Byla 1-1615-298/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1615-298/2018 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje A. M., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) pilietis, gyv. (duomenys neskelbtini), vedęs dirbantis, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalyje

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vaclavas Karšulis, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Ritos Miltinytės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1615-298/2018 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje A. M., ( - ), ( - ) pilietis, gyv. ( - ), vedęs dirbantis, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalyje,

Nustatė

2A. M. 2018 m. rugpjūčio 2 d. apie 15.30 val., vykdamas krovininiu automobiliu ,,DAF“, vals. Nr. ( - ), iš Lietuvos Respublikos į Baltarusijos Respubliką per Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio postą, esantį Vilniaus r., Lavoriškių sen., 33-ame km. kelio „Vilnius – Polockas“, muitinio tikrinimo vietoje - krovininių automobilių išvykimo aikštelėje, siekdamas neteisėto paperkamo valstybės tarnautojo neveikimo vykdant įgaliojimus, tai yra, siekdamas išvengti mokesčio už kuro neatitikimą, valstybės tarnautojui - Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto vyresniajam inspektoriui A. M. pateikė pasą su viduje esančia 50 eurų nominalo kupiūra, tai yra davė kyšį,

3t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalyje.

4A. M. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu kaltu padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2018 m. rugpjūčio 2 d. apie 07.00 val. krovininiu automobiliu ,,DAF“, vals. Nr. ( - ), per Kybartų kelio postą atvykdamas iš Rusijos Federacijos į Lietuvos Respubliką, deklaravo transporto priemonės kuro bakuose esantį kurą. Lietuvoje pažįstamiems nupylė dalį kuro iš savo transporto priemonės. 2018 m. rugpjūčio 2 d. apie 16.30 val. per Lavoriškių kelio postą vyko iš Lietuvos Respublikos į Baltarusijos Respubliką. Žinodamas, kad muitinės poste bus patikrintas transporto priemonės kuro bakuose esantis kuras ir kad už jo neatitikimą turės sumokėti trūkstamo kuro kiekio mokestį, norėdamas išvengti minėto mokesčio, sugalvojo muitinės pareigūnui duoti 50 eurų kyšį, būtent tam, kad jis pastarąjį praleistų nepatikrinęs ar nenurodytų to patikrinimo akte. Privažiavęs prie muitinės tikrinimo langelio, muitinės pareigūnui pateikė pasą, kur įdėjo 50 eurų nominalo kupiūrą ir kuro deklaraciją. Muitinės pareigūnas, paėmęs dokumentus, pasiteiravo kas tai, pastarasis jam paaiškino, kad tai jam, už kuro neatitikimo neįforminimą. Pareigūnas paėmė dokumentus. Po kurio laiko atėjo dar vienas pareigūnas ir trise nuėjo matuoti kuro. Nustačius kuro neatitikimą, jam buvo liepta rašyti paaiškinimą. Nuėjus į tarnybines patalpas ant stalo pamatė gulintį savo pasą su jame esančia 50 eurų nominalo kupiūra. Paaiškino pareigūnams, kad paaiškinimo nerašys, iš savo paso pasiėmė 50 eurų nominalo kupiūrą ir išėjo iš tarnybinių patalpų. Po kurio laiko, muitinės pareigūnas išrašė pranešimą, kad turi sumokėti už kuro neatitikimą. Nurodytą sumą sumokėjo. Žino, kad nei siūlyti, nei duoti pinigų pareigūnams negalima, tačiau pasielgė spontaniškai ir neapgalvotai, norėdamas išvengti kuro mokesčio. Dėl šių savo veiksmų nuoširdžiai gailisi (b. l. 52, 55-56).

5Be visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė grindžiama šiais duomenimis:

6Liudytojo A. M. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kur jis parodė, kad dirba Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio poste vyresniuoju inspektoriumi. 2018 m. rugpjūčio 2 d. tarnybines pareigas atliko krovininių automobilių išvykimo iš Lietuvos Respublikos aikštelėje. Apie 15.30 į tarnybines patalpas užėjo Rusijos Federacijos pilietis A. M., kuris pastarojo paklausė, ką turi pateikti, jei jis savo transporto priemonėje gabena mažesnį kiekį kuro nei turėtų. A. M. buvo paaiškinta, kad jis turi susimokėti už kuro neatitikimą ir pateikti deklaraciją. Po kurio laiko, minėtas vyriškis atėjo ir pro langelį pateikė savo pasą, kuriame buvo kuro deklaracija ir 50 eurų nominalo kupiūra. Paklaustas kas ir už ką čia, A. M. atsakė, kad tai jam, dėl kuro neatitikimo. Liudytojas paėmė pasą su deklaracija ir pinigais, iš karto apie šį faktą informavo pamainos viršininką V. M., kuris atėjo į liudytojo tarnybines patalpas. Pamatavus kurą transporto priemonėje, buvo nustatytas 902 litrų neatitikimas. Paprašė, kad A. M. parašytų paaiškinimą dėl nustatyto neatitikimo. A. M., nuėjęs į tarnybines patalpas atsisakė rašyti paaiškinimą ir nuo stalo pagriebė savo pasą su jame esančia 50 eurų nominalo kupiūra, išėmęs pinigus iš paso, juos įsidėjo į kišenę ir išėjo iš tarnybinės patalpos. Pasas ir deklaracija liko gulėti ant stalo. Po kurio laiko išrašė mokestinį pranešimą už nupilto kuro apmokėjimą (b. l. 25-27).

7Liudytojo V. M. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kur jis parodė, kad dirba Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio poste pamainos viršininku. 2018 m. rugpjūčio 2 d. apie 15.30 val. vyresnysis inspektorius A. M. jį informavo, kad Rusijos Federacijos pilietis A. M. jam pateikė savo pasą, kuriame buvo įdėta 50 eurų nominalo kupiūra ir kuro deklaracija. A. M. paaiškino, kad jis suprato, jog jam buvo duotas kyšis už tai, kad vairuotojas vyksta su krovininiu automobiliu, kuriame yra mažiau kuro nei jis atvykęs į Lietuvą deklaravo, ir pastarasis nori išvengti trūkstamo kuro mokesčio. Nuėjęs į išvykstančių transporto priemonių iš Lietuvos Respublikos teritorijos aikštelę, kartu su A. M. pamatavo krovininio automobilio DAF ( - ) kuro talpas, kur trūko 902 litrų kuro. Pamatavę, informavo vairuotoją, kad jis turi eiti į tarnybines patalpas ir parašyti paaiškinimą dėl kuro neatitikimo ir pinigų davimo fakto. Tarnybinėse patalpose A. M. atsisakė rašyti paaiškinimą, pagriebęs 50 eurų nominalo kupiūrą iš savo paso, kuris gulėjo ant tarnybinio stalo, išėjo iš patalpų (b. l.29-31).

8Įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta, esanti Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio poste. A. M. asmens kratos metu paimta 200 eurų (b. l. 15-23).

9Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčijamai įrodyta, kad A. M. 2018 m. rugpjūčio 2 d. apie 15.30 val., vykdamas krovininiu automobiliu ,,DAF“ vals. Nr. ( - ), iš Lietuvos Respublikos į Baltarusijos Respubliką per Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio postą, esantį Vilniaus r., Lavoriškių sen., 33-ame km. kelio „Vilnius – Polockas“, muitinio tikrinimo vietoje - krovininių automobilių išvykimo aikštelėje, siekdamas neteisėto paperkamo valstybės tarnautojo neveikimo vykdant įgaliojimus, tai yra, siekdamas išvengti mokesčio už kuro neatitikimą, valstybės tarnautojui - Vilniaus teritorinės muitinės Lavoriškių kelio posto vyresniajam inspektoriui A. M. pateikė pasą su viduje esančia 50 eurų nominalo kupiūra, tai yra davė kyšį. A. M. veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį kvalifikuota tinkamai.

10Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

11Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes ir jos pavojingumo laipsnį, kad ji priskiriama apysunkiams nusikaltimams (BK 11 str. 4 d.), į kaltinamojo asmenybę, t. y. kad jis anksčiau neteistas, dirbantis, į tai, kad yra viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nenustatyta atsakomybę sunkinančių, bei tai, kad jis neprieštarauja jog procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, todėl jam skirtina prokurorės pareiškime siūlomos rūšies ir dydžio bausmė. Baudžiamąją bylą užbaigiant teismo baudžiamuoju įsakymu, paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.). Į bausmę įskaitytinas laikas, kai A. M. buvo sulaikytas Baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnyje numatyta tvarka nuo 2018-08-02 16.30 val. iki 2018-08-02 23.00 val., t. y. viena para (BK 66 str.). Taip pat į paskirtą baudą įskaitytini asmens kratos metu rasti ir priimti 200 eurų, kurie saugomi Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos banko sąskaitoje (b. l. 47), t. y. 4 MGL.

12Atsižvelgiant į tai, kad A. M. pasiėmė nusikaltimo priemonę- 50 eurų nominalo kupiūrą, jam skirtina baudžiamojo poveikio priemonė- turto konfiskavimas (BK 72 str. 1, 2, 3, 5 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

14A. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalyje ir nuteisti 150 MGL (7500 (septynių tūkstančių penkių šimtų) eurų) dydžio bauda.

15Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu iki 100 MGL (5000 (penkių tūkstančių) eurų) dydžio baudos.

16Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2018-08-02 16.30 val. iki 2018-08-02 23.00 val., t. y. vieną parą, kai viena kardomoji kalinimo para prilyginama 2 MGL dydžio baudai ir galutinę bausmę skirti 98 MGL (4900 (keturių tūkstančių devynių šimtų) eurų) dydžio baudą.

17Bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (AB banke ,,Swedbank”, Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. LT247300010112394300, kodas 73000, įmokos kodas 6801) per dvidešimt keturis mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

18Į paskirtą bausmę įskaityti asmens kratos metu ratus ir paimtus 200 (du šimtus) eurų, t. y. 4 MGL, kurie saugomi Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos banko sąskaitoje.

19Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalimis, skirti baudžiamojo poveikio priemonę ir valstybės naudai iš A. M. konfiskuoti 50 (penkiasdešimt) eurų.

20Išaiškinti A. M., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs jį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę ar griežtesnę), negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

21Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra neskundžiamas.

1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vaclavas... 2. A. M. 2018 m. rugpjūčio 2 d. apie 15.30 val., vykdamas krovininiu automobiliu... 3. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 4. A. M. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu kaltu padaręs jam inkriminuotą... 5. Be visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė grindžiama šiais duomenimis:... 6. Liudytojo A. M. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kur jis parodė, kad dirba... 7. Liudytojo V. M. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kur jis parodė, kad dirba... 8. Įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėta... 9. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas... 10. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 11. Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes ir... 12. Atsižvelgiant į tai, kad A. M. pasiėmė nusikaltimo priemonę- 50 eurų... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 14. A. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 15. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti... 16. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmę įskaityti laikino... 17. Bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą... 18. Į paskirtą bausmę įskaityti asmens kratos metu ratus ir paimtus 200 (du... 19. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalimis, skirti... 20. Išaiškinti A. M., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju... 21. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas...