Byla I-1845-473/2013
Dėl nacionalinės vizos nesuteikimo, priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė rašytinio proceso tvarka išsprendė pareiškėjo P. B. skundo atsakovei Lietuvos Ambasadai ( - ) dėl nacionalinės vizos nesuteikimo, priėmimo klausimą ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2012-12-28 gautas pareiškėjo P. B. skundas dėl nacionalinės vizos nesuteikimo.

3Pareiškėjo skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23 str. reikalavimų, todėl teismas 2013-01-03 nutartimi nustatė jam terminą iki 2013-01-18 pašalinti skundo trūkumus, suformuluoti reikalavimą, atitinkantį teismo galimas priimti sprendimo rūšis, nurodytas ABTĮ 88 str. 1 d., pridėti skundo ir jo priedų kopijų egzempliorius, skirtus kitai proceso šaliai, pateikti lietuvių kalba surašytą ir pasirašytą skundą, nurodyti pareiškėjo asmens kodą, jo atstovo, jeigu toks yra vardą pavardę ir adresus, kuriais galima būtų įteikti teismo procesinius dokumentus, taip pat nurodyti institucijos, kurios veiksmai skundžiami, pavadinimą ir buveinę, pateikti įrodymus, kad už skundo padavimą sumokėtas žyminis mokestis.

4Teisme 2013-01-18 gautas pareiškėjo P. B. pakartotinis skundas, kartu pateiktas mokėjimo nurodymas, patvirtinantis žyminio mokesčio sumokėjimą, tačiau likusieji skundo trūkumai, nustatyti teismo 2013-01-03 nutartyje, nepašalinti: skundas nepasirašytas, nepateiktas jį atstovaujančio asmens tinkamas įgaliojimas, nepateikti skundo ir jo priedų vertimai į lietuvių kalbą, taip pat nepateikti priedų papildomi egzemplioriai, skirti kitiems proceso dalyviams.

5Atsižvelgiant į nurodytą, vadovaujantis LR ABTĮ 37 str. 1 d. skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui, taip pat grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis (LR ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

6Teisėja, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 105 str., 106str.,

Nutarė

7pareiškėjo P. B. skundą atsakovei Lietuvos Ambasadai ( - ) dėl nacionalinės vizos nesuteikimo laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui.

8Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

9Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti UAB „( - )” 2012-12-22 mokėjimo nurodymu Nr. 8, sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai