Byla B2-1013-480/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ginalinas”

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų J. D., V. J., UAB „Laimonas ir broliai“, UAB „Anjesė“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ginalinas”,

Nustatė

2Ieškovai J. D. ir V. J. pateikė teismui ieškinius, kuriais prašoma iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Ginalinas”. Ieškovas J. D. nurodė, kad jis UAB „Ginalinas” nuo 2011-09-08 iki 2012-06-01, darbo sutartis nutraukta nuo 2012-07-01, tačiau atsakovė neatsiskaitė su atleidžiamu darbuotoju, atsakovės skola ieškovui viso sudaro 17310,20 Lt.

3Ieškovas V. J. nurodė, kad jis dirbo UAB „Ginalinas” nuo 2012-07-16 iki 2012-07-25, darbo sutartis nutraukta nuo 2012-07-25, tačiau atsakovė neatsiskaitė su atleidžiamu darbuotoju, atsakovės skola ieškovui viso sudaro 8243,16 Lt.

4Bendraieškiu į bylą įtraukta UAB „Laimonas ir broliai“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Ginalinas”, atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Nurodo, kad ji yra atsakovės kreditorė, kuriai atsakovė nuo 2010-12-27 skolinga už atliktą krovinio gabenimo paslaugą. Kauno miesto apylinkės teismo 2012-08-23 sprendimu už akių c. b. Nr. 2-12555-192/2012 iš atsakovės priteista skola, kuri kartu su antstolio būtinosiomis vykdymo išlaidomis sudaro 964,68 Lt.

5Bendraieškiu į bylą įtraukta UAB „Anjesė“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Ginalinas”, atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Nurodo, kad ji yra atsakovės kreditorė, atsakovė su ja neatsiskaitė pagal laikotarpiu nuo 2011-10-12 iki 2012-01-20 išrašytas sąskaitas faktūras už atsakovei parduotas prekes. Pagal UAB „Anjesė“ ir atsakovės 2014-03-31 pasirašytą Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą atsakovės skola sudaro 7759,88 Lt.

6Atsakovės UAB „Ginalinas” vadovas atsiliepimo į ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo ir įmonės finansinių dokumentų nepateikė.

7Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini.

8LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Kauno apygardos teismas 2013-09-25, 2014-01-31, 2014-02-17, 2014-09-30 nutartimis įpareigojo atsakovo UAB „Ginalinas” vadovą pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės finansinę ir ūkinę būklę, tačiau atsakovės vadovas šio teismo įpareigojimo neįvykdė. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ginalinas” spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais, taip pat atsakovės vadovo į civilinę bylą Nr. B2-1698-555/2014 dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Ginalinas” pateiktais dokumentais (CPK 179 str. 3 d.).

10Iš UAB „Ginalinas” balanso, sudaryto 2013-12-31, nustatyta, kad į įmonės balansą įrašyto trumpalaikio turto vertė viso sudarė 2 083 417,00 Lt (visas turtas – per vienerius metus gautinos sumos), ilgalaikio turto įmonė neturi. Balanso duomenimis 2013-12-31 dienai per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 457 806,00 Lt, iš kurių su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 114 356,00 Lt. Iš pateikto 2014-04-08 įmonės kreditorių sąrašo matyti, kad UAB „Ginalinas“ skolos kreditoriams minėtai dienai sudarė 1 343 450,53 Lt, tačiau nėra galimybės nustatyti, kokia įsiskolinimo suma kreditoriams yra pradelsta. Iš VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro nustatyta, kad įmonė šiai įstaigai įstatymų nustatyta tvarka finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia. VSDFV informacinės sistemos 2014-10-09 duomenimis UAB „Ginalinas” skola Valstybinio socialinio fondo biudžetui sudaro 51 960,64 Lt. VĮ Registrų cento duomenimis atsakovė nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis įmonės vardu yra registruota transporto priemonė, kuri yra areštuota. Minėti duomenys pagrindžia, jog UAB „Ginalinas“ yra nemoki, pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, ji vėluoja mokėti darbo užmokestį įmonės darbuotojams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

11Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Ieškovės UAB „Laimonas ir broliai“ ir UAB „Anjesė“ atsakovės bankroto administratorium prašo paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Ieškovai (buvę įmonės darbuotojai) J. D. ir V. J. administratoriaus kandidatūros nepasiūlė, todėl teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi, kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą prie ŪM su prašymu pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą. Departamentas 2013-10-09 raštu teismui pasiūlė šias bankroto administratoriaus kandidatūras: UAB „Votumas“, UAB „Bankroto administratorių biuras“, UAB „Posterus“, UAB „Admivira“, N. S., UAB „Elmeda“, O. P., UAB „Divingas“, A. P., UAB „Audata“, A. M., E. S., UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“, UAB „Bankroto procesas“, UAB „Top Consult“. Iš šių Departamento pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų sutikimą administruoti atsakovę UAB „Ginalinas“ pateikė UAB „Elmeda“, todėl teismas, skirdamas atsakovės bankroto administratorių, svarsto UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ ir UAB „Elmeda“ kandidatūras. Abu siūlomi bankroto administratoriai atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi LR Ūkio ministerijos išduotus leidimus, suteikiančius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę, pateikė sutikimus administruoti atsakovės bankroto procedūrą, jų kandidatūros yra suderintos su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie ŪM. Duomenų apie siūlomų atsakovės bankroto administratorių šališkumą teismui nepateikta. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto valdymo departamento prie ŪM duomenimis, nustatė, kad UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ dirba 7 darbuotojai, vykdo 37 bankroto procedūras, yra pabaigusi 63 bankroto procedūras. UAB „Elmeda“ dirba 2 darbuotojai, vykdo 19 bankroto procedūrų, yra pabaigusi 29 bankroto procedūras. Teismas, įvertinęs siūlomų bankroto administratorių patirtį, darbuotojų vidutinį darbo krūvį, sprendžia, kad administruoti atsakovę UAB „Ginalinas“ skirtina UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, kurios darbo krūvis yra mažesnis.

12Iškėlus UAB „Ginalinas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

13Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

14Iškelti UAB „Ginalinas“, juridinio asmens kodas 302469985, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Jonavos g. 260, bankroto bylą.

15Paskirti UAB „Ginalinas“ administratoriumi UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, Leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 38a, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA033.

16Uždėti UAB „Ginalinas“, juridinio asmens kodas 302469985, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Jonavos g. 260, nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nustatyti, kad UAB „Ginalinas“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovams, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, teismo posėdyje... 2. Ieškovai J. D. ir V. J. pateikė teismui ieškinius, kuriais prašoma iškelti... 3. Ieškovas V. J. nurodė, kad jis dirbo UAB „Ginalinas” nuo 2012-07-16 iki... 4. Bendraieškiu į bylą įtraukta UAB „Laimonas ir broliai“ prašo iškelti... 5. Bendraieškiu į bylą įtraukta UAB „Anjesė“ prašo iškelti bankroto... 6. Atsakovės UAB „Ginalinas” vadovas atsiliepimo į ieškinius dėl bankroto... 7. Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini.... 8. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 9. Kauno apygardos teismas 2013-09-25, 2014-01-31, 2014-02-17, 2014-09-30... 10. Iš UAB „Ginalinas” balanso, sudaryto 2013-12-31, nustatyta, kad į... 11. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs... 12. Iškėlus UAB „Ginalinas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 13. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 14. Iškelti UAB „Ginalinas“, juridinio asmens kodas 302469985, registracijos... 15. Paskirti UAB „Ginalinas“ administratoriumi UAB „Verslo valdymo ir... 16. Uždėti UAB „Ginalinas“, juridinio asmens kodas 302469985, registracijos... 17. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 18. Nustatyti, kad UAB „Ginalinas“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...