Byla B2-1058-357/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei „Sochikas“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei „Sochikas“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2016 m. gruodžio 2 d. priimtas pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei (toliau – IĮ) „Sochikas“. Pareiškime nurodo, kad IĮ „Sochikas“ skola pareiškėjui sudaro 1302,25 Eur sumą.

3Atsakovei IĮ „Sochikas“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bei 2016 m. gruodžio 2 d. pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo kopija buvo įteikta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, atsiliepimas į pareiškimą nepateiktas.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

6Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą, bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Atsakovė IĮ „Sochikas“ į bylą atsiliepimo nepateikė, įmonė savo registruotu adresu neatsiėmė teismo siųstų procesinių dokumentų (b. l. 14). Teismui užklausus VĮ „Registrų centro“ duomenų apie įmonės finansinę padėti, įmonės balansai nebuvo gauti. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad IĮ „Sochikas“ turi 1302,25 Eur skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui, kad neteikia balansų ir neatsiima įmonės registruotu buveinės adresu siųstų procesinių teismo dokumentų, vertina, kad IĮ „Sochikas“ pradelsti įsiskolinimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovė IĮ „Sochikas“ yra nemoki.

8Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, IĮ „Sochikas“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Atveika“, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

9Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 10 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsniu, 9 straipsnio 5 dalimi, 10 straipsnio 4 ir 6 dalimis, 7 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

11Iškelti bankroto bylą IĮ „Sochikas“ (įmonės kodas 303382476, buveinė – Respublikos g. 11-100, Naujosios Akmenės m.).

12Bankrutuojančios IĮ „Sochikas“ įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Atveika“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. ( - )) (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

13Areštuoti IĮ „Sochikas“ (įmonės kodas 303382476) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Uždrausti IĮ „Sochikas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

15Nustatyti IĮ „Sochikas“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

16Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

17Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

18IĮ „Sochikas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

19Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos IĮ „Sochikas“ įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

20Apie iškeltą IĮ „Sochikas“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, paskirtam bankroto administratoriui, atsakovei.

21Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Šiaulių apygardos teisme 2016 m. gruodžio 2 d. priimtas pareiškėjo... 3. Atsakovei IĮ „Sochikas“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo bei... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4... 6. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą, bankroto byla keliama, kai įmonė... 7. Atsakovė IĮ „Sochikas“ į bylą atsiliepimo nepateikė, įmonė savo... 8. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį... 9. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2... 11. Iškelti bankroto bylą IĮ „Sochikas“ (įmonės kodas 303382476, buveinė... 12. Bankrutuojančios IĮ „Sochikas“ įmonės bankroto administratoriumi... 13. Areštuoti IĮ „Sochikas“ (įmonės kodas 303382476) kilnojamąjį ir... 14. Uždrausti IĮ „Sochikas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 15. Nustatyti IĮ „Sochikas“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti... 16. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties... 17. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 18. IĮ „Sochikas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo... 19. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos IĮ „Sochikas“ įmonė... 20. Apie iškeltą IĮ „Sochikas“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos,... 21. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...