Byla 2-1121-652/2011
Dėl įsiskolinimo už telekomunikacijų paslaugas priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovui E. C. dėl įsiskolinimo už telekomunikacijų paslaugas priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Bitė Lietuva“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo E. C. 686,10 Lt skolą, susidariusią dėl neatsiskaitymo už suteiktas paslaugas ir baudos. Taip pat ieškovė prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 67,00 Lt žyminio mokesčio, 48,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 163,35 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu.

3Atsakovo gyvenamoji ir darbo vieta nežinoma. Atsakovui E. C. adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui pateikti, įteikti 2011-03-23 viešo paskelbimo būdu dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir vietos laikraštyje „Alytaus naujienos“. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2011-04-06. Atsakovas E. C. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovės prašymu priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

5Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia: 2008-03-28 viešojo judriojo ryšio abonentine sutartimi Nr. ( - ) (b. l. 5-8), 2008-10-31 PVM sąskaita faktūra serija TA Nr. ( - ) (b. l. 9), Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM pažyma (b. l. 10).

6Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių. Tarp šalių yra susidarę prievoliniai teisiniai santykiai. Atsakovas nepareiškė ieškovei jokių pretenzijų, pastabų ar nusiskundimų dėl paslaugų kokybės, todėl laikytina, kad ieškovė tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, tuo tarpu atsakovas ieškovės pateiktų sąskaitų neapmokėjo. Atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes pagal 2008-03-28 sudarytą sutartį neįvykdė iš sutarties kylančių įsipareigojimų sumokėti už suteiktas paslaugas. Šiais savo veiksmais atsakovas pažeidė sutarčių vykdymo principus bei prievolę (LR CK 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str.). Sutarties 10.3. punkte nustatyta atsakovo pareiga sumokėti už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas per vieną mėnesį nuo atsiskaitomojo laikotarpio pabaigos, jeigu sąskaitoje nenurodytas kitas mokėjimo terminas. Atsakovas nesumokėjo ieškovei už suteiktas paslaugas, todėl ieškovė vienašališkai nutraukė sutartis. Pagal sutarčių 16.3. punktą, nutraukus sutartį anksčiau termino dėl atsakovo kaltės, atsakovas privalo sumokėti baudą, kurios dydis yra lygus nuo pažeidimo dienos iki sutartyje nustatyto įsipareigojimo naudotis paslaugomis termino pabaigos nesumokėtų minimalių mokėjimų sumai. Sutartyje atsakovo pasirinktame apmokėjimo už paslaugas plane „Bitė Daugiau“ nustatytas 25,00 Lt minimalus mėnesinis mokėjimas, pažeidimas padarytas likus 18 mėnesių iki įsipareigojimo naudotis paslaugoms termino pabaigos, todėl bauda už sutarčių sąlygų nevykdymą yra 450,00 Lt. Šiuo metu terminas prievolei įvykdyti yra pasibaigęs, todėl ieškinys dėl įsiskolinimo už ryšio paslaugas ir baudos priteisimo tenkintinas, iš atsakovo E. C. ieškovei priteistina reikalaujama 236,10 Lt skola už suteiktas telekomunikacijų paslaugas ir 450,00 Lt bauda bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.1 str., 6.4 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.210 str. 1 d., 6.260 str.).

7Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 67,00 Lt žyminio mokesčio, 48,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 163,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu, ieškovei (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.) bei 5,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 1 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d., 286 str., teismas

Nutarė

9Ieškinį tenkinti.

10Priteisti iš atsakovo E. C., asmens kodas ( - ) 686,10 Lt (šešis šimtus aštuoniasdešimt šešis Lt 10 ct) skolos už suteiktas telekomunikacijų paslaugas ir baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2011-02-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 67,00 Lt (šešiasdešimt septynis Lt 00 ct) žyminio mokesčio, 48,00 Lt (keturiasdešimt aštuonis Lt 00 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 163,35 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt tris Lt 35 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu ieškovei UAB „Bitė Lietuva“, įmonės kodas 110688998, buveinės vieta – Žemaitės g. 15, Vilnius, a. s. Nr. ( - ) ( - ).

11Priteisti iš atsakovo E. C., asmens kodas ( - ) 5,35 Lt (penkis Lt 35 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

12Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2 ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai