 straipsnio pirmosios dalies pagrindu. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas ir tenkintina ieškinio dalies dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu.

22Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas UAB „Eldermonta“ yra sąžiningas parduoto iš varžytynių turto įgijėjas ir kad parduotas iš varžytynių turtas negali būti išreikalautas iš atsakovo UAB „Eldermonta“, kaip sąžiningo įgijėjo. Apeliaciniame skunde neginčijama, kad atsakovas UAB „Eldermonta“ yra sąžiningas parduoto iš varžytynių turto įgijėjas. Sąžiningi tretieji asmenys, pagal atlygintiną sandorį įgiję nuosavybės teise grąžintiną turtą, gali panaudoti šį sandorį prieš asmenį, kuris reikalauja restitucijos (CK 6.153 str. 1 d.). Todėl, pripažinus 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, restitucija netaikytina ir ieškinio dalis dėl restitucijos taikymo atmestina. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, pripažinus 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, atsakovui UAB „Eldermonta“ išlieka nuosavybės teisė nupirktam dviejų aukštų, 848,70 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 3098-1002-8010 pastatui, esančiam Festivalio g. 8A, Visagine, teismo sprendimo, kuriuo konstatuota, kad nurodytas pastatas negali būti išreikalautas iš sąžiningo įgijėjo – atsakovo UAB „Eldermonta“, ir įstatymo (CK 4.96, 6.153 str.), pagal kurį daiktas negali būti išreikalautas iš sąžiningo įgijėjo, pagrindu.

23CPK 602 straipsnio 6 punkte nurodyta, kad turto pardavimo iš varžytynių aktą suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiu, jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPk 713 straipsnio ketvirtojoje dalyje,718 straipsnyje ir 722 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta tvarka. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad parduodant iš varžytynių pastatą, esantį Festivalio g. 8A, Visagine, nurodytų normų reikalavimai pažeisti nebuvo, o antstolė N. Dutkevičienė areštuotą minėtą turtą įkainojo pagal CPK 681 straipsnio reikalavimus.

24Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kad minėto pastato rinkos vertė 2006 m. sausio 11 d., t.y. pastato pardavimo iš varžytynių dieną, buvo 365 000 Lt, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo UAB „Baltijos auditas“ turto rinkos vertės nustatymo ataskaita bei pažyma, ir kad dėl pastato pardavimo iš varžytynių ieškovui padaryta žala (nuostoliai). Minėtus apeliacinio skundo argumentus paneigia aplinkybės, kad minėtas pastatas buvo įkeistas Visagino savivaldybės tarybai, kad pirmosiose pastato pardavimo varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas, kad išieškotojas Visagino savivaldybės taryba atsisakė paimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą pastatą už pradinę pastato pardavimo iš varžytynių kainą ir kad išieškotojas Visagino savivaldybės taryba, kuri dėl savo veiklos žinojo pastatų, esančių Festivalio g. 8A, Visagine, rinkos kainas, bei skolininkė V. B. prieštaravimų antstolei dėl pastato įkainojimo nepateikė. Bylos duomenys patvirtina, kad ne skolininkė V. B., kurios atžvilgiu buvo vykdomas išieškojimas, bet bankrutuojančios V. Budrevičienės IĮ administratorė pateikė skundą dėl antstolės N. Dutkevičienės veiksmų ir Visagino apylinkės teismas 2006 m. kovo 30 d. nutartimi šį skundą atsisakė priimti. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėtas pastatas 2005 m. spalio 14 d. antstolės buvo areštuotas ir įkainotas, atsižvelgiant į 2005 m. spalio 13 d.VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, pastato pirmosios varžytynės 2005 m. lapkričio 29 d. neįvyko dėl nė vieno pirkėjo nedalyvavimo ir tik 2006 m. gegužės 6 d. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke buvo atliktas pastato pasikeitusios vidutinės rinkos vertės nustatymas. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo UAB „Baltijos auditas“ turto rinkos vertės nustatymo ataskaita bei pažyma ir pagrįstai nurodė minėtos ataskaitos trūkumus dėl Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodyto lyginamosios vertės metodo taikymo. Minėtoje ataskaitoje nėra pagrįsta ir motyvuota, kad ataskaitos 1 lentelėje (kitos paskirties patalpų Visagine pirkimo-pardavimo sandoriai) nurodyti objektai (pastatai) yra analogiški ginčo objektui (pastatui), atsižvelgiant į nedidelės vertinamo turto bei jo analogo skirtumus. 2006 m. kovo 6 d. pastato perdavimo-priėmimo akto 1.2 punkte nurodyti reikšmingi bei didelės apimties pastato trūkumai (t. 1, b.l. 13), kurie nėra nurodyti ataskaitos 2.3 punkte (vertinamo turto aprašymas), ir minėta aplinkybė patvirtina ataskaitos ir pažymos bei šios ataskaitos atlikimo trūkumus. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo minėtomis turto rinkos vertės nustatymo ataskaita bei turto vertės nustatymo pažyma dėl ataskaitos atlikimo trūkumų bei nepakankamo pagrįstumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad išieškotojas Visagino savivaldybės taryba, kuri dėl savo veiklos žinojo pastatų, esančių Visagine, rinkos kainas, atsisakė paimti neparduotą iš pirmųjų varžytynių pastatą už pradinę pardavimo iš varžytynių kainą, ir tai patvirtina minėtų turto rinkos vertės nustatymo ataskaitos bei turto rinkos vertės nustatymo pažymos nepagrįstumą, taip pat patvirtina, kad antstolė N. Dutkevičienė pagal įstatymo reikalavimus įkainojo parduodamą iš varžytynių pastatą. Į bylą nepateikta įrodymų, patvirtinančių, kad ginčo pastatas Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka būtų parduotas už didesnę kainą, nei 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių akte nurodyta kaina ir kad buvo bei yra pirkėjų, norinčių pirkti minėtą pastatą už didesnę kainą. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad dėl ginčo pastato pardavimo varžytynėse ieškovui nebuvo padaryta žala (nuostoliai). Todėl pirmosios instancijos teismo išvados atmesti ieškinio dalį dėl žalos atlyginimo yra pagrįstos (CK 6.245-6.249,6.271, 6.272 str.).

25Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies bei pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas, išdėstant sprendimo rezoliucinę dalį kad ieškinio dalis dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu tenkintina ir kad ieškinio dalis dėl restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo atmestina.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsniu, sprendžia, kad ieškovo išlaidos turto rinkos vertės nustatymo ataskaitai atlikti neatlygintinos.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 92, 93, 96 straipsniais, sprendžia, kad priteistina iš ieškovo valstybei 90 Lt procesinių dokumentų įteikimo pirmosios instancijos teisme išlaidų atlyginimo. Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės valstybei minėtam atsakovui tenkančią mokėti dalį procesinių dokumentų įteikimo pirmosios instancijos teisme išlaidų atlyginimo (CPK 3 str. 1 d., 92, 93, 96 str.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą ir ieškovo atstovės advokato padėjėjos darbo bei laiko sąnaudas, sprendžia, kad priteistina iš atsakovo Lietuvos valstybės ieškovui 800 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą ir ieškovo atstovo advokato darbo bei laiko sąnaudas, sprendžia, kad priteistina iš atsakovo Lietuvos valstybės ieškovui 200 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

30Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nepateikti įrodymai apie atsakovo UAB „Eldermonta“ išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 92, 93, 96 straipsniais, sprendžia, kad priteistina iš ieškovo valstybei 30 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo. Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės valstybei minėtam atsakovui tenkančią mokėti dalį procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo (CPK 3 str. 1 d., 92, 93, 96 str.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą pakeisti. Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

34„Ieškinį tenkinti iš dalies. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0049/05/01622, kuriuo parduotas dviejų aukštų, 848,70 kv. m. bendro ploto, unikalus Nr. 3098-1002-8010 pastatas, esantis Festivalio g. 8A, Visagine. Ieškinio dalį dėl restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo atmesti. Priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės ieškovui bankrutuojančiai Valės Budrevičienės individualiai įmonei 800 Lt (aštuonis šimtus litų) išlaidų advokato padėjėjo pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti atlyginimo. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios Valės Budrevičienės individualios įmonės valstybei 90 Lt (devyniasdešimt litų) procesinių dokumentų įteikimo pirmosios instancijos teisme išlaidų atlyginimo.“

35Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

36Priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės ieškovui bankrutuojančiai Valės Budrevičienės individualiai įmonei 200 Lt (du šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

37Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios Valės Budrevičienės individualios įmonės valstybei 30 Lt (trisdešimt litų) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas bankrutuojanti Valės Budrevičienės IĮ 2006 m. balandžio 26 d.... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimu nusprendė... 5. Teismas nurodė, kad 2006 m. sausio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių... 6. Teismas nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio trečiąją... 7. Teismas nurodė, kad kai pirkėjas sumoka visą sumą, už kurią jis nupirko... 8. Teismas nurodė, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo... 9. Teismas nurodė, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja... 10. Teismas nurodė, kad pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse... 11. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė žalos... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas bankrutuojanti Valės Budrevičienės IĮ prašo... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė N. Dutkevičienė nurodo, kad su... 15. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Eldermonta“ nurodo, kad... 16. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ nurodo,... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2007 m.... 18. Byloje nustatyta, kad Ignalinos rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius 2005... 19. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. sausio 30 d. nutartimi sustabdė Vilniaus... 20. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad antstolė,... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 23. CPK 602 straipsnio 6 punkte nurodyta, kad turto pardavimo iš varžytynių... 24. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų,... 25. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsniu, sprendžia, kad ieškovo... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 92, 93, 96 straipsniais, sprendžia, kad... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, atsižvelgdama į... 30. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nepateikti įrodymai apie atsakovo UAB... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 92, 93, 96 straipsniais, sprendžia, kad... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą pakeisti.... 34. „Ieškinį tenkinti iš dalies. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo... 35. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 36. Priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės ieškovui bankrutuojančiai Valės... 37. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios Valės Budrevičienės individualios...