Byla eB2-768-601/2018
Dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Svertuva“ administratoriaus D. J. prašymą dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia,

Nustatė

3Bankrutavusios UAB „Svertuva“ administratorius D. J., pateikdamas LR Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte, 32 straipsnio 4 dalyje nustatytus dokumentus, prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos, šį prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Prieštaravimų negauta.

5Prašymas tenkinamas.

6Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi BUAB ,,Svertuva“ iškelta bankroto byla. 2017 m. birželio 22 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas vėlesnėmis nutartimis. 2018 m. sausio 17 d. nutartimi BUAB „Svertuva“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

7Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Teismas nustatė, kad bankroto proceso metu atsakovės BUAB „Svertuva“ mokumas neatstatytas, taikos sutartis nesudaryta, baigus bankroto procedūrą liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Bylos duomenys patvirtina, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi, transporto priemonės išregistruotos, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinių bylų, kuriose kaip šalis dalyvautų BUAB „Svertuva“, nėra (CPK 179 straipsnio 3 dalis). 2018 m. rugpjūčio 16 d. įvykusiame pakartotiniame BUAB „Svertuva“ kreditorių susirinkime priimtas nutarimas įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

9BUAB „Svertuva“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos, atsakovės įmonės 2018 m. rugpjūčio 17 d. likvidacinį balansą ir aktą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. vasario 14 d. pažymą apie tai, kad įmonė su šia institucija yra atsiskaičiuosi. Iš bankroto administratoriaus pateiktų dokumentų nustatyta, kad liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 6 221,03 Eur sumai. Administratorius patvirtino, jog atsakovės įmonė piniginių lėšų ir turto, į kurį galėtų būti nukreiptas kreditorinių reikalavimų patenkinimas, neturi, kitų galimybių tęsti įstatuose numatytą bendrovės veiklą nėra, bankroto administratorius įvykdė visus įstatyme numatytus veiksmus likviduojant įmonę.

10Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės BUAB „Svertuva“ veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, civilinio proceso kodekso 270, 279 straipsniais,

Nutarė

12Pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Svertuva“ (juridinio asmens kodas 304254351) veiklą pasibaigusia, likvidavus dėl bankroto.

13Įpareigoti administratorių D. J. atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje, taip pat informuoti apie šį teismo sprendimą įmonės kreditorius.

14Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti BUAB „Svertuva“ administratoriui D. J..

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai