Byla B2-606-777/2018
Dėl įmonės pabaigos, BUAB „Transedra“ bankroto byloje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Transedra“ bankroto administratoriaus Dariaus Jasaičio (toliau – administratorius) prašymą dėl įmonės pabaigos, BUAB „Transedra“ bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4

  1. Atsakovei 2017-07-31 nutartimi iškelta bankroto byla, jos bankroto administratoriumi paskirtas Darius Jasaitis, nutartis įsiteisėjo 2017-08-11. 2017-08-24 nutartimi patvirtinta administravimo lėšų sąmata, galiosianti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki pirmame kreditorių susirinkime bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bei panaikintas bet kurio teismo, kitų įstaigų ar institucijų, išskyrus ikiteisminio tyrimo įstaigų baudžiamosiose bylose, BUAB „Transedra“ turtui bei piniginėms lėšoms uždėti areštai ir apribojimai. 2017-09-20 nutartimi patvirtintas BUAB „Transedra“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma 2 538,48 Eur. 2017-10-20 nutartimi paskirta BUAB „Transedra“ buvusiam vadovui R. Š. 1 000 Eur bauda, ją išieškant iš jo asmeninių lėšų. 2018-03-03 nutartimi BUAB „Transedra“ pripažinta bankrutavusia ir nutarta ją likviduoti dėl bankroto.
  2. Administratorius 2018-05-18 pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos. Nurodė, kad vadovaudamasis 2018-05-18 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimu, prašo teismo pripažinti UAB „Transedra“ pabaigta dėl bankroto, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

5Administratorės prašymas tenkintinas.

  1. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.
  2. Administratorius nurodė, kad užbaigė įmonės likvidavimo procedūras. Įmonei pareikštų ir nepatenkintų kreditinių reikalavimų suma – 2 538,48 Eur. 2018-05-18 kreditorių susirinkime nutarta kreiptis į teismą su prašymu dėl įmonės pabaigos.
  3. Iš Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Tauragės rajono agentūros (toliau – departamento) 2018-01-11 pažymos nustatyta, kad BUAB „Transedra“ nebuvo įtraukta į kontroliuojamų subjektų sąrašą ir nebuvo tikrinta. Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos duomenimis minėta įmonė už aplinkos teršimą bausta nebuvo, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.
  4. Pasiūlymas sudaryti taikos sutartį nepateiktas, įmonė turto neturi, teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti BUAB „Transedra“ pabaigą (ĮBĮ 32 str. 4 d.), patvirtinti galutinį bendrovei pareikštų ir nepatenkintų kreditorių reikalavimų sąrašą, kurių bendra suma 2 538,48 Eur.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263–270 str. str.,

Nutarė

7tenkinti administratoriaus prašymą.

8UAB „Transedra“, įmonės kodas 301592586, buveinės adresas: Tauragės r. sav. Pagirupio k. Mokyklos g. 18, pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

9Patvirtinti galutinį bendrovei pareikštų ir nepatenkintų kreditinių reikalavimų sąrašą, kurių bendra suma yra 2 538,48 Eur:

10Trečios eilės kreditoriai:

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Skola, Eur

Netesybos, Eur

Finansinis reikalavimas, Eur

1.

UAB „Reikalavimas.lt“

782,65

481,22

1 263,87

2.

UAB „Cleanprolinei“

1 127,54

147,07

1 274,61

Iš viso:

2 538,48

29Pavesti BUAB „Transedra“ bankroto administratoriui Dariui Jasaičiui atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

30Sprendimo kopiją išsiųsti administratoriui, įpareigojant su sprendimu supažindinti bendrovės kreditorius.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai