Byla e2FB-2652-800/2017

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė,

2sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei,

3dalyvaujant pareiškėjų S. D. ir D. D. atstovui bankroto administratoriui Pauliui Vinkleriui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų S. D. ir D. D. prašymą patvirtinti mokumo atkūrimo planą civilinėje byloje dėl fizinių asmenų S. D. ir D. D. bankroto, suinteresuoti asmenys byloje - „Bigbank“ AS filialas, uždaroji akcinė bendrovė „Nordecum“, uždaroji akcinė bendrovė „Mokilizingas“, uždaroji akcinė bendrovė „General financing“, uždaroji akcinė bendrovė „Ferratum Finance“, akcinė bendrovė „Telia Lietuva“, antstolis Arturas Bložė, uždaroji akcinė bendrovė „Minibank“, uždaroji akcinė bendrovė „Creditreform“,uždaroji akcinė bendrovė „Sergel“.

5Teismas

Nustatė

62016 m. gruodžio 22 d. nutartimi Kauno apylinkės teismas iškėlė bankroto bylą pareiškėjams S. D. ir D. D., pareiškėjų bankroto administratoriumi paskyrė Paulių Vinklerį, įpareigojo pareiškėjus per 4 mėnesių terminą pateikti mokumo atkūrimo plano projektą. 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi teismas patvirtino bankrutuojančių asmenų S. D. ir D. D. kreditorių sąrašą, 2017-06-20 pratęsė terminą 1 mėnesiui mokumo atkūrimo planui pateikti.

7Pareiškėjų bankroto administratorius 2017-07-21 Kauno apylinkės teismui pateikė prašymą patvirtinti bankrutuojančių asmenų S. D. ir D. D. mokumo atkūrimo planą. Prašyme patvirtinti mokumo atkūrimo planą nurodoma, jog 2017-06-14 įvyko pirmasis bankrutuojančių S. D. ir D. D. kreditorių susirinkimas, po kurio bankrutuojantys asmenys, atsižvelgdami į kreditorių pastabas, koregavo kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektą. 2017-07-19 įvyko antrasis bankrutuojančių S. D. ir D. D. kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriai plano projektui nepritarė, pateikė pastabų dėl plano. Bankrutuojantys asmenys laiko esant netikslinga koreguoti plano projekto, kadangi kreditorių pasiūlymai yra objektyviai neįgyvendinami, dėl iš esmės tų pačių pastabų planas jau kartą buvo tikslintas, į kreditorių pastabas atsižvelgta - pateikti išlaidas grindžiantys kvitai. Bankrutuojantys asmenys laiko, kad neturi galimybės skirti kreditorių interesų tenkinimui daugiau lėšų, jų 2017-06-23 Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plane numatyta išskaitų suma ir taip yra maksimali, turint omenyje, kad iš šių lėšų pragyventi turi trijų asmenų šeima. Bankrutuojantys asmenys nurodo, kad D. D. gaunamus dienpinigius skiria ir išnaudoja komandiruotėse būtinosioms išlaidoms dengti - maistui, degalams, higienai būtiniesiems medikamentams, rūbams. Bankrutuojantys asmenys pateikė eilę pirkimo kvitų, kreditoriams iš jų buvo pateiktos paskutiniųjų mėnesių kopijos už aktualiausią laikotarpį (2017 m. vasario - pusės birželio mėn.). Matyti, kad bankrutuojantys asmenys deda pastangas rinkti jų išlaidas patvirtinančius dokumentus ir atsakingai žiūri į įrodinėjimą bankroto procese. Iš bankrutuojančių asmenų paaiškinimų spręstina, kad D. D. namuose su šeima praleidžia tik kelias dienas per mėnesį, todėl galima spręsti, kad išlaidų maistui, degalams, higienai būtiniesiems medikamentams, rūbams jis patiria komandiruotėse. Nėra pagrindo netikėti, kad D. D. turi galimybę skirti kreditoriams lėšų iš savo dienpinigių. Savo turtinės padėties prisiimant skolinius įsipareigojimus bankrutuojantys asmenys su gaunamais dienpinigiais nesiejo. Be to, dienpinigiai yra tikslinės paskirties ir skiriami išlaidoms komandiruočių metu dengti, pagal LR CPK 739 str. 2 p., iš sumų, mokamų darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves išieškoti negalima. Tai, kad S. D. šiuo metu negali dirbti sąlygoja poreikis slaugyti močiutę ir dukrą. Bankrutuojantys asmenys už darželį išlaidas patiria, nes dukra jį lanko, kai neserga. Kreditorius UAB „Mokilizingas“ balsavo prieš plano projektą, tačiau, kaip ir pirmojo balsavimo metu, nepateikė pastabų, pasiūlymų, nesutikimo su planu nemotyvavo. Suskaičiavus kreditorių balsų pasiskirstymą laikytina, kad plano projektui kreditorių susirinkimas nepritarė, tačiau teismas gali patvirtinti planą, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus. Bankroto administratorius dėl bankrutuojančių S. D. ir D. D. plano pateikė teigiamą išvadą. Bankrutuojantys asmenys sąžiningai atsižvelgė kreditorių pateiktas pastabas ir pasiūlymus koreguodami planą. Taip pat pateikė kreditorių prašytą papildomą informaciją (kvitus), kiek buvo jos sukaupę, sąskaitų išrašus. Dėl nurodytų priežasčių prašo patvirtinti bankrutuojančių S. D. ir D. D. 2017-06-23 Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projektą.

8Bankroto administratorius išvadoje dėl mokumo atkūrimo plano nurodė, kad bankrutuojančių asmenų S. D. ir D. D. 2017-06-23 pateiktą mokumo atkūrimo planą vertina teigiamai. Taip pat nurodė, kad bankrutuojantys asmenys pagal galimybes sąžiningai deda pastangas su kreditoriais atsiskaityti įmanomai didžiausia apimtimi. D. D. dirba UAB ( - ), jo darbo užmokestis, kaip teisingai apskaičiuota plane, vidutiniškai sudaro 481,03 Eur/ mėn. Nustatyta, kad S. D. nedirba, prižiūri sergančią dukrą ir sunkiai sergančią močiutę, kurios namuose šiuo metu gyvena. Bankrutuojantys asmenys turi vieną nepilnametę dukrą - V. D., mergaitė serga astma, alergijomis, dėl to dažnai nustatomi nedarbingumo laikotarpiai, S. D. išduodamas nedarbingumo lapelis. Teigiamai vertintina tai, kad pagerėjus dukters ir močiutės sveikatos būklei bankrutuojanti S. D. numato įsidarbinti, kas laikytina jos pastangomis veikti kreditorių interesais. Bankroto administratorius laiko, kad D. D. pagrįstai nenumatoma persikvalifikavimas. Bankrutuojantis D. D. 2014 m. liepą įgijo vairuotojo kvalifikaciją, šiuo metu jau yra sukaupęs darbo patirties, todėl persikvalifikuoti jam nėra tikslinga. Bankrutuojantys asmenys nurodo, kad jų būtinųjų poreikių tenkinimui reikalinga 240,52 Eur/mėn. (abiems asmenims). Įvertinus tai, kad šiuo metu bankrutuojantys asmenys gyvena močiutės namuose, nepatiria išlaidų būsto nuomai, 240,52 Eur/ mėn. būtinųjų poreikių suma gali būti nustatoma. Ši suma yra artima mažiausiai įstatymų leidžiamai palikti būtinųjų poreikių sumai (didesnė tik dešimčia eurų), todėl kreditorių interesų bankroto byloje nepažeidžia. Klausimai dėl bankrutuojančių fizinių asmenų būtinųjų išlaidų dydžio spręstini apsaugant pagrindines žmogaus teises, nurodant tokį būtinųjų išlaidų dydį, kad būtų patenkinti būtinieji asmens poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, darbui, ryšiams ar transportui. Įvertinus tai, kad orientaciniu dydžiu asmens pragyvenimui reikalinga suma yra 1 MMA (380 Eur), tai, kad fizinių asmenų nurodyti būtinųjų poreikių dydžiai tenkina tik svarbiausius egzistencinius poreikius, bankrutuojantys asmenys nenurodo išlaidų jokioms prabangos prekėms. Plane nurodomos sumos yra žymiai mažesnės nei buvo nustatyta 2016-12-22 nutartimi (650 Eur abiems asmenims), laikytina, kad plane įvardyta būtinųjų poreikių suma yra pagrįsta ir nepažeidžia kreditorių interesų. Iš bankroto bylos medžiagos nustatyta, kad 2016-05-30 Kauno apylinkės teismo įsakymų iš D. D. priteista 200 Eur išlaikymo dukrai V. D.. įvertinus tai, kad abu bankrutuojantys asmenys gyvena šeimoje, Plano 6 d. numatyta, kad „Neviršijant nustatytos būtinųjų poreikių sumos, skolininkai būtinųjų poreikių tenkinimui skirtas lėšas turi teisę skirstyti savo nuožiūra, atsižvelgiant į faktinius išlaidų poreikius“, laikytina, kad bankrutuojantys asmenys savo nuožiūra galės paskirstyti dukters išlaikymui reikalingas lėšas, jei jos viršytų plane numatytą išlaikymo vaikui dydį. Bankrutuojantys asmenys numato išsaugoti D. D. priklausantį automobilį Mitsubishi Carisma, valstybinis Nr. ( - ) (1997 m.). Įvertinus bankrutuojančių asmenų pateiktus argumentus, kad automobilis jiems reikalingas iš Kauno rajono vykti į įstaigas, miestą, atsižvelgiant į tai, kad automobilio vertė nėra didelė, bankroto administratoriaus nuomone, automobilio išsaugojimas nepažeidžia kreditorių ir bankrutuojančių asmenų interesų pusiausvyros bankroto byloje. Kreditoriai, nepritardami pradiniam plano projektui pageidavo mažinti administravimo išlaidas/ atlyginimą administratoriui. Šiuo metu pateiktame Plane administravimo išlaidos sumažintos iki 10 EUR/mėn., atlyginimas administratoriui - iki 35 Eur/mėn., taigi į kreditorių pareikštas pastabas atsižvelgta visiškai. Atsižvelgiant į bankrutuojančių asmenų pajamas, jų sąžiningumą siekiant atlikti kuo didesnes įmokas bankroto procese, planas vertinamas gerai. Bankrutuojančių S. D. ir D. D. pateiktas Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projektas neprieštarauja Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio nuostatoms, jame išdėstyti bankrutuojančių asmenų įsipareigojimai yra realiai įgyvendinami.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjų bankroto administratorius prašė patvirtinti bankrutuojančių asmenų S. D. ir D. D. mokumo atkūrimo planą, palaikė pateiktą išvadą dėl 2017 m. birželio 23 d. mokumo atkūrimo plano projekto.

10Suinteresuotų asmenų, t.y. pareiškėjų kreditorių pareiškusių finansinius reikalavimus bankroto byloje - „Bigbank“ AS filialas, uždaroji akcinė bendrovė „Nordecum“, uždaroji akcinė bendrovė „Mokilizingas“, uždaroji akcinė bendrovė „General financing“, uždaroji akcinė bendrovė „Ferratum Finance“, akcinė bendrovė „Telia Lietuva“, antstolis Arturas Bložė, atstovai į teismo posėdį dėl pareiškėjų mokumo plano tvirtinimo neatvyko.

11Prašymas dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo atmestinas. Bankroto byla nutrauktina.

12Fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ) svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką, nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (FABĮ 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 12 punktas, 29 straipsnis).

13FABĮ 8 straipsnis įgaliojimus tvirtinti planą suteikia tik teismui. Plano nepatvirtinimas sukelia neigiamas pasekmes bankrutuojančiam asmeniui, nes teismui nepatvirtinus plano, bankroto byla nutraukiama (FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

14Iš pateiktų kreditorių susirinkimų protokolų, nustatyta, jog 2017 m. birželio 14 d. įvyko pirmasis bankrutuojančių asmenų S. D. ir D. D. kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo nepritarta 2017-05-22 kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektui. Pagrindiniai kreditorių nesutikimo su mokumo atkūrimo planu motyvai – 1) nenurodyti gaunami dienpinigiai, per didelės bankroto administravimo išlaidos.

15Bankroto administratorius nurodė, kad bankrutuojantys asmenys koregavo mokumo atkūrimo planą pagal kreditorių susirinkime nurodytas pastabas, sumažino bankroto administravimo ir atlyginimo bankroto administratoriui išlaidas, surinko įrodymus, pagrindžiančius pareiškėjų patiriamas būtinąsias išlaidas, ir 2017-06-23 pateikė koreguotą mokumo atkūrimo plano projektą.

162017 m. liepos 17 d. buvo surengtas antrasis pareiškėjų kreditorių susirinkimas. Iš byloje pateikto susirinkimo protokolo nustatyta, kad pakartotiniame kreditorių susirinkime, nepaisant pareiškėjų pateikto koreguoto mokumo atkūrimo plano, pareiškėjų kreditoriai balsų dauguma nepritarė 2017-06-23 kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektui.

17Kreditorius UAB „General financing“ dėl pareiškėjų S. D. ir D. D. 2017-06-23 mokumo atkūrimo plano bankroto administratoriui pateikė pastabas, kuriose nurodė, kad iš pateiktų sąskaitų išrašų matyti, kad nuo nutarties iškelti pareiškėjams bankroto bylą įsiteisėjimo (2017-02-22), bankrutuojantys asmenys gavo apie 5200 Eur pajamų. Teismas buvo nustatęs 650 Eur/mėn. sumą jų būtiniesiems poreikiams patenkinti bei 400 Eur sumą bankroto administravimo išlaidoms apmokėti. Taigi asmenys gavo apie 2200 Eur sumą nuo gautų pajamų, kuri turėjo būti kaupiama ir plane turi būti įtrauktas jos paskirstymas kreditorių reikalavimams dengti, taip pat į planą turi būti įtrauktos visos bankrutuojančių asmenų pajamos bei išlaidos, o ne tik darbo užmokestis. Kaip matyti iš sąskaitos išrašų, dienpinigiai/kelionės išlaidos sudaro didžiąją dalį pareiškėjo pajamų, kurios neįtrauktos į planą ir paliekamas jų panaudojimas asmens nuožiūra. Fizinio asmens bankroto procese tokia situacija nėra toleruotina.

18Kreditorius Bigbank AS filialas dėl pareiškėjų S. D. ir D. D. 2017-06-23 mokumo atkūrimo plano bankroto administratoriui pateikė pastabas, kuriose nurodė, kad nesutinka su mokumo atkūrimo plano punktu dėl lėšų, kurias fiziniai asmenys numato gauti periodiškai ar kaip vienkartines pajamas per visą bankroto procesą. Matyti, kad D. D. gauna lėšas - dienpinigius/kelionės išlaidoms, o mokumo atkūrimo plane minima, kad visos gautos sumos yra sunaudojamos ir jų sutaupyti bankrutuojantiems asmenims neišeina. Kreditorius su tokiais bankrutuojančių asmenų teiginiais kategoriškai nesutinka ir siūlo bankrutuojantiems asmenims skirti dalį D. D. gaunamų dienpinigių kreditorių reikalavimų tenkinimui. D. D. gauna vidutiniškai 1001,58 Eur dienpinigių per mėnesį. Mano, kad D. D. iš išmokamų dienpinigių galėtų skirtį didesnę dalį savo būtinųjų poreikių arba kreditorių reikalavimų tenkinimui. Bankrutuojančių asmenų pateikti kvitai ir čekiai nėra informatyvūs ir įrodantys patirtas būtinąsias išlaidas. Kreditorius pagrįstai abejoja tuo ar bankrutuojantys asmenys yra atviri bei sąžiningi ir pateikia visą informaciją apie patirtas būtinąsias išlaidas. Kreditorius nesutinka ir dėl kitų priemonių, skirtų asmens mokumui atkurti. Mokumo atkūrimo plane teigiama, jog S. D. prižiūri dažnai sergančią dukterį ir močiutę, tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių tokį faktą nepateikia. Kreditoriui neaišku kiek laiko praleidžiama slaugant minėtus asmenis ir kokią dalį išlaidų tai sudaro. Mokumo atkūrimo plane minima, kad dukters ir močiutės slaugymas yra pagrindinė priežastis kodėl S. D. nepavyksta įsidarbinti, nors nėra pateikta informacijos apie tai, jog buvo bandyta įsidarbinti, nėra pridėta duomenų jog S. D. būtų užsiregistravusi darbo biržoje ir aktyviai ieškotų darbo. Mokumo atkūrimo plane minima, kad dalis pajamų yra skiriama dukters darželio išlaidoms, o aplinkybė, kad bankrutuojančių asmenų duktė lanko darželį prieštarauja teiginiams, kad S. D. daug laiko praleidžia su dukra ir ją nuolat prižiūri.

19FABĮ 8 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad teismas gali nepatvirtinti plano, jeigu nustato, kad buvo pažeistos šio straipsnio 1–4 dalių nuostatos ir (ar) šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytas susitarimas pažeidžia kitų kreditorių teises ir (ar) teisėtus interesus ir per nustatytą terminą nepašalinti trūkumai. FABĮ 8 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju teismas gali patvirtinti planą, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus.

20Teismas atkreipia pareiškėjų dėmesį, į tai, kad kasacinis teismas yra nurodęs, jog fiziniai asmenys savo bankroto proceso metu turi dėti maksimalias pastangas užsitikrinti didesnių pajamų gavimą, kad susidarytų kaip galima didesnis pajamų ir išlaidų skirtumas, leidžiantis tenkinti kreditorių reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2016 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228-313/2016).

21Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų S. D. ir D. D. prašymą patvirtinti mokumo atkūrimo planą, daro išvadą, kad pateiktame mokumo atkūrimo plane nėra nurodytos maksimalios pastangos, kurių gali imtis pareiškėja S. D. savo mokumui atkurti. Byloje nustatyta, jog pareiškėja S. D. yra įgijusi profesinę apskaitininkės – kasininkės kvalifikaciją, tačiau nedirba ir darbo pagal kvalifikaciją neieško, nenurodė, kokių pastangų imasi dėl galimybės įsidarbinti pagal turimą išsilavinimą ir kvalifikaciją. Pareiškėjai nurodo, jog S. D. neturi galimybės susirasti darbo dėl nuolat sergančios mažametės dukters ir močiutės sveikatos būklės, tačiau byloje nebuvo pateikti duomenys, iš kurių teismas galėtų spręsti, jog dėl nurodytų priežasčių pareiškėja jokiais būdais negali dirbti (tokiomis priežastimis galėtų būti vaikui nustatytas neįgalumo lygis, duomenys, jog pareiškėja S. D. yra paskirta visiškai savimi negalinčios pasirūpinti močiutės globėja). Dėl nurodytų priežasčių teismas daro išvadą, kad pareiškėja S. D. nededa pakankamų pastangų užsitikrinti didesnių pajamų gavimą, kad susidarytų kaip galima didesnis pajamų ir išlaidų skirtumas, leidžiantis tenkinti kreditorių reikalavimus.

22Susipažinus su pateiktu koreguotu pareiškėjų mokumo atkūrimo planu, nustatyta, jog pareiškėjai į mokumo atkūrimo planą neįtraukė visų jų gaunamų pajamų, t.y. į mokumo atkūrimo planą nebuvo įtraukti pareiškėjo D. D. gaunami dienpinigiai. Pareiškėjai nurodo, jog dienpinigiai yra skirti D. D. komandiruočių išlaidoms.

23Teismas konstatuoja, kad nors dienpinigiai nepatenka į darbo užmokesčio sąvoką, tačiau jie laikytini pajamomis, kadangi pajamos yra viskas, kas atneša naudą. Kas laikytina pajamomis, išvardinta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje: pozityviosios pajamos, priskiriamos Europos ekonominių interesų grupės pajamos, nutraukus gyvybės draudimo sutartis ar išstojus iš pensijų fondo grąžinamos įmokos (ar jų dalis), atlygis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, už perduotas ar suteiktas teises, už parduotą ar kitaip perleistą, investuotą turtą ar lėšas ir (arba) kita nauda pinigais ir (arba) natūra, išskyrus šiame įstatyme numatytas išimtis.

24Pažymėtina, kad paprastai dienpinigiai yra neapmokestinamosios pajamos, tačiau tai nėra absoliuti taisyklė. Jeigu komandiruotės metu darbuotojui išmokėta dienpinigių suma viršija teisės aktais nustatytus dydžius ir ši suma nėra grąžinama, tai minėtus dydžius viršijanti suma yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas įpareigoja fizinį asmenį nurodyti mokumo atkūrimo plano projekte lėšas (tarp jų darbo užmokestis, atlyginimas už naudojimąsi autoriaus teisėmis, už teisę į išradimą, dividendai ar kitos pajamos iš juridinių asmenų, kurių dalyvis yra fizinis asmuo, palikimas ir kita, išskyrus lėšas, gautas už parduotą turtą), kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai ar kaip vienkartines pajamas ir per visą bankroto procesą.

25Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, kad informacija apie pareiškėjo D. D. gaunamus dienpinigius ir jų dydį į pareiškėjų mokumo atkūrimo planą nebuvo įtraukta nepagrįstai, nors kaip kitos gautinos lėšos dienpinigiai turėjo būti nurodyti mokumo atkūrimo plane.

26Bankroto proceso sėkmė priklauso nuo paties bankrutuojančio asmens pastangų ir geranoriškumo. Bankroto procesas nėra skirtas vien tik skoloms nurašyti, todėl, dėdamas dideles pastangas, fizinis asmuo gali reabilituotis ir grįžti į stabilią finansinę padėtį. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad sudarydamas sąlygas atkurti fizinio asmens mokumą, fizinio asmens bankroto procesas reiškia ir kiek didesnį finansinį suvaržymą, nei kad buvo iki bankroto proceso pradžios, tam, kad pasibaigus bankroto procesui, asmuo galėtų gyventi nevaržomas skolų. Teismas taip pat pažymi, jog tai, kad dienpinigiai laikytini pajamomis, nereiškia, jog kiekvienu atveju jie turi būti įtraukti į mokumo atkūrimo planą ir iš jų privalo būti vykdomas atskaitymas kreditoriams. Kiekvieną kartą, sprendžiant, ar iš dalies dienpinigių gali būti dengiami kreditorių finansiniai reikalavimai, reikia įvertinti, kokio dydžio dienpinigius, lyginant su darbo užmokesčiu, asmuo gauna; taip pat atsižvelgti į tai, ar prisiimdamas finansinius įsipareigojimus asmuo savo turtinę padėtį siejo ir su gaunamais dienpinigiais (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249-313/2016). Teismas akcentuoja, kad pateikti kreditoriams atitinkamą informaciją ir įrodyti, kad numatyti gauti dienpinigiai yra būtinosios išlaidos, privalo bankrutuojantis fizinis asmuo.

27Iš pareiškėjų S. D. ir D. D. bankroto byloje esančių duomenų ir mokumo atkūrimo plane numatytų gaunamų lėšų, jų paskirstymo kreditorių finansiniams reikalavimams padengti nustatyta, kad pareiškėjai mokumo atkūrimo plane nepateikė tinkamos informacijos apie visas gaunamas pajamas ir ketinamas gauti pajamas viso bankroto proceso metu (įtraukiant gaunamus dienpinigius), nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog gaunami dienpinigiai, atsižvelgiant į jų dydį, kuris vidutiniškai (apie 1000,00 Eur per mėnesį) daugiau nei du kartus viršija pareiškėjo gaunamą atlyginimą už darbą (apie 480,00 Eur per mėnesį), yra būtinosios pareiškėjo D. D. išlaidos komandiruotėse.

28Pareiškėjų tikslus visų gautinų lėšų nenurodymas suponuoja išvadą, jog pareiškėjų pateiktas ir koreguotas mokumo atkūrimo planas neatitinka FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų, dėl to mokumo atkūrimo planas negali būti teismo patvirtintas.

29Fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projektas turi ne tik formaliai atitikti FABĮ 7 straipsnio reikalavimus, bet jame turi būti nurodytos tokios priemonės, kurios užtikrintų fizinio asmens bei kreditorių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-418-695/2016).

30Taip pat teismas netvirtina pareiškėjų pateikto mokumo atkūrimo plano ir dėl to, kad pateiktas planas, atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja S. D. nededa pastangų atkurti savo mokumui, įsidarbinti ar vykdyti individualią veiklą ir tokiu būdu gauti papildomas pajamas, neužtikrina kreditorių ir skolininkų teisingos interesų pusiausvyros, jame nėra nustatytos priemonės S. D. mokumui atkurti (FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 5 punktas), nenurodyti veiksmai, kurie užtikrintų maksimaliai galimą kreditorių reikalavimų patenkinimą, pareiškėja S. D. nesiėmė priemonių savo mokumui atkurti iki pareiškimo pateikimo teismui.

31Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad pareiškėjų pateiktas mokumo atkūrimo planas neatitinka įstatymo reikalavimų.

32Teismui atsisakant patvirtinti pareiškėjų pateiktą mokumo atkūrimo planą bankroto byla nutrauktina (FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

33Nutraukus bankroto bylą FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, visi mokesčiai ir su jais susijusios sumos, palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo nutarties iškelti šią bylą įsiteisėjimo dienos, išskyrus jau įvykdytus skolinius įsipareigojimus.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsniu,

Nutarė

35netvirtinti bankrutuojančių fizinių asmenų D. D., asmens kodas ( - ) ir S. D., asmens kodas ( - ) 2017 m. birželio 23 d. mokumo atkūrimo plano.

36Bankrutuojančių fizinių asmenų D. D., asmens kodas ( - ) ir S. D., asmens kodas ( - ) bankroto bylą nutraukti.

37Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė,... 2. sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjų S. D. ir D. D. atstovui bankroto administratoriui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų... 5. Teismas... 6. 2016 m. gruodžio 22 d. nutartimi Kauno apylinkės teismas iškėlė bankroto... 7. Pareiškėjų bankroto administratorius 2017-07-21 Kauno apylinkės teismui... 8. Bankroto administratorius išvadoje dėl mokumo atkūrimo plano nurodė, kad... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjų bankroto administratorius prašė... 10. Suinteresuotų asmenų, t.y. pareiškėjų kreditorių pareiškusių... 11. Prašymas dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo atmestinas. Bankroto byla... 12. Fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – FABĮ) svarbią reikšmę... 13. FABĮ 8 straipsnis įgaliojimus tvirtinti planą suteikia tik teismui. Plano... 14. Iš pateiktų kreditorių susirinkimų protokolų, nustatyta, jog 2017 m.... 15. Bankroto administratorius nurodė, kad bankrutuojantys asmenys koregavo mokumo... 16. 2017 m. liepos 17 d. buvo surengtas antrasis pareiškėjų kreditorių... 17. Kreditorius UAB „General financing“ dėl pareiškėjų S. D. ir D. D.... 18. Kreditorius Bigbank AS filialas dėl pareiškėjų S. D. ir D. D. 2017-06-23... 19. FABĮ 8 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad teismas gali nepatvirtinti plano,... 20. Teismas atkreipia pareiškėjų dėmesį, į tai, kad kasacinis teismas yra... 21. Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų S. D. ir D. D. prašymą patvirtinti... 22. Susipažinus su pateiktu koreguotu pareiškėjų mokumo atkūrimo planu,... 23. Teismas konstatuoja, kad nors dienpinigiai nepatenka į darbo užmokesčio... 24. Pažymėtina, kad paprastai dienpinigiai yra neapmokestinamosios pajamos,... 25. Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, kad informacija apie pareiškėjo D.... 26. Bankroto proceso sėkmė priklauso nuo paties bankrutuojančio asmens pastangų... 27. Iš pareiškėjų S. D. ir D. D. bankroto byloje esančių duomenų ir mokumo... 28. Pareiškėjų tikslus visų gautinų lėšų nenurodymas suponuoja išvadą,... 29. Fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projektas turi ne tik formaliai atitikti... 30. Taip pat teismas netvirtina pareiškėjų pateikto mokumo atkūrimo plano ir... 31. Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad pareiškėjų... 32. Teismui atsisakant patvirtinti pareiškėjų pateiktą mokumo atkūrimo planą... 33. Nutraukus bankroto bylą FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, visi... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto... 35. netvirtinti bankrutuojančių fizinių asmenų D. D., asmens kodas ( - ) ir S.... 36. Bankrutuojančių fizinių asmenų D. D., asmens kodas ( - ) ir S. D., asmens... 37. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...