Byla 2-1811-299/2014
Dėl skolos išieškojimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vilkienė, sekretoriaujant Rasai Vindžigelskytei, D. B., dalyvaujant ieškovo atstovui A. V. R., atsakovo atstovui A. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždaros akcinės bendrovės (toliau tekste UAB) „Šatra“ ieškinį atsakovei individualiai A. K. įmonei dėl skolos išieškojimo,

Nustatė

2Ieškovės atstovas prašo priteisti iš atsakovo 2130,00 skolos už nesumokėtą automobilio nuomos mokestį, 86,13 Lt delspinigių už vėlavimą atsiskaityti už automobilio nuomą, nuo priteistos sumos 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-04-30 ieškovas su atsakovu sudarė automobilio nuomos sutartį, kurios pagrindu ieškovas išnuomojo atsakovui lengvąjį automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ) Atsakovas pasirašęs nuomos sutartį sumokėjo ieškovui 820,00 Lt avansą, todėl Ieškovas perdavė automobilį atsakovui naudotis sutartyje aptartomis sąlygomis. Atsakovui susiremontavus jam priklausantį mokomąjį automobilį bei 2012 m. gegužės 25 d. grąžinus Ieškovui iš jo išsinuomotą automobilį, sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo nutraukta remiantis sutarties 7.1. punktu. Nutraukus sutartį ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą serija S AT Nr.0801575 (toliau - PVM sąskaita-faktūra) už 25 paras automobilio nuomos ir pateikė ją atsakovui apmokėti. Atsakovas dalį skolos sumokėjo, tačiau visos skolos jis nesumokėjo, liko skolingas 2130,00 Lt, be to, buvo paskaičiuota 86,13 Lt delspinigių pagal sutarties 3.3 p.

3Atsakovo atstovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Pripažino, kad su ieškovu buvo sudaręs automobilio nuomos sutartį ir naudojosi automobiliu nurodytą laiką, tačiau atsakovas nepripažįsta skolos dydžio. Nurodo, kad sutartimi jie buvo sutarę dėl 120 Lt nuomos mokestį už parą, tačiau ieškovas dėl jam nežinomų priežasčių prie visos skolos priskaičiavo ir pridėtinės vertės mokestį (toliau tekste – ir PVM), tokiu būdu nuomos mokestis ženkliai padidėjo, todėl atsakovas nesutinka mokėti skolos su priskaičiuotu PVM mokesčiu, pripažįsta tik dalį skolos – 1500 Lt, likusios skolos, kurią atsakovas paskaičiavo kaip PVM, atsakovas nepripažįsta. Taip pat prašo atitinkamai mažinti delspinigius.

4Liudytoja L. L. parodė, kad ji dirba UAB „Šatra“ vadybininke. Nurodo, kad ji įpareigota vadovo išrašė atsakovui PVM sąskaitą – faktūrą, nurodė sumą ir paskaičiavo PVM. Nurodė, kad sutartis buvo tipinė, tačiau sutartyje buvo nurodyta nuomos kaina be PVM, kadangi atsakovas taip pat yra PVM mokėtojas ir jis privalėjo sumokėti PVM.

5Liudytoja D. B. nurodė, kad ji dirba pas atsakovą buhaltere. Ji tuo metu kai buvo sudaryta nuomos sutartis pas atsakovą dar nedirbo, tačiau jos nuomone atsakovas skolingas tiek, kiek numatyta pagal nuomos sutartį, kadangi tokia kaina buvo nurodyta sutartyje. Liudytoja patvirtino, kad jos įmonė taip pat turi mokėti PVM.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas 2012-04-30 ieškovas su atsakovu sudarė automobilio nuomos sutartį, kurios pagrindu ieškovas išnuomojo atsakovui lengvąjį automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ) Nustatyta, kad ieškovas atsakovui automobilį nuomojo 25 paras, po to atsakovui automobilį grąžinus, sutartis buvo nutraukta ir ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitą – faktūrą apmokėjimui, kurioje nurodyta kaina – 3000 Lt bei pridėtas pridėtinės vertės mokestis – 630 Lt, viso sąskaita faktūra išrašyta 3630,00 Lt sumai. Dėl paties nuomos fakto ir automobilio nuomos laiko tarp šalių ginčo nėra. Tarp šalių kilo ginčas, kuri iš šalių turi mokėti pridėtinės vertės mokestį. Kaip matyti iš bylos medžiagos, sutarties 3.1 p. numatė, kad nuomos kaina yra 120 Lt už parą (b.l. 10). Sutartyje niekur nenurodoma, kuri iš šalių privalo mokėti PVM.

8Pagal transporto priemonės nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutartį nuomotojas įsipareigoja suteikti už užmokestį transporto priemonę nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.522 str. 1 d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59). Lingvistinis, gramatinis, sisteminis minėtų nuomos sutarties sąlygų aiškinimas leidžia teismui daryti išvadą, jog nuomos sutartyje 3.1. p. numatyta kaina yra galutinė, t.y. ieškovo nurodyta su PVM, kadangi sutarties sudarytojas buvo būtent ieškovas, kuris sudarydamas sutartį privalėjo aiškiai nurodyti visas jos sąlygas. CK 6.196 straipsnis numato, jog sutarties sąlygos gali būti aiškiai nurodytos arba numanomos. Numanomos sutarties sąlygos nustatomos atsižvelgiant į sutarties esmę ir tikslą, šalių santykių pobūdį, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus. Nors ieškovas teigia, kad atsakovas, būdamas PVM mokėtoju turėjo numatyti, kad nurodyta nuomos kaina yra be PVM ir tą PVM turi sumokėti atsakovas, toks jo aiškinimas vertintinas kritiškai. Pats ieškovas taip pat yra PVM mokėtojas, tuo pačiu jis pagal sutartį buvo ir naudos gavėjas bei sutarties sudarytojas, todėl būtent ieškovas turėjo aiškiai nurodyti visas sutarties sąlygas. Esant tokioms aplinkybėms laikytina, kad šalių nurodyta kaina 120 Lt už parą yra galutinė, įskaičiuojant PVM ir būtent tokią kainą turėjo mokėti atsakovas. Kadangi atsakovas šią skolos dalį pripažįsta, nustatyta, kad dalis skolos – 1500 Lt., todėl likusi dalis – 1500 Lt iš atsakovo ieškovui priteistina. Atitinkamai mažintinas ir delspinigių dydis. Ieškovas atsakovui skaičiavo delspinigius pagal šią formulę - 2810,00 Lt * 0,02% * 42 dienos = 23,60 Lt; 2310,00 Lt * 0,02% * 104 dienos = 48,05 Lt; 2130,00 Lt * 0,02% * 34 dienos = 14,48 Lt. Viso: 86,13 Lt. Atsakovas su pačiu skaičiavimu sutiko, tačiau prieštaravo dėl pačios skolos dydžio, todėl mažinant priteistiną skolą paskaičiuotu PVM (630 Lt) atitinkamai ir skaičiuotini delspinigiai - 2180,00 Lt * 0,02% * 42 dienos = 18,31 Lt; 1680,00 Lt * 0,02% * 104 dienos = 34,94 Lt; 1500,00 Lt * 0,02% * 34 dienos = 10,20 Lt. Viso: 63,45 Lt.

9Kadangi asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256str.2d.), todėl už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37str., 6.210 str. 1d.).

10Iš atsakovo ieškovui priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 80 str., 93 str.)

11Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 270 str. teismas,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės Individualios A. K. įmonės, įmonės kodas 177200630 ieškovo UAB „Šatra“, įmonės kodas 177004560 naudai 1500,00 Lt (434,43 €) skolos, 63,45 Lt (18,38 €) delspinigių, nuo priteistos sumos (1563,45 Lt (452,81 €)) 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-07-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72 Lt (20,85 €) žyminio mokesčio ir 363,00 (105,13 €) išlaidų, susijusių su ieškinio parengimu teismui.

14Kitą ieškinio dalį atmesti.

15Sprendimas per 30d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai